Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

   

  

                                      Věštění  budoucnosti

 

 

 

 

 

                        Než se rozhodnete napsat...

 

                                                               

        Menu

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

 

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

Zájem o stránky

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl bych požádat zákazníky, aby si přečetli všechny informace a nedotazovali se na to, co je už v ceníku uvedeno:Kolik to bude stát? Jaké údaje potřebujete? A podobně.

    Doručování, platby, zasílání předpově  

 1. E-maily a objednávky:

                               e-mail:  info.vesteniosudu@gmail.com   (viz. kontakt )

 1. Platby:

 1. Doručování:

 1. Termíny zaslání:  Předpovědi zasílám do 1 až 3 týdnů - podle pořadí zaslané platby. Je-li někdo netrpělivý, může to zkrátit včasnou objednávkou

 2. Fotografie: Pro předpověď budoucnosti (u výběru číslo 2 + 3; ) potřebuji především Vaši fotografii =  Jaké by měly fotografie vypadat, uvádím na konci ceníku.

 3. Potřebné  údaje k  předpovědi:  Údaje musí být pravdivé, na  neexistující osobu  nemá  smysl dělat předpověď.

    Ke každé objednávce a věštění 1 4 uveďte

a) Jméno + současné příjmení

b) Rodné příjmení

c) Datum narození  

 Objednávka č. 1

d) Pro partnerské vztahy = stejné údaje o partnerovi (ce), viz. výše:   a) - c)

     Objednávka  č. 2 + 3 = Fotografie

e) Fotografie:  Jak mají fotografie vypadat - viz. dole na konci ceníku

f) Telefonický kontakt (kdyby se porouchal internet, abych mohl zaslat SMS

 

Informace i údaje jsou diskrétní, spolehlivost je zaručena, po zaslání rozboru vše z PC vymažu, případné obavy jsou zbytečné.  


K VÝKLADŮM

Kdo si přečte většinu stránek, zjistí, jak všechno do sebe zapadá, z osudového hlediska najde: PROČ jeho život takový je? K mnoha věcem argumentuji fakty, které přikládám, jiné se najdou na webu.

Prediktivní numerologie je analýza, která zabere několik hodin, výklady dělám pouze písemně. Astrologie není prediktivní vědou viz. >ZDE, ale ani obyčejná Pythagorovo numerologie není věštecká viz.> ZDE, musí jít o numerologii věšteckou, o níž píšu v NUMEROLOGII - I. > ZDE odstavec: 
"Predikce - NUMEROLOGIE věštecká",
protože teprve až tady jdou čísla daleko za rámec pohledu Pythagorové numerologie a astrologické postavení  planet. Ať se stane cokoliv v našem životě, má to něco společného s čísly, nikoliv však pokaždé s výpočty jednoduchými.  Čísla nejsou ničím náhodným, mají vztah  k věcem našeho všedního života, ale též k vyšším věcem metafysickým. "Vše od počátku stvoření je utvořeno čísly, ježto byla vzorem v duchu Stvořitelově. Čísla jsou základem rozmanitých prvků; střídání počasí, pohyb hvězd, otáčení oblohy a vůbec stav všeho spočívá ve spojení čísel velikých a vznešených sil. Konečně všechny druhy přirozených i nadpřirozených věcí a sil jsou vázány na čísla. Tyto síly nejsou obsaženy v číslech slovních ani obchodních; tajemství přírody = Boží jsou skryta a ztajena v číslech; rozumových. A kdokoliv umí spojovat čísla slovní a přirozená s božskými a uvést je do souladu, ten může pomocí čísel mnohé poznat, i podivuhodná díla vykonat" 

    Severin Boetius, nar. 25.10. roku 524, antický filosof a 1. filosof středověku, teolog považován za svatého, napsal pět důležitých knih o OSUDU, LÁSCE, LÉČBĚ, DOBRU; v páté knize dokazuje, že i náhody se řídí zákony Boží existence a předzvěsti jak žít, aby lidé dosáhli svého štěstí a nejvyššího dobra...

Zveřejňované horoskopy jsou prázdné žvásty o ničem. Dobrý astrologický horoskop (nikoliv z novin) sice umí definovat individualitu lidského života, vrozené schopností, sklony, které člověk může v sobě rozvíjet..., ale to není věštění o tom, co se stane!  Věří-li člověk ve věštectví a na astrologii (když ji vyhledává), musí věřit v neviditelné síly, které ovlivňují a řídí  (ve velké životní hře) náš osudový pořad. O něčem jiném to totiž není!  Všechny události jsou řízeny zákonem karmy (Bohem), a je jedno, zda jde o rakovinu, autonehodu, havárii letadla nebo velký úspěch.  Karma je Boží zákon, Stvořitel  je tvůrcem všeho a všech fyzikálních... (přírodních) zákonů - viz. KARMA, mechanismus odplaty  za  přehlížení  zákona  Božího. Kdo se mu nepodrobí sklízí utrpení.

