VĚŠTECTVÍ, LÉČITELSTVÍ a PODVODY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Výklad budoucnosti    Nabídka    Kartářské techniky     Věštění z karet      Velké orákulum

       Orákulum se nemýlí    Orákulum v životě    Rozdíly v proroctví      Osud na tváři     Věštění z ruky

        NUMEROLOGIE        Napsali o mně        Reference 1          Reference 2        Věštec.zajímavosti

        NUMEROLOGIE II.       Věštecké kuriozity       CENÍK    Kontakt

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro začátečníky:

Všechny modré a podtržené věty  jsou na všech mých stránkách odkazy na které stačí kliknout myší a otevřou se další informace nebo jiné webové stránky. Neznalí, kteří se toho nevšimnou se okrádají o mnoho dalších informací.  

Obsah stránky

1)  Podvody s ezoterikou pokračují dál

2)  Kartářka Krejčová to rozjela na Youtube 

3)  Nabídky kartářek po ukončení "Vědmy radí"

4)  Příklady televizních praktik s magií nebraly konce

5)  Minulost (z 2014) kartářek podvodnic

6)  Podvody s jasnovidností

7)  Z praxe Anie kartářky

8)  Z praxe Alenky Pastelky

9) Amorth Gabriele - Exorcisté a psychiatři

10) Léčitelství

11) Rakovina je lékem na spásu duše: z "Diagnostiky karmy"

12)  Bible je Božím zjevením a není náboženskou knihou

13)  Uzdravení rakovinných nádorů mozku a jiných druhů rakoviny

14)  Psychiatr Scott Peck v boji proti neviditelnému ZLU

15)  SATANOVO  VLÁDA

16)  Informační virus na duchovní úrovni

17)  Rouhání - blasfémie

18)  S Boží milostí nelze kupčit

19)  Co dokáže démonický vliv

20)  Čtyři fáze uctívání satana

21)  Pýcha a hřích

EZOTERICKÉ  PODVODY:

Ezoterické podvody se rozšířily jako mor; lidé 40 let před rokem 1989 neměli o ezoterice téměř žádné informace, kromě Bible..., a nyní jsou  informacemi z této oblasti zcela zahlcováni. V okultních naukách a zvláště v praxi  je mnoho podvodníků – cizopasníků, kteří žijí a tyjí z lidské nevědomosti, a nikde jich není více než u lidí, kteří mají zájem o  okultní nauky, a kteří z nedostatku znalostí velmi snadno upadají do rukou  šarlatánů.  Skutky obskurních individuí (mající špatnou pověst) nezůstávají utajeny, ačkoliv se podvedení lidé moc nechlubí. Křiklavých případů pak ale  využívají odpůrci ezoteriky, kteří prohlašují, že celý okultismus není nic než podvod a klamání. Proto je nutno  těmto věcem čelit i s tím, že sami ezoterici podvodníky odhalují a staví na "pranýř", protože "míchají do jednoho pytle" i ty, kteří takoví nejsou a šílenství je neovládlo.

Postupně byly od 2005 zrušeny všechny věštecké televizní pořady, protože sloužily k podvodům v okrádání lidi. Kartářky čarodějky si v televizi hrály na lékaře, léčitelky, psycholožky, mágy s nadpřirozenými schopnostmi, a na všechno ostatní čím nebyly. Ve 2018 byl zrušen i pořad "Vědmy radí" na RELAXU TV - viz. níže:

 

Ani po nuceném ukončení TV pořadu s "Vědmy radí" ezoterické podvody na lidi neskončily - pokračují dál!

Například dvě nejprofláklejší podvodnice - kartářky: Jana Vorlíčková a Alena Krejčová podvádí stále vesele dál. Obě si na podvody ještě založily  firmu S.R.O.; Jana Vorlíčková (známá jako kartářka ANIE) firmu SITUACE s.r.o. a Alena Krejčová firmu ALENKAPASTELKA s.r.o.  Vorlíčková byla odejitá z televize ještě před tím, než tento pořád úplně zrušili, protože televizní společnost s ní měla velké problémy kvůli jejím soustavným lžím a podvodům s diagnostikováním chorob, rakoviny, prokletí..., a "naháněním" lidí na své akce: "rodinné konstelace". To již  zřejmě bylo neúnosné, a tak Volíčkovou z televize vyhodili. Majitelé televizní společnosti byli řešeni RRTV, a pokuty nebývají nízké.

    Tato vědma se po vyhození z televize "otřepala" a podvádí vesele dál, což už trvá deset let. Láká lidi k víře v Boha, že na duchovních setkáních; osobním sezení apod., jim bude změněn osud; zbaví se karmy, životních problémů, špatného zdraví apod. >> ZDE; Nabídky kartářka definuje jasně: Sobota 7 září 2019 "změna osudu formou konstelace!" Postavení konstelace 60-90 minut / 5.000-8.000 Kč hotově na místě. Kde? Praha 9 Prosek u metra C Střížkov; Zájemci o konstelace přichází kolem 10 h, ostatní v 10:30 >>  ZDE  Vorlíčková mění osudy za 90 minut, když dostane na ruku 8000,-Kč,  láká na skupinové terapie, vnucuje lidem, že je životním průvodcem těch, kteří trpí a jsou nemocní.

    K nekalým obchodním praktikám soustavně využívá nové a nové triky, aby přiměla lidi, především z rizikových skupin s existenční či zdravotní tísni kupovat její nabízené terapie, které by jinak nikdo nekupoval. "Máš pocit, že nejsi zdráv, zdravá a lékaři na nic nepřišli? ...metodou konstelací na to přijdeme. Ochrana značka Anie je zárukou, že ti pomohu! To je další trik, jak vymýt mozek >> ZDE;  Co nezjistí lékaři, na to dává záruky zjistit Vorlíčková.  Stejné podvody za které byla vyhozená z televize.  Jestli se odvolává na logo, kterému přikládá záruky (kvality služeb), nemá to v hlavě v pořádkuNekalé obchodní praktiky svádí na Boha, prý mu dala  slib, a bude to dělat do smrti!  Jaký slib? Kupčit s Boží milostí a zneužíváním Božího jména svádět podvody na Stvořitele? Nic jiného nedělá! Jo, ještě také píše na FB k přečtení dopisy Bohu, jak církev pomátla lidi a náboženství je myšlenkový blud, a lidé jsou spoutání náboženskou pýchou. S děkováním "jak ji Bůh dal velký dar a moc!Jakou moc ji dal Bůh? Tato žena patři do blázince, psychoterapiemi a přesvědčovacími pitomostmi ohrožuje zdraví lidí. K eliminaci jejích podvodů, s nímž soustavně pokračuje, to zřejmě nelze udělat jinak, než umístěním na psychiatrii. Evidována tam je, byla léčena, několikrát to přiznala v televizi. 

EXODUS 20: 2.přikázání z Desatera..."Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval." 

    Bible na toto rouhání pamatuje > Ezechiel V.19: "Vydávajíce lži za výroky Boží, zneužívajíce autority Boží, kvůli zisku zlehčuje Hospodina"  Na FB má fotografie, jak drží od Boží komnaty fabkový klíč..., tvrdí, že je vyvolená a čte z Boží knihy osudy lidí. Sotva otevře svá ústa, rouhá se Bohu, uráží jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Zneužívá Boží jméno a zaštiťuje se jím k hrabivým a nekalým praktikám, čímž Boha a vše Boží zneuctívá a uráží > BLASFÉMIE, lidově HYENISMUS! Hyena vymýšlí stále nové triky, jak duševně a fyzicky podlomeným vytesat do hlavy nové díry a přimět je ke svým psycho-terapeutickým choutkám > ZDE; Šarlatána nehledají zdraví lidé, dělají to nemocní a v duševní tísní. 

    Na RELAXU TV soustavně předváděla doktorku a psycholožku, ale lidé psali na RRTV, která její léčitelské a další praktiky potvrdila a zahájila kvůli ní s Vědmy radí s.r.o. několik řízení o přestupku (s tím se lidé netají) >> ZDE + ZDE+ZDE  

    Hodně se raduje z toho, jak kolegyně - televizní kartářky přišly o práci a "musely" jít prodávat; do pojišťovny; do skladu, a ona je vyvolenou a nic jiného do smrti dělat nebude >> ZDE.   Nevybíravě kritizuje ezoteriky kvůli magii, ale přitom sama tu magii nabízí na Facebooku >> ZDE.   Dokud na její podvody lidé nebudou poukazovat živnostenskému úřadu, ČOI ap., bude klamat do smrti! Narozdíl od  kolegyň, které "musely jít makat" do skladu... Několik let Vorlíčková přesvědčuje o tom, jak uzdravuje rakovinu..., metodou konstela >>ZDE+ZDE+ZDE+ZDE+ZDE;

     Hrátkami s psychikou lidí ohrožuje jejich zdraví.  Lidský mozek ani psychika není na hraní, a není to nic, co patří do rukou těch, kteří nejsou v oboru vzdělaní, ani když to účelově maskují pod roušku ezoteriky a poučování o Bohu. Na psychické problémy má psychologie mnoho skvělých postupů, není zapotřebí, aby psychology zastupovali nevzdělaní laici, kteří o psychice nic neví. Vorlíčková evidentně trpí poruchou myšlení a na základě smyslových halucinací se řídí nevyvratitelnými pitomostmi, jež považuje za realitu. Své fantaz –grandiózní a nadpřirozené bludy uplatňuje na skupinových terapiích, obdobně jako v laboratoři na pokusných králících, neboť k psychologickému poradenství a psychoterapiím nemá vzdělání ani povolení, a nerozumí tomu. Rodinné konstelace někde okoukala, a začala je praktikovat taky, tvrdí, že to je BOŽSKÁ MAGIE.  Vorlíčková si z nejvyšší svátosti udělala "prodejnou děvku" - viz. >>  Nejmocnější zbraní, která pomáhá démonickému ZLU zaútočit...

        Po přečtení výše uvedeného Vorlíčková skupinové psychoterapie obratem přejmenovala na: "Duchovní hermetickou skupinu 2020", z čehož je vidět, že za žádnou cenu nehodlá nekalých  praktik (hrátky s lidskou psychikou) zanechat!  A zase nový trik:"Trápí vás chronický problém? Chcete poznat svou duši? Potřebujete podpořit na své životní křižovatce? Pravidelně 2x měsíčně se budeme scházet v Praze a společně půjdeme cestou k Pravdě, lásce a poznání. Jediná možnost  sebevzdělání a sebepoznávání" >> ZDE

Pravidelně 2x měsíčně nabízí schůzky k odstraňování chronických problémů... Jaké problémy lidí chce "psycholožka" Vorlíčková stále řešit? Když k psychologickému poradenství a psychoterapiím nemá vzdělání, povolení, ani tomu nerozumí! Komu chce právnická osoba neustále nahlížet do duše, když se sama nevyzná ve své duši? Léta její dokazující praxe přesvědčila, že trpí poruchou myšlení (čemuž se také říká schizofrenie); Jaké sebevzdělání a sebepoznání chce tedy lidem dát? K jaké pravdě chce bytost žijící v bludech vést lidi? Když soustavně neví co říká a při smyslových halucinacích přesvědčuje lidi o nevyvratitelných pitomostech! K jaké lásce chce vést lidi, když se nedovede do trpících a nemocných vcítit a za přemrštěné peníze je dlouhé roky okrádá nekalými praktikami a nedovolenou činností? Lži a podvody nazývá "pravdou s velkým "P", lží ještě nazývá "Boží Pravdou". 

Živnostenský zákon jasně definuje: "Psychologické poradenství a diagnostiku"; je to činnost zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti (živnost vázaná s vysokoškolským vzděláním...)To patří do praxe Vorlíčkové;  (2) Diagnostika: Cílem je hloubkové poznání diagnostikovaného (klienta, pacienta); To je také její 10tiletá praxe za kterou byla také vyhozena z televize; (3) Metoda rozvoje osobnosti sebepoznávání nebo prožitková skupinová metoda a psychoterapie jsou součástí "Rodinných konstelací" a patří k psychologickému poradenství; To Vorlíčková praktikuje od 2010 - viz. všechny fotodokumentace na mých stránkách; také > ZDE (4) Psychoterapie je cílevědomé působení na psychiku a osobnost člověka s  cílem pozitivně změnit jeho chování, poznávání, prožívání (emotivitu), hodnotový systém..., metodou, kterou je ovlivňován průběh nemoci prostřednictvím  komunikačních prostředků.  Tomu Vorlíčková říká sebevzdělání a sebepoznávání, které nabízí formou konstelací i ve skupinkách osob, prý to vyléčí těžké choroby, rakovinu a změní osud...  

