Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

                    Numerologie II. - Rozbory a věštění

 

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

Numerologie I. = Rozbory a techniky věštění;    Numerologie III. = Okultní moc čísel...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zajímavostí:

1) Partnerské vztahy

2)  Vztahy a karma

3) Rozbor roku, měsíců a dnů

4) Numerologie a povolání, i peníze...

5) Vibrace životní cesty

6) Míchání základních aspektů

7) Cykly osobních roků

8) Energie a zdraví

9) Jméno a zdraví

10) Změna jména
11) Životní realizace
12) Důležité roky
13) Profil osobnosti

V kapitole numerologie I. jsem se zmínil: 

V této kapitole se zmiňují o dalších rozborech:

Tajemství numerologie je odhalit a  proniknout do výkonu čísel, poznávání smyslu života a nalezení štěstí pro všechno.Numerolog vidí čísla, jako vibrační výrazy spojené s písmeny, které lze popsat, jako konkrétní vibrační vzorce. Tyto vzory jsou síly, které se projevují v životě člověka a v jeho životním prostředí. Expanze zkušenosti, které jsou uloženy v podvědomí o božské podstatě, udržují pohyb vesmírné spirály  s našim životem.  Tyto kořeny v nás rostou, zrají a tím znají své místo pro spoluvytváření.

Miliony lidí po celém světě dnes používají horoskopy, věštění nebo jiné nástroje pro předpovídání budoucnosti. Na horoskop je pohlíženo, jako na vynikajícího průvodce a je cenným nástrojem pro předpovídání budoucích trendů a tendencí. Numerologie pomáhá při rozvoji  psychických schopnosti a k lepší kvalitě života.

  Partnerské  vztahy                                                                                    

Biorytmické cykly a vztahy:

Další, ale jinou metodou pro posouzení vztahů, jsou biorytmické cykly. Každý bez zjevného důvodu, prochází obdobím s dobrou formu, s dobrým sebeovládáním a obdobím, kdy je jeho mysl  obzvláště znatelná. Naopak, jsou zde i období, kdy člověk není schopen se soustředit a mysl je zmatená. Důvody pro tyto výkyvy zůstávají neznámé, ale je možné si to vysvětlit v biorytmických cyklech. Biorytmy byly objeveny na počátku 19 století, rakouským psychologem Swobodou a německý lékařem Fliessem, Jejich teorie se stala předmětem mnoha výzkumů a tato teorie říká, že lidská činnost prochází pravidelným vysokých a nízkým obdobím.

Biorytmy - soulad dvou osob:  

Při srovnání dvou osob a jejich biorytmů, lze určit míru jejich soudržnosti. Pokud jsou všechny tři křivky ve stejné fázi, která je u obou osob, které jsou stoupání a klesání více nebo méně současně, pak je velká šance, že tito lidé jsou kompatibilní a mohou být dobrými partnery. Je-li fáze křivky opačná, pak je velká pravděpodobnost, že jejich vztahy by mohly být v disharmonii.

Pro podrobnější výklad:

Zastánci teorie biorytmů  si nejen vytvořili kalendář pro vysoké a nízké období naší vitality, ale také pro kritické data, kdy bude jednotlivec ve stavu nejmenšího odporu  vystaven většímu nebezpečí, než normálně. Tato data neodpovídají nejnižším bodům na křivkách, jak by se zdálo být logické, ale jde o body, v nichž osy křivky protínají, tj. jde o fáze změn. Je zřejmé, že když protíná osu pouze jedna křivka, která se vyskytuje pravidelně a často, pak riziko v ten den není příliš velký. Nicméně, pokud jde o dvě křivky fáze změn  současně, pak by se zvláštní pozorností měla být tato teorie přijata. To je, stručná teorie těch, kteří věří se v biorytmech opírající  o statistiku.

Víra v biorytmy je založena spíše na numerologii a intuici, než na vědecké studii. Každý lidský biorytmus má  fyzické, emocionální a intelektuální cykly. Tyto tři křivky znamenají:

Fyzická: Tento cyklus se označuje vaši fyzickou sílu, vitalitu a zdraví. Když je vysoký, jste vysoce aktivní a energický. Když je v kritické fázi,  mohou nastat nehody a je třeba ke zvýšené opatrnosti. Když je tento cyklus je nízký, jste vyčerpáni z celé svou sily, můžete trpět depresemi.

Emocionální: Tento cyklus sleduje stabilitu a pozitivní energie z vaší duše a pohled na život, stejně jako vaše emocionální schopnost vztahovat se a budovat vztahy s ostatními lidmi. Když je cyklus na vysoké úrovni, jste náchylnější k budování nových vztahů a zvyšuje kreativitu. Když je to důležité, můžete být citově nestálí a náchylní k sebevražedným tendencím. Při nízké, můžete  být extrémně nízko v pocitech a uvolnění.

Duševní: Tento cyklus označuje verbální, matematické, symbolické a tvůrčích schopností a dovedností, stejně jako vaši schopnost používat rozum a analyzovat  svět kolem sebe. Při vysokém v cyklu, je  mysl velmi ostrá, analytická, logicky koncentrovaná.

Pokud vás výběr partnerů nezajímá, možná vás budou zajímat jiné věci. Třeba se vám hroutí vztah; Máte špatné manželství nebo se bojíte rozvodu; Máte manžela i milence; Odešel partner a rádi byste, aby se vrátil...

