VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

                                                       Karty a věštecké techniky

 

Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zajímavostí:

  1) Slavní jasnovidci

  2) Bránu_jasnovidnosti_otevírá...

  3) Z transu si Edgar Cayce nepamatoval vůbec nic

  4) Michel de Nostradama a další

  5) INTUICE

  6) Astrologie / Numerologie

  7) Duchovní, Společenské, Osobní planety

  8) Před výkladem karet

  9) Jak číst v kartách

10) Otázky ke kartám

11) Systém výkladu a čtení z karet

12) Moc a vliv čísel

13) Méně známé věštecké systémy

14) Numerologické systémy

15) Život v devítiletých cyklech 1-9

 

    Výše uvedené odkazy se otevřou na této stránce, nebo pod stejným názvem na stránce jiné, kde na ně opět kliknete.

Tarot nebo mariášové karty?

 Karty by měly vykladače něčím oslovit, a tak si mnozí vybírají karty pojmenované s obrázky, např. takové jsou i  karty tarotové apod. Jde však o to, zda mají takové karty na všechno svou odpověď.  Pro někoho však může být pojmový svět pro takové karty příliš těsný.

Často je pro mnohé jedince dilema, jaký karetní výklad se naučit? Někteří upřednostňují tarot, začátečníci se však mohou v tomto výkladu  "topit" dlouhá léta, než všechno vstřebají a začnou vykládat profesně. Spíše jsou to karty  pro zkušené kartářky, které je mají jako doplněk k  obohacení výkladu. Tarot více vysvětluje duchovní oblasti, než obyčejné pozemské věci každodenního života. Pro otázky klientů bývá úroveň odpovědí tarotových karet příliš vysoká, ale méně se vztahují k praktickému životu, protože více odhalují duševní a myšlenkové stavy. Pro mnohé klienty bývají tyto karty málo pozemské. Někteří  tazatelé již dopředu sdělují, že chtějí  výklad pouze s mariášovými kartami.  Karty by měly vysvětlovat něco mezi pozemskostí a duchovnem, co se děje na duchovní rovině a co se vztahuje na zcela reálný život. Je jedno, zda máte jednohlavé, dvouhlavé či žolíkové karty, důležitý je systém výkladu. Z karet lze zřetelně pojmout aktuální situaci, současný stav  a rozlišit, co je minulost, současnost a budoucnost.

Proroctví a věštba

Vize, které se týkají budoucnosti, jsou označovány za proroctví.  Prorok byl "hlasatelem" božího poselství a ve starém Řecku a Římě to byli především kněží. V tomto smyslu se za proroka považoval člověk, jenž dostal od bohů dar vědění a toto vědění měl předávat dál. Činnost jasnovidce, který se stává věštcem se od činnosti proroka v ničem neliší - zvláště je-li přesvědčen, že získává informace, obrazy a odpovědi z boží pravdy. Původně totiž nebyla činnost proroků spojována s pohledem do budoucnosti. Prorok byl "hlasatelem" či "zvěstovatelem" božího poselství, tedy prostředníkem mezi Bohem a člověkem. (Pýthie, Sibyla, Nostradamus...viz dole další).  Mezi věštbou a proroctvím je rozdíl ten, že věštění odhalí možnosti, vysvětlí různé věci a sdělí i varování, čímž dá prostor vyhnout se zlým následkům, neboť tazatele vybízí, aby se aktivně podílel na svém osudu. Proroctví oproti tomu neponechává  člověku žádný volný prostor, sdělí co se stane, nic víc- čtěte věštby od Nostradama, ten jen sděloval, co kdy přijde a stane se - žádný volný prostor, jak se zachránit nenajdete. Pakliže si kontroverzní ANIE kartářka vymýšlí (aby byla důležitější), že je prorok, pak neví, co říká, jako když na svých stránkách tvrdila, že má nadpřirozené schopnosti, což se týká  andělů a jiných duchů, včetně Stvořitele.

Do kdy by se měla věštba z karet vyplnit?

Karty ukazují neohraničený úsek budoucnosti, věštba se  počítá na rok (od doby výkladu). Do této doby by se měla předpověď vyplnit, pokud byla správná.

Lidé trpící přetížením si vykládají karty i několikrát denně, čím častěji si je vykládají, tím více jim spíše ukazují denní zážitky a nikoliv výsledek dalšího vývoje. Nebo také negativní věci. Zatímco karty můžeme neustálým výkladem unavit, až nakonec ukážou, co chceme; budoucnost se podle toho vyvíjet nebude. Karty jsou informace, ale nepravdivé - je nepravdivé - nevyplnitelné!