  Vědma upozorňuje, že její služby "nejsou náhražkou odborné lékařské péče". Kdo si však přečte všechny její nabídky na mých stránkách, zjistí pravý opak; také > ZDE;  Takže žádný, že nenahrazuje lékařskou péči, když se považuje za nadpřirozenou bytost a schopnosti povyšuje nad lékaře; např. i tímto: "Máš pocit, že nejsi zdráv, zdravá a lékaři na nic nepřišli? ...metodou konstelací na to přijdeme. Ochrana značka Anie je zárukou, že ti pomohu! Její terapie v sebepoznávacích procesech a osobním rozvoji s poradenstvím k odstraňováním chronických problémů... (jak zdůvodňuje), jsou jasné hrátky s psychikou a osobností člověka, takže psychologickým poradenstvím s psychoterapiemi zdraví lidí ohrožuje. Hospody... se staly "laboratoří" ve kterých Vorlíčková  zkouší na lidech psycho-léčitelské schopnosti >  ZDE; 

    To ji sice zvyšuje pocit výjimečnosti a důležitosti, ale když to úřady budou tolerovat, pak to musí tolerovat všem, protože výjimka na takové podnikání neexistuje, jinak by atestovaní psychologové, psychiatři, lékaři mohli diplomy a akreditace (k výkonu povolání) vyhodit. Stačí jen říkat: "všemu rozumím, všechno znám, od všeho mám klíč" jako Vorlíčková, a dle zvážení (či nemoci mozku) provozovat povolání, které chci já, nikoliv, které mi dovolí úřady! Kartářka (považující se za mistra světa) se stala inspirací, aby druzí zaregistrovali volné živnosti a podváděli  stejným způsobem: vymlouvat se na ezoteriku, na magii, na Boha, na dar, MOC a kompetence od Boha, na nadpřirozené schopnosti..., protože úřednicí tomu nejspíš nerozumí, a tak to budou raději přehlížet a tolerovat...

    A nejde pouze o psycho-léčitelské pokusy na lidech po hospodách, nabízí též osobní sezení, a to není na chodníku, a každého klienta si (jak je obecně známo) nezve do hospody; sezení s klienty nabízí pro každý den, a shánění míst po hospodách pro každý den je velkou překážkou > dopravit se na vzdálené místo atd., to vše stojí peníze... Jenže zákazníky v bytě má Vorlíčková živnostenským úřadem zakázané, to by také musela schválit i hygiena... Takže, pokud si "vědma" ještě zve lidi k osobnímu sezení do bytu, aby psycho-léčitelskou praxi dělala i doma, je to též na oznámení úřadům. 

Nelze tvrdit, že o této soustavné >> pseudo-psycholožce a lékařce nikdo NIC neví? Na mých stránkách je dost fotokopií s důkazy, že to Vorlíčková praktikuje několik let.  V minulosti byla oznamována na živnostenský úřad, ale i ČOI, a od dalších lidí vím, že též na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. A nakonec i důkazy z RRTV potvrzují, že praktiky Vorlíčkové existují.  Psychoterapie kombinuje s lékařstvím, což dokazuje četná řada odkazů na mých stránkách, stačí na ně kliknout.  A vše pokračuje dál, nepomohlo vyhození z televize, nepomohlo oznamování na úřady a instituce, dělá to pořád, čímž dokazuje, že s nekalými  praktikami nehodlá skončit. Jestli Vorlíčková nepřestane, a bude lákat lidi k pseudo-psychologickým a psychoterapeutickým hrátkám, existuje možnost obrátit se na státní zastupitelství, proč úředníci nevyužili účinné represivní páky, aby choutky nemocné Vorlíčkové eliminovali. Činnost nad čtyři měsíce se považuje za soustavnost, ale na tuto kartářku se poukazuje několik roků. Lidé z rizikových skupin přistupují na všechny nabídky, když se lživě "brnká na správnou strunu", která budí dojem, že vědma nadpřirozené schopnosti, vidí do duše nemocných a má větší schopnosti než lékaři..., a konstelace jejich osud změní k lepšímu".

   Uvádím to proto, neboť  Vorlíčková neustále tvrdí, jak je seriózní, pravdomluvná, poctivá a je zárukou..., a ostatní ji pomlouvají. Před jejími praktiky také varují i zákaznice od roku 2012 > ZDE. A protože lži a podvody v žádném případě opustit nehodlá, naopak si na zlodějinu ještě založila firmu S.R.O., musím předkládat důkazy.Ona vždy své záludné nabídky (které dokládám fotokopiemi ) z webu rychle vymaže, ale za pár dní zase pokračuje ve stejném dál. A pak tvrdí, že na webu nic takového nemá, neměla a je poctivá... a jsou to pomluvy! Ale, co ti lidé, které se ji vždy před vymazáním podvodných lákadel podařilo polapit a vykonat na nich psychoterapie? Dokola 10 let předvádí psycholožku-lékařku a NIC,  ještě vyhrožuje magií, kriminálem a fyzickou likvidací > ZDE  

    Kdo se podívá do veřejného obchodního rejstříku na její finanční příjmy, vidí, že podváděním vydělala ročně tolik, co jiní nevydělali za 57 let. Výše příjmů dokazuje, že to nebylo pouze z jednoho podvedeného člověka. Přitom to nejsou veškeré příjmy, za postavení konstelace (tj. za nepovolené psychologické poradenství a psychoterapie) ještě žádá na ruku 5.0008.000 Kč >> ZDE<< Příjmy v hotovosti na ruku nejdou přes banku, takže nemusí být finančním úřadem dohledatelné, prokázané ani Vorlíčkovou účetně vykázané. I tak na podvedených vydělá tolik, co jiní za 57 let.

    Stačí zadat na  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma do vyhledávače Situace s.r.o., pak klik na Sbírku listin a přes Číslo listiny (Účetní uzávěrky) si podívat od 2017 na zisky. Veřejný obchodní rejstřík existuje proto, aby lidé a úřady... měli o majitelích firem... přehled. Věřím, že Vorlíčková si své podvody uvědomuje, jinak by nezaložila firmu S.R.O., to bohužel lidé také dělají kvůli ochraně svého majetku. Až na kartářku jednou "úřady skočí" (když tvrdí, že to bude dělat až do smrti...), aby ji za dlouhá léta nekalých praktik nemohly sáhnou na majetek, protože firma Situace s.r.o. ručí tak malou hodnotou, že by za to člověk  nekoupil ani lepší boty. "Liška vychytralá!".

 

Krejčová s podvody pokračuje na Youtube. Ihned po ukončení TV pořadu začala natáčet videa, a dělá lidem "díry do hlavy" jako Youtuberka. ALENKAPASTELKA s.r.o. to okoukala od Vorlíčkové, a proto si ve 2018 též založila firmu S.R.O. Samozřejmě ještě s daleko nižším vkladem než Vorlíčková, za který by člověk nejenže nekoupil ty boty, ale ani pantofle. A založení firmy pro obě  napsala jedna a tatáž osoba. Takže si obě vzájemně radí, jak se ochránit, když podvádí a parazitují na úkor lidí v tísni. "Lišky vychytralé!" Všechno je možné zjistit ze zakládacích listin jejich firem portál "veřejného obchodního rejstříku".  Obě sice tvrdí, že to je závist a pomluvy, ale dívejte se "dalších 20... let" na to, jak právnické osoby zneužívají nemocné v tísni a nekalými praktikami skrze náboženské přísliby kradou jako straky? Kdo to schvaluje,  je stejný zloděj!  

    Účetní uzávěrky Krejčová nezveřejňuje, i když to je její zákonná povinnost. Jsou lidé, kteří vlastní firmu S.R.O., a přestože v ní NIC neprovozují, každý rok zveřejňují účetní uzávěrky, byť jsou nulové, ale zveřejňují. Stačí, aby si někdo udělal čas, a na Alenu Krejčovou napsal finančnímu úřadu + k obchodnímu soudu stížnost, že nezveřejňuje účetní uzávěrky, a bude mít velký problém rejstříkový soud může uložit pokutu až 100.000,-Kč. Soudy chybějící účetní uzávěrky nestíhají kontrolovat, ale když někdo napíše stížnost, určitě to soud nezahodí do koše. A nastejno sankce až do výše 100 tisíc korun může udělovat finanční úřad. Firmu s.r.o. Krejčová nezrušila a ve veřejném obchodním rejstříku stále (k 06.09.2019) existovala, a tudíž by měla  účetní uzávěrku za 2018 zveřejnit. A pokud firma ALENKAPASTELKA s.r.o. nebude zrušena, měla by účetní uzávěrky zveřejňovat i v dalších letech.

    Ve 2014 byla Krejčová řešena živnostenským úřadem a platila pokutu, protože přerušila podnikání, ale podnikala vesele dál. Podvádění má v krvi, takže se nedivím, že podvádí dál. Přestože příjmy tají (kvůli daním), mozek lidem vymývá stejně intenzivně jako v pořadu "Vědmy radí" na RELAXU TV. Stačí si pustit její videa, které má na Youtube od září 2018.  Jak je REIKI životně důležité a lidé to potřebují. Že"automatická kresba je fenomén s kterým se dá ledacos odstranit z našeho těla, když nechceme užívat léky a když v tomto případě nezaberou, může zabrat automatická kresba, protože kreslíř se očistí od negativních zplodin. Její léčitelské e-stránky, kde nabízela léčení psychických a chronických problémů s kurzy automatického kreslení... totiž administrátor v létě 2018 zablokoval, čímž stránky zrušil.

    Automatická kresba prý umí očistit zdraví od negativních zplodin, když člověk nechce brát léky nebo léky nezabírají... REIKI uzdravuje a léčí...prý dá využít k vyléčení psychického i fyzického zdraví. Důvěřivci tak možná odmítají brát léky předepsané lékařem, zanedbávali odbornou lékařskou diagnostiku a péči, a podceňují své fyzické i psychické problémy v domnění, že škola Krejčové je toho zbaví.   Využívá zranitelnosti osob, které se octili v těžkých situacích. Tvrdí, že "kreslíř psychograficko-andělské kresby" umí očistit své zdraví od negativních zplodin. Tedy pouhým čmáráním na papír bez lékařů a léků. To samozřejmě rozvíjí myšlenku i na to, že člověk ušetři za doplatky v lékárnách, protože díky reiki a psychograficko-andělské kresbě  nebude lékaře ani léky potřebovat.

    Krejčová lidem měří i výšku duše a na videu Youtube (15.11.2018) ubezpečuje, že znalost výšky duše je pro lidi důležitá, protože když "přijdete do nového zaměstnání a šéf / šéfová mají duši nízkou, materiální, tak tam s vysokou duší nevydržíte ani měsíc, protože to není o žádném smyslu života... (měl by si to také poslechnout psychiatr). Duchovní znalost a vyspělost se číselně změřit nedá, zato koeficient inteligence (IQ) ano. Lidé na duchovní výši však takovým stupiditám nevěří a prolhanou podvodnici nevyhledávají, a to je ta výška duše! Administrátor webu uznal, že to nemá v hlavě v pořádku, a proto její e-stránky na internetu zablokoval. 

 

Jaký je tedy rozdíl mezi ŠMEJDY prodávající zboží a ŠMEJDY ezoterickými?

Oboje je podvod a záludná zlodějina!

Okoukaná zlodějská rakovina metastazovala až do terapeutického institutu AKTIP: deník Blesk 23.5.2018 zaplnil stránky nadpisy:"Nechutní obchodníci s lidským zdravím radí nemocným: Vykaďte rakovinu a změňte si DNA...";   24.5.2018:"Vykaďte rakovinu a změňte si DNA..."; "Tam, kde lidem radí >>vykadit rakovinu<< Byznys šarlatánů: >>statisícové dotace z EU!<<"; 25.5.2018: "Banda odborníků zneužívajících strach a bezmoc nemocných; Ta, která radí  >>vykadit rakovinu<<; Luxusní život za lži! Vily, byty, baráky, exotické dovolené..."; 26.5.2018 (sobota):"Šarlatání z AKTIP: "V kanceláři vám vykecají díru do hlavy, a teď...BOJÍ SE MLUVIT! Strana 2 a 3:"Vydávají se za >>odborníky<< a zneužívají strach, bezmoc a zoufalství nemocných lidí; JAK SE VYMLOUVAJÍ...".

VÝZVA BLESKU: "Setkali jste se s podobnými >>léčiteli<< kteří si na nemoci a zoufalství postavili své podnikání? Připravili vás o peníze? Ozvěte se Blesku na telefon 724 249 000 nebo na e-mail: tip@blesk.cz ".

Patologické lhářky v televizi nabízely  vše, co lidi uzdravuje a přináší štěstí.  Soustavně se čistila divákovo aura; čakry = energetické kanály, tedy divákovo zdraví (nečistilo se však nic, nebylo to v jejich moci! ). Čarodějky slibovaly zbavení prokletí a všeho, co blokuje zdraví a štěstí... Jen u toho chyběl slib, že lidé >>vykadí i rakovinu<<. Vtloukaly do hlavy představu, že mají MOC ovládat nadpřirozené síly  a vyplní vše, co slíbily. Podvod!  Bludy  vyšinutým čarodějkám však vyvrátit nelze (blázen vždycky říká: "Já nejsem blázen"), ale stát může proti  podvodům zasáhnout.

   Přírodní léčitelství i další formy alternativní medicíny byly ze seznamů živností vyřazeny už v roce 1995, léčitelství tudíž nelze podle živnostenského zákona provozovat. Léčitelskou činnost je možno vykonávat pouze podle zvláštních zákonů a jedná se o činnosti lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a zdravotnických pracovníků, což upravuje zákon č. 95/2004 Sb. Tito lékaři poskytují doplňkové formy léčby (akupunktura, homeopatika, bylinkářství apod.) v rámci své lékařské praxe.  Alena Krejčová ubezpečuje, že její škola může léčit a zbavovat lidi nemocí..., čímž se dopouští podvodu, což je trestné nejen z trestněprávní roviny, ale i v občanskoprávní a správně právní.

   Tím vzniká odpovědnost za újmu způsobenou informací nebo radou, podle níž, kdo se hlásí nebo vystupuje ze své pozice jako odborník, také nahradit újmu, kterou způsobí podáním neúplné nebo nesprávné informace, nebo škodlivé rady dané v záležitosti svého vědění nebo dovedností, a to za odměnu  (§§ 2910 a 2950 o.z.); Za správní delikty, kterých se může léčitel dopustit při poskytování zdravotních služeb bez oprávnění může být dle § 114 zákona č. 372/2011 Sb.,zákona o zdravotních službách uložena pokuta až ve výši 1.000.000,- Kč.

  1. Vyhledávaní příčinné souvislosti se vznikem nemoci, zhoršením zdravotního stavu směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku - je zdravotní péče.

  2. Zjišťování zdravotního stavu a okolností, jež mají na zdravotní stav člověka vliv a informace o účincích léčby - je zdravotní péče.

  3. Udržení, podpora či navrácení zdraví nebo uspokojování biologických, psychických potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu, zachování nebo navrácení soběstačnosti  je zdravotní péče. Vše z 1-3 lze provozovat na základě získaného oprávnění  z Ministerstva zdravotnictví ČR...

 Na youtube (10.1.2019 - video 00:25:00 hod.) Krejčová opět předvádí "nadlidské schopnosti": "...budu posílat vzácnou, léčivou, univerzální, harmonizující, fialovou energii reiki a shamballu 1024, přidám i Boží světlo, Boží pečeť, a protože já disponuji egyptskými energiemi, egyptskými energiemi, přidám i tuto energii..., aby do vašich čaker proudila tato vzácná, hustá, silná energie...". Proč nezkoušet veřejné divadlo, když to je nadějí k získávání další a další klienty, že jo? Snad ale nechce zdravý rozum uvěřit, že bludný mozek nadpřirozenou energii disponuje?  Přesně se chová jako v pořadu "Vědmy radí" na RELAXU TV, kde hrála prim než pořad kvůli takovým praktikám zrušili - viz. dole televizní příklady, které uvádím.

    Ale protože tato schizofrenička nedá pokoj a soustavným přesvědčováním staví své schopnosti nad Boha, není na škodu k výše uvedenému uvést, že Písmo svaté a Bible (nadřazené nad všemi duchovními naukami) v kapitole "2 list PETRŮV - Falešní proroci", před blázny prohlašujíc se duchovními učiteli a proroky, jako je i Alena Krejčová... již několik století varuje slovy: "V Božím lidu bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. (2) Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení.  (3) Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit  vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí."  "LIST  ŘÍMANŮM - Lidská zvrácenost" (18) Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. (20) Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. (21)  Místo aby byli lidé vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. (22) Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni."  Bible falešné proroky a blázny zná, patři tam i ti, kteří přesvědčují jakými energiemi a schopnostmi disponují.

    Živnostenský úřad (Prahy 12) může z moci úřední posoudit (pokud někdo podá podnět nebo odkáže na tyto stránky), zda lze takovou činnost z důvodů ochrany zdraví nadále tolerovat.  Česká obchodní inspekce může posoudit, zda se Alena Krejčová nedopouští nekalých obchodních praktik; K tomu by se též měli vyjádřit odborníci z oboru psychologie a psychiatrie, protože Krejčová to evidentně spojuje se schopnostmi, které se přisuzují pouze Bohu. Náboženskou oblast zneužívá k výdělečným podvodům -  její sliby jsou scestné nesplnitelné bludy, jimiž se neoprávněně obohacuje! Není nic lehčího (pro duchovně neznalé), než se dotázat jakéhokoliv teologa, psychologa, psychiatra, co na sliby Aleny Krejčové říkají. Zdravý rozum se těchto odborníků ani ptát nemusí.

Alena Krejčová se prezentuje vymyšleným a neuznávaným vzděláním - odborníka léčitele, který čerpá informace při komunikaci s duchy - čmáranicemi po papíře. Soustavně také nabízí prodej čtyř namluvených meditačních CD, u nichž proklamuje léčebné a prevenční účinky. Využívá zranitelnosti osob, které se ocitají v těžkých situacích, čímž významně ovlivňuje spotřebitelská rozhodnutí a chování lidí se zdravotními problémy. Vzbuzuje dojem, že díky jejím CD lidé vyléčí fyzické či duševní onemocnění.  

    Zasílání léčivých energií, dokonce  egyptských, kterými "disponuje" a další komplex bludů, kterými Krejčová žije a prodává je, jsou zralé pro umístění na psychiatrii.  Protože prodává své halucinace a bludné prožitky z poruchy vnímání a myšlení, což se objevuje při psychiatrické (psychotické) chorobě, nejčastěji při schizofrenii. Její slyšení neviditelných bytostí vzniká nezávisle na vnějším podnětu a Krejčová je zcela přesvědčena, že to jsou andělé.  Je to přesvědčení vzniklé na psychotickém chorobném podkladě a patří mezi nejzávažnější poruchy smyslového vnímání. Vidí a slyší věty neviditelných bytostí, které ji radí a přikazují, co má udělat. Tyto vzkazy vyřizuje soustavně ke všemu, při testování těla a duše... při nabízení pomoci v  léčení chronických a psychických problémů; často říká: "...teď mi moji andělé, andílci řekli..., vidím tam tyto zdravotní problémy....vzkazují vám toto..."  K zaškolení temnoty nabízí ceník kurzů, který uvádí na svých stránkách. Prodej schizofrenie ale vyžaduje spolupráci s psychiatrem, v akutním stavu i umístění na psychiatrické oddělení.  Další tolerance podnikatelské praxe Aleny Krejčové je děsivá. Děsivá v tom, kolik duševně vyšinutých za další měsíce a roky vyrobí? Psychickými manipulacemi lidem krade svobodnou vůli a zbavuje je rozumu. Její schizofrenické masáže nemohou vytvořit nic jiného, než udělat ze zdravého - psychoticky nemocného,  protože každý blud je temnotou, která je nakažlivá a později se mění v chorobu zhoubnou. Je na tom stejně jako ANIE kartářka - viz dole, co věřící o Vorlíčkové napsali.

Automatická kresba způsobuje duševní vyšinutí, jako u zpěvačky Hany Horecké, která při psychokresbě začala slyšet hlasy, později duchy viděla, při kresbě s nimi komunikovala - sdělovali ji zprávy, jako Aleně Krejčové..., až z tohoto vyšinutí zpěvačka skončila v blázinci, kde ji přivazovali k posteli a dusili polštářem...>  ZDE+ZDE

Těžko uchopitelné sily temna totiž jistou měrou vypojují vědomí, přebírají nad ním kontrolu a časem se projeví nejen nutnou hospitalizací na psychiatrii a nekonečným užíváním antidepresiv, u někoho zhoubnou chorobou (jako např. u TV kartářky, která na jaře 2018 zemřela na rakovinu), anebo puzením k sebevraždě, jako u country zpěvačky Hany Horecké.   

    Nakažlivá temnota dostala do blázince i miss Zuzanu Jandovou, také ji tam přivazovali ruce a nohy k posteli  - více o tom ZDE

léčitelství Aleny Krejčové

ANIE kartářka podvádí soustavně dál:

nabídky Jany Vorlíčkové

Tato kartářka dlouhá léta nabízí zbavení se zhoubných nemocí a psychických potíží..., i s příslibem spuštění Ducha svatého k vyléčení... při rodinných konstelacích, jež nazývá karmickým kruhem, prý vede lidi k Bohu, ale věřící o ní  napsali: "Nesmírně tu ženu lituji. Podlehla satanovu klamu a užívá si jeho peníze. Její život řídí démoni. Je to děs". Soustavně mluví o Bohu, Ježíše Krista ale neuznává, sdělila, že je "kult osobnosti" (viz.stránky na konci) a na Bibli nevěří, že prý ji napsali "úchylové". Na lidi tedy mluví "Satan v lidské podobě"  - více o Vorlíčkové naleznete v odkazech níže - stačí kliknout:

                                                                  http://skristem.cz/kartarka-anie/  

blasfémie ANIE kartářky

Lidem se nedaří, jsou  zoufalí, psychicky na dně; v depresích; nemocní, a tak je lidská tíseň zneužívána k výdělečné činnosti - skrze duchovní tématiku.

VÝŠE  UVEDENÉ METODY JSOU  TRESTNÉ

Na základě takových podvodů Ministerstvo zdravotnictví ČR zaslalo již v roce 2012 (10. ledna)  Českému klubu skeptiků SISYFOS stanovisko k léčitelství a k metodám alternativní medicíny zprávu (MUDr. Helenou Sajdlovou - ředitelkou oboru zdravotních služeb - pod Č.j. 83677/2011), která zní:

Za MZ sdělujeme následující:

Léčitelé nemají v zákonech České republiky žádnou oporu. Ze živnostenského zákona byli vypuštěni, v zákonech resortu zdravotnictví být nemohou, protože nejsou zdravotnickými pracovníky se zdravotnickým vzděláním. Stát takto deklaruje, že činnost léčitelů je nežádoucí a nezákonná. V právních předpisech nejsou definováni a žádná oprávnění k jejich činnosti neexistují. Má-li žadatel vzdělání a příslušné znalosti v některých oblastech, jako jsou léčivé byliny, zdravá výživa a správná životospráva, může se registrovat v režimu živnostenského zákona jako poradce pro dobrou výživu, pro rekondici apod. Jestliže někdo zjistí, že se pod touto rouškou schovává „léčitel“ slibující léčbu a úzdravu, což je výsostnou činností zdravotnických pracovníků, musí se obrátit na nejbližší živnostenský úřad nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu s žádosti o prošetření a případné uložení sankcí.  Výše uvedené si mohou čtenáři ověřit na stránkách www.sysifos.cz  Co se týče zdravotnického vzdělání, to vysvětlují zákony o "Ochraně veřejného zdraví; Zdravotnických povolání;  Zdravotnických službách...". Co se týče léčivých bylin, zdravé výživy..., to vysvětluje  Živnostenský zákon.

Níže uvádím příklady, které popisují, co všechno se několik let dělo a stále děje.

Televizní kartářky slibovaly vše, co diváky přiměje k rozhodnutí, že nutně potřebují kvůli zdraví a štěstí volat do televize. Protože např. Golovleva slibovala:"zaslání energií a divák překoná zdravotní problémy a má zajištěný dlouhodobý energetický přísun a o nic se již nemusí starat". Pastelka zase, že vymodlí  "tak silnou neproniknutelnou energetickou ochranu přes anděly, že (divákovo zdraví a štěstí) bude zcela ochráněno před zlem". Před zlem, které  je tou hlavní příčinou  depresivních stavů, nemocí a úmrtí. Alenka Pastelka tuto ochranu slibovala na 14 dnů, takže v divácích vytvářela závislost, aby volali pokaždé, když byla v televizi.  Tu závislost klientů si samozřejmě vytváří i při nových podvodech.

Podvodu se dopouští ten, kdo (k vylákání peněz) uvede druhého v omyl se záminkou příslibu, který nemůže splnit. Jakákoliv ochrana (anděly, archanděly, zbavení karmy, prokletí, zlých sil  apod.) je atribut Boha. Podvodník tedy sliby (pod kterými vylákal peníze) splnit nemůže a oběť (volající divák) o své peníze přijde.  Jen blázen si může myslet, že čarodějka manipuluje Bohem jako s diváky. Známá televizní kartářka si to myslela, soustavně také posílala REIKI, na jaře 2018 však zemřela těžkou smrtí. REIKI  jí samotné nepomohlo, natož těm, kterým to posílala. Když jsou "vědmy" tak prolhané,  proč bych i já nesděloval fakta, která o něčem mluví?

    Lidem sice nelze zakázat, aby využili nabídek podvodníků, ale léčitelské služby schovajíc se pod roušku ezoterických služeb (čištěním energií a jejich harmonizací...), se zdravotního stavu týká, a to zakázané je! A lidé to také za nic jiného než léčitelskou pomoc nepovažují. Pokud tedy televize s nastrčenými pseudo-léčitelkami takovou výdělečnou činnost provozuje, pak lze zakázat tuto činnost, a vyvodit z toho trestněprávní důsledky. V obsahových náplni Živnostenského zákona neexistuje slovo EZOTERIKA, neboť ta se zabývá budoucností duše po její smrti a poznatky ze záhrobního života. Zdravý rozum musí uznat, že to do Živnostenského zákona nepatří. Je tam pouze uvedená  činnost astrologů, grafologů, kartářek a numerologů, ale to není čištění zdravotního stavu a slibování energetické ochrany. Věštění, astrologie, numerologie a grafologie není magie.  Na co jiného tedy režisér pořadu čištění zdravotního stavu sváděl? Že to je věštění? Věštění se zabývá tím, co se stane, nikoliv pseudo-čištěním zdravotních stavů! Pokud jde o zdraví, nauky o  sedmi energetických centrech = čakrách jasně popisují, kterých oblasti zdraví se jednotlivé čakry týkají. Alenka Pastelka dlouhá léta v televizi čakry vysvětlovala a navíc o čakrách je toho plný internet. Stačí také kliknout na Wikipedii. Že by zabedněnci stále chtěli přesvědčovat svět, že to se zdravím nemá nic společného? Pak režisér tv.pořadu s kartářkami považoval lidí a úředníky státu za velké idioty.  