Čísla zvířat: Numerologie je výjimečný nástroj nejen pro lidi, ale i numerologickou analýzou pohledu na povahu, charakter a osobnostní rysy vašeho domácího zvířecího mazlíčka jakéhokoli druhu.  Umožní to např. zjistit, zda vaše kočka či pes budou na vás v dospělosti zlomyslní, vážné a nemravné či hravé povahy. Numerologie bere v úvahu jméno a datum narození vašeho domácího mazlíčka a to převede na numerologie výpočty. Zabývat se tím proto, že se dostává zvýšené kompatibility mezi mazlíčkem a  zvládnutím mazlíčka.Numerologií lze zjistit nejen vlastnosti a osobnostní rysy lidské bytosti, ale také u  zvířat. Narozené zvířátko v komptabilitě k vašim datům narození, se stává tím nejmilejším mazlivým zvířátkem, které jste  v životě měli.


VTAHY  A  KARMA

Ve vesmíru náhody neexistují, nemůže být náhodné ani setkání s partnerem. Jsme přitahování a přitahujeme takové protějšky, kteří odpovídají  vibracím našeho myšlení. Myšlení jsou energie a tyto vibrace k nám přitahují "shodně" energie.  Lidé jsou k sobě přitahováni vždy v ten správný čas a v době, kdy se zrovna potřebují od toho druhého něco naučit, žádný vztah nevzniká bez důležité příčiny.

Život člověka je formován touhou pro nalezení jednoty, což znamená hledání sebe sama. Všichni se snažíme o nalezení ztracené jednoty, ať je to vědomě či nevědomě, která je pro nás v tomto duálním světě obzvlášť potřebná, což v nás  udržuje živou touhu po jednotě. Prvním krokem k tomu je spojení s jiným člověkem, s kterým mohou společné energie splynout. I když se nám to podaří, je to pouze první krok, protože partnerství je jen podporou na cestě jednoty v nás samotných,  a to je jeho hlavní smysl. Smyslem vztahu je navzájem se učit, abychom nakonec v sobě tu hledanou jednotu našli. Jen tak jsou partneři skutečně ochotni pohlédnout i na své slabé stránky, které se jim díky druhému odkrývají. Když tohle vztah nemůže splňovat, ztrácí svůj smysl a dochází  k jeho rozpadu. 

I když je pro nás partner ideální a možná je i naše „duální duše“, právě jeho duše na nás klade velké požadavky. Pokud přitom vznikají potíže, mají něco společného vždy pouze se námi, do vztahu jsme vstoupili dobrovolně - můžeme to vyřešit jen sami v sobě. Dva partneři, kteří jsou spolu,  nemají za úkol si „vzájemně vyřizovat účty“, je to jen šance k rychlejšímu duchovnímu růstu. Jestliže  v partnerství není možné tento úkol plnit, pak partnerství ztrácí svůj vnitřní obsah. A když na něm oba partneři přesto nadále lpí,  brání jeden druhému, aby se u něho projevilo to, co mu  život má přinést, čímž si oba vzájemně blokují svůj další vývoj.

Přivést sám k dokonalosti své vlastní štěstí se člověku moc nedaří. Vše je propojené s ostatními - se vztahy (jakýmikoliv), tím  vznikají okruhy šťastných lidí, které spojují vztahy a láska. Mohou to být i rodiče a přátele, ale i někdo jiný, který si myslí, že by mohl dát dohromady nějaký pár. Když zamilovanost vyšumí, každý zjistí, zda se mýlil nebo ne. Každý pár si musí sám ověřit své možnosti, podle míry své  připoutanosti a svých zvyklostí. 

Pokud do existujícího vztahu vstoupí další lidé, stává se to nejčastěji kvůli velmi silné karmě. Velmi silně k sobě přitahujeme lidi stejných povahových vlastností. Jestliže partneři nedokážou nebo nemohu kvůli zaběhlým zvykům či úzkosti změnit svého partnera, následkem bývá spousta utrpení. Jeden druhého však nevlastníme, každý sebou od jistého času nese z minulých životů nekonečné množství svazků, které se mohou v tomto životě projevit jako přitažlivé nebo jako obtížné vztahy. Naše těla sice patří k sobě, ale rozdílné energie by se neměly míchat s mnoha dalšími, jinak jsou vztahy obtížné.

Rozbory vztahů > viz. též Numerologii III.


Rozbor roku, měsíců a dnů: 

Tak či onak vlivu čísel podléhá veškerý život. Rok12 měsíců, měsíc 30-31 dnů, týden 7dní, den 24 hodin. To vše jsou čísla, která ovládají naše životní cykly na každodenní úrovni.

ROK: V každém konkrétním roce na nás působí specifické energii související s naší konstelaci narození, tedy osudem. Znalost předpovědi může být efektivně využita i pro vlastní blaho v plánovaných cílech. Je to poměrně přesný ukazatel toho, co leží před námi v nadcházejícím kalendářním roce. Můžeme tím získat přehled o  tom, co nám do života přinese. K výpočtům se používají data narození + jméno s příjmením...  viz.věštecká numerologie

MĚSÍCE:  Výpočty lze nahlížet i do konkrétních měsíců roku, co sdělují.

DNY:  S výpočty můžeme zjišťovat nejen předpověď v konkrétních letech a jejich měsících, ale i to, co říkají jednotlivé dny. Chce-li někdo dobré dny využít, a v těch hodně negativních se vyhnout smůle, 

Pokud se nám něco přihodilo,  sami jsme si časově naplánovali, kam půjdeme a co budeme dělat. A pokud se přihodilo nepříjemné, nevědomí nás při plánování vedlo v nesprávný čas - na nesprávné místoVybereme-li si v kalendářním roce nejpříznivější měsíce a dny, pak to je nejlepší předpoklad pro mnoho věcí. 

Příklady různých typů událostí,  které si člověk může plánovat:

Co jsou slibná data?

Neexistuje žádné štěstí v životě, existují jen rezonance. Objevovat se ve správný čas na správném místě, dává harmonii mezi námi  a cílem, na kterém pracujeme a vesmírem  jako celkem. Soulad přináší úspěch a zmírnění problémů 

Numerologie a povolání

Někteří se rodí, jako vůdcové v žebříčku štěstěny a jiní dávají přednost méně náročné a stresující práci. Někteří upřednostňují používat svůj mozek, jiní používají své svaly...  Pokud se rozhodneme, že chceme být šťastnější, numerologie je užitečným nástrojem a průvodcem, který  pomáhá určit profesní dráhu.

 

numerologie a peníze

Čísla  mohou přinést štěstí, pokud jde o podnikání. Nemluvím o pracovních postech na úrovni zaměstnance, ale o podnikání, kde jsme sami vlastníky našich zisků nebo ztrát. Budete-li  uvažovat o velkých a úspěšných podnicích, lze vidět nápadně podobný numerologický vzor v jejich obchodních názvech. Obchodní jméno je další faktor při stanovování úspěchu v podnikání. Lze si všimnout i lidí, kteří nemají základní vzdělání a byli schopni podnikáním vydělat miliony.   Obchodní jméno je také klíčovým faktorem. Peníze určitě nejsou o vzdělání, osobnosti ani o náboženství. Je to astrální svět, který rozhoduje, kdo bude bohatý a kdo ne. Víra a sebevědomí vytváří příznivý astrální vzor a použitím čísel lze dosáhnout příznivých astrálních vzorů, které vytváří  situace, jež zhmotňují plánované cíle

 

Šťastná čísla do sportky:

Podání sportky je lákavá věc, stáčí uhodnout šest čísel, ale jaká čísla to budou? Dají se vypočítat? Čísla jsou všude a nesou spousty informaci. A jaké jsou ty čísla do sportky? Stačí rozebrat své údaje o sobě, které sdělují šest druhů čísel, a může zkoušet podávat sportku.   

Čísla rozsahu denního štěstí:

Věštění na základě různých metod věštění pomáhá individuální řešení různých situací, které člověk může čelit v průběhu dne. Je to předvídání svého štěstí na konkrétní den a dává šťastné čísla čtení pro zvolené dny. Lze je použít k dosažení  inspirace ve svém duchovním myšlení, což pomáhá při řešení  každodenních problémů. 

 

Vaše aktuální energie:

Vypočet představuje "kód", který ukáže v jakém druhu fáze energií se nacházíte v současné době. Tyto druhy energií mohou být podrobněji objasněny a mohou pomoci v rozhodnutích s problémy nebo aktuální  událostí. To je velmi užitečné, pokud jde o načasování důležitého rozhodnutí

Vaše hlavní energie

Jedná se o "rychlost energií" s vlivem na náš život, ukazují své vlastní zprávy a vysvětlují náš celkový způsob přístupu k životním věcem, událostem a situacím.

Výpočet podvědomého JÁ > ducha těla

Výpočet se  dělá na reakce stresových situací. Podvědomé "JÁ" odhaluje slabiny osobnosti a doporučí jejich posílení, aby se staly pro život prospěšné. Ukazuje své sebevědomí a schopnost vypořádat se s náhlým vývojem událostí a situací. To také řekne o schopnostech správně hodnotit situaci a  reagovat na ní. Dává cenné informace o našem "", o aspektech osobnosti, které nás prezentují. Touto studují  lze zlepšit své vztahy.  Osobnost je založený na čtyřech klíčových profilech, což umožňuje lépe poznat sama sebe a zlepšit mnohé k lepšímu. To ukazuje odlišné rysy ve vztahu s ostatními lidmi, vztahy  s rodinou, vašimi dětmi, kolegy na pracovišti atd

Podprahové poselství

Podprahové poselství vychází vstříc podvědomé mysli a posílá pozitivní afirmace do mysli, čímž rozvíjí pozitivní myšlení.Podprahové zprávy zvyšuji sebevědomí, tím by se měly stát cíle dosažitelné. Zlepšit soustředění a paměťové schopností. To je též metoda k relaxaci, uvolnění stresu a boje s fobií. Numerologie je diagnostický nástroj pro emocionální a expresivní pohled na život, který umožňuje lépe pochopit sebe a ostatní, rozvíjet  mnohem silnější vazby s lidmi. 

Čísla rozumných myšlenek

Často ignorována numerologie to považuji za důležitý aspekt numerologického grafu. Čísla vaše rozumných myšlenek  ukazují, co se dá nejlépe popsat jako způsob myšlení. Jste metodičtí myslitelé nebo snílci? Jste praktičtí, netradiční a originální v praktických problémech, nebo se budete držet osvědčené metody? A tak dále.  To je  druh informací, které jsou k dispozici pro racionální myšlení.

Cesta zrození:

Popisuje charakter cesty životem. V cestě, která se rýsuje v den narození jedince, vidíme syntézu jeho existence. Náš datum narození je pro nás neměnný po celý život, naše cesta je daná naším zrozením vlivy jednotlivých planet a úkoly, které jsme si s sebou na svět přinesli. Nemůžeme je jen tak zahodit, obejít nebo přehlížet, protože nám jinak život připraví takové zkoušky, že životní situace budou gradovat až do té míry, dokud se s tím opravdu nepopereme. Duši a jeho scénář si budeme režírovat jen my sami.

Na základě analýzy lze z životní cesty určit směr, kterým bude život směřovat. Z toho můžeme dělat mnohem jasnější rozhodnutí v našem životě. Tyto výzvy od života jsou více jednoduché a srozumitelné.  Životní cesta představuje tři cykly, a tato období jsou zastoupená rokem, měsícem a dnem našeho narození. Tyto cykly představují pozdní, střední a ranou fázi našeho života. Je ovlivněna všemi našimi rysy a vlastnostmi, které jsou odhaleny v každém z uvedených období cyklů.   