    Astrologie není numerologie a nezabývá se výpočty zahrnující prediktivní principy nejvyšších příčin s důsledky na osud člověka.  Hvězdy a planety jsou pouze jednou ze sedmi Stvořitelovo sil, takže největší pravděpodobnost, co v životě člověka nastane (pokud v sobě cosi nezmění) ukazují karmické zátěže v konkrétních letech. Všechny druhy nadpřirozených věcí  (velikých a vznešených sil) jsou přeci vázány na čísla, a charakter (datum narození s geny předků) předurčují příčiny a následky, tedy to, jak budeme svou karmu zatěžkávat, a kdy nastane či nenastane problém. OSUD může život člověku hodně ztížit, anebo mu ze života mnoho sebrat. To ukazuje karmická síla podle počtu a charakteru aspektů, což nesdělují dvě - tři čísla, je jich devět (pro každý rok); A pokud bylo změněno příjmení, je to čtrnáct čísel. Když k člověku, kterého cosi špatného potkalo (něco se mu stalo) také porovnáte další osoby blízké, najdete tam prožitky i těch druhých. To jsou samozřejmě další zprávy, které odhalují i jiné věci. Proč to tak je, jak se čísla čtou, která jsou více důležitá a rozhodující, která dokreslující, je složité i pro běžnou numerologii, natož astrologii, která je zcela odlišným oborem.

    Astrologové by se měli vzpamatovat z bludů, že jde o prediktivní vědu a planety určují, co se komu stane; bez Boží Vůle (svolení) se nestane NIC = žádné neštěstí ani zázrak... Prosí-li člověk o záchranu života..., prosí Boha, nikoliv planetu!  Zvláštních důkazů k vědecky nevysvětlitelným jevům, kdy došlo k náhlému vyléčení z rakoviny či jiné zákeřné choroby (Parkinsonovy choroby atd.) je mnoho, a považují se za projev zásahu nadpřirozené síly > Boží milosti. K tomu např. došlo na přímluvu papeže Jana Pavla II.  < viz.> ZDE; nebo viz. "13.komnatu psychologa Jeronýma Klimeše" Kdo činí zázraky? Planety - hvězdy, nebo Bůh? Planety mají vliv na náš charakter, jsou však výtvorem Stvořitele - viz. níže:

Deuteronomium 7 (Bible):  "Hospodin, tvůj  Bůh,  je Bůh věrný, zachovávající  smlouvu  a  milosrdenství  těm,  kdo ho milují a  dbají na  jeho  přikázání. Proto bedlivě dbej na Boží přikázání, nařízení a práva. Za to, že tato práva budete dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství. Bude tě milovat a bude ti žehnat...Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému přírůstku na zemi a rozmnoží tě, nevyskytneš se neplodný nebo neplodná u tebe. Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí." 

    Výše uvedené napovídá, že vypořádání se s osudem nakonec vede k setkání s onou Jedinou silou, které říkáme Bůh; nebo také OSUD; Nic nemá takovou moc k povznesení myšlení a posílení duševních schopností, jako  zušlechťující moudra a hluboké pravdy z Bible; Bible není náboženskou knihou, tedy výsledkem lidských představ o Bohu, ale důkazem Božích slov; Stvořitel si vybral osoby a vložil do nich prorockého ducha > Bible-Deuteronomium 18:18-22: "Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži, Kdo by má slova, neposlouchal, anebo by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu nepřikázal, takový prorok zemře. Prorokem byli: Mojžíš a další, ale i Ježíš Kristus. Vyplněné Boží vzkazy poskytly důkaz o Vševědoucí a  Všemocné bytosti. Proroctví ale není věštění > 2. Petr 1:20-21; Lidé po Bohu chtějí zázrak, pokud v Něj mají uvěřit, ale kdo zná Bibli a čte i tisk..., zázraky vidí.  

 Jestliže nahoře uvedený citát z Bible věštcům nic neříká,  pak s duchovním analfabetismem  nelze ani rozumět "zprávám" při výkladu budoucnosti. Takovému člověku nikdy nebude jasné, proč prožívá mnoho těžkostí a potýká se s nepřízní osudu a životními prohrami.  