    Člověk, který žádal čarodějky o pomoc je samozřejmě v tísní, má strach, že je nemocný nebo skutečně nemocný je. Nebo také věří, že je prokletý. Protože čarodějky prokletím straší soustavně. Finanční, osobní, rodinná či sociální tíseň lidi zažene do stavu z kterého nemohou vystoupit bez cizí pomoci, a patologické lhářky nabízí "ochranu,  zdraví, peníze a vše ostatní, co udělá lidi šťastné" > zápisem do rituálu, modlitbami, litím vosku do vody a další ochranou, jež zajistí štěstí pro všechno.  Tonoucí se stébla chytá a logické uvažování s myšlením není u všech na takové úrovni, aby lživým trikům nevěřili. Člověk v tísni je zneužíván a platí za něco, co čarodějky vyplnit nemohou, protože tu moc k vyplnění nemají Připomínám, že prokletí a ochrana před zlem je výhradní atribut Boha, takže kdo takovou ochranu slibuje, nemá hlavu v pořádku. A zákon: "Přestupkový, Trestní, Na ochranu spotřebitele; ale i Občanský zákoník zneužívání tísně považuje  za přitěžující okolnost,  neboť tíseň vylučuje svobodu vůle. 

Máte-li špatné zkušenosti, pište do deníku Blesk

Podvody jsou zaměřené na lidi, kteří jsou nejvíce zranitelní, např. i když člověk prochází bolestivým rozvodem... Během celé historie důvěřivci ve světě zaplatili miliardové částky biblickým prorokům a jasnovidným zločincům.  A druhým z nejstarších triků  je nabídka k odstranění smůly + zvrácení prokletí.  Jde o vylákání peněz pod záminkou slibů, že bude odstraněna  kletba nebo negativita ze života obětí a jejich blízkých. Pod záminkou modliteb, které když přijaty nebudou, budou lidé i se svou rodinou hrozně trpět, protože nebudou "očištěni od zla". To na RELAXU TV soustavně nabízela Markéta Steinbergerová, Ilona Golovleva, kartářka TARA, Morgana (Šárka Čuchtová)...

    Alena Krejčová se v televizi "modlila", tvrdila, že vytváří kolem diváka"ochranný neproniknutelný krunýř (štít) proti ZLU..." - stačilo si minimálně pustit videonahrávky ze 4. + 5.6.2018. Tato "karmická kreslířka" od 12.6.2018 v televizi není, ale v soukromí se nic nemění, vše, co dělala, frčí dál=Kurzy; Výuková škola; Automatické kreslení; Hovory s anděly; Reiki; Skenování a čištění stavu těla a duše... Už někdo z těch, kterým Pastelka vystavila ze své školy "Certifikát" přemýšlel k čemu ho potřebuje? S certifikátem od Pastelky se může tak akorát - víte co? Možná začne k "Automatické kresbě; Reiki..., Andělským kurzům a na hovory s anděly..." tisknout vysokoškolské diplomy. K vylákání peněz využívá podvodné triky,  i vydáváním certifikátů, jež nejsou k ničemu! Věštectví je živnost volná, není třeba vůbec žádné školy, natož certifikátu.

EZOTERIČTÍ ŠMEJDI soustavně vymýšlí nové triky; přesně jako prodejci zboží.  Kdysi jsem kvůli podvodům na Alenku Pastelku + ANIE kartářku učinil oznámení, a byly za to obě úředně řešeny. Obě mnoho let skrytě kradou (Pastelka na Facebooku k zlodějině uvedla dobu 14 let). Schizofrenickými bludy oblbují svět a zneužívají podlomenou psychiku důvěřivých. Velmi dlouho trvalo než byla Vorlíčková k 22.3.2018 za svoje bludy z televize lidově řečeno vyhozena. To schizofreničce sebralo obrovskou mediální možnost k nahánění lidi do svého soukromí, kde na psychicky zubožených "vědma" (s poruchou duševního stavu) praktikuje psychoterapie (stavěním rodinných konstelací).  Křečovitě na webu (i po vyhození z televize) nabízí skupinové terapie. Blázen si hraje na doktorku a tvrdí, že je životním průvodcem těch, kteří trpí a jsou nemocní. Stačí občas vstoupit na  její Facebook, kde přesvědčuje všemožným, hlavně tím, co je zakázané a trestné.  Například "se ji osvědčilo, že klienti její konstelace přijmou a zvolí s  ANIE osobní terapie," protože "...kdo se nedokáže s čímkoliv vyrovnat, je ANIE pro něj  poslána." Bez patřičného vzdělání, bez úředního povolení a se schizofrenií, že to je životní průvodce? Do hrobu určitě. Vymýšlí si u lidí nemoc, rakovinu a karmu..., přesvědčuje smyšlenými léčitelskými historkami a nabízí postavení skupinových - rodinných konstelací a terapie s osobním sezením. Na FB upozorňovala, že už to dělá 9 let! 

    K FB Anie kartářky z 23.6.2018 stojí zato rozebrat slova, která napsala:"Vyserte se na všechny léčitelé...,  a přesvědčuje čtenáře, proč by se  nemocní měli spíše obracet na ENÍ, když píše: "Poslední 2 roky  ke mně chodí nebo se na mne obracejí ty nejsložitější případy - sebevrazi, závislí; rakoviny, tíživé situace, kdy jde o život... A pokračuje: "...žena...naprosto zdravá, nádory střeva, dělohy... metastáze do plic a jater... (také u ENÍ hledala naději). "Mám nemálo případů, kdy se po 2 konstelacích a 1 sezení rakovina ztratila bez chemoterapie a operace. Jenže k tomu dodává:"Člověk se ale plně uzdraví, když čistí dál... své emoce, své myšlenky a svou duši. ENÍ připouští, že se její uzdravování vyplnit nemusí, když se nemocný nebude čistit pořád.  To znamená být závislý na stabilním čistění karmy ENÍ kartářkou. Nejlépe každý den? A zdůrazňuje:"Znovu opakuji...karmu čistěte dřív než budete v posledním stádiu...pak už pomoci nejde!" Nakonec to jsou vyhrůžky ve smyslu, kdo její konstelační terapie nepřijme a ona jeho karmu čistit nebude, ten zemře. Lidé budou trpět a umírat, protože je ENÍ neočistila od zla. S tímto ENÍ určitě skončí v blázinci, svázaná řemeny k posteli! Protože stát musí před těmito blázny nemocné chránit!

Agresivnější praktiky než ze strany šarlatánů z AKTIP, kde slibovali vykadit rakovinu. Zkrachovalá "TV moderátorka" Vorlíčková zázraky (jako v AKTIP) slibuje přes kupčení s Bohem: "Když zaplatíte, tak postavením konstelace k vám spustím Ducha svatého... a uzdravím, zbavím depresí, odstraním vaše potíže - karmu"  Myslí si, že Bůh slouží jejím choutkám a při konstelacích vykoná zázrak, protože ANIE slíbila seslat Ducha svatého. FB stránky ještě posiluje webovými stránkami, kde u nabídek konstelací přesvědčuje: "....na  skupinách mám mnoho klientů , kteří jsou lékaři, zdravotní sestry, psychologové, odborníci a chtějí vidět příčinu zdravotních potíži."  Blázen! Co všechno nemocná hlava nevymyslí? Klientem by se mohli výše uvedení odborníci stát jedině v případě, že by na tom byli duševně a rozumově hůře než je samotná ANIE! Její psychoterapie vyjdou "jen" na 21 tisíc Kč, ale i kdyby to stálo 50 Kč, na psychologické poradenství a praktikovaní psychoterapií nemá oprávnění. V televizi si také hrála do doktorku - léčitelku a díky tomu byla z televize vyhozena. ANIE však nabízí léčitelství dál, stále novými a novými nabídkami. Takže když bude "sebevrahy, závisláky, rakovinu a tíživé situace - kdy jde o život" čistit skrze konstelace a sezení dál (tedy častěji, jak sama píše a doporučuje), možná je přinutí prodat střechu nad hlavou a půjdou bydlet pod most, protože její pseudo-léčitelské terapie vůbec nejsou laciné >> ZDE

    Nevědomí a podvedení lidé následek svého rozhodování (že kupují od pseudo-jasnovidců-zločinců pitomosti) nepředpokládají. Patologickým lhářkám skálopevně věří. NEVYPLNÍ SE VŠAK NIC! Čarodějky už lidem vykecaly do hlavy takové díry, že stačilo slíbit zapsání do rituálu, nic víc. Několikaletým vymýváním mozků přepsaly v podvědomí lidí rovnici k takové důvěřivosti, že jen stačí vyzvat k zapsání do rituálu bez dalších slov. Ilona Golovleva sdělí primitivní afirmaci, která zní, aby si volající žena bez práce a  peněz soustavně říkala: "Mám peníze a jsem šťastná", a problém je prý vyřešen. Tak si říkejte, když vám chybí práce a peníze:"Mám dost peněz a jsem šťastná(ý)!"  Buď je vědma tak duševně vyšinutá, anebo považuje lidi za velké idioty. Vždyť jiní její stupidity poslouchali a na hovadiny volali stále další a další lidé.  

Stát by neměl tyto zloděje tolerovat, protože nechat zoufalé a nemocné napospas trýznitelům (kteří  si udělali byznys jako koníčka) a říkat, že za blbost se platí, je žalostné. Celosvětovým trendem je na 1.místě bezpečnost, ale před takovým "zvěrstvem" lidé ochráněni nejsou. Jde-li o televizní vysílání, je tu  možnost podvodnému pořadu zrušit licenci, neboť jde o zvrácenou činnost významného mediálního prostředku, který každodenními (několikaletými podvody) vykecal lidem do hlavy díry až k slabomyslnosti a neschopnosti logicky uvažovat. Lidé viděli a každý den slyšeli bludné stupidity, a přesto volali jeden za druhým. Čím to tedy je? Tím, že psychická manipulace ukradne svobodnou vůli a zbavuje rozumu!

Klamání spotřebitelů minimálně naplňuje podstatu správního deliktu (vysoké pokuty) nebo odsouzení za trestný čin (do 2 až 5 let vězení). Správní delikt je deliktem ohrožovacím, u čehož postačí pouhé vyvolání nebezpečí k ohrožení zdraví. Vznik skutečného následku tedy není nutný

Je mnoho video důkazů, že čarodějky uvedené dělaly řadu let.

Jenže to je způsobilé významně ovlivňovat rozhodnutí diváků trpících zdravotními problémy s dojmem, že budou vyléčeni ze svých zdravotních potíží. Diváci si tyto poskytované služby vykládají jako možnou náhradu lékařské péče a tím mohou zanedbávat lékařskou prevenci nebo léčbu i závažných onemocnění - viz příklady níže, včetně příkladu s ženou v hlubokém psychickém propadu, po 2 mrtvicích a s nemocným srdcem, která volala Štelcové s vidinou pomoci.

Simona Štelcová:

Co Štelcová vystupovala v televizi, prohlašovala se za léčitelku, i na webu a všude jinde. Lidé si pořady s "Vědmy radí" natáčejí, videa jsou i na Youtube, takže důkazů je (na každou "vědmu") dost. Řadu let tato rádoby-léčitelka v televizi čistila zdraví volajících skrze křišťálovou kouli nad svíčkou a točením kyvadla. Když přiložila kouli blíže nad plamen, sklo samozřejmě více zčernalo, a to dělala, když chtěla Štelcová diváka přesvědčit, jak byl zdravotně zaneřáděn. Stupidní oblbovačky! Zkuste si dát doma nad svíčku sklíčko, uvidíte, jak ho plamen očerní. A čím blíže dáte sklíčko nad plamen, tím bude více očazené. Dívali jste se někdy na "zatmění slunce" skrze očazené sklíčko? Když nemáte černé brýle, jednoduše očadíte sklo nad svíčkou.

    Podvodnice nacházela u lidí choroby, doporučovala léčbu a k tomu nabízela ke koupi své namluvená CD.  Prý okamžitě vidí všechny nemoci. Pro vymýšlení takových podvodů si ve 2013 zaregistrovala živnost Samozřejmě že NE na léčitelství - na to nemá nárok.  Přitom se několik let za léčitelku vydává. Jenže k tomu nemá oprávnění a zákon to nazývá: "NEOPRÁVNĚNÝM PODNIKÁNÍM", což by už nebývá na pokutu, ale na trestní stíhání.  Televizní léčitelství mělo název: "Čištění a odblokování energií". Režie však po sdělení jména volajících vypínala hovor (jako u odejité ANIE kartářky), divák byl umlčen, Štelcová točila virgulí a vymýšlela zdravotní blokace s chorobným stavem k němuž přidávála průpovídky, jak její energie může divákům prohodit srdíčko; mohou zavrávorat; cítit teplo, chlad; brnění v končetinách atd. Aby o to účinněji lidem vymyla mozek a přesvědčila je, jak je nutné, aby jeden za druhým volal na "odblokování a čištění energií". Rituál ukončovala až ji zdvižená ruka (jako při hajlování) začala bolet. Divákovo zdraví bylo tehdy jakoby odblokováno a chorobný stav těla vyčištěn.  A lidé volali jako vzteklí. Pitomostem a fingovanému léčitelství Štelcové tak hodně věřili!     