Shrnutí cest zrození:

Tento  přehled se zmiňuje o světlých stránkách našich cest, jsou však cesty potemnělé a vedou k opaku uvedených kvalit. Pravda, v pološeru lze smíchat obojí - dobré vlastnosti i nedostatky. Proto je potřebné prozkoumat postavení čísel a vyvodit z něj potřebné závěry.

Arkánum osudu:

Interpretace tajemství našeho osudu.

Cesty:

Lidé se stejným datem narození nepůjdou stejnou cestou, ani to neznamená, že budou mít stejný život. Jejich život sice může mít stejné zatáčky, stoupání, klesání, překážky, ale někdo se zdrží při překonávání některé z překážek nebo se mu přihodí nehoda, když bude riskovat. Právě proto je důležité znát svou cestu.

Existuje pět vibrací, které tvoří základní charakter osudu:

1) Vibrace životní cesty je jádrem našeho bytí v tomto životě.  To je to, co je vrozené a přirozené pro nás. Je to vibrace, ve kterých se naše duše rozhodla na zemi pro svoji podstatu. Jsou to možnosti, zkušenosti a lekce, které nás lákají v  tomto životě, a které budou vyžadovat, abychom čerpali z  přítomné energie naší životní cesty   

2) Náš konkrétní den narození  nás může dovést k pochopení toho, co  tady děláme. Je to jako "přidané koření", které se kombinuje s dalšími energiemi, jež nás pomáhají rozvíjet! 

3) Jméno, které jsme dostali při narození, vypráví svůj příběh, je "příslibem" příležitostí a osudu, který geneticky dědíme po předcích. V genech je zakódováno nejen dědictví našeho zdraví, ale i sklony, talent a nadání... tedy dědictví osobnosti, včetně rodokmenu vzdálených předků. Stačí si jen připomenout stejné sklony, nadání a talent dětí po svých předcích, stejné či obdobné profesní činnosti, obdobné prožívání osudu, zdraví i nemocí,  rozvodů i sňatků atd. Zahrnujícími vlastnostmi této vibrace zjistíme k jakým zkušenostem, znalosti a růstu se přidá naše duše. Ve výrazu těchto čísel najdeme důkaz svého účelu. Jak se syntetizují základní části, jak budeme objevovat hlubší připojení  přirozených schopnosti...

4) Po čem srdce touží: Čísla těchto vibrací dávají nahlédnout do své duše, a nalézt nejhlubší hodnoty (to, co je pro nás důležité, spravedlivé atd.). To nelze brát na lehkou váhu, jedná se o část, která má nejhlubší pocity a vrhá světlo na to, co po čem nejvíce srdce touží. Nejdůležitější motivace najdeme zde. To po čem, naše srdce touží, je hlavní část , protože zkrášluje a završuje svou postavu. Tato část také chce sladit s ostatními základními vibracemi, takže se může vyjádřit úplně všechno, co je. Cítit touhu srdce je klíčem, který otevírá dveře pro další klíčové, aby se plně vyjádřilo. Po čem srdce touží, je také nazýváno "Urgentní duší".

5) Osobnost: Informace o osobnosti nám dává pochopit, jak nás jiní mohou  vidět.. Poskytuje nám pohled na aspekty naší osobnosti, které jiní mohou rozpoznat a ověřit. Tyto informace jsou odvozeny od  prvních dojmů okolního světa. To, co popisujeme, je vliv vnějšího světa, který má na nás podstatný vliv. Ano, osobnostní čísla mají vlastnosti, které jsou hodně velkým dílem nás samotných. Můžeme být spokojeni s tím, co tyto vibrace nabízí. Nicméně, to je  vibrace touhy srdce, které projevují naši plnou povahu. Touha srdce nás vede nás k většímu naplnění nalézt v naší naši výrazovou vibraci.

Míchání základních aspektů:

Výše uvedenými pěti základními vibracemi jsme prolínání  a někdy jsou klíčovou součástí, která působí více než ostatní. Často jedna část zůstává v pozadí. Případná synchronizace a míchání všech dílů do rovnováhy může zůstat plně funkční a být výrazná. Naše "Já" se stává dokonalým zážitkem z tohoto života. Existují modifikátory, které mohou tyto vibrace ovlivnit a my se tak o nich více dovíme. Tyto jednotlivé části se mohou s lehkostí prolnout  a vytvářet disharmonii. tak či onak můžeme si být jisti, že vše je součástí naší duše a vyjadřuje svá přání poznat více ze života! Člověk se může naučit rozeznat mnoho způsobů, jak může mít vliv na výše uvedené prvky a vliv mezi sebou. Různé cykly, modifikátory a další klíčové prvky jsou součástí numerologického grafu, takže přidáním i těchto informací do grafu, interpretací analýzy  obohatí a udělá úplnější.

Cyklická čísla života:

Chcete-li zjistit v jakém rytmu se odvíjel či bude odvíjet život nějakého člověka...

Čtyři hlavní cykly života: V podstatě to jsou silniční mapy zkušeností. Dávají nám poznat, co se skrývá v zásuvkách základních aspektů našeho života. Jde o cyklické energie, která chtějí prohloubit naše životní zkušenosti. Každý vrchol představuje období vývoje a je přesně v jeho načasování.

Období životních cest:  Cyklické vibrace jsou známé, jako období životní cesty. Nepleťte si tento termín s cestou základního životního čísla. Místo toho jsou tyto období, které mají zkušenosti ve třech etapách v průběhu celého života a představuje širší rozsah vlivu, než další  cyklické vibrace. Jejich přítomnost přináší  globální vliv a důsledky naší individuální přirozenosti v méně specifickém způsobu. Bez ohledu na životní cestu člověka, se můžete poučit z toho, co současné energií mají nabídnout.  