Na stůl mohou vyjít i negativní karty, nelze zaručit, jaké karty budou vytaženy na stůl. První výklad má ale největší význam, když se výklady opakují, další pokusy jsou jen násilné zkreslování  informací. Je lepší na stůl vyložit všech 32 karet, protože každá karta pokrývá určitý aspekt, a pokud jsou  na stole všechny karty řádně seřazené (pod sebou + nad sebou), nevystavujete se tomu, (jestliže věštit umíte), že nějaký aspekt přehlédnete, vidíte tam všechny spojitosti (viz."Systém čtení z karet"). Je to nejlepší metoda, jak získat celkový přehled. Události jsou v kartách chronologicky seřazeny. Z toho lze jasně a zřetelně pojmout aktuální situaci, současný stav a s jejich pomocí je možno s jistotou rozlišit, co je minulost, současnost a co je blízká budoucnost do 1 roku,  

Jasnovidci:

Jsou známe osobnosti, které měli prokázané tyto schopnosti, sdělovali, kde jsou schované předměty, kde se nacházejí ztracené věci nebo pohřešované osoby atd. Dokázali odpoutat své astrální tělo a část svého mentálního vědomí od fyzického těla. Pak již neexistuje žádná prostorová překážka, aby  mohl duch "astrálně cestovat" a vidět věci na jiných místech, kde jeho tělo není, kde se něco z něho nalézá, je tam pouze jeho duch, který vše vnímá, ale nemůže se projevit, brání tomu stav jeho těla. Vidí sám sebe a cítí se být přenesen, cestuje silou myšlenky, mžikem může být na konci světa. Tento zvláštní stav orgánů dokazuje, že v člověku je i něco jiného než pouze tělo, které je v klidu, ale duch je činný. Duše vidí bez pomocí orgánů těla, s tělem je spojena fluidem, analogicky jako u telefonu, kde je elektřina poutem mezi myšlenkami, což dává přesvědčivý důkaz, že neexistuje pouze materiální tělo a  smrtí všechno nekončí, že snad existuje i život po životě.Např. při klinické smrti tělo ještě mrtvé není a jisté pochody v něm stále probíhají, životní síla se v něm nachází v latentním stavu, podobně jako v kukle motýla se ještě nerozplynula. Skutečnou smrtí  se duch úplně oddělí od těla a už se do něj nevrátí. Když se člověk probere, znamená to, že smrt nebyla úplná. Ve stavu vytržení (v hypnotickém transu), je tělo jakoby "mrtvé", vědomí je vyřazeno, dokud ho duch znovu nezačne ovládat. Toto částečné odloučení duše od těla je abnormálním stavem. Může to trvat různě dlouho, ale ne neomezeně. Ve fenoménech transu, ať už přirozeného či magnetického v hypnóze, regresi, je dáván lidem  jasný důkaz o existenci a nezávislosti ducha. Z toho je vidět, jak je duch důležitý, neboť řídí životní procesy.

Bránu jasnovidnosti otevírá:"hluboký hypnotický stav THETA" > nazývaný "trans".  Je to stav, který se nachází za hypnózou - vědomí je vyřazeno. Pakliže má člověk takové zážitky při vědomí bez hypnózy..., každý psycholog a lékař... řekne, že jde o podvod či duševní poruchu (např. schizofrenii). Jasnovidci byli psychology a jinými odborníky testovány a jejich informace s prognózami se z 90% vyplňovaly... V tomto stavu člověk "spí", odpovídá sice na otázky, ale po probuzení si vůbec nic nepamatuje -  viz. > Edgar Cayce.

K porovnání: Když nad něčím přemýšlíme, vědomí funguje v rozsahu od 14 hertzů za vteřinu výše, což je stav frekvence BETA; a jakákoliv další činnosti se pohybuje kolem 20 hertzů. Při frekvenci 60 hertzů se člověk nachází v akutní hysterii. Netuším, co by se stalo  při frekvenci nad 60 hertzů - AMOK. Spánek, meditace, hypnóza nastává, kdy mozek generuje pravidelné vlny od 8 – 12 hertzů za vteřinu, což je stav frekvence ALFA; Frekvence THETA je při 4 – 7 hertz za vteřinu, jde o speciální pásmo podvědomí, které se nachází až za hypnózou a otevírá dveře do světa parapsychologických jevů - vidění duchem=JASNOVIDNOSTI; Frekvence mozku DELTA  se nachází při 0 – 4 hertz za vteřinu, v tomto pásmu by mohl duch tělo opustit navždy. Stalo se synovi bývalé TV kartářky paní Julie Malíkové, ten při tomto zkoušení zemřel.  Není to jediný případ.  Není možné při TRANSU (v hluboké hypnóze THETA) poskakovat na nohou a s kýmkoliv přitom hovořit. otázky pokládá asistent, a "spící" médium  jen odpovídá, nic si z toho ale nepamatuje. 