Připomínalo mi to jeden z aforismů:"Říkáš, že nejsi zloděj a přitom je tvá ruka v mé kapse!" Dalšími příklady nebudu zacházet daleko do minulosti, uvedu jich pár z 2018.

Leden 2018:  

Štelcová čistí Marušku (nar.1951): "...potřebuji, abyste týden pila očišťovací nebo urologický čas, aby se vyčistilo to, co má. Tohle čištění je opravdu silné, očekávejte to, že se vám může srdíčko prohodit, nelekejte se toho, protože já upravuji vaši energii, váš tlak. Maruško, já nemůžu se ptát, jestli to dobře dopadne, já také jednou umřu, já vám ale ulevím, jak nejlépe umím a dovedu"  Pokračuje s očazováním koule nad svíčkou..., doporučuje urologický  čaj, k tomu ještě čaj kopřivový a dávat si pozor na tlak... Tohle radila volající Marii, která prosila o pomoc a měla před 1/4 rokem druhou mozkovou mrtvici a říkala, že je na tom velmi psychicky špatně - našli ji k tomu ještě nemocné srdce. Není to na okamžité vyhození Štelcové z televize? Několik let přes televizní obrazovky vtlouká lidem do hlavy, že s "rentgenovými očima" okamžitě vidí všechny nemoci... V divácích (za léta vymývání mozků) vytvořila klamné přesvědčení, že je lepší než lékař. Protože lékař musí všechno dlouze zjišťovat různým laboratorním vyšetřením, ale Štelcová to vidí ihned!? A tak nemocní nemají potřebu hledat lékaře, ale tuto podvodnici. Co když na smrt volající Maruška (1951) zemřela? Byla po dvou mrtvicích, s nemocným srdcem a v hlubokém depresivním stavu, a Štelcová ji doporučila čaje se slovy: "Maruško... já také jednou umřu...".  Maruška to mohla pochopit, že "záchrana už není a musí zemřít".  Ani na doporučování léčivých bylin nemá šarlatánka oprávnění.  Hluboký depresivní stav a stupidní rady mohly u Marušky spustit 3.mrtvici - infarkt a mohl nastat exitus. Kdo ví jestli se to nestalo! Kdyby nebyl tv. pořad se šarlatány podporován, nemohli by se nemocní spoléhat, že jim patologické lhářky zdravotně pomohou nebo je vyléčí, což by nemocné přinutilo hledat lékaře, nikoliv čarodějky. Šarlatánství pouze hledá peníze, jde za penězi přes mrtvoly a cynicky: "My jsme tady pro vás; My vám chceme pomoci!".  Vyčistit peněženky!

Když Štelcová čistila Vladimíru:  Koule není až tak špinavá, ale je nutno čistit plíce..." Když čistila Jaroslavu: Jaruško prosím odhlenit na konci toho slavíka, takže odhlenit se potřebujete. Všichni si říkáte, že nemáte ten problém, ale za pár dní  najednou ucítíte, co já jsem vám řekla. U vás v rodině je třeba čistit hlavu, byla tam  roztroušená skleróza..."

Únor 2018:

Vaškovi  z Moravy Štelcová diagnostikuje "úskřip na pravé straně nahoře, má pokrčit nohy a zvedat pánev a točit rameny. Zkusit pálivější jídlo k vypálení bacilů. A sděluje mu, "...měl jste štěstí, že jste se mi dovolal a hned vás udělala udělala..., ...když  se zdraví vyčerpá, tak potom pomůžeme my, co pracujeme s energiemi, biotronici, léčitelé těch energii..." Diváci Simoně Štelcové volají především kvůli špatnému zdraví. Mohl bych pokračovat, uvedl jsem to pro znázornění jako důkaz, že zakázané pseudovědecké praktiky stále pokračují, i když jsou zakázané.  Vše nastejno pokračovalo i v dalších měsících a dnech po 18.5.2018... 

8.června 2018: Štelcová komunikuje s duchy zemřelých. V televizi  divákům sděluje vzkazy nebožtíků, co na "onom světě" dělají a jak se mají?  Štelcové z toho léčitelství ukrutně hráblo v makovici. Už nevidí v lidech jen choroby, ale i nebožtíky, což  rejža za účasti kamer vysílá do celého světa. Těch schizofreniček tam tedy je skutečně více! A jela v tom i televizní režie. Zdraví lidé museli jen kroutit hlavou, jak režie něco takového může pouštět do světa? A na čem všechno chtějí zloději vydělat? Na neděli 10.6.2018 byl na ČT24 - 22:05 hod. ohlášen pořad,  že "RRTV vytáhla proti televizním věštcům a léčitelům", tak rejža ještě rozjel nebožtíky! Chce rychle vydělat na všem, i na těch mrtvých! Přitom "ezoterická zrůda" v podobě Štelcové nekomunikuje se žádnými nebožtíky, jsou to schizofrenické výmysly, aby lidé volali a volali, a nepřišla o finanční honoráře, které ji televize za to dává. Jak jinak nazvat ezoteričku, která se vydává za pseudo-léčitelku bez schopností léčit a bez povolení léčit, a ještě s chtíčem vydělat na truchlících lidech s vymýšlenými vzkazy, jak nebožtíci (volající rodiny a známých) po své smrti žijí a co vzkazují?  To opravdu může dělat jen zrůda! Zrůda bez náboženských znalostí a respektu k Bohu. Zrůda, která nenechává na pokoji duše zemřelých, ani pozůstalé. Proč Štelcová nedělá funebráka, když ji nebožtíci tolik přitahují?

Ilona Golovleva:

Březen 2018:

Nejen v tento den, ale každé vysílání (co je v televizi) přesvědčuje diváky, že pro sebe mohou hodně udělat tím, že zavolají do studia a udělají aktivací čarodějnického symbolu. Tvrdí. že zapsáním bude symbol posílat energii, aby divák překonal zdravotní problémy a jakékoliv jiné problémy... a divák má dokonce února 2019 zajištěný přísun energie. Bude mít dlouhodobý energetický přísun a o nic se již nemusí starat." To samozřejmě v různých obměnách sdělovala při každém vysílání.

například Ivaně:  "Já vám vytvořím na dálku ten ochranný štít nebo ochranné vajíčko, každý tomu říká jinak. A tento symbol, když tady bude jméno vaše, nebo právě někoho z těch blízkých..., tak tento symbol pomáhá k tomu, aby ta energie odcházela a chránila vás." A dále přesvědčuje diváky ostatní: "Být v bezpečí znamená i to, chránit se před tím, aby na vás nelezly nějaké problémy, chránit si své zdraví. To všechno o tom je, protože zdraví je na předním místě, ano?

Markéta Steinbergerová:

Březen 2018:

Opět nejen v březnu 2018, ale řadu let lije od vody vosk a slibuje ochranu před všemožným - od zbloudilých duší (jež zatěžkávají zdraví), očišťuje lidi a jejich rody od kletby, prokletí, uřknutí, karmy, od mrtvých..., prostě od všemožného ZLA pro zlepšení zdraví a aby přišlo štěstí. Diváky přesvědčuje: ...rituál je obrovská ochrana před temnotou, zlem a prokletím. Odřízne  smutek, psychické oslabení, oslabené čakry. Rituál zničí všechnu temnotu a začnou se dít velké věci. Začnete se smát, začnete pociťovat velkou radost, zbavíte se strachu a budete se zase na něco těšit. Kletby oddělím, odříznu, odplavím. Jakmile zavoláte, začnete se čistit, a dostanete ze sebe ty černé energie....a máte teď Boží ochranu, andělskou velice silnou." Co Steinbergerová může slibovat za ochranu? A ještě ubezpečovat, že Bůh zařídil? Vždyť tu ochranu potřebuje ona sama, ubožákovi se vysypal mozek, takže si s prázdnou hlavou hraje na vládce kosmu. Psychiatrická léčebna by její myšlení určitě zklidnila, jako u zpěvačky Horecké.

Dokud budou kartářky vymývat lidem mozek, do té doby budu o podvodech psát. Kdo jiný může duševní podvody nejlépe hodnotit, než ten, který se v duchovní tématice (jako já) mnoho let pohybuje a ví, co je absolutně nesplnitelné a podvod... Čarodějkám se to sice nelíbí (chápu, kritika se nelíbí nikomu), a proto tvrdí, že je pomlouvám. Přihlížet k podvodům spojenými s náboženstvím se mi prostě příčí. Mohly podat žalobu, alespoň by se potvrdilo, jak to s jejich duševním  stavem a nadpřirozenými  schopnostmi  je? Potvrdilo by se totiž jen to, že zázračné schopnosti nemají a dlouhá léta  podvádí a kradou. Soud či policie by určitě zkoumala i duševní stav kartářek, a toho se čarodějky hodně bojí.  A ty "vědmy", co ve schizofrenii žijí, jednou skončí v blázinci jako  zpěvačka H.Horecká << klik na, Také mluvila s anděly a praktikovala automatickou kresbu, kterou Alena Pastelka Krejčová nabízela jako  výukovou  školu i přes televizní obrazovky.

Diváci platili za volání do studia, aby také dostali pořádně vynadáno a nemohli z toho dlouho spát, viz. příklady. Diváci tak za KLAMÁNÍ čarodějek, anebo za věšteckého hulváta zaplatili 70,-Kč za každou započatou minutu hovoru. A platí i za čekání na spojení do televizního studia. Volající stará babička 15.2.2018 např. říká ANIE kartářce, že čekala na spojení do studia 1/2 hodiny. Roztřeseně říká: " Já Vás zdravím, těšila jsem se na vás, a oni mi tady dělají samé potíže, pořád mě přepojují na někoho jiného, na mou duši, 1/2 hodiny na Vás čekám, tak Vás mám ráda, Vy mě znáte, tak Vás mám ráda. Babička dostala vynadáno, "že klame a pouští do éteru nepravdy, je hněvivá a vzteklá s velkým egem.., má si na jaře vyčistit Ostropestřcem játra..." Stará (milující) žena byla přepojována na jiné kartářky po telefonu, ona však chtěla ANIE, ale peníze za hovor stále naskakují, i když televize píše, že délka hovoru je 16 minut = 1.120,-Kč. Takové možné okrádání dává logiku, protože hovor se po dotazu diváka (či sdělení údajů) u ANIE kartářky vypínal (aby ji divák za monolog pitomosti nevynadal), ale to by televize nevydělala! Může tedy vydělat i takovýmto způsobem. Není to ojedinělý případ.

Zloději dostávali zaplaceno za to, že druhým podstatně více ničí zdraví, anebo utráceli za to, že je vědma Vorlíčková urazila, zesměšnila, ponížila tím, že mají doma vši; mají se léčit; neválet se doma na mateřské atd.(viz. další), aby z toho nemohli diváci dlouho spát.  A protože kartářka nemá (kvůli duševní chorobě) dobrou náladu nikdy, zákazníky zastrašovala rakovinou, úmrtím, ztrátou majetku a všeho ostatního (viz. dále její výroky).  Dá se tedy vydělávat vulgaritou, neúctou, ponižováním a zastrašováním lidí, anebo prodlužováním spojení do TV studia.   

Ani pod rouškou esoteriky a jejím zdůvodňováním nesmí docházet ke klamavému obchodování s lidským zdravím. Co je lidské zdraví?  Je to psychika! Protože psychika je duch, který řídí ve fyzickém těle veškeré biologické procesy - tedy zdraví. A čím více je zatěžkaný duch (starostmi, nouzí, nemocí.. a podvody...) zatěžkáván dál, automaticky se hroutí fyzické zdraví. 

Stačilo vidět Markétu Steinbergerovou; Markétu Adamovou (kartářka TARA), Pastelku a další. Divák zjišťuje, že rozum ubožáků ovládla démonická temnota, čarodějky mluví z cesty, neví o čem mluví a český i slovenský národ (a další svět) chtějí přesvědčit, aby věřil schizofrenii, která ovládla čarodějky. Evidentně lze pozorovat poruchy myšlení opírající se o mylné představy a v celkovém obrazu jde o převahu bludů, které jsou spojovány s realitou. Vůbec se nedaří v jejich myšlení - k magoriím vzbudit kritický postoj, naopak když čtou kritiku, čarují a nabízí rituály ještě více, jako by šlo o život. Poruchy myšlení se u čarodějek projevují rozbíhavostí a v nelogickém přesvědčování světa; Také nesouvislou roztříštěností mysli a  zapomnětlivostí, ale i citovou oploštěností a malou schopností soustředit se (viz. příklady níže).

Televize Relax... pořadem "Vědmy radí" vyživovala kartářky, které trpí duševní poruchou - tj, SCHIZOFRENIÍ, a ta je usilovně nutí podrobit SVĚT k obrazu DUŠEVNÍ CHOROBY, aby se lidé podřídili zlovůli chorobné mysli čarodějek, jež žijí v představě všemohoucnosti. Některé jsou ještě navíc puzeni neviditelnými hlasy  s příkazy,  podle nichž mají diváci žít, rozhodovat se a jednat.

  1. Alenka Pastelka - skutečná Alena Krejčová soustavně hovoří s duchy (prý anděly, i když nikoho nevidí), a ti ji prý dávají informace, co volající diváky čeká a mají dělat. Slyšení hlasů, halucinace, nepříjemné zvuky, cizí hlasy, ale i vibrace, to jsou pocity, které prožívají schizofrenici.

"Výkřiky" se slovy "Čokurej..Čokurej...Šej-hei-kí..Šam-pí..." Alena Krejčová  opravovala divákům potrhanou auru a čakry - tedy zdraví (prý tam mají až 10 cm díry a díky tomu mají zdravotní, existenční a vztahové problémy) Říkala, že jim to musí zacelit a uvést jejich psychiku=zdraví do harmonie, i s doporučením, ať si zajdou k lékaři, protože např. zjistila problémy "s močákem, ledvinami, střevy, játry, štítnou žlázou, trávením...(např.také 27.2.2018)", řekli ji to andělé! Nevím, zda se může zdravotním pojišťovnám líbít nárůst pacientů, když si schizofrenik hraje na psychologa-lékaře-diagnostika a (zasíláním lidí k lékařům) zvyšuje pojišťovnám výdaje za platby lékařských vyšetření. Vědma sice říkala, že není lékař, ale přesto diagnostikovala a nalézala konkrétní poškozené zdraví a doporučovala návštěvy lékaře. Duševně nemocná Alena Krejčová toho léčitelství a diagnostikování nikdy nenechá (psal jsem o tom 10 let a nenechala toho). Dokud bude žít, bude u lidí stále nacházet zdravotní problémy, protože to je součást její nemoci. Naopak, když četla nebo slyšela kritiku, zvyšovala skenování zdraví a hledání dysfunkci orgánů v těle a doporučovala nejen lékaře, ale i zakoupení jejích čtyř namluvených CD k harmonizaci zdraví... Se schizofrenikem nemá cenu se bavit, tam lze jedině provést hospitalizaci v léčebně, anebo zabránit, aby veřejně škodila.

Schizofrenie  A.Krejčové jako živnost; Léčitelství+Psychoterapie>>ZDE.

Co lidé o Alence Pastelce na webu napsali už dávno >>ZDE

video s REIKI  << A.Pastelky - kuriózní žádost o pomoc

  1. Ty další  čarodějky, co  na RELAXU TV předváděly magii a myslely si, že mají výjimečné a zázračné schopností, dopadnou stejně jako  zpěvačka Hana Horecká  

  2. ANIE kartářka - skutečná Jana Vorlíčková se považuje za Boha, ta už duchy vidí,  i v televizním studiu (odkud moderovala - od dubna 2018 je z televize odejitá) a stále připomínala, jak je jediná..., která má schopnost od Boha uzdravovat a nikdo jiný než ona nemůže druhým pomoci Prezentace jejích nadpřirozených schopnosti >> ZDE. O schopnostech této kartářky lidé píšou, že "neuhodne nic z minulosti, nic ze současnosti a do budoucnosti napasuje svá škodolibá přání >>  diskuse  Po sdělení dotazu (volajícího diváka) televize při věštění vypínala hovor a k výrokům ANIE nemohl divák říci nic, ani když je strašila rakovinou a smrtí.

Co na komunikaci s anděly říká ANIE kartářka?

I když samotná ENÍ již v televizi několikrát říkala, že vidí zemřelé, i zemřelého manžela divačky, a že  přímo ho vidí v TV studiu, a schizofrenii ve které žije říká "Čtení z Akáši - prý to je 100% diagnostika",  o komunikaci s anděly (s kterými Alenka Pastelka Krejčová soustavně hovoří) 11.1.2018 prohlásila: "Když si člověk povídá s anděly, tak to je na hospitalizaci, to je schizofrenie jak vyšitá, halucinace a bludy... my tady nejsme, abychom komunikovali s duchy, duchovními bytostmi."

Ajurvéda << uvedené již přes 3000 let popisuje jako stav způsobený ĎÁBLEM.  No, nenechte si za peníze radit od blázna, když je na tom závislá vaše existence nebo existence dětí...? Vědma čmáranicemi  testuje svá doporučení (říká tomu skenování) "...na jaké studie má jít vaše dítě nebo si tyto studie nevybírat, anebo které město má pro studie vynechat;  Zda máte byt nebo dům prodat, anebo nikoliv, protože se tam budete blbě cítit a nebude se dařit; Zda se máte přestěhovat nebo zůstat tam, kde jste". Anebo že "vdova z dědictví nemá přepisovat byt jen na syna (po úmrtí manžela, ale i na dceru, i když se syn  o otce do jeho smrti staral, a matku-vdovu se stará dál); ale dcera se o rodiče nestarala a ani starat nebude (28.5.2018). Těch pekelných rad  je neskutečně mnoho! A těch energií (zlatá, andělská, z 5.dimenze atd.), které divákům posílá, je také neskutečně mnoho. Již 35 let čmárá na papír, protože slyší hlasy. Jako kosmetička slyšela při masáži:"Ta žena nemá v pořádku dělohu"(má to na svých stránkách). 

Diváci možná považují Alenu Krejčovou- Pastelku a další "vědmy" za zázrak, ajurvéda za stav způsobený ďáblem; Církev za ďáblovo POSEDLOST;  Psychiatři za schizofrenii > rozštěpení mysli, "šílenství" či duševně invalidizující chorobu. A běžně tomu lidé říkají: "BLÁZEN" nebo "MAGOR". O tom dlouhodobě přesvědčují nejen Pastelka s Anie kartářkou, ale i jiní - viz. další příklady na této stránce nebo >"VĚŠTECKÉ  KURIOZITY" 

MINULOST  KARTÁŘEK

Na Relaxu TV si duševně nemocná žena mohla dělat co chce! Sympatizovala s Hitlerovo zrůdnostmi, chválila koncentráky v přímém přenosu, řekla: "holocaust byl spravedlivý proces", čímž chválila vraždění židů a dalších etnických skupin. Prý to bylo spravedlivé! Nesestřihané video z 12.9.2014 - (z noci) na RELAXU TV mám. A světe div se, RELAX TV ji za to vůbec nevyhodil, naopak zřídil pro ní ještě samostatný pořad "Poznej svůj osud". Místopředseda parlamentu ČR pan Tomio Okamura řekl něco ve smyslu, že "v některých místech koncentráku chyběl plot...", a lidé kvůli tomu v ulicích ve 2018 demonstrovali, aby odstoupil z funkce (jen porovnávám 2 situace); ANIE kartářce naopak (místo vyhození) vylepšili  moderátorskou pozici pořadem "Poznej svůj osud"  >> video"schvalování  holocaustu"

Nechvalně proslulý říšský ministr propagandy Joseph Goebbels prohlašoval, že 100x opakovaná lež se stává pravdou, to však neznamená, že 100x opakovaná pravda přestane být pravdou, která stejně člověka – ať jí věří nebo nevěří nějakým způsobem dostihne.

Pro schizofrenii jsou charakteristické:

TV Prima již v roce 2011 (20.září) shodné podvody odvysílala v pořadu "Soukromé dramata", když byly u psychicky zubožených lidí vylákány milióny. A v pořadu "Krimi plus" na TV Prima 21.9.2011 právníci čarodějnic posuzovali tak,že se některé mohou dopouštět několik trestných činů najednou. Trestná činnost je jednoduchá: "okultista" naslibuje něco, co není možné v jeho silách splnit a vyinkasuje za to peníze. Je tedy nabízeno nějaké plnění, které nelze objektivně splnit. Magie a kouzla pro právníky neexistují,  takže se shodují v tom, že by tak měli k tomu  přistupovat i policisté a jasně uvedly: "že policie a soudy se budou muset připravovat na nově stíhané podvodníky kartáře, vědmy a věštce, kteří se rozhodli obohatit na lidském neštěstí a nevědomosti".

K TV perličkám; 28.12.2017 se celou dobu ANIE škrábala na hlavě (jako kdyby měla vši), upravovala se, drbala v uchu a pak to hodila na volající, že za to může ona -  paní Věře (ročník 1938), která si dovolila říct, že čekala 10 minut na spojení,  to ANIE vytmavila, že "na ENÍ hází hnus, má ucpané pravé ucho, je drbna, zlá zákeřná žena... měla by navštívit lékaře, už ji nemá volat... má doma vší, svědí ji z ní celé tělo." ANIE se soustavně škrábe v hlavě, ale vši svede na osmdesátiletou  paní, která přišla o pár stovek (10 min. čekání - 7 stovek), kterými zaplatila televizního hulváta, aby ji vynadal, a nemohla z toho několik dnů spát... (2) Dotaz jiné paní na dceru 1993 (při vypnutém hovoru volající) ANIE strašila "karmou a prokletím, a hrozbou, že dcera volající přijde úplně, ale úplně o všechno.. bude nemocná a hospitalizována...", a doporučila  osobní sezení nebo v dubnu (2018) postavit rodinnou konstelaci. (3) Valentýně 1997 (dotaz na 2018) s dítětem na mateřské, že " zažije něčí úmrtí, s mužem žijí jako neandrtálci.., neválet se doma a jít do práce; nenatahovat ruku pro dávky..,v přírodě zvířata také na mláďata nedostávají sociální dávky. Valentýna se však na žádné peníze nedotazovala ani si na nedostatek peněz nestěžovala. Opět zase ANIE připomněla, že karty umí kde jaká "cvičená opice", ale ona je jediná v ČR, co to skutečně umí, nehádá a nestrefuje se...

 ANIE kartářka velmi ráda šíří poplašné zprávy; ve 2016 varovala, že dojde k zhroucení EVROPY. Nahrála si to na video a tvrdila, že "kolem května 2016 zavřeme hranice, vyhlásí se výjimečný stav a vystoupíme z EU, tak aby lidé nešetřili žádné eura - padne měna" Když na YouTube zjistili, že ji v hlavě hrabe, tak její video vymazali. Zůstalo (pro jako legrace) jen strašidelné "proroctví" - stačí kliknou na: TEXT, který tam zůstal

PODVODY  S  JASNOVIDNOSTÍ

Za prokázání JASNOVIDNÝCH schopností bylo (přes Sysifos)  nabízeno 25 miliónů Kč, přesto se Jana Vorlíčková a Alena Krejčová + jiné vědmy (kromě níže uvedených) se nepřihlásily!

1) PARANORMÁLNÍ  VÝZVA  Českého klubu skeptiků Sisyfos 

2) FALEŠNÍ HRÁČI -PROUTKAŘI... o jasnovideckých - psychotronických podvodnících

Vojtěch, Hajn, Josef Škoda, Stanley Bredley, Ing.Jan Heczko

 3) Experimet :    Ing.Jan Heczko /  také mu nějaké neviditelné bytosti radily (jako Pastelce  neobstál

 4) Experimet :    Ing. Milan Hajn /      neobstál

 5) Experimet :    Josef Škoda /      neobstál

 6) Experimet :    Stanley Bradley/   neobstál

REIKI

Co se týče REIKI... a  údajných vlastností, čtěte co píše ze zkušeností spisovatelka knih:

o    1. Zasvěcení jako podvod: REIKI  24. 1.2012 | Alue K. Loskotová

o    2. Zasvěcení jako podvod: Shamballa  26.1. 2012 | Alue K. Loskotová

o    3. Zasvěcení jako podvod: Merkaby a světová světelný systém  28. 1.2012 | Alue K. Loskotová

o    Reiki: Ďábel se snaží napodobit Boží dílo  18.9. 2015| Alue K. Loskotová

o    Slovenská verzia Merkaby - téměř dokonalý podvod  24. 2.2010| Alue

 

ENÍ ve 2016

TV RELAX 16.6.2016 v cca 13:15  - 13:20 hod, ENÍ: "....do věštění mi NEKRAFEJTE, já jsem při výkladu mimo , i režisér má takový respekt, že mi do výkladu nekrafe... Jakmile vezmu karty, dostávám se do ALFA stavu a  jsem už mimo, a když  mi do toho vstupujete, tak mně dostáváte do vědomí a já zase nic nevím. Režie mi tam hází i minulé životy, do těch mi ale absolutně krafat  nebudete...doteďka jsem byla v ALFA stavu, pak vyjedu a tlumočím, ale minulé životy to je MAZEC... a  celou další dobu žvásty o pitomostech.  ENÍ za 10 let v televizi přesvědčila, že jde o psychické vyšinutí, nikoliv ALFA stav, který je stavem hypnózy či meditace, a není možné u toho poskakovat před stolem, dělat grimasy, v hysterií se vyptávat lidí, míchat, tahat karty a dělat výklady.

TV Relax 16.6.2016:  divačka Vladimíra, nar.6.7.1961, s dotazem na lásku, ENÍ: "...jste nervově labilní... přijďte mně navštívit 2.7.2016 na hradě Křivoklát, kde budu dělat konstelace na minulé životy,  což by vám prospělo více než 5 let léčby u psychiatrů. Zase ji zopakovala, že  tam má karmickou zátěž a práškama to těžko zpracuje... Dala ji 2 bojové úkoly s doporučením  konstelace na minulé životy, aby ji vyhledala, navštívila... objednala se i na osobní sezení, transformační sezení, protože co nezvládli psychiatři za několik let, ENÍ zvládá za 3 hodiny.