Cyklická čísla roku:

Umožňuje doplnit analýzy a zjistit, které cykly se mohou ve stejné obměně opakovat. Existují dva typy cyklických vibrací:

Pomáhají kultivovat životní naplnění a náš život se tím stává osudem a účelem.

Osobní roky:

Osobní roky sledují devítiletý cyklus, ale začátek cyklu se různí, to záleží na každém jedinci. Osobní roky  kultivují lidský potenciál a jeho růst.V rámci osobních roků máme také osobní měsíce a osobní dny.

Roční cykly:

Analýza  tohoto období přidává informace k celkové charakteristice osobního roku

Cykly, které jsou základy našeho života: v dechu a výdechu, bděním a spánkem, a dokonce i zrozením a smrti. Jsou to vzory Slunce a Měsíce - den / noc... V numerologii  jsou  cykly spojeny s našim jménem a datem narození. Některé cykly jsou dlouhodobé jiné jsou kratší. Epicykl začíná 1. osobním rokem, postupuje do 2. osobní roku, a tak na 9 osobní rok. Každý epicykl má zvláštní tón nebo znak, který se vyznačuje nabízenou příležitosti. Většina z těchto cyklů jsou založeny na devíti fázích vývoje, a postupováním v souladu s devíti kardinálními čísly. To není věcí naší volby, ale ve skutečnosti uznání organické struktury rozvoje v našich životech. Osobní rok také ovlivňují další menší a větší cykly, které jsou ve hře a které se překrývají.  Osobní rok tvoří stavební kroky, které označuje postup životem. 

Z níže uvedeného je vidět, jak se cykly osobních roků 1-9 vzájemně prolínají, kde zesilují a kde slábnou, a kdy se do toho míchá další cyklus - tj. neviditelné síly, které tvoří vzájemné řetězce, projevující se v zákulisní hře života člověka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla realizace:

Tyto čísla pomáhají si uvědomit svůj skutečný potenciál a co se  případně můžete dosáhnout v životě. To předpovídá budoucí trendy o tom, jaký později budete  nebo dává informaci o své budoucím životním stylu. Jsou to orientační čísla, co byste mohli v životě dosáhnout.  Také naznačuje svou osobnost a životní styl v pozdějších letech svého života. Pomůže získat představu o svých realizovaných skrytých snech a touhách. Je to průvodce pro realizaci dosažení svého cíle.

Splatnost čísel:

Toto čísla jsou indikátorem smysluplného, uspokojujícího a šťastného života. Pokud je člověk ve třicátých a čtyřicátých letech života, možná čas od času přemýšlí o tom, co jen může pro sebe v obchodě najít ke koupi. Dokáže udržet stejnou energii po zbytek svého života? Co ho čeká a co se může prezentovat při pomoci usnadnění života v další budoucnosti? Pokud má někdo pocit, že život není všechno, co chce, nebo si říká, kde jinde může najít štěstí, příležitosti a spokojenost, podívá se k splatnosti kvalit čísel, které čekají na odhalení a jsou  příslibem, že ho povedou ve směru, kde je možné dosáhnout naplnění, účel a karmické odměny.

Skryté vášně:

Skryté vášně lze přesně určit, talent člověka, který jej vyzývá, aby ho rozvíjel a použil, jako možný nástroj pro životní úspěšnost. Čísla skryté vášně obvykle představují zvláštní nadání nebo schopnosti, kterých si dokonce ani nemusíme být vědomi. To je také talent, který pomáhá vytvářet si svůj život, a ukázat vám, jak ovlivnit druhé ve svém závodě k úspěchu.

 

Problémy:

Numerologie vrcholů, jsou klíčové podrobné cyklické vibrace. Problémy představují různé aspekty našich cest, vidíme silnici před sebou, a kam směřuje silnice na které jsme, ukazuje překážky,  zákruty a výmoly podél cestyjak co překonat. Ukazuje nedostatky, čím problémy začaly, co má být přesměrováno, ukazuje hybné síly pro úspěch,. jsou to skutečně podněty, které vedou k vítězství.  

Dvanáct domů:

Další informaci můžeme získat z tzv. 12.domů, jež jsou především důležitým nástrojem astrologie, avšak pro porovnání mohou být tyto informace v numerologii též velmi užitečné. Podle toho, v kterém domě se (v konkrétním roce - věku) nacházíme, máme věští či menší možnost ovlivňovat konkrétní oblasti svého života.

Posilování čísel:

Intenzifikaci čísel se můžeme dozvědět  o sobě více. Znalost těchto informací nám může pomoci doplnit, to co nám v povahových vlastnostech chybí, čímž lze získat větší pocit sebeurčení pro přechod do oblastí růstu a rozvíjení své vnitřní síly.

Energie a zdraví:

Vše se vším souvisí a cokoliv dýchá v rozlehlém vesmíru, dýchá i v každém individuálním  životěSíla Země, planet, hvězd a nebes jsou zdroje energií. V informačním poli našeho fyzického těla  je na 350 tisíc kanálků nádís+7energetických kanálů(čaker) Probíhá tudy informační výměna a transformace vesmírné energie pro podmínky našeho těla.

Mozek  je "rádiová stanice" vysílací a současně i přijímací.  Tělo je  realizační prostředek člověka na Zemi, ale též signalizačním  zařízením, že někde v myšlení a zpracování emocí děláme chybu, když se objevují metabolické poruchy, bolesti orgánů a nemoci.

Numerologie je o číslech, čísla jsou o planetách, planety jsou hlavními indikátory Slunce, a sluneční soustavy se mohou ovlivňovat, čímž ovlivňují i nás! Prospěšná planeta nás může zbavit mnoha nemocí. Při energiích pozitivních se člověk cítí dobře, těší ho život, cítí radost a vnitřní klid. Naše vlastní jméno... a správný datum operace s léčbou může zachránit mnoho životů.