Slavní jasnovidci

1) Edgar Cayce (Kentucky 1877-1945) sám sebe cíleně uváděl do transu a asistující osoba (většinou jeho žena), mu vsugerovala, čím se má v transu zabývat. Cayce dával informace o kterých nemohl mít v bdělém stavu ani tušení. Navrhoval léčení prostředky, které se už dávno nepoužívaly, někdy lék, který byl právě objeven, mluvil i cizími jazyky, které se nikdy neučil, radil lidem, kteří vůbec nebyly v jeho blízkosti. Stačilo jen, když mu jeho žena pro  trans sdělila jména a adresu. Tento úžasný muž 40 let provozoval okultistické léčení, ulehl a okamžitě upadl do transu. Navrhnul 14.450, léčení neznámých nemocí a zejména jejich příčin, vše bylo stenograficky zapsáno - celkem přes 50.000 listů, přičemž jeho přesnost odhadů, se pohybovala kolem 90%.

Byl to jasnovidec, který i léčil;

Skeptici Caycemu nevěřili, a tak si jeho schopnosti při věštění budoucnosti otestovali. Mysleli si, že ho nachytají, jak podvádí, a tak se pod dohledem lékařů rozhodli, že mu při transu strhnou  z malíčku ruky nehet, s E.Caycem to však NEHNULO – necuknul ani nemrknul. Když se ale vrátil do plného vědomí, křičel bolestí jako...

Ze "spánku" (transu) si Edgar Cayce nepamatoval vůbec nic! Naopak se vždy ptal: "Co jsem říkal?" Jeho odpovědi sepisoval přísedící. Hypnotický stav ho přivedl k informacím, které byly mimo něj a byly čerpány z většího univerzálního vědění, což vysvětluje, že informace nepocházejí z osobního podvědomí jasnovidce. Hypnotický spánek Cayceho vysiloval,  jeho oslabené tělo 3. 1.1945 vypovědělo službu ve  Virginii v USA, zemřel  ve věku 67 let.

Vždy šlo o hluboký hypnotický stav, při němž je médium ovládáno spirituálním průvodcem, který zapisuje  odpovědi na dotazy. Při transu médium vnímá a ví, ale nemůže říci odkud tyto znalosti bere a od koho je nabylPo transu se každá vzpomínka ztrácí a znovu se vrací do temnoty.  Duch, který je připoután k hmotě (fyzickému tělu), nepoužívá všechny schopnosti ducha. Stvořitel dal určitou schopnost člověku jen pro užitečný a vážný účel. Chce-li člověk proniknout  tím, co mu není dovoleno a má zůstat tajemstvím, stává se hračkou své fantazie, nadšení a omylů. Důvodem je, aby nebylo tajemství zneužito a ponecháno v rukou šarlatánů - příkladem jsou SLIBOVANÉ, avšak nevyplněné věštby.

2)  Gérard Croiset (*1910 - †1981) Mezi padesátými a sedmdesátými léty byl také za nejlepšího jasnovidce doby považován Holanďan  jehož schopnosti oslnily celý svět. Jeho  schopnosti zkoumala řada holandských, německých, italských, francouzských, švýcarských a amerických psychologů. Byl obdarován jasnovidnou silou (samozřejmě v transu), díky které vyřešil nalezení osob i na velikou vzdálenost. Proslulé jsou tzv. židlové testy; namátkou se zvolí číslo židle v nějaké místnosti, kde se má za nějakou dobu konat určité shromáždění. Croisetovi se číslo židle sdělí. S velkou přesností popsal vzhled a charakteristiku osoby, která na této židli měla sedět. Často popsal osobu dříve, než se rozhodla  určitého shromáždění zúčastnit. Tyto židlové TESTY byly provedeny téměř 400x, vždy za přísné kontroly a se zdarem. Spolupracoval i s policií jiných zemí, hlavně holandská policie se na něho obracela o pomoc při pátrání po zločincích, vyhověl komukoliv, a netajil se averzi k věštění z karet a kostek.

3) Alexis Didiér (aktivní 1845-1987). Vjemy do velmi vzdálené budoucnosti také přijímal tento Francouz, v transu četl ze zavřených knih, nacházel ztracené nebo schované předměty, s úžasnou lehkostí měl schopnost "cestovat", takže popisoval vzdálení místa s maximální přesností.

