Vítejte!

Vítám Vás na mých stránkách, níže si můžete vybrat z témat, které vás nejvíce zajímají. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudné.

  

                                         VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

 

                                                Rozdíl mezi orákulem a proroctvím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo orákulum nemusí být všem známé, pochází z latinského slova "oraculum", a značí věštbu.  Mnozí se s orákulem setkávají často zvláště při výkladu a předpovídání budoucnosti z karet, numerologie..., občas z I-ťingu (házení mincí) a tak dále. Jeho výroky by se neměly zaměňovat s proroctvími,  třebaže mají ledacos společného.

Orákula jsou ukazateli na cestě života, narozdíl od proroctví udávají směr a ponechávají tazateli volný prostor k tvorbě životní cesty.  Proroctví oproti tomu neponechávají žádný volný prostor.  Prorok hlásá jen to, o čem mu Stvořitel dal poznat, že má hlásat a sdělovat lidu toto „poznané" a vést je správnou cestou i za cenu nevyslyšení a nenásledování. Proto se často prorocké výpovědi uvádějí slovy: ,,toto praví Hospodin".  Prorci se tak stali přímluvci, jejichž povinností nebyla jenom reprezentace Hospodina, ale i zástupnost lidu před Hospodinem. Jejich službou bylo, že např. Mojžíš zachránil a vyvedl izraelský národ z Egypta.

Existují i takzvaná "proroctví", jež se splňují sama, přestože nejde o skutečné proroctví. Je-li např. člověk pověrčiví, přitáhnete si něco z toho,  na co myslí a čeho se stále bojí. Někdo věří, že bude mít smůlu, když mu přeběhne přes cestu černá kočka, druzí zase věří na 13. v pátek - pak si klidně  z toho něco sami přivodí a říkají, já to věděl, protože mi dneska přeběhla přes cestu černá kočka,  je pátek 13.tého... Podvědomí uvede do chodu vnitřní síly, které ho spojí s jeho přesvědčením a vede ho k takovému jednání, až se to uskuteční. Vědomí (strach a pověrčivost) tedy napomáhají tomu, abychom si nějaké možnosti více uvědomovali, a tím spíš je uskutečnily. Jak myslíme, co cítíme, takový je i náš život.  Zákony myšlení a víry mají stejnou platnost, jako zákony matematiky, fyziky nebo chemie. Chemik, který se snaží o nějakou chemickou sloučeninu, se drží  zákonů přírody  a nepokouší se je měnit, ani by to udělat nemohl, protože by dospěl k tragédii.

K stejnému  však člověk dospěje i v pozitivním smyslu. Každý vlastníme všechno, co máme v souladu s tím, čím jsme ve svém nitru. Jedna mladá žena chtěla být lékařkou, ale nedostala se na školu. Četla však v knize od psychologa dr.Josefa Murphyho knihu, že člověk za určitých okolností může dosáhnout  téměř všeho, když je jeho víra soustředí na  to, čeho dosáhnout chce. Na vysokou školu lékařství se dostala a stala se lékařkou také.

Těžko se však vyplňují prosby o peníze, tato přání zázračně nefungují, ani žádné magie (kterou mnozí zkoušejí), jinak by na světě snad již nikdo nedělal. Osud naděluje každému tou měrou, jakou se o to zaslouží.

Sugesce pomůže najít vhodného partnera

V jiných věcech se ale např. magie přání vyplňuje. Mnoho příkladů o tom napsal ve svých knihách americký psycholog Dr. Joseph Murphy.  Síla podvědomí má ohromné schopnosti a  pokud k němu přistoupíme s důvěrou... Každá pochybnost však  člověka o konečný výsledek připraví. Při víře, že se uzdravíte, když zapochybujete, ihned připouštíte, že zemřete...

„Jedna ovdovělá žena ve stáří 45 let, žila sama a neměla žádné povinnosti si z učení psychologa  Dr. Murphyho  sestavila sugesci, která ji měla "přitáhnout" nového partnera. Často si ji opakovala a tak se skutečně i stalo. Zanedlouho ji požádal o ruku muže, kterého potkala, když šla nakoupit. Svatební cesta se uskutečnila po Evropě, a vdově se potvrdilo, že to, co ji svedlo se svým mužem dohromady, byla inteligence její podvědomé mysli, která pracovala v souladu s úmyslem Síly vesmíru. Naše podvědomí je propojeno s podvědomím jiných lidí bez ohledu na vzdálenost podvědomí přitahuje události, které se nás dotknou, s něčím nás spojí, děje se to díky  "zákonu rezonance".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

  Zajímavosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Duchovní odezva

Geopatogenní zóny

      Menu

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz