VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, velmi mě těší, že jste uvedené stránky navštívili.  Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

 

 

   

  

                Věštění z karet a porovnání s jinými technikami

 

 

 

 

 

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zajímavostí:

  1) Jméno a příjmení > vliv na osud

  2) Tranzity písmen z jména a jejich vliv

  3) Čím se provádí osud

  4) Nauky starého Egypta
  5) Dlouhodobé předpovědi
  6) Karma
  7) O minulých životech

  8) Důležitý postřeh ze života druhých
  9) O kletbách

10) Jak číst v kartách

11) Bránu jasnovidnosti otevírá...

12) Somnambulismus, Hypnóza, Trans

13) v DNA je zakódovaná naše osudová cesta

    Výše uvedené odkazy se otevřou na této stránce, nebo pod stejným názvem na stránce jiné, kde na ně opět kliknete.

Do Evropy přišly karty coby hrací listy asi koncem 14. století. První ověřená zpráva o jejich existenci se objevila v roce 1376, kdy saracénský kupec přinesl karty do Viterba, italského městečka nedaleko Říma. V osmdesátých letech 15. století  pochází i známa i kniha, která udává, jak nesmírně komplikovaným způsobem se postupovat s výkladem karet. Nejvíce se karty pro věštění rozšířily v 19. století.

Nejznámější z výbavy jasnovidek je křišťálová koule, ale může to být i kávová sedlina, čajové lístky, odlesk páry z kotlíku, kouř z doutníků či cigaret  atd. To poslední je známé hlavně v Turecku; ale mezi lidmi se používá mnoho dalších „laických“ náhražek, které jim mají usnadnit rozhodování v drobných denních problémech. Na dotaz „mám – nemám“ lidé hledají odpověď od knoflíků na svém oděvu až po trhání lístků kopretiny, které slouží hlavně zamilovaným dívkám, aby se dozvěděly zda je „má mě rád, nemá mě nemá?“, aby věděly, jak zařídit svůj budoucí milostný život. Jsou ale jiní, kteří používají k provokaci své fantazie různé pomůcky, aby našli odpověď na otázky svých protějšků.

Orákula - I-ťing a různé druhy karet, tarot hovoří v obrazech a symbolech, což je nejbližší řeči a projevu duševna, neboť symboly obrázků podněcují myšlenkyObraz řekne víc než tisíc slov a při spojení s obrazy se pojmy i snáze zapamatují. Teprve vztah mezi obrazem a určitou situací vede při výkladu k tomu, že se dá posoudit, zda je výklad příznivý. či nepříznivý. Pro každého, kdo je ochoten to uznat a  intenzivně se zabývá obrazy a jejich motivy, jsou všechna tajnázjevení otevřena. Jinak vidíme rovněž, ale nepoznáváme! A když nehledáme, ani nevidíme.

Člověk má dvojí paměť - HMOTNOU a DUCHOVNÍ. Hmotná je uložena v buňkách fyzického mozku, mnohé informace z něj však vymizí díky odumírání  starých buněk. Podvědomí je paměť duchovní a v zapomnění jsou zde uložený každý zážitek od naší kolébky, vše, co vidíme a slyšíme,  nesmazatelné a trvalé dojmy, je to databanka o minulosti. Esoterické nauky považují oblast podvědomí za „otisk" vesmíru, nosíme v něm veškeré poznání, kterého můžeme dosáhnout. Touto cestou udržujeme živé spojení s kosmem i všemi živými bytostmi. Proces našich poznání si můžeme představit jako postupné odkrývání a aktivování mysli, která se mění v labyrint myšlenek, jež aktivují  nadání, talent, jednání a činnost. Nachází se zde odpovědi, odkud se v nás bere tvůrčí nadání, životní a psychická energie, intuice, inspirace, fantazijní představivost, dualita, protiklady, touhy atd. 

Dobu událostí lze zjišťovat numerologii  a astrologií. Výklad karet nesděluje žádný datum, rok, měsíc - pouze, co lze považovat za minulost, přítomnost, blízkou budoucnost a do jednoho roku - nic víc. Televizní  kartářky si stejně vymýšlí co chtějí, vyndají 3 karty a řeknou za přesný měsíc, což se samozřejmě tak nevyplní. Numerologie je nauka složitá, takže se ji nenauč - maximálně jen ty nejlehčí základy, nic víc.  Navíc je mnoho numerologických systémů, žádný není stejný, viz. rozdíly v tabulkách numerologického sytému ZÁPADNÍHO  a VÝCHODNÍHO na začátku stránky "NUMEROLOGIE I."

A protože některé mají v hlavě tak malou zásobu slov, že se dosud  nenaučily ani pořádně mluvit,  tak raději předvádí čarování... (u toho můžou jen cosi mumlat, rozumět jim není). Jsou to prostě nejlehčí formy, jak podvádět a dělat přitom ze sebe velmi důležitou a potřebnou. Kartářky sice říkají že karty pokaždé hovoří jinými slovy, ale význam mají stejný, pak by ale musely říkat pokaždé stejné věci, nikoliv při každém věštění na stejnou věc (již druhý den) úplně jiné věštby -viz.173, Na slovíčkách stojí svět a středoškolsky vzdělaný člověka má zásobu SLOV kolem 50 000, kolik jich má kartářka, když dokola opakuje stejné věty nebo fráze?

Jestli byla v historii ověřována síla věštectví, tak to nebylo nikdy z KARET, protože u toho neplatí žádná pravidla, každý si to přizpůsobuje jak chce. Zato  empirické výzkumy testovaly a prověřovaly numerologii s astrologií po tisíce let. Návody jsou jednotné, konzistentní, přesné a využívají se dodnes. Samozřejmě, že každý numerologický systém (Západní, Východní, Indický, Asijský) má svá specifika. Bez výpočtů by na světě nemohlo existovat nic, výpočty se promítají úplně do všeho, ať jde o astronomii, medicínu, fyziku, chemii, stroje, rakety, letadla, stavebnictví, ekonomii,  nukleární  vědu...prostě všechno je závislé na číslech.

To, co se děje při výkladu z karet se u prediktivní numerologie nestane, výsledky  vychází stejné. Tato predikce se děla z dat, které jsou dané při narození a určují osud,  nejde o náhodný výsledek, jako u výkladu karet a házení kostek, mincí či losování z osudí, které pokaždé ukážou jiný výsledek. Každý  numerologický systém však není k věštění určen.

Energie planet a karma

Astrologie vnímá postavení hvězd jako „čtení písma z nebe“. Na nebi je něco napsáno v  hvězdných a planetárních znacích.., cosi ukazuje, zjevuje se a působí... Energii planet astrologové považují za jakési tykadla, od kterých se odráží nazpět vše, co člověk dělá. Když páchá zlo, spočítá mu to MARS ve svém dvouletém cykludo každých 2 let mohou energie marsu přinést neočekávané události, neboť to je doba v níž Mars prochází každým znamením zvěrokruhu a je spojován se změnou všeho druhu, nehodami, úrazy, operací, partnerskými rozchody - rozvody... U některých se tak děje. Ale jsou i jiné zlomyslné planety jejichž energie se mísí a vznikají navazující tranzity,  takže může jít o tři pět tranzitů, účinek je rozprostřen cca  po dobu 1 až 2 let. Saturn např. působí v každém znamení cca 2,5 roku; Uran 1,5 až 2 roky... Pokud se objeví potíže, mohou být delší než jeden rok. Mars je malým a SATURN velkým neštěstím. Dole Severinus Boetius - popisuje, jak se provádí OSUD".