    Astrolog předjímající roli Boha určuje, co se komu stane, plete se do politiky a sděluje, kdo podle "postavení planet"  již ve volbách neuspěje; O hlavě státu dokonce 2 roky dopředu i s morbidními vzkazy > ZDE; Člověk s titulem JUDr. by měl spíše vynikat v právním oboru, nikoliv šířit přes média poplašné zprávy a strašení"o neúspěchu, skončení a pádu, i nemocech...", To jen podnítilo nenávistné škarohlídky k šíření zrůdností, že"prezident má rakovinu, zemře...ap." Je lehké soudit druhé, ale co když to zrovna postihne toho kritika? Zákony schválností totiž takhle fungují! Neviditelný ďáblík zapracuje... a stane se to opačně. Kdo se zlem zachází, ten se zlem i schází = KARMA. Když jsem se díval do budoucnosti jednoho z těch, který též kvůli zdraví "hlavu státu" odsuzoval a dával v televizi doporučení..., měl zrovna rok 2020  pro zdraví strašidelný. Nevěděl, co ho čeká! Každý má obnažený nějaký ten nerv o který stačí nepatrně zavadit a je okamžitě na kolenou. Nikdo neví, co jej zítra, za rok; dva; tři...roky čeká; Ale, co zítra? Mluvíme s někým a zanedlouho slyšíme, že už není...

Zákon karmy (Boží zákon): Přání smrti druhému se stává vysloveným přáním své vlastní smrti a smrti pro vlastní děti. Kdo na věci mezi nebem a zemí nevěří, je to jeho věc, osud ho 100% přinutí, aby věřit začal. Stačí, když si nevěřící začne uvědomovat situace, které se v jeho životě začaly dít, kdy přišel o štěstí a život jej připravuje o to, co považoval za nejcennější. Nenávist se okamžitě vpřádá do karmy nepřejícího jako kletba, každá kletba má svoji příčinu.  

   Zlé myšlení a činy "otevírají bránu mezi fyzickým a duchovním světem ke vstupu zlých sil do života člověka", a existuje také kletba z vlastní viny, projevující se těmito symptomy: "Nečekaná duševní a citová zhroucení; Soustavný rozpad manželství a rodiny; Neplodnost; náchylnost k potratům a vážným ženským chorobám; Časté nehody a nešťastné události; Nečekaná a předčasná úmrtí; sebevraždy; nevysvětlitelná  úmrtí; vraždy v rodině; Stabilní nedostatek  financí." Smůlou mohou trpět i dobří lidé nosí-li v sobě něco záhadného.  Záhadné hledejte v karmických dluzích a jejich poučeních (skrze data narození). To je ta karma a to záhadné, které přináší osobní boje a nezdary,  nejistoty, smutek a úzkosti ve spojitosti s opačným pohlavím,  trápení, nečekaná nebezpečí; podvody a zradu ze strany přátel...., i předčasná úmrtí, třebaže druzí říkají, že to "je dobrý člověk" Do prožitků duše (čím vším žije) vidět není, a  osudová příčina tam být musí, protože bez příčiny nemůže existovat následek > smůla

    Každé 2 roky prochází našim životem síly, jež některými lidmi projdou a nechají bez úhony, ale druhým zpřehází život a seberou to, co považovali za životně důležité...  To KARMA, která čistí duše, aby se nad sebou zamyslely. Někteří prožívají zvraty každé 2 - 3 roky a nemohou se z nich vyhrabat. Sotva začnou žít lépe, další rok nebo za 2 roky se objeví další životní zvrat. Žádný škarohlídek, intrikán a zloduch neuteče následkům svého zlého myšlení. Nezajímavější na tom je, že když člověk vstupuje do období s nějakou hrozbou, dostává nápady dělat takové věci, aby životní zvrat skutečně nastal. ZLO si hledá podivuhodné cesty, aby se osud zhmotnil do osudových peripetií, duševního a fyzického utrpení, a zasáhl kariéru; vztahy; rodinu; majetek; finance; zdraví.  Vše uvedené je tak propojené, že jedna věc má vazby i na další věci,  jeden problém tudíž může řetězovitě spojit všechno dohromady.

Kdo viděl "13.komnatu psychologa Jeronýma Klimeše", může soudit, že zázraky se dějí: Kdysi dávno se psycholog měl stát knězem, tuto cestu však Bohu (kvůli celibátu) odmítl, s tím, že to bude život  s "první dívkou, kterou potká".  Nazval  to "Vnitřní smlouvou s Bohem" Bohu se však nelze protivit vnitřními  smlouvami... Manželství se rozpadlo, a mezi  ním a  Bohem nastala  větší  krize z dialogů (výčitek), proč se to stalo? Nesmíření se vzniklou situací přineslo další; rakovinu lymf.uzlin; Lékaři dali naději života na dva roky. Své bytí s výhledy života pouze na 2 roky dr.Klimeš přestal řešit, připravil se na "onen svět" a napsal knihu "Psycholog a svědectví o Kristu". Rodina se usilovně a neustále modlila a modlila, rakovina zmizela, dr.Klimeš žije dál.  