 

Mnohokrát si lidé říkají, že můžete mít všechny úspěchy na světě, ale pokud nemáte zdraví, nemáte nic. Rozhodujícím faktorem v udržení zdraví je vědět, že někteří jsou na choroby a nemocí  náchylnější. S touto znalostí můžete přijímat preventivní opatření, abyste zajistili své zdraví a poradili ostatním. Pozná se to podle rodných čísel,  každé je spojeno s nějakým konkrétním druhem nemocí.

 

Numerologie je studium čísel a jejich kombinace, a jejich vzájemné působení v životě. Numerologie je jako lékař. Lékař uzdravuje tělo přes léčiva, numerolog léčí mysl přes nápravy. Opravnými prostředky pomáhá změnit neblahé na příznivé. Všichni máme své silné a slabé stránky. Obvykle naše silné stránky jsou lépe vidět, protože máme tendenci je používat po celou dobu ve spojení s našim talentem a úspěchy. Nejtěžší seberealizace přichází, když se snažíme zjišťovat a  léčit často nepolapitelné podvědomé problémy. Numerologie pomůže definovat, zkoumat a léčit skryté problémy.

 

Pro zjištění konkrétních aspektů se pracuje s osobními daty narození. Datum narození v pozitivním smyslu dává hluboké informace o tom, kdo jsme, jak funguje naše duše, jaké situace nám život přinese, jaký jsme  typ pro vzdělávání a posílení růstu... Při prohlížení data narození v záporu, se díváme na recesivní nebo výzvy v tabulce numerologii. Namísto použití společných základních čísel se pracuje se základním odčítáním. Prostřednictvím odčítání se definuje, co není tak aktivním vzorem osobních energií. Tento fakt říká hodně o tom, kde jsou naše vlastní chybějící vazby spojené s problémy  a jak s nimi pracovat. 

 

Jak využít numerologii pro maximální zdravotní výhody

Staré metafyzické vědy, které např. sahají až do starého Izraele, mátly vědce po celá staletí. Pravdy zjevené skrze numerologii, jsou stále užitečné pro ty, kteří dnes učí, jak využít znalosti a moudrost numerologických studií. Pro ty, kteří mají zájem se učit, existuje několik výpočtů, které mohou dát velké pochopení, jak zlepšit svoje zdraví a život. Stačí porozumět tomu, co má být přijato v podstatě stejným způsobem, jako hlášení o počasí. I obyčejný osobní rok ukazuje na co se zaměřit v průběhu roku. A také slouží,  jako vodítko pro předcházení zmírnění nástrah, včetně zdravotních problémů. Protože každý osobní rok zároveň ukazuje, jaké vibrace budou orgány těla nejvíce zatěžovat.  

 

JMÉNO A  ZDRAVÍ:

  1. Největší vliv na nás má datum narození;

  2. na 2. místě  to je jméno a příjmení.

  3. Křestní jméno podporuje číslo dne narození a posiluje osobní aktivitu

Náš datum narození odhaluje, proč jsme tady a co tady budeme dělat, co se máme učit, karmické lekce, na  co si dávat pozor, abychom cíleně odstranili překážky a byli úspěšnější....

Křestní jméno označuje pravdu svého bytí: své sny, touhy, cíle a skutečné emocionální stav. Jedná se o "skrytou" část, která není často sdílena s ostatními.

Naše příjmení podporuje a posiluje naši identitu, nese v sobě kolektivní vibrace naší rodiny. Jeho číselná hodnota představuje naše rodinné rysy, zděděné vlastnosti, a to, co by se dalo nazvat: našim "rodinným složením". To také představuje náš formální charakter. Vypovídá o naši trase, cílech, akcích, libosti a nelibosti, o cyklech, o lekcích a tajných přáních. Lidé mají  jmen několik,  první a střední jméno má však největší osobní sílu.

Staří okultní mistři přišli již před 5000 lety na to, že existuje velmi blízký vztah mezi  čísly+ planetami+ abecedou=jméno (názvy). Tyto vazby považovali za velmi důležité, neboť uvedená provázanost ovlivňuje konkrétní měrou v lidském životě úspěchy a selhání, radosti a smutek, štěstí a smůlu... tedy osud.  Znalým numerologům to  nemusím více vysvětlovat.

Cheiro (1866-1936, irský jasnovidec,  který též učil chaldejskou numerologii... a v jedné z napsaných knih jasně demonstruje sílu jmen + čísel (není to pouze jméno) - viz jeho "Knihu čísel", která se  považuje za  mistrovské dílo. Numerologie jako okultní věda vzešlá z moudrosti o číslech - planetách+JMÉNU, jež skrývají okultní pravdy a skutečností tajemných výroků starých mudrců, Cheiro patřil mezi špičkové jasnovidce,  20 let dopředu například předpověděl ruskému caru Mikuláši II. (s kterým se osobně setkal), že "bude v roce 1917 svržen z trůnu a později zastřelen i s celou rodinou..." A přesně to se stalo.

Pokud zjistíme negativní vlivy z vlastního jména či příjmení, může se upravit. To však dělejte po pečlivém výběru a konzultaci s odborníkem, abyste si ještě více neuškodili. Změní-li se jméno, tím se změní jeho čísla a vibrace čísel. Jméno, které jsme dostali od svých rodičů v den našeho příchodu na svět, nám určuje svou vibrací, náš jednoznačný chorobopis (víte, že nemoci jsou i dědičné), úspěch či neúspěch, čas i náš prostor.