4) Pascal Kochet (Francouz) v roce 1926, v transu měl schopnost vidět schované předměty, ať byly kdekoliv. Běžně také např. sděloval, kdo sedí na přikrytých židlích černou plachtou. S neuvěřitelnou přesností  konkrétní osoby popsal a uvedl o nich i různé detaily.

5) Stephan Ossowieckij (1877-1945), polský inženýr četl v transu ze zavřených obálek dotekem ruky. 

Médium v  parapsychologii

označuje schopnost uvést se (upadnout) do transu - tedy hluboké hypnózy a přijímat při spiritistických pokusech - seancích  informace z „onoho světa“.

Ten, kdo chodí kolem stolu tam a zpátky, vykládá přitom karty a prohlašuje, že je médium a čerpá informace z "onoho světa"..., tyto schopnosti pouze předstírá.  Slova před kamerou: "Já se uvádím do transu a napojuji na...", jen jen směšné divadlo pro děti.

Žádný parapsycholog karty, kyvadla apod. nepoužíval! Být jasnovidec neboli=médiem a potřebovat karty, pak nelze hovořit o jasnovidci, ale pouze o věštci. Médium se nachází v hlubokém meditačním transu -spánku, oči má zavřené - sedí nebo leží (aby nedošlo k úrazu); Pakliže má na něco odpovídat, má svého průvodce, který pokládá otázky a zapisuje odpovědi. Médium nechodí, nepokládá druhým otázky (jen odpovídá), nekouká, nemíchá kartami a nerozkládá je, ani z nich nečte Už jste slyšeli, viděli nebo četli, že by byl např. jogín byl v hluboké meditaci (transu) a bylo to za chůze? Nebo, aby médium  při spiritistických seancích chodilo kolem stolu a hovořilo s duchy přes výklad karet? Je jedno zda to je při seanci, meditaci či jiné hypnóze...

PÝTHIA A SIBYLY

6)  Pythia, kněžka z Delphi

Nejdůležitější věštci z řeckého starověku byly Pythia, kněžka v Delphi a Oracle Dione a Zeus na pobřeží Malé Asie. Jen Delphic Oracle byla žena,. ostatní dva byli muži. Sibylline věštci je sbírka věšteckých výroků napsaných v řečtině hexametrů Sibyls, prorokyně, která pronesla božské zjevení v horečném stavu. Delphi není hlavním zdrojem věštění starých Řeků Delfské Orákulum mělo značný vliv po celé helénské kultury.  Lýdský král Croesus (od roku 560 př.nl,) testoval světové věštce, aby zjistili,  kdo dá nejpřesnější proroctví.  Vyslal posly do sedmi lokalit, zeptat se věštců ve stejný den, co král v tu chvíli dělal? Croesus prohlásil Pythii za  nejpřesnější, která správně uvedla, že král si opékal beránka a ze želvy dušené maso. Proto se Pythie dotázal na proroctví, co říká na tažení proti Peršanům, které vedl Herodotus. Bylo mu předpovězeno, když překročí řeku Hallis, bude říše zničena. Což se stalo,  král Croesus byl poražen a jeho říši Peršané zničili.

7) Sibyla a starověké Sibyly:  

Nejčastěji to bývá Sibyla ztotožňována s královnou ze Sáby  (970 - 870  př.n.l.), Arábie - Jordánsko. O této nejvýznamnější panovnici starověku se toho ví málo, podle tradiční biblické verze se o této královně dovídáme v souvislostinávštěvou krále Šalamouna, jemuž se svojí moudrostí vyrovnala. Podle etiopského textu Kebra Negest (Sláva králů), v sobě oba vládcové našli takové zalíbení, že nakonec uzavřeli sňatek a měli spolu syna.  Každá sábská královna měla věštecké nadání, a proto se všem říkalo Sibyla. Královna ze Sáby se jmenovala Michalda, v Arábii ji dali jméno  Kumanna, a v Etiopii, kam se snad na sklonku života uchýlila, ji nazývají Bilkís.

další Sibyly: Podle jiné tradice se v západní Asii tradovaly prorocké verše nazývané Siballai. Byly  pojmenovány po věštkyni z Marpessu u Tróje, která věštby zapisovala na listy rostlin. Podle ní se potom všem věštkyním a prorokyním říkalo sibyly - tentokrát s malým s.  Bylo jich deset, a byly rozlišovány podle toho, kde působily. Říman simohl vybrat Sibylu perskou, libyjskou, delfskou, kumejskou, erytherskou, samitskou, kúmskou, hellespontskou, fryžskou, tiburtinskou. Neznámější byla kumejská.