    Rakovinu nelze porazit, jestliže to Bůh nechce; viz. větu z Deuteronomium 7: "Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc a nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob"  S.N.LAZAREV na ateismus říká: "...k Bohu dospějeme všichni, buď dobrovolně, nebo proti své vůli. V Boha začneme věřit v okamžiku, kdy ucítíme sílící kontakt s ním. Dochází k tomu, když je tělo poškozené, když je nemocné nebo když umírá a zároveň s ním umírá vědomí a rozum.  Když k Bohu dospějeme sami, není ZKÁZA těla nezbytná"

 BIBLE  PROTI  STRACHU, ÚZKOSTI, RAKOVINĚ > ZDE

Nelogické a scestné jsou tyto věštby: "Co konkrétní rok  přinese a jak se lidé budou mít..." Tyto odhady patří ekonomům, finančním analytikům... k vyhodnocování  aktuálních  trendů..., nikoliv věštcům osudu; Osudy lidí jsou karmickou záležitosti, každý ho prožívá individuálně. Potvrzují to i příklady, kdy při různých katastrofách někteří přežili a jiní zemřeli.  Nezbohatnou všichni, ani nezískají všichni stejně velké bohatství. A co se týče toho špatnéhoZLO také nepostihuje každého stejně, a to je ten osud. Je individuální, nikoliv hromadnýlidé umírali ve válce a v koncentráku, ale jiní to přežili a dožili se vysokého věku.

Ti, co znají jen karty, rády přesvědčují, co člověk prožil "Minulých životech". A ti co mají karty jako kulisu, se raději předvádějí kyvadlem nebo čmáranicemi na papíře a vyřizují bludné vzkazy od andělů o budoucnosti. Kupodivu mnoho důvěřivců na schizofrenii slyší a někteří 100% věří, viz. SATANOVO  BRÁNA: "Bakalářské práce" Bc. Milana Tesaře; UNIVERZITA PALACKÉHO  V  OLOMOUCI; Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd  > ZDE  

    Bývalé TV kartářky Anie + Alenka Pastelka se prezentují jako zázračné vědmy, jsou to ale prohnané podvodnice!  ANIE ke lžím kdysi ještě připojila "plechovou hvězdu" s názvem "Involuční hexagram" s 15 zázračných schopností, a hexagram nabízela přes TV Relax, pořad "Vědmy radí".  ČOI na to obdržela podnět... a během týdne (od 4.3.2014) byla nabídka hexagramu urychleně stažena a Anie videoreklamu s nabídkou vymyšleného "zázraku" z YouTube okamžitě vymazala. Ti, co si její hexagram koupili a dávali si ho pod hlavu, že léčí i rakovinu, se museli hodně divit, že neléčí a nedoléčuje vůbec nic...(účinek jen v tom, že ostré hroty hvězdy mohly způsobit zranění).   

Pokud vás bude zkrachovalá TV kartářka ANIE přesvědčovat, že vyčistí karmu, změní váš osud, sešle Ducha svatého k uzdravení... apod., neberte ji vážně, nechápe co vám říká. Nemá žádné duchovní znalosti, ale káže o Bohu a chce sesílat Ducha svatého k uzdravení, přitom před náboženstvím varuje. O Bibli dávno prohlásila, že "ji napsali úchylové", nazvala tím i Ježíše Krista. Na Youtube (21.04.2020) Vorlíčková poučuje, "co je a není Bůh"; místo znalostí kydá na náboženství, církev, Bibli... špínu, a před náboženstvím varuje; Tvrdí, že to je "organizace, shluk lidí, kteří mají svého šéfa, náměstky a papeže, který nemůže být zástupcem Boha na zemi a je to ukázkový příklad pýchy. A organizace církvi se šéfy vždycky jen lidi využívali". Církev považuje: "za mašinérie organizovaného zločinu", a náboženství za "paskvil", kde jde o moc, peníze a manipulaci s davy ovcí, mít ovce pod kontrolou"; Slova mimořádně zvedají věřící ze židlí! Zvláště, když to duchovní neandrtálec jako živnost k šíření dezinformací a náboženské a církevní nenávisti.

Amorální tvrzení kartářky nelze nechat bez komentáře; věřící se tak

musí dovědět, co by jim Vorlíčková nikdy neřekla!