Jméno je mantra, jakmile je tato mantra v souladu s naši osobností a rodným číslem+číslem osudu, v našem životě se vše rozvine a přináší  úspěch a zdraví. Slovo zdraví je specificky zmíněno, protože vibrace špatné mantry mohou zatěžovat psychiku, a zároveň opravená mantra může zvýšit zdraví.  Na nemoci a alergie tedy může mít vliv disharmonie data nar. - s jmény. 

Změna jména:

Jsou jména neutrální, vysloveně přejícná, ale i negativní. Změnou jména (názvu) se  změní  proud energií (jemnohmotných vibrací). Celým jménem lze mapovat proud těchto energií, proto je dobré před změnou zjistit, jaké vibrace budou nejvýhodnější a které jsou nejvíce škodící. Naše zdraví je metafyzické a leží za  fyzickou oblastí.  Jako lidé máme tendenci  se dívat na sebe z omezené perspektivy, náš duch je uzavřen v  tělesné schránce, i když si uvědomujeme význam duše a duchovna, jsme také fyzickou bytosti. Přemýšlíme, cítíme, jednáme a reagujeme na základě fyzického uvědomění, ale zároveň svou fyzickou existenci přesahujeme. Myšlenky a pocity, které nejsou nijak hmatatelné, ovlivňují náš fyzický stav a perspektivu našeho vývoje.  

Jméno obsahuje zvuky, které se šíří do éteru, když nás lidé oslovují, a tyto zvuky jsou energie, které k nám něco přitahují. Jméno může být viděno jako kus hudby, která vibruje v čase. Každá vibrace má zvláštní délku a vliv na náš život během určitého časového období. V každém z nás se nachází úroveň podvědomí (ducha), která  bezprostředně reaguje jako dítě na vše, co vyjadřujeme.Tato rovina přebírá naše myšlení, cítění a výraz, a vše uvádí do pohybu, aby se to mohlo následně projevit. 

Hodnoty energií z našeho jména ztělesňují ty významy a vibrace, které k nám něco dobrého přitahují, anebo "zápasí" s naší vlastní vibrací. To proto, že naše energie jsou buď v synchronizaci nebo rozporuplné. Fyzické tělo to nevnímá, ale náš duch (podvědomí) vše vstřebává, je to vnitřní ředitel pro všechny fyziologické procesy v našem těle. Vše je založeno na energiích, které máme v současné vibraci - nikoliv v tom, co bude vibrovat až za 5 let nebo za 20 let. Vše je pojmenované a očíslované a leží skrytě ve jménu a číslech v něm. "Účelově" může jméno ovlivňovat vibrace našeho bioenergetického pole  pozitivním či negativním způsobem.

Jména dětí:

Před lety byl proces pojmenování dítěte o něco snazší, protože běžné pravidlo bylo, že děti dostaly jméno po svém otci, babičce, tetě, strýci... a bylo po všem. V této době to je je poněkud jinak, lidé si neuvědomuji, že název jejich děti může mít značný vliv na jejich vývoji, jak osobnosti, tak zájmů, nadání, vnitřního přesvědčení, cílů a důvěry s tím mohou být přímo spojeny, a dokonce to lze "číst" v jejich křestních jménech.

 

Jak je to možné?

Vše v tomto vesmíru se skládá z energie, nic než energie neexistuje, i v tuhém předmětu molekuly neustále kmitají.. Zvukové vibrace a jména jsou prostě skupinou zvukových vibrací, které buď proudí s existujícími energiemi, a obsahují "bloky" nebo "těžší" energie, jež neumožňují hladký průběh, vše probíhá o něco složitěji.

Když někdo mluví, vytváří energetický vzorec, a tento model reaguje a působí na ostatní,  je zároveň dopravcem  vlastních vzorů, které se promítají do vibrací energií. Stačí jen mít představu, jak se např. energie z jména v chaldejské numerologii čtou.

Například vibrace D a M, obě vládnou číslu 4, týkají se hmotných záležitostí, spolehlivosti, domácího zázemí... Také např. 4 ročních období, 4 směrů, 4 rohových (astro) domů... a tradiční vytvoření rodiny. Energie č. 4 je velmi silně spojena s rodinou a funkcí v ní... Ovšem tato energie není spojována s velkým štěstím, bude  pro určité věci "uzavřená", a skutečnost, že tam jsou dvoje "uzavřené dveře", říká: "Ano, můžete jít těmito dveřmi", ale  "Nemusíte  přes ty dveře projít"... Jinými slovy, je tam síla, která může být překážkou některé věci  udělat.

Tajemnému světu čísel, je opravdu jedno, co si člověk zamane dělat. Je zde ale něco, co lidé na celém světě zkoumali po tisíce let a budou v tom pokračovat, dokud Slunce nepřestane svítit a nepřestanou na něm být erupce. Existují jména s populární názvy i podivnými názvy. Lidé dávají jména svým dětem po svém strýci, sousedech, jejich první lásce i po dědečkovi. Někteří dokonce plácnou jmény ve znamení časů, na jejich drahé dítky, často bez ohledu na to, jak vážně by byly tyto jména přijaty na  základní škole

Všechno se v tomto světě točí kolem energie a názvy jsou součástí cyklu, významu a energie obsažené v každém písmenu, které určují, jaké osobní postoje a chování může např. ovlivnit již zmiňované písmeno D. Obrazně: "zavřené dveře nelze drtivě otevřít", pakliže jsou dveře více "uzavřené" na některé aspekty života než jiné písmena s jinými energiemi. Písmeno si M lze zase vysvětlit jako horu - kde se mnohem více děje pod jejím tichým exteriérem, než je možné vidět nebo slyšet z venku - dokud nevybuchne.