ENÍ kartářka (Jana Vorlíčková)  v psychoterapiích pokračuje, povolení ji nezajímá, přičemž "Rodinné konstelace" na živnostenském úřadu již ENÍ vysvětlovala 4.12.2014 a dělat je nesmí, Když byla úřadu oznámena podruhé, opět vše na svých stránkách okamžitě vymazala - viz níže uvedený text  který tam měla na celý rok až do 28.3.2015, ale poté, co ji pozvali 4.12.2015 na úřad (k dalšímu vysvětlování), druhý den (5.12.2014) všechno z nabídek akcí vymazala. Na svých stránkách nabízí i REGRESE - tj. hlubokou hypnózu. Až se z toho zákaznice pomátne nebo neprobudí, schizofrenikovi to nepřijde, svalí vinu na oběť (že to chtěla!), Dělá, co se ji zachce, žádné překážky pro ní v ničem neexistují - pouze umístění do blázince.  

    Výše uvedené může nabízet psycholog-psychiatr s akreditací, a k tomu v registrovaném zdravotnickém zařízení, jinak to je trestné. Od 5.12.20104 to tedy Anie kartářka na svých stránkách vymazala, což  jen její soustavné PODVODY dokazuje.  Co se rozumí psychoterapii, si mohu čtenáři přečíst >> ZDE    Z 21 odborníků na RODINNÉ KONSTELACE mají všichni titul PhDr., Mgr., MUDr, jsou to psychologové a psychiatři, a splňují vzdělání, jež ukládá živnostenský zákon na živnosti vázaně pro psychologické služby - tj. mají také atestace (tak jako lékaři) z klinické psychologie. Je to obchod s lidským zdravím, Není-li psychologické poradenství povoleno, má to název NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ.

 Živnosti, jež má Vorlíčková zaregistrované: (1) "Poradenské a konzultační činnost..."; tu má povolenou jen pouze pro oblast společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice... a zákon jasně UPOZORŇUJE, že obsahem této činnosti NENÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ;   (2) ŽIVNOST:  "Mimoškolní výchova... pořádání kurzů, školení...lektorská činnosti", je 2.její živnost, a je na výchovu dětí nad 3 roky ve školkách a soukromých školách, pokud nejsou zařazeny do rejstříků ŠKOL... Může doučovat na dětských táborech a zotavovnách a mít dohled nad dětmi...  Může dělat kurzy na šití, vaření, pěstování rostlin, shánět prostory pro konání akcí... ale PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ dělat nesmí. (3) ŽIVNOST: "Služby osobního charakteru..." je výklad karet, numerologie, astrologie - nejsou to magické rituály ani čarování, ani karmické kruhy.., jež jsou praktikami neodborné péče, která je zakázána. Co NENÍ k výdělečné činnosti živnostenským zákonem a jinými... POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!  

ENÍ byla za podvody úředně řešená ve 2014 řešena 3x; V březnu 2014 to bylo ČOI středočeského kraje za nabízení Involučního hexagramu u kterého slibovala léčitelské účinky i s léčením rakoviny, když ale ČOI začala dělat šetření (1) okamžitě z webu vymazala nahrávku na Youtube, kde hexagram s léčitelskými schopnostmi s jeho 15 zázraky prezentovala; (2) z televize Relax byl stažen jeho prodej; a na svých webových stránkách uvedla, že byl doprodán. Hrozila ji totiž dost vysoká pokuta (sazba do 500 tisíc). Vymažu-li veřejnou nabídku služeb s veškerým obsahem, pak to dokazuje, že zákazníky  podváděla, a uváděla je v omyl. Když je vše v pořádku, není důvod za sebou vymazáváním zametat důkazní stopy!

 V červenci 2014 byla ENÍ opět řešena přestupkovou komisí pro Prahu 9, protože tvrdí, že karty vykládá profesně 30 let, ale registrované věštectví má od roku 2011 - a do července 2014 u této profese neměla ani zmínku o svém skutečném jménu a adrese. A 4.12. 2014  byla zase řešena Živnostenským úřadem pro Prahu 9, kde vysvětlovala, proč nabízí psychologické služby a nemá na PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY vzdělání a ni povolení.  Když ji chytnou myšlenkové vlny, začne před TV kamerou tvrdit, že v nějakém městě vidí ženu v modrých šatech ap.  A pokud by psychiatři viděli, jak v televizi předvádí ROZHOVOR s MRTVÝMI, s největší pravděpodobností by navrhli ústavní léčbu. Jakmile chvíli někdo do televize na věštění nevolá, berou ji nervy, ihned zvyšuje hlas a je agresivní a sprostá...

Nabídky služeb v soukromí také byly u ENÍ za každou započatou 1/2 hodinu za 2500,-Kč => to může být za 31 minut 5000,-Kč. A vzhledem k tomu, že má nepředvídatelné jednání, nelze zaručit, co udělá.

Nabízející konstelace na konkrétní problém není numerologie, astrologie ani výklad karet, ale  konkrétní "recept"  s vlastními psychoterapiemi, což vyžaduje několik sezení, protože ani psychologické poradenství nepřináší trvalou osobnostní změnu. ENÍ - žádá za hodinu sezení 6000 - 8000,-KČ, viz níže + nahoře v  září 2016 (8000,-Kč)

 "Postavení konstelace na konkrétní problém z 01.11.2016"

což několikanásobně převyšuje cenu soukromého, vysokoškolsky vzdělaného  psychologa s atestací, který prošel speciální průpravou klinické psychologie, nehledě k tomu, že Psycholog se smlouvou zdravotní pojišťovny to dělá ZADARMO!  To je velký rozdíl, ENÍ je "blázen", duševně ujetá bytost, která si neuvědomuje škodlivost svých činů a odůvodňuje je Bohem jako ten terorista, když tvrdí, že "Bůh ji k tomu povolal, ona Bohu slouží a sloužit bude dokud bude dýchat a stát na nohou". Úřední moc by měla řádění  bláznů zastavit než zruinují ZDRAVÍ dalším lidem. 

 pacientce ENÍ zhoršila roztroušenou sklerózu + duševní propad  

O tyto služby se zajímají pouze lidé s rizikových skupin - zdravý člověk to nepotřebuje!   Lidé by měli  na takové praktiky poukazovat a psát stížnosti,  vysvětluji to proto, aby lidé věděli, že to nemá povolené!

    ENÍ je schopna ublížit hodně, zvláště když nabízí  Regresi (hlubokou hypnózu); Rodinné konstelace alias Konstelace s karmickými kruhy, anebo stejné pod názvem "Postavení konstelace na konkrétní problém" u čehož  na webu píše, že se nejedná o klasické Rodinné konstelace, které neuznává, ale jde o nejvyšší magii, která změní váš život, pokud ji skutečně pochopíte. Z alibistického hlediska to také zároveň sděluje: "Na psychologické poradenství povolení nemám, proto Rodinné konstelace neuznávám a přejmenovala je na Konstelace s karmickými kruhy, Karmické konstelace, Zátěže karmy a osudu, Prokletí... Postavím vám konstelaci na váš konkrétní problém za 6000 - 8000,-Kč na hodinu, ale vyplatí se to, neboť jde o nejvyšší magii, která změní Váš život pokud ji skutečně pochopíte. A pokud nezmění, smysl konstelace jste nepochopili. Předem upozorňuji, že je nutné  pochopit v kontextu smysl konstelace, aby mohla tato nejvyšší magie změnit váš život..."  ZMĚNA k horšímu je přeci také ZMĚNA! . 

další z PRAXE  ENÍ kartářky

Relax TV 23.6.2016: volající Jana 41 let:  (cca kolem 00:41:00  videozáznamu a dále), ENÍ: "Karty řekly NE, že ten konec bude bolet, že to není možné, duchovní průvodce říká kvůli zklamání a konci, že něco umírá neopouštěj, sama sebe a Boha, protože v  zklamání utrpení zkázy a kvůli té smrti... tam se pozná, zda jsi Boha našla, někdy ho musíme najít skrze krušný utrpení, ztráty a bolest a to je váš případ. Karty říkají NE kvůli tomu, že jste opustila Boha, Bůh vás ale nikdy neopustí, to my lide jej vždy opouštíme. ANIE stojí upřeně očima na kameru a kýve hlavou, jako JOJO a dodává: „Přijímejte poselství tak jak je slyšíte skrze moje ústa. To není běžný výklad a vy to moc dobře víte“.  ANIE  ale vůbec neví, na co ta volající žena myslela, třeba jen na obyčejnou věc, jestli má měnit byt, postavit si domeček, přijmou pracovní funkci...ap., přesto spustila výše uvedené. Strašení lidí od ANIE režisér nevypne - přitom zákon o televizním vysílání (a režisér jej musí znát), že reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí obsahovat prvky využívající motivu strachu.   Ta žena musela stát jako opařená, když se chtěla na něco běžného zeptat a ANIE ji sprdla, že prožije zklamání, krušné utrpení, ztráty a bolest, protože opustila Boha.  Volající byla nábožensky a morálně pokárána, aniž by věděla proč? Ale takhle ENÍ kárá a straší často, to není ojedinělé chování. Jestli kartářku ještě někdo považuje za duševně zdravou, pak my všichni asi jsme v této zemi schizofrenici, jen ENÍ je ZDRAVÁ.

     Pokud máte myšlenku, zda vaše operace dopadne dobře a ANIE řekne NEpak buď musíte operaci zrušit, nebo si před zažít hodně strachu i s myšlenkou, že  zemřete. Máte-li nádorové onemocnění a chtěli jste vědět, zda se z rakoviny uzdravíte  a  ANIE řekne  NE, je to stejné.

TV Relax 23.6.2016 Poledne; volající Růžena 67 let (cca kolem 02:19:00  záznamu a dále) říká: Zítra mám jít na konzultaci s doktory , jestli 3 operaci páteře, mám z toho děsně strach. ANIE: karta mi ukazuje velké utrpení, velké bolesti, nemoc, utrpení a bolest, tady máte ukázku, že já nehádám, netrefuji a najdu všechno na co se ptáte. NE operace není řešení, operace tu bolest nezmění, bolí Vás duše, je to ta psychosomatika. přineslo by vám to ještě více žalu, vůbec by vám to nepomohlo, přineslo by vám to nejistotu v chůzi. Prosím vás Vy mně poslechněte, začněte nosit korzet, vyhledejte rehabilitačního lékaře, já vím, že jste byla na neurochirurgii, jakmile se dostanete k neurochirurgovi, je to okamžitě na sál a na operaci, jako já před 20 roky. Já jsem kvůli dítěti na operaci nešla a jsem tady jak vidíte, cvičím a jsem tady a budu tady. NE nechoďte na tu operaci, karty říkají NE, nedoporučuju. Spíš bych radši cvičila, korzet, lůžko a viset hlavou dolů, to taky pomáhá, masáže, uvolnit ty záda...  REKLAMA diagnostikuje zdraví, ovlivňuje nemocného, radí mu a nedoporučuje lékařský zákrok, k (operaci), protože to tak karty říkají.

TV Relax 23.6.2016  NOC: volající 54 let (cca na videozáznamu kolem 00:18:00 a dále) ENÍ: "54 let, 54 let ...přijde zkáza,přijde KONEC, je tady KONEC, prostě KONEC! Karty říkají NE, bude to bolet spíš tu DUŠI, je tady NE, je tady VĚZENÍ, vidím MŘÍŽE, navíc v minulém životě jste byli tři bratři, Vy jste tam byla bachářka, Vy jste tam věznila ty svoje bratry, a prostě todle je nějaká karmická zkouška, která Vám ukončuje toto dílo. I když držíte slovo, což je na Vás pozitivní, bohužel nebo bohudík karty řekly NE, Je to karmická zkouška a lekce, a tak to prosím s pokorou přijměte, že dál nic není, že se CESTA UZAVŘELA! Nashledanou, dobrou noc!  A na videozáznamu cca kolem 00:21:00 a dále kartářka sděluje, "...moje jistota je, že vše dělám s největším vědomím a svědomím a opravdu na mně nejsou žádné stížnosti, co se týče validity mých věšteb.  Že mi občas ujede  vulgární sprosté slovíčko, to k tomu patří, protože jsem někdy v takovém fofru, že to ze mě padá tak, jak to padá". To mi při připomíná vtip "O znásilněné želvě" od baviče Jiřího Krampola, který říká "Stěžuje si želva, že byla znásilněná slimákem a druhá se ptá, jak to proběhlo? Znásilněná říká: Já už nevím, to byl takový fofr, že si z toho nic nepamatuji!"

    Volající 54 letá divačka musela být hodně překvapená! Zavolá a ENÍ tvrdí, že se blíži konec, možná jejího života a přichází SMRT? "přijde ZKÁZA, přijde KONEC, je tady KONEC, prostě KONEC, DÁL NIC NENÍ, CESTA SE UZAVŘELA". ENÍ se ještě chválí, že na ní nejsou žádné stížnosti, rejža ji ještě nechává propagovat reklamu k podnikání, když zve, aby volající přišli na její psychologické poradenství lidi = KARMICKÉ KRUHY (tj. přejmenované RODINNÉ KONSTELACE).

TV Relax 30.6.2016  Poledne: volající nar. 9.9.1958 s dotazem, proč má Parkinsonovu chorobu?