Neposlouchejte rady Vorlíčkové, natáčí videa a na Youtube sděluje o Bohu a náboženství to, co si děti pamatují z kreslené pohádky o "Stvoření světa", dabované Werichem.  Myslí si, že  tím objevuje (dávno objevenou) Ameriku.  Normální člověk zadá do Google název, který chce vysvětlit a přečte si správné, hlavně nepopletené informace.  Knížete pekla (satana) nazývá "Stvořitelem".  Celý život nedělá nic jiného, než všechno překrucuje (satan= překrucovatel), všemu dává lživé názvy. Svaté písemnosti a Bible říkají že cesta k Stvořiteli (k vyslyšení modliteb...) je možná pouze skrze Ježíše Krista!  Co je tedy pro Vorlíčkovou větší pravdou? Ona sama, anebo Bůh? Anebo že by Osho měl větší pravdu než je v Písmu svatém? Nežijící guru se stal pro Vorlíčkovou modlou, na FB jeho jménem varovala: "Celé  lidstvo žije v otroctví, každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, synagoga, chrám jsou vězením..." No dobře, tak proč kartářka mluví o Bohu a tvrdí, že tam vede lidi, když je každá víra vězením a otroctvím? Celý svět má kolem osmi miliard lidí, a pouze 1,1 miliardy lidí se nehlásí k žádnému náboženství, všichni ostatní jsou věřící, což je kolem 86 % populace. Vorlíčková ale tvrdí, že celý svět žije ve vězení a otroctví! Kdo tedy byl Osho, že propaguje taková tvrzení? Byl to sexuální úchyl! Organizoval skupinové sexuální orgie a musel odejít z Indie. Vědma vždy propaguje věci, které souvisí se zrůdnostmi, což je tím zlým duchem.

    Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) napadal náboženské a společenské pravdy a odrazoval od náboženství již od dětství. Pro kritiku náboženství a otevřenost pomluv se stal v Indii nežádoucím; mezinárodní média mu říkaly "sexuální guru", pořádal skupinové sexuální orgie za účelem "přesycení v sexu". V r. 1981 na doporučení lékařů odjíždí do Ameriky, v r. 1985 byl v Oregonu obviněn z několika zločinů a odsouzen na 10 let s tím, že ho nezavřou, když opustí Ameriku. Dalších 21 zemí mu odmítlo poskytnou azyl, vrátil se do Indie; v r. 1987 onemocněl HIV a dalšími chorobami, v lednu 1990 zemřel. Vedl meditace a učil lidi žít v extázi > ve vytržení. Písmo sv. a tradice (Teologická zjevení - Beneš, Albert J. 2003, 167 str.  ISBN 80-7266-145-0) sděluje, "že se přitom obvykle dostavuje zjevení u nichž bývá autorem Bůh, anebo ďábel, dle teologické vědy to je závislé na víře". Sám sebe považoval za Boha, k uzdravení mu nepomohly žádné meditace (které vyučoval), ani stavy vytržení, zemřel v 59 letech.

    Psychiatr a vědec Scott Peck: "Lidé lži: psychologie lidského zla" Olomouc: Votobia, 1996. 294 str, ISBN 80-7198-148-6: "existenci ďábla považuje za prokázanou psychologickou realitu a doporučuje ji ostatním psychiatrům a psychoterapeutům přijmout". Uvádí, že "psychologie ZLA musí být i náboženskou psychologii a zahrnovat nejen platné poznatky náboženských tradic, ale musí také uznávat realitu "nadpřirozeného". Nemůže být čistě sekulární psychologií"  Kniha byla též použita k diplomové práci - Univerzita Karlova v Praze, teologická fakulta; ale i na jiných .

    Kdo má v sobě Boha, nenavádí lidi k cestě do pekla. Kdo nejde k Bohu, jde k ďáblu, něco mezi tím neexistuje, což se stává vědomou příčinou  k upadnutí do "ďáblovo svázanosti". Typické pro zlého ducha (ďábla) je, že nesvede dělat dobro, a proto svou pomoc a výhody vždy spojuje s trýzněním druhých > krást, okrádat, klamat, podvádět, dezinformovat, lživě  k úzdravě a štěstí slibovat Boha a omílat jak Bůh uzdravil (to ale dokazuje i satan > č.8 > ZDE) neodborným zásahem poškozovat zdraví, zhoršit psychiku - zdraví se pak vysype samo, a neoprávněně bohatnout.  Z uvedeného důvodu platí, že ti, kdo dělají obchody se zlým duchem, nakonec zapláčí a prožijí ještě to peklo za života na zemi. Vorlíčková (ze zkušeností z televize a diskusí na webu, ale i z nabídek na FB) dostatečně prokázala, že ji nejvíce jde o rizikové skupiny, o lidi, kteří se stébla chytají a věří všemu.  Vydělává na lidech psychicky a fyzicky nemocných, protože zlý duch nesvede konat dobro, dělá mu radost, když může konat ZLO Jak si vysvětlit, když si kartářka v TV pořadu zve  domů zákaznicí, a z ničeho nic ji řekne, že "holocaust byl spravedlivý proces"? Ďáblovo psychologická realita existuje (Scott Peck), a tato realita dává myšlenky, Vorlíčková poté bez přemýšlení jedná podle toho, co ji temnota v uvedeném okamžiku do hlavy vložila. Pro vědmu neexistují hranice (podle mých doložených fotokopií) se v jedné osobě považuje za lékařku, psychiatra, psycholožku a duchovního guru, který zvládne všechno. Její kvality lze hodnotit takto: "je i zadarmo drahá", školit, pomáhat a vést lidi na životní cestě s ďáblovo psychologickou realitou může jedině u těch, kteří chtějí zemřít, anebo více pochroumat zdraví, jestliže je stát neochrání >ZDE+ZDE+ZDE   