Numerologie je také použitelná v souvislosti se vztahy člověka a objektem - domem, ulicí, okresem, vesnicí, čtvrtí, městem (městečka nebo země) Číslo bydliště bude obsahovat číslo domu a ulici, číslo kraje, čtvrti nebo města, v němž žijeme. Výsledek je obrazem konkrétního vztahu konkrétní osoby v daném období jeho života na konkrétním místě. Není-li místní číslo v souladu s osudovým číslem, mohou vznikat potíže - nemusí se tam člověku líbit, nemusí se dařit, potíže se sousedy, zhoršená psychika, horší spaní... Nebo také SPZ auta, negativní čísla u někoho přitahuji nehody, pakliže má v datu narození,  jménu, příjmení negativní čísla a k tomu i SPZ auta je negativní, tím více k sobě  přitahuje negativní energie - tzv. nechtěné náhody.

  Určitě z běžné numerologie  znáte...                                                        

 

Mřížku - z dat narození, jména, příjmení;  

Při numerologickém rozboru se používá často, je tvořená čísly, která se vyhodnocují. Existují jednoduché zápisy - čísla z data narozeníKromě jednoduchých zápisů existuje řada jiných, kdy se do mřížky vepíše životní číslo nebo jeho mezisoučet, případně další mezisoučty, čísla z jména a příjmení atd. Vyhodnocuje se  nadbytek čísel, protože především vícečetná čísla mohou vyvolat hromadění energie jedním směrem,a při obrácení této energie dovnitř, dochází k negativnímu ovlivňování zdraví. Rovněž chybějící čísla ukazují svůj význam, protože to ovlivňuje psychiku člověka také. Vyhodnocují se izolovaná čísla, neboť ukazují na stav vnitřní energie a zdraví. Také prázdné a plné roviny čísel mají svůj důležitý význam.

Sedmileté cykly:  

Ukazují, proč se většina životních překážek opakuje a jaká je jejich příčina? Odpověď opět můžete hledat v numerologické mřížce, kde si proberete jedno políčko po druhém.  Samozřejmě existují i jiné způsoby hledání, ale to jsou jiné  postupy.

Devítileté cykly:  

Každým rokem procházíme jiným lunárním obdobím a působí na nás tak postupně devět planet naši sluneční soustavy. Ne každá planeta má však kladný vliv. Každým devátým rokem uzavíráme kruh devítiletého cyklu, který je v vrcholem tohoto období (poté začínáme opět rokem 1, 2, 39, což se stále opakuje do konce našeho života). Tento vrchol onoho období bývá pro člověka něčím významným – buď je něčím pozitivní nebo máme určité životní problémy. Někdo má neustále problémy v mezilidských vztazích, někdo zase s penězi, kariérou, někomu se dostane určitých pozic nebo výhod a má více finančních prostředků s kterými, ale zase neumí hospodařit nebo je tak lakomý, že neumí pomoci  těm, kteří jsou v nouzi, a to vše jsou stále  opakující se chyby. Devítileté cykly umožňují pohlédnout na život, jeho vývojovým směrům a tím lépe porozumět některým životním situacím, které nás potkaly.

Životní realizace:  

Souběžně s životními cykly probíhají důležitá období, která se nazývají realizace. Naznačují jakými prostředky jsou v podstatě realizovány devítileté cykly, a co je třeba pochopit v těchto úsecích života.

Zlomové roky:  

V určitých časových odstupech přicházejí roky, které pro člověka představují jisté mezníky. Mění se životní poměry a v těchto letech na nás mají vesmírné vibrace zesílený vliv. Jde o zlomové nebo též osudové roky.

Důležité roky:

Kdo se numerologií zabývá aktivně, dobře poznal, že každý třetí rok může být něčím významným. Může přinést něco dobrého, ale i méně pozitivního. Tam, kde se schází více cyklů, nabývá to samozřejmě na větší důležitosti, neboť síla těchto cyklů se znásobuje. A taková spojení dvou či tří cyklů mohou být zároveň výše uvedeným zlomovým rokem. Nejen tedy důležitým, ale i zásadním zlomem v životě.  Co takový rok přinese sděluje konkrétní předpověď.

Životní vibrace:

Životní vibrace předurčují tendence roku podle tradičního 12-ti letého cyklu (nejde o 12 domů)

Profil osobnosti:  

Rozbor osobnosti, který jde do hloubky, je vhodný  pro  rodiče  svých  dětí, partnerů, přátel atd. Z všeobecného pohledu např. vysvětluje, proč bratři a sestry nemají stejný osud. Díky svému charakteru a sklonům nebudou na stejné události reagovat stejně, jeden možná zaujme přístup vypozorovaný u otce, zatímco druhý si vezme za příklad postoj matčin. Pokud je dědičnost na stejné hodnotě, lze usuzovat, že i když mají různé charaktery a sklony, budou mít velmi podobné dědičné vlastnosti, a tudíž se jejich osud bude vyvíjet dost podobně. Z hlubinného charakteru lze zjistit kapitál vrozených vloh, nadání a životních možností, s kterými se každý narodil, a které může rozvíjet jako jednu ze svých cest k úspěchu. 

Úskalí a absolutizace hodnot:  

V životě každého se někdy objeví určité problémy, které musíme řešit. Základem nemocí a neúspěchů je velmi často absolutizace (lpění) na pozemských hodnotách. Velmi často se stává, že  na čem příliš lpíme, to ztrácíme a je pro nás velmi bolestné. Problém je v tom, že co máme, považujeme za své a nepřipouštíme si, že vše je dar vesmíru, který nám může být kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odebrán.

Z celkového výčtu numerologie I. + II. je  vidět celá plejáda rozmanitých možností, které je možno využít i při věštění. Z mých uvedených informací o numerologii lze zjistit, že to není jednoduchý obor, je to věda, která lidem pomáhá přes 5 tisíc let

Prosím nehledejte numerologické informace v kartách! Karty nejsou kalkulačka, ani matematické výpočty podle numerologických principů.  

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: Jan Bajura