8) Michel de Nostradame (*14.12 1503 - 2.7.1563) z francouzské Provence.  Jeho proroctví se tisknou déle než 400 let. Nostradamus se mj. proslavil proroctvím francouzskému králi Jindřichovi II. (r.1559), když  předpověděl, že mu dřevěná tříska probodne oči ze dvou ran a poté zhyne krutou smrtí. A tak se stalo při rytířském turnaji, když štěpina zlomeného dřevce pronikla hledím přilby, prorazila královu hlavu za levým okem a pronikla lebkou do mozku. Král zemřel po 10 krutých dnech.

Nostradamovo Siécles obsahují "proroctví od 1. března 1555 do roku 3797". Tento datum buď označuje konec jeho výzkumů ve stromu času, nebo to považuje za definitivní konec světa. Nebojím, že již ve 2012 bude konec světa.  Všechno ve stromu času datoval letopočty a například:

Michel de Nostradame čerpal z  chaldejské okultní filozofie a mystérií Egypta, které byly v 15. století přeloženy do latiny pod názvem "De Mysteriis Aegyptorum". Bylo mu známé chaldejské orákulum a sbírka jejich alchymistických vědomostí. Pro věštění využíval několik kombinací = Astrologii  a okultní rituály, věštil v noci a uváděl se též do transu; Letopočty zapisoval do Stromu života, který používala KABALA - do něj zapisoval letopočty do r. 3 797.

K centuriím svému synovi napsal: "Prorokovi se dostane vnuknutí prostřednictvím zdroje božského světla dvěma způsoby. Jedním je intuice, jež vysvětlí vizi při věštění z hvězd. Druhý způsob je prorokování inspirovaného zjevení,  které je závislé na prorokovo úsudku, jakého podílu se mu dostalo díky jeho naladění na Boha Stvořitele a také na jeho vrozeném talentu. Plná účinnost spočívá v uznání, že předpověděné je pravda a je nebeského původu. Neboť toto světlo proroctví přichází shora, nikoliv jinak. Při delších výpočtech, kdy jsem se oddával sladce vonným nočním studiím, sepsal jsem knihy proroctví. Stvořitel umožní přístup do jiného světa, k jasnovidectví, k boží pravdě málo lidem, a ti musí vynaložit velké úsilí, aby si tento přístup uchovali. Stvořitel nepoužívá k sdělování pravdy ústa lhářů".

Nostradamus byl nepochybně astrolog, od r. 1550 každoročně vydával rozsáhlé almanachy o astrologii s astronomickými údaji, doplňované praktickými radami. Též sestavil celou řadu  kalendářových ročenek. Jeho úspěšné předpovědí jsou z velké části vybudovány na astrologických základech. V roce 1555 tento věštec zveřejnil první vydání Siécles, ve kterém bylo skoro 400 předpověděných dějinných událostí, objevů a katastrof. Své vize měl hlavně, když byl v klidu a hlubokém soustředění ponořen do svých dlouhých výpočtů. Jeho konkrétní okultní čtyřverší v jeho napsaných Siécles obsahují zašifrované prvky starých tajných jasnovideckých technik. Jedno je však jasné, že tělesný klid a duchovní soustředění  představují dodnes osvědčené předpoklady pro cestu do "věšteckého ráje".

9) František Bardon 1.9.1909 - 10.6.1958, narozený v Kateřinkách u Opavy, byl mistrem hermetismu, nauky Herma Trismegista (viz Herma...na konci stránky numerologie I. ), vynálezci matematiky, astronomie, astrologie, alchymie, magie, písma. Odtud pochází chaldejské učení.

František Bardon hádal myšlenky a skrytá přání návštěvníků, našel skryté předměty a  z nich předpovídal osudy majitelů, četl texty ze zalepených obálek, hledal předměty se zavázanýma očima, předváděl hypnotické seance, léčil pomocí hypnózy. O jeho schopnosti měl zájem Adolf Hitler. Své nauky o hermetismu Bardon vepsal do knih přeložených do mnoha jazyků.

10) Wolf Messing - Stalinův jasnovidec, byl největším jasnovidným fenoménem 20.stol., podle parapsychologické literatury k němu lze přirovnat  pouze legendárního Gérarda Croiseta.  Kdyby však Messing na ruského diktátora Stalina vytáhl karty, skončil by na popravišti nebo v gulagu.

11) Lisbeth Siedlerová německá "armádní" jasnovidka. V roce 1899 při seanci, která se konala na vojenské akademii v Postupimi, měla předpovědět I. světovou válku a přesné datum jejího konce. Je skutečností, že jejích mimořádných schopností využívalo vrchní velitelství německé armády z podnětu náčelníka německého generálního štábu, generála Moltkeho.