     Vyjmenujte dobro ze strany Vorlíčkové? Všechno jsou lži, překrucování, schvalování ZLA, útok na Ježíše, náboženství, církev, Bibli. Všechny vyjmenované příznaky (o jejím zlém duchu), které jsou na mých stránkách uvedené, sdělují i jiné webové stránky. Vorlíčková chce, aby lidé místo Ježíše, církve a kostela zbožňovali , a mohla si udělat poslušné ovce z lidí v uzavřené skupině. Za několik tisíc Kč nabízela přihlášení se do uzavřené duchovní skupiny - alias "Rodinných konstelací" (které má zakázané), a zajistit si tak pravidelné finanční příjmy. Kostel mají lidé zadarmo, a je tam vysokoškolsky vzdělaný farář..., nikoliv satan převlečený za Vorlíčkovou. Proč tedy uzavírat smlouvu s ďáblem? Církev u takových individuí praktikuje exorcismus: bod 9 15: kněží exorcisté, psychiatr i studentka VŠ popisuji, co dokáže ZLÝ DUCH > ZDE; Čtenář (který se zajímá o duchovno) si tak může (když klikne na bod 9) přečíst "příznaky démonické svázanosti" a důvody, proč osoba upadá do ďábelské posedlosti a má vážné poruchy způsobované zlým duchem. Satanismus je také náboženství, takže náboženským paskvilem je především Vorlíčková; a jejímu osobnímu rozvoji, který u živnosti nabízí, se říká: Obsese + Posese;  

    Slovo "náboženství" značí „spojení" s vyšším životem, s Bohem. A člověk se s tímto božským životem spojuje různými způsoby: jak rozumem –odrazem, tak srdcem – láskou; a vůlí – stvořením dobra. To je smysl náboženství. Zahrnuje vzdávání úcty Bohu. Nezáleží na tom, jak moc jste nevěřící, pokud to tak chcete, ale měli byste si navždy zapamatovat, že Bůh nemá být vysmívaný, což je vše, co Boha a Boží věci znevažuje, zpochybňuje Jeho existenci, staví sama sebe na úroveň Boha, projev neúcty, pohrdání, urážka, hrubost, zesměšňování Boha.

9 příkladů slavných lidí, kteří zemřeli brzy po zesměšňováni Boha

 + 4 příklady: Jak zemřeli slavní ateisté, a co říkali před smrtí > ZDE

Útok na církev, je útok na Stvořitele, Ježíše i Ducha svatého; důvod nemusím vysvětlovat, stačí číst, co je > Blasfémie; kdo tvoří > svatou Boží trojici  (Otce, Syna a Ducha svatého), co uvádí > Písmo: 1.list Janův: + Zjevení Jana - Antikrist a jeho proroci: Ducha svatého (kterého nabízela k uzdravení) sesílá Ježíš (lidstvo vykoupil Ježíš); Stvořitel dal lidem v Ježíši sám sebe a celé nebe. Ježíš při svém loučení učedníkům slíbil, že je nenechá osiřelé. Slib naplňuje sesláním Ducha svátého, který jimi prostupuje a bude připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat je, přinášet jim pokoj, oživovat naděje a radostná očekávání... Duch svatý je duší církve, posvěcuje ji a uvádí do veškeré pravdy, sjednocuje ve společenství a ve službě.  Ježíš zmocnil církev k vydávání svědectví o Kristu a uvádět Biblí do veškeré pravdy. Pro Vorlíčkovou je Ježíš kultem osobnosti a Bibli napsali úchylové. Pokud se Vorlíčkové vrátí bývalá choroba a těžký život..., nechť se na FB s pokorou rozpomene a napíše tam, čím vším se OSUDU protivila! Chtějí lidé stále věřit, že je vede k Bohu? Vede k satanu viz. Magisterskou diplomovou práci z Katedry psychologie v Olomouci > č.13+další

Bible > Matouš 12:31+32: Ježíš (kterým je svět souzen) praví: "Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale kdo by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím=nikdy". Každá ze tří osob Boží trojice hraje v díle spasení svoji roli. Otec (Stvořitel) spasení připravuje, Syn (Ježíš) jej naplňuje a Duch svátý uskutečňuje. Když někdo  zatvrzele odmítá Boží spasitelné působení, rouhá se proti Duchu svátému a nemůže mu být odpuštěno, protože neexistuje jiný způsob, jak přijmout spasení. Odpuštěno může nastat jen tehdy, přijímá-li člověk spasení tím, že se chce obrátit k Bohu změnou lepšího myšlení... Otec je zdrojem spasení, Syn jeho prostředníkem a Duch svátý jeho uskutečňovatelem.