ENÍ: "opět že má nezpracovanou matku, která měla také problémy s hlavou...až zpracuje matku...a kontrolu nad sebou, tak se může plně uzdravit. Takže zpracujte si matku buď sama nebo s odborníkem...nedobře se léčíte, prosím změňte lékaře, konzultujte s nějakým centrem, karty ukazují, že pokud nezměníte lékaře bude se nemoc horšit, nashledanou" Samozřejmě opět monolog při vypnutém telefonu a opět diagnostikování a návrh změnit lékaře. 

cca v 01:00:00 (záznamu) a dále; volá Jana, nar.12.7.1969 kvůli cukrovce,  ENÍ na konci samozřejmě doporučuje diabetičce, aby ji vyhledala v soukromí, že ji pomůže (nemá zpracované konstelace), protože lékaři neposílí její duchovní kořeny, od toho je duchovní průvodce (tím myslí ENÍ sebe),

cca v 01:10:00 a dále (videozáznamu): "...skoro 80 leté ženě ENÍ říká: "doporučuji MÉDIUM, JÁ jsem médium, umím hovořit s mrtvými, včera jsem to dokazovala klientovi a jednou udělám speciální vysílání na hovory s mrtvými".

Pak po krátké době v monologu: "jsem vyšetřená, nemám schizofrenii, nemám bludy,mám paranormální schopnosti a můžu vás uklidnit, že i profesor z psychiatrie s kterým jsem včera byla na obědě (psychiatra tudíž zná...) mně ujišťuje, že mám jen nadprůměrné vnímání. Já jsem tak normální, že už normálnější vyrovnanější...žiju světským životem. Tyto paranormální schopnosti mi byly dány, a čtvrtina mých klientů jsou zdravotníci, lékaři i psychologové samotní, takže buďte v klidu!"  Během celého pořadu několikrát nabízí volajícím své konstelační rituály (PSYCHOTERAPIE) a přitom doporučuje (cca 01:34:00 a dále), aby si diváci dávali pozor na jiné ezoteriky, kteří nabízí regrese za které by je ENÍ střílela.

Když připomenu minulost: z nočního vysílání 14.3. na 15.3.2014 kdy zavolala divačka a řekla ANIE, že je "VELKÁ PODVODNICE a BESTIE, a že tyto slova stačí", ENÍ nemohla rozchodit a s hysterickou vulgaritou spustila: "Ta paní, co mi volala byla zneuznaný ezoterik a její závist je neuvěřitelná."  A cca po 10 minutách: "Nevím proč mě paní řekla, že jsem podvodnice, protože kdyby se mě zeptala, já ji můžu říci, jakou má i barvu očí, co včera jedla, kdy se naposledy vyprazdňovala, kdy si zasouloží... Neptejte se mi jen na práci, možná rok už žijete v nechtěném celibátu dámy a pánové a já vám řeknu proč nemáte alespoň sex...volejte mi a zeptejte se mi např. KDY SI ZASOULOŽÍTE... Vědmy radí a já jsem ta vědma, která Vám poradí; Bere do ruky nějaký sešit a říká: PODÍVÁM SE DO KNIHY VAŠEHO OSUDU! Tam máte vaše křestní jméno a datum narození.... a já tam listuju jako v kalendáři, takže já se podívám CO BYLO V MINULOSTI, co je teď a tady a CO BUDE..."

k výše uvedenému video  TADY

Po výše uvedeném excesu se kartářka z televize na několik měsíců ztratila.  O věšteckých podvodech píšu téměř 10 let a žádná na mně  nepodala žalobu. Musely by  u soudu  své schopnosti prokazovat, a to by se ještě potvrdilo,  že to jsou  schizofreničky. 

12.9.2014 divačce vyčetla, že zasvěcování do sraček REIKI... je rouhání největšího kalibru, ezoterici Reiki jsou napojeni na démony aniž by si uvědomovali... Pedofily by pověsila za koule do průvanu.... volající Jitce, nar.26.3.1981  říká, že by měli by obnovit trest smrti... přijďte na můj seminář, tady nemůžu říkat, že holocaust byl spravedlivý proces...to by mně za chvíli zabili...".

12.9.2014 v 0,58:10 do 1,05:15 hod. ENÍ sděluje, že "...holocaust byl spravedlivý proces..."; a ve 24 minutě a dál... ANIE paní Jarce, nar. 20.9.1948 říká:"...že JEŽÍŠ (KRISTUS) je KULTEM OSOBNOSTI a má se kát k BOHU, a ne k JEŽÍŠI, protože zasvěcení do sraček jako je REIKI a ŠAMBALA je rouhání největšího kalibru...".   "Já sama jsem napojena na Boží zdroj, tudíž  v knize osudu poznám Boží záměr a plán, ale já sama jsem napojena i na Antisvět, svět temna...nabízím vám tady klíč, klíč, protože pokud nemáte klíč k těm dveřím, k těm správným dveřím, do jakých dveřích chcete vstoupit? Protože pokud nemáte klíč k těm dveřím, k těm správným dveřím, do jakých dveřích chcete vůbec vstoupit?" Čistí se nad svíčkou a odhazuje rukama z hlavy a těla zlé energie... a přesvědčuje svět, že zná Boží záměry a plán a je napojena i na Satanovo temnotu...

Kletbu s rakovinou si ENÍ vymýšlí na všechno, paní Jarmilu, která nemohla 2 roky otěhotnět začala strašit a vzápětí ji nabízet, že ji toho zbaví "Konstelacemi karmických kruhů", protože celý její rod je prokletý a budou mít rakovinu všichni (ona i její matka), proto nemůže mít dítě. A pokud s tím něco neudělá a nenajde si ji v soukromí, do 2 let žádné těhotenství nebude.

Co se týče rodinných konstelací, videonahrávky dokazují, že Anie obchoduje s lidským zdravím:  u pí. Jarmily, na záznamu 12.9.2016 ve 3:08 - 3:11:13 hod. říká: "...tady bych řešila karmické konstelace, na to nejsou lékaři, lékař léčí tělo, to jsou duchovní věci.. nemám pro vás dobré zprávy... Můžete si mě najít v soukromí... někdy je potřeba udělat několik rodinných systémů, protože když někdo zemře v rodině, naboří celý rodinný systém a potvrzuje to prokletí rodu žen... a varujte i vaši matku, ta bude mít  rakovinu také, dokud to nevyřešíte."   Když rodina Jarmily ANIE nevyhledá, budou mít všichni rakovinu  

Plete se do náboženství, kterému nerozumí: 23.6.2016 (noc) cca 00:52:10 a dále (videozáznamu) sděluje: „...Vy jste se inkarnovali proto, abyste se něco naučili, abyste něco zažívali, abyste něco pochopili, zpracovali a bude to tak dlouho opakovat, dokud nenajdeme Boha, ale opravdového Boha a nemluvím o katolickém Bohu, NE, NE,NE, nemluvím o církevním Bohu (a třískne kartami na stůl jako zdůraznění), to je jenom hra,Všechny náboženství, dogmata paradigmata, to je vážně fraška. Víte, co bylo v prvopočátku, víte co je v Bibli-NE že bych byla znalec Bible, na počátku bylo slovo...

ENÍ na svých stránkách uvedla, že JE ODPŮRCE VŠECH NÁBOŽENSTVÍ... BIBLI prý napsali pedofilové... a JEŽÍŠE KRISTA již 12.9.2014 nazvala KULTEM OSOBNOSTI, což je přívlastek pro zkažený charakter, např. Stalina, Adolfa Hitlera, Mao Ce-tunga, Benita Mussoliniho, Saddáma Husajna, Kim Čong-ila... a dalšíkteří systematicky vyvražďovali rodiny masovými  popravami. Plete se do náboženství, kterému vůbec nerozumí!  Přesto ENÍ dělá časté náboženské kázání, při kterém MORALIZUJE druhé a doporučuje jim psychologa a psychiatra, straší je zkázou i možnou smrtí (viz. nahoře proslov z 23.6.2016 noc)  ANIE je ztělesněné ZLO

E využívá spousty klamavých taktik, od prodeje zázračných amuletů přes ty nejagresivnější, u kterých straší těžkou karmou, prokletím a rakovinou a zve je na karmické kruhy (kterými přejmenovala rodinné konstelace), že je toho zbaví... Zřejmě spoléhá, že to úřady tolerují, protože kdykoliv jsem na ní podal oznámení, okamžitě všechno z webu předem vymazala, úřad to vyřešil radou, aby to vymazala? O "nevědomých bláznech" byly napsané knihy, a tyto  podvody  lze tlumit jedině tím, že se zveřejňují. Sama však o  kolegyních psala, že MANIPULUJÍ a PODVÁDÍ...

z PRAXE  Alenky Pastelky

 Z Alenky Pastelky se stal během "jednoho odpoledne" RENTGENOVÝ MÁG, který u volajících  "skenuje minulé životy, karmu,  diagnostikuje vnitřní orgány a vidí chorobné nálezy na játrech, prostatě, dvanáctníku, na vaječníkách, za krkem sedí přivtělení duchové, dává psychoterapeutické rady i k uzdravení...

2.5.2014 přesvědčovala národ skrze televizní kamery o vílách a skřítcích, ale že školení o nich zatím ještě nikdo nedělá...  a 6.5.2014 vyřizovala vzkazy od Panny Marie;   Při svém přesvědčování zkouší na lidi všemožné varianty doplňujících dotazů, až divák na něco kývne. Když nekývne spustí "..ale je to tak, jak říkám , andělé mi to tady říkají! Andělé Vám vzkazují, že to  tak je! A já duchovní rádce sdělují, jaký je stav věci a co Vám vzkazují!"  Vnucovala i přivtělené duchy, které z klientů musí na svém privátu sejmout, protože jinak se bez toho nemůže choroba, psychické a jiné problémy volající zlepšit atd. Od léta 2014 (po různém vysvětlování Alenky Pastelky na úřadech o svých podvodných jednáních a uložení pokuty ) si dává na některé slova pozor, ale posedlost duchy stále trvá.

11.7.2016 kolem 13:00 hod u Marie, 1.7.1951 na zdraví s dotazem strašně mě bolí nohy, zda můžete doporučit Oregáno: "Bolí vás obě nohy? Vám řekli lékaři, že máte vysoký cholesterol". To NE, to mi lékaři neřekli, tvrdí Marie. "Já říkám, že máte zablokovanou energii na meridiánu žlučníku a jater... primárně mi vyšli játra.."

11.7.2016 cca 14:15 hod. a dále- Katka 1.2.1979 s dotazem na zdraví: "Pořad jsem unavená" PASTELKA: Nejsem lékař a diagnostikuje: "..víte kde máte třísla? Nenajdete tam nějaký bolestivý uzlíček. Helejte je potřebné si zajít na vyšetření močového měchýře, lymfatických cest, já jsem se zeptala andílků jestli to, co na sobě pociťujete, je fyzické či psychické. Představte si že oboje a oboje mi vyšlo na 80%, to znamená, že vaše problémy jsou zaprvé z hlavy a už se vám prezentují do těla fyzického. Nevnímám tady močový měchýř, lymfatické cesty, lymfatické uzliny a to na dvou místech – jsou to třísla a je to na průduškách máte zablokovanou lymfu. Dojděte si k nějakému odborníkovi, ať vám to zjistí, protože já vám to zjišťuji mentálně. Ať to tedy někdo zjistí fyzicky. Pozor tedy na to otevírání té lymfy, ne každý to umí., musíte si najít profesionála. Fakt je, že než nějaká operace, nebo něco takového by proběhlo, je nejlépe se poradit s odborníkem na lymfu. A rozhodně to nechce hodit ze stolu, chce to řešit zablokovaná lymfa vede k velké únavě, velké"

18.7.2016 cca ve 14:02 hod. Alenka Krejčová zase zákaznicí diagnostikovala nemoc a opět, že ji to sdělily ANDĚLÉ Volající řekla, že tam vidí nález na vaječníkách + nález na tlustém střevě. Musí být zajímavé si kvůli schizofrenii druhých nechat rozvrtat tlusté STŘEVO (hadičkou s kamerou) ale také na gynekologii vyšetřením vaječníků.  U velké části národa nacházela tolik chorob, že u lékařů  musely stát fronty na různá vyšetření. Pastelka nemocným říká "nejsme lékař, jen kreslířka", ale přesto si neodpustí nějaký postižený orgán najít a doporučit lékaře, aby světu ukázala JAK JE DOBRÁ". Divím se, že se nenajde nikdo, kdo by duševně nemocné ZAKÁZAL  soustavné šíření schizofrenickými bludů VYŘIZOVÁNÍM VZKAZŮ od ANDĚLŮ.., jak se mají lidé chovat a nechávat  ji několik let takto nezdravě ovlivňovat lidi skrze nejmocnější mediální prostředek!  Alena Krejčová sice říká, že ji lidé pomlouvají (což tvrdí i Anie kartářka), ale lidé nepíšou o PASTELCE zbytečně. Již ve 2011 byla Pastelka... v Blesku, že věštecký pořad je "Největší podvod televize!"  a příklady 1 - 7 z TV diagnostikování to také potvrzují - viz. Věštecké kuriozity  

    Zpět na historii věšteckých kuriozit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I