12) Hitler měl také  jasnovidce Erika Jana Hanussena, nechal ho ale v r.1933 popravit

13) William John Warner -nazývaný Cheiro (1.11.1866-8.10.1936) patřil mezi velmi proslulé jasnovidce 20 století, byl to irský jasnovidec (v překladu hádání z ruky). Četl z ruky, učil astrologii, chaldejskou numerologii, napsal 15 knih, jež se prodávají dodnes    

Intuice

Každý má intuici, je to důvěrná rada našeho ducha, která mu má pomoci. Intuice však není jasnovidectví. Příroda vložila do osobnosti člověk čtyři významné hodnoty: myšlení, cítění, vůli a intuici. Tyto čtyři dary by měly být v součinnosti na nejvyšší úrovni. Pokud si někdo myslí, že nejdůležitější je pouze intuice a rozum NE, pak se dostává do problémů, protože intuice nemusí být intuicí, ale vášní a chtíčem ega. Inteligencí byl člověk obdarován, ab ji používal. Ne každý má talent  na všechno, ale tam kde věštecké schopnosti v nevědomí přežívají (což se pozná již z data narození), existují i metody, jak se je naučit, jak s nimi zacházet a jak je cíleně využít. V uměleckých oblastech, vždy existovali géniové, kteří se proslavili a šli svou cestou. Do toho patří i věštění.

Kvalitu intuice si může každý vyzkoušet, když si bude zapisovat svá tušení u nichž předpokládá, že se vyplní. U vyplněných si udělá znaménko plus. Když neuhodne, napíše mínus. Za čas bude vědět, jak na tom je? Může si také intuici vyhodnotit návratem do minulosti, jak se mu dařilo a jak často  se mýlili. "Jdi za hlasem svého srdce", někdo se řídí jedině pocity, avšak jeho vztahy přesto dlouho nevydržely. Sakra, opět špatný výběr! Jak to je ve skutečnosti s hlasem "svého srdce"?

Člověk je smrtelník z masa a kostí, nikoliv nadpřirozená bytost, tudíž nevidí z vesmírného fluida, zda např. tazatel lže, když se ptá: "Kdy se uzdraví jeho nemocná dcera, kterou nemá..." Pakliže by se dotazoval na to, co není, asi kvůli omezeným rozumových schopnostem neví, že věštec není mocný čaroděj. Pro věštbu parapsychologické  schopnosti nejsou potřebné, k věštění stačí spojit talent + odborné znalostí + intuici + rozum - viz. Nostradamus (narozený v židovské rodině): Z kabaly využíval strom času; chaldejské orákulum + astrologii,... 

Předpovědi pro konkrétní osobu se počítají od narozenin k dalším narozeninám U karet od doby výkladu - do jednoho roku. Prognóza se může i vyplnit těsně před novými narozeninami nebo např. 2 měsíce po narozeninách Narodil-li se někdo v květnu, vyplnění předpovědi by se mělo hodnotit   po květnu 2012. Jakákoliv situace, která je teď, se může zítra změnit, a co není dnes, může být zítra... 

S kyvadlem nejenže  někteří neumí zacházet (houpou s ním nebo s ním točí, div se s ním nerozbijí hlavu...) a využívají ho pro všechno na světě - nahrazují jím přírodní vědy, numerologii, astrologii, astronomii, matematiku i kvantovou fyziku. Zjišťují procentuální stav zdraví a nemocí, diagnostikují nemocí... S kyvadlem a kartami chtějí různí podivíni přesvědčit svět, že tím lze zjistit všechno. Nadaný člověk se učí několik let a zdokonaluje celý život, podivín má  kyvadlo...

Dlouhodobé předpovědi:

Vztahy, studie na školách, hypotéka, úvěry, dluhy, podnikání  atd., se týká dlouhodobé budoucnosti, nejde o záležitost 1 roku, to nelze  zjišťovat kartami.  

 

Astrologie / Numerologie

Planety jsou jednou ze šesti Stvořitelovo energií, kterými je vykonáván osud - více viz. > "Čím se provádí osud"

Vše, co je v makrokosmu, je stejné i v mikrokosmu a platné pro život na Zemi, celá složitost vesmírného mechanismu je včleněná i do lidské buňky,  jsme buňkou vesmíru (Herm Trismegist). Všechno co existuje, je jen energie, kromě energie nic jiného není. I v pevné hmotě molekuly neustále kmitají. Naše tělo je složeno z částeček molekul atomu a vyššího stavu elektronů, jež vytváří živé buňky - takže opět jde o energie.

Mezi numerologii a astrologii lze hledat paralely, ale každý obor je jiný, nelze je směšovat dohromady.