    Kristus žije v našich srdcích prostřednictvím Ducha svátého, což spojuje člověka s prožíváním  zdraví, štěstí, dobré nálady, příjemných pocitů, stavu fyzického blaha, vnitřního klidu a pokoje či podvědomého tušení některých věcí... Duch svátý přináší harmonii a vnitřní vyrovnanost, dělá z něj nového, laskavého člověka, tím se mu mnohem lépe žije, protože Duch mění lidské srdce a spojuje se vzájemně láskou. Takoví lidé mají opravdový zájem o druhé. Mají je ze srdce rádi. Chce-li někdo dobrého partnera, bez Ducha svatého  to v srdcích nenastane (kdo nejde k Bohu, jde k ďáblu). Oba partneři potřebují k dobrému vztahu tohoto Ducha - Boha, který v našem srdci mysli a někdy v našem těle působí viditelně a hmatatelně  (uzdravením... a záchranou před neštěstím...), jako součást Boží milosti. Chcete-li porovnat u Vorlíčkové, zda v ní působí Duch svatý na duchovních seminářích za tisícové částky, porovnejte u "Dary Ducha Svatého" > kapitola: Troj-jediný Bůh > Otec, Syn a Duch svatý

    Zlý duch (satanův) naopak vyvolává pocity strachu, zoufalství, nenávisti a  další zlé myšlenky, ale někdo v nich žije rád. Možná  čtenář namítne, že i když lidé "nejsou dobří, jsou nevěřící, nemodlí se a přece se jim daří..."Na to najdete odpovědí v odstavci > NEPŘÍZEŇ  OSUDU. Pokud některým věřícím chování Vorlíčkové nevadí, možná budou v nejtěžších chvílích prosit Boha o pomoc a záchranu, modlitba zůstane nevyslyšená > ZDE. Na jedné straně nás život za "něco" trestá > viz. Deuteronomium 7, ale přesto nám může být odpuštěno >> Matouš 12:31+32 a přichází Boží milost > ZDE;   

Kdo veřejně podněcuje k náboženské nenávisti (§ 336 TZ), je mu možno uložit trest odnětí svobody až na dvě léta; Spáchá-li takový čin tiskem, filmem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí  nebo jiným účinným způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta

    Podnikatelka evidentně není schopna rozlišovat  DOBRO od  ZLA, co je zlé a trestné, to schvaluje (holocaust), a co se považuje za dobro, to vulgárně napadá a odsuzuje (církev, náboženství). Podnikání ji umožňuje mást svět schizoidními bludy, šířit etnickou nenávist (holocaustem), včetně nenávisti náboženské. A to nepočítám její excesy, které jsou na dalších stránkách. Nedivil bych se, kdyby se dotčení lidé začali dotazovat státního zástupce, co se bude se schvalováním genocidia Vorlíčkové dělat? Je to nepromlčené a lidé, kterých se tento výrok dotknul (Židů a jiných etnik, jejichž příbuzní byli v koncentráku) mají právo vědět, zda a jak byla, nebo bude Vorlíčková za to potrestána. Bylo to odvysíláno televizí do celého světa a videa existují, lidé si je pouští dodnes! Nepotrestání by bylo sympatizování s Vorlíčkovou, tj. stejné schvalování nebo zpochybňování či ospravedlňování genocidia.


 

Předpovědi

Tajemství štěstěny osudu je zapsáno ve třech oblastech: tvář+dlaně+data narození,

Není to v kartách, které při každém výkladu ukážou něco jiného.

Lze využít i kombinaci:

 

          Numerologie - viz. "numerologické systémy"

          Čtení z obličeje

          Čtení z dlaní rukou

          Výklad karet

Numerologie III. dokazuje, že numerologické roky mají 2 významy = pozitivní i negativní. V příkladech je evidentně vidět, že pozitivní roky se mohou projevit zvratem a negativní roky přinést štěstí. To ale ukazují jiná čísla než čísla osobního roku. 

OBJEDNÁVKY (písemné zpracování)

                                       objednávkou je platba

1) Vzhledem k tomu, že není možné zpracovat libovolné množství objednávek, musím jejich počet regulovat - viz. informace nahoře na začátku CENÍKU bod 1- 5: "Doručování, platby a zasílání předpovědí".

2) V objednávce uveďte: číslo výběru + cenu + způsob PLATBY

 

 

číslo 

 

VÝBĚR PŘEDPOVĚDÍ

Hranice mezi iluzí a pravdou je NEVIDITELNÁ;

výklad poodhaluje roušku budoucích událostí.

Cena

 

 

 

 

 

 

1

Dlouhodobá předpověď

 Existuje-li u žadatele partner, dívám se u vztahu do předpovědi obou. Je-li osob  k posouzení vztahů více, je na každou další osobu příplatek 300,-Kč.

Fotografie jsou určeny pouze k výběru předpovědí č.2+3; chce-li přesto někdo i s fotografiemi, je to za příplatek

300,-Kč za tvář + 300,- za dlaně  

1) Dlouhodobá předpověď  je analýza každého roku života, teprve poté je možné psát budoucnost. Jinak nelze hovořit o dlouhodobé předpovědi, život je o každém roku.  Výklad nad jeden rok nelze dělat kartami - karty to neumí, přestože kartářky tvrdí, že se s kartami podívají na 5 - 10 let dopředu = nesmysl!

2) Nechce-li žadatel dlouhodobou předpověď, předpověď zkrátím např. na 5 let  Cena zůstává stejná.

3) Chce-li někdo toho rozebrat více - viz. rozbor 4, stačí kliknout na "TAJEMSTVÍ  KE ŠTĚSTÍ", které nabízí  12 možností  z 36

 

 

1200,-

2

 Z dlaní rukou  nebo  obličeje 

Každá ruka je mapou toho, co se bude dít v našich životech. Stačí se jen podívat jaké tratě na nich vedou a jaké odpovědi jsou  přímo před námi. Pomáhá též analyzovat  partnerské vztahy. Vše co se musí udělat, je porovnat vaše dlaně z fotografií.

 

1000,-

 

 

 

 

3

Z obličeje+dlaní rukou

viz. kapitolu Věštění z ruky a "Věštění z tváře"

Dvoj-kombinace věštění je levnější-viz samostatné ceny

 

 

1200,-

 

4

Velký rozbor s dlouhodobou předpovědí

Každý člověk se rodí s mapou svého životního plánu, ale jen málo lidí ví, že takové mapy existují. Čísla slouží jako první krok dekodéru k odemknutí skryté síly uvnitř každého z nás a je klíčem k urychlení sebeovládacího procesu. To vyžaduje rozluštit hádanku každého jedince pro dosažení nejlepších výsledků. Lidé by měli znát tajuplnosti svých čísel.., neboť jsou příčinami věci, které se dějí a opakují!  

Dole klik na "Tajemství ke štěstí" a z 36 nabídek si vybrat 12, které nejvíce zaujmou...

klik na  tajemství  KE  štěstí

nebo  Numerologie I. + II. + III.

nebo   OSUDY.CZ

FOTO nezasílejte! Jinak to je za příplatek=na každou osobu 300,-Kč za TVÁŘ + 300,-Kč za DLANĚ

 

 

 

2000,-

Fotografie  dlaní

Pro fotografování můžete použít mobilní telefon

Mobilním fotoaparátem lze pořídit kvalitní fotografie. Než fotografie zašlete, prohlédněte si je v počítači, zda jsou na nich vidět i drobné čárky (roztřesením ruky při mačkání spouště fotoaparátu).

Vzor fotografie: Dlaň musí být vidět celá i s konečky prstů a liniemi na zápěstí,

Prsty jsou volně, nikoliv úmyslně roztažené nebo sevřené, jinak to deformuje čáry

Dole detail zvětšené fotografie - lze číst z ruky bez přítomnosti osoby

Níže uvedenou fotografii takto nepořizujte, když dlaň dobře zaostříte (viz nahoře), tak si to zvětším do požadované velikosti jako dole.

Fotografie  tváře

Prosím nezasílejte umělecké fotografie, kde je půlka tváře zakrytá vlasy, podepřená brada rukou apod., zakryjete tím mnoho detailů. Než zašlete fotografie mailem, prohlédněte si je ve svém prohlížeči, zda nejsou rozmazané a jsou při zvětšení čitelné detaily tváře i s bradou.

 1. Fotografie zepředu by měla být 1x bez úsměvu, úsměv roztáhne a znehodnotí detaily o zdraví..

 2. Jestliže máte  fotografií více, je dobré vidět ze strany - nos i uši. Každé ucho může být v detailech jiné

 3. Nesmí být rozostřená (rozmazaná) a je potřebný snímek tváře z blízka,  je nutno vidět  vrásky i znaménka.

 4. Tvář musí být bez brýlí, neboť zakryjí podstatné detaily 

 5. Čelo pokud možno nezakrývat, aby byla vidět jeho výška a šířka a bývají na něm někdy vidět důležité vrásky

 6. Tvář muže potřebuji vidět bez VOUSŮ.  

 7. Pokud byly z tváře odstraněny mateřská znaménka a jiné kožní výrůstky, označte KDE?

 8. Data narození jsou potřebná, abych rozlišil minulost, současnost a budoucnost. Také osudová doba se počítá od narozenin do dalších narozenin, nikoliv od 1.ledna

  K předpovědi  je třeba vzít v úvahu jméno+příjmení, jméno může karmicky zatěžovat, skrývá informace po předcích a je důležité.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: Jan Bajura