Astrologie zkoumá postavení planet, jejichž energie  neformují lidský osud přímo, ale vytváří kanály kterými k lidské duší proniká všechno, co mu aspekty z postavení planet, 12 domů, osobních bodů, ze stálic a všech propojených aspektů rámcově v radix horoskopu předurčují. Spojitosti  rodných planet s tranzitními vytváří aspekty, ať už dobré nebo zlé, a podle nich se  odvíjí  život v konkrétních obdobích. Když nastane předurčená konstelace pro konkrétní osobu, ovlivní ji přes  aspekty, jež ukazují její cesty, co bude rámcově řešit, a proč se nachází právě v takové situaci ve které se nachází. Když jsou  tranzitní aspekty příznivé, i život je příznivý...   

Duchovní planety

Vliv duchovních planet na člověka je veliký, člověk ve zrození pod jejich vlivem má možnost využívat nesmírných a nevyčerpatelných zdrojů, a také mohou být i výtečným rádcem a oporou v těžkých životních chvílích. Například ezoterické obory, jako je astrologie, numerologie člověku poskytují vědomosti, že každý princip má své "dobré" i "špatné" stránky, a člověk může nalézt východisko ze svých problémů...

Společenské planety

Zastupují energie a principy potřebné k tomu, abychom dokázali zaujmout a realizovat své místo ve společnosti ostatních lidí...

Osobní planety

poskytují schopnosti, síly a energie, představující výbavu jednotlivce potřebnou ke zvládnutí života a jeho praktických stránek. Nabízejí nám nástroje, s nimiž se dokážeme vypořádat se složitostí a mnohotvárností světa. Díky osobním planetám víme, kým jsme, co chceme a potřebujeme, a máme k dispozici schopnosti a nástroje, abychom realizovali svůj život. Slunce např. symbolice život, sílu, vitalitu, vyjadřuje základní tvořivou myšlenku vesmíru – JÁ JSEM a dává k dispozici energii k dosažení cíle, který máme před očima, radosti tvůrce tvořícího - nikoli z povinnosti, ale dychtícího po seberealizaci. Luna představuje schopnost cítit, vnímat, přijímat... Mars: máme odvahu, dostatek energie a umíme se prosadit... A tak dále.

Astrologie považuje planety za nejcitlivější tykadla všech aktivit, které člověk ze sebe vydává. Jako by byly planety zesilovače a podle toho, co člověk ze sebe vydává, to se mu vrací nazpět, jako hozený bumerang. Když ze sebe vydává zlo, vrátí se mu to přes Saturna nebo mu to "spočítá" MARS ve svém dvouletém cyklu, neboť se jeho energie vždy střetne s horoskopem na své tranzitní cestě, který dostal jako výslednou "odměnu" při narození. Samozřejmě, že ostatní planety nestojí mimo: Měsíc (Luna) zasahuje nejaktivněji - citově, vztahovačně, uraženě a ovlivňuje vše, co se v mezilidských vztazích odehrává na všech úrovních, ve kterých se člověk neustále nachází. Když si zaslouží člověk odměnu, tak mu jí odevzdá Venuše a hlavně Jupiter.

Venuše symbolizuje: "Malé štěstí"; Jupiter: "Velké štěstí"; Mars: "Malé neštěstí"; Saturn: "Velké neštěstí". Saturn je vládce času, planet, zvěrokruhu, pán karmy - symbol vyšší spravedlnosti, která se nedá koupit. Štěstí není nic jiného než "karma v pracovním oděvu" = příčina a následek. I když je to na první pohled trochu paradoxní, Jupiter i Saturn člověka přivedou ke stejným výsledkům, ovšem každý jiným způsobem za použití jiné metody.Jupiter představuje jedno velké ANO, přímo člověka zavalí šíří možností a nabízí vyzkoušet si všechno,co je libo! Saturn je zase velké NE: "Tohle nebo tamto nedělej, jinak si natlučeš; Rozvrátíš si život; Vezmu si Tě násilím!"

Podle toho, ve kterém domě sídlí "Bod vertex" (VTX, jehož polohu ukazuje oblast podle domů v horoskopu ), se stává člověk obětí vrtochů a přání ostatních lidí, kteří do jeho života vstupují jakoby "náhodně"... Náhoda však neexistuje, protože se vždy objevují s karmickým předurčením. VTX je tedy to, co nám zapříčiní (zavaří) jiní lidé, náhle události, které přitáhlo naše nevědomí. Takže nám do cesty vstupují určité typy lidí, a když to nezvládneme s jedním, přicházejí jiní, ale jsou nositeli stejných vlastností.  V opozici stojí "Bod antivertex" (AVTX), který ukazuje naše nejsubjektivnější vlastnosti, jež se vkradly do našeho podvědomí a nadvědomí, a jde o kořeny, anebo pozůstatky minulého života v oblasti, které narušují naše vztahy, aniž bychom to věděli. Lidé se k nám chovají nepochopitelně a my nevíme proč?

V Egyptě je astrologie chápána jako „čtení písma z nebe“, neboť na nebi je ve hvězdných a planetárních znacích něco napsáno. Hvězdy na noční obloze nepovažují jen pro okrasu. Nebe vyjadřuje své dění v pohybu planet, a toto dění působí na Zemi svými energiemi. Země je nebi podřízena, protože je pod ním a počasí ovlivňuje vše, co je s ním spojeno. Hvězdy ukazují, co nás v životě čeká, dokážou předvídat naši životní dráhu. Je toho mnoho, co o nás vesmír ví, a když má člověk potřebné znalosti a  porozumí jeho řeči, rád mu odhalí svá tajemství. Na náš život má pohyb planet velký vliv, za všechno sice nemůžou hvězdy, ale planety na nás vliv mají, např. jako Měsíc na mořský příliv a odliv. Pohyb planet měří čas pro zamýšlené plány.  

Výše uvedenými postupy to zjišťuje ASTROLOGIE, kterou nelze s numerologii míchat, protože ta vychází jen a jen z ČÍSEL, která též představují energie planet,  ale nejde pouze o tyto,  numerologie jde za hranice energií planet až k NEVYŠŠÍM SILÁM  a číslům z Hieroglyfů shodně jako u TAROTU, kdy například číslo 12 je číslem nebeské zprávy a dalších důležitých významů. To musíte uznat, že astrologie nic takového neučí a nezabývá se oproti numerologii aspekty, mezi něž patří i jméno, karma a mnoho jiných dalších.

Před výkladem karet

Energetické pole přítomných osob: Přítomnost jiných osob při výkladu karet je nežádoucí,  může v práci věštce bránit, protože mohou být negativně naladěni atd. Vykládáte-li někomu karty, neměl by být v místnosti už nikdo další,  i kdyby to byl někdo milý a měl ty nejlepší úmysly. Přítomnost přihlížejících může brzdit výklad z různých důvodů a mohl by  se obrátit k životní situaci přihlížejícího! 

Někdy se v kartách objeví překvapivé intimní detaily, které bychom chtěli raději uchovat v tajnosti, před třetí osobou je nelze sdělovat, i kdyby si to tazatel(ka) momentálně přál(a). Nemuselo by se to tazateli do budoucna vyplatit a naopak by se mu to mohlo vymstít. Intimní věci, ať si řekne tazatel sám komu chce, ale od věštců by se to z etického a diskrétního hlediska neměla  třetí osoba dovědět.    

 

Jak číst v kartách

Otázky ke kartám

Kartám se pokládají otázky (pokud nechcete jen všeobecný výklad), protože výklad by se měl orientovat na tazatelovy životní okolnosti, jehož orientace se děje právě formou otázek. Povrchně formulované otázky nevedou vždy k uspokojující odpovědi. Někdy z předpovědi vyplyne odpověď na to, co očekáváte, aniž byste položily kartám dotaz, někdy ale nemusí, když se jedná o speciální věc. Pak je třeba hledat odpověď v dalších tématech. Nemá smysl vyslovovat  obecné, neurčité otázky a myslet si něco speciálního. To speciální musí být v otázce. K přesné odpovědi, je potřebný přesný dotaz.

otázky formulujte tak, aby nevyzněly jako nezvratitelný osud,  například se neptejte:

Systém výkladu a čtení z karet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Čím je vykonáván osud

 

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura, Věštírna -Hledání životní cesty,  Věštírna a orákulum, Věštírna -Osud lze poznat a předpovídat, Věštírna -Kartářské techniky, Věštírna -Proč se orákulum nemýlí, Věštírna a orákulum v běžném životě, Věštírna - Orákulum a proroctví, Věštírna - Geopatogenní zóny,  Věštírna -Osud máme vepsaný do tváře,  Věštírna - věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie, Čtení z tváře, Vykládání z tváře, Věštění z obličeje, Fyziognomie, Věštění, Věštění budoucnosti, Osud, Osudovost,  Budoucnost, Předpověď budoucnosti, Věštění budoucnosti,  Věštění z karet, Výklad karet, Věštění a předpovídání budoucnosti, Věštění dle otázky,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu,  Pomůžu, Poradím, Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón,  Dornovy metody, Spiritual response Therapy, Alternativní terapie,

<