"...zde je o planetách více"

V astrologii existují 3 disciplíny, ale každá není určená k věštění, na což upozorňovali samotní astrologové - např. světoznámý průkopník transpersonální astrologie Dane Rudhyar a mezinárodně renomovaný František Štefek  ( 2010)

  1. evropská astrologie: Evropská astrologie vykazují mezeru, při které se věštění vyplňuje nesprávně. I slavný švýcarský astrolog Alfred Fankhauser - nar. 4.11.1890 - 22.únor 1973 v Köniz  kdysi přiznal, že neví proč?  Přičemž byl renomovaným astrologem, opakovaně bylo vydáno jeho několik učebnic. Věštecké nauky vysvětlují proč astrologie není věšteckou vědou. Protože se nezabývá metafyzikou a vlivem  trans-empirických světů,  chybí filosoficko-magický systém, jež zahrnuje principy nejvyšších příčin a působení kosmických (Stvořitelovo) zákonů s důsledky na osud člověka.

  2. Orientální astrologie např. Indická sice zakládá  svoji prognózu na stejných základech, avšak k tomu ještě přidává umění Varaba Mihira. To jasně sděluje, že astrologie nestačí a je  bezpodmínečně potřebná i věda Atharvavéd, která nezná mezery, jež se v Evropské astrologii objevují.

  3. Kabalističtí astrologové a hermetikové pokládají prvky orientálních prognóz ještě za nedostačující. Žádají, aby astrolog bezpodmínečně využil i další věštecké disciplíny a  prognózy byly objektivní. Teprve když prognózy obsáhnou události zakládající se na svobodné vůli člověka a přímého zásahu Boží vůle=Karmy, považuje se věštba za objektivní. Bez toho by věštby odhalovaly pouze přísnou osudovost, člověk by byl negativními energiemi planet  trestán, i kdyby si to nezasloužil, což Boží spravedlnost nedovolí. Karma (zákon příčiny a následku) by v tomto případě neměl žádný význam, ale bez příčiny nemůže nastat následek.

Michel de Nostradame  využíval k astrologii (1) chaldejské orákulum a (2) nauky kabaly 

Ale to  běžná astrologie neřeší, přitom nekonečnému počtu miliard galaxií a supergalaxií a obrovským hvězdným soustavám (obsahujícím stovky miliard hvězd různých spektrálních tříd) vládne jedna MOCNÁ síla jednotným ŘADEM a POŘÁDKEM, kterou lidstvo nazývá Stvořitelem, nebo Bohem, Prasílou, Krišnou, Vesmírem, Univerzem atd.  Je jedno, jak to nazvou, vždy jde o jednu NEJVYŠŠÍ SÍLU, která kdyby nebyla, v kosmu by zavládnul velký chaos. Naši sluneční soustavu, jejíž součástí je Země, tvoří pouze 8 planet a 5 trpasličích, c je pouze jedna galaxie z mnoha miliard galaxií., a KARMA je zákon této SÍLY, která chod celého vesmíru řídí.

viz. též galaxie a hvězdy

Výše uvedené je důvod, proč samotní astrologové tvrdí, že  astrologie má mezery a není věšteckou vědou. PREDIKTIVNÍ  NUMEROLOGIE však zahrnuje všechno.

NUMEROLOGIE  VĚŠTECKÁ - tzv. PREDIKTIVNÍ

Zrovna tak, jako existuje astrologie Evropská, Orientální, Kabalistická - Hermetická, tak existuje i  numerologický systém:Kabbalah; Chaldejský;Hermetický; Čínský, Indický-Tamilský, Řecký, Mayský, Evropský neboli Západní=Pythagorův. Pythagoras sice čerpal z hermetismu, v Babylónii se učil  od chaldejských mágů.., ale po návratu do Evropy  návody o přímém věštění do numerologie nedal, nezabývá se tím, co se stane, není určená pro přímé věštění

    Hindský-védský systém se predikcí zabývá, ale v porovnání s chaldejským systémem jde o velmi rozdílné  postupy. Z výše uvedeného vidíte, že existuje mnoho numerologických systémů, žádný není stejný, i tabulky  číselného přiřazení planet u sytému ZÁPADNÍHO  a  VÝCHODNÍHO jsou velmi rozdílné - viz. na začátku stránky  "NUMEROLOGIE I."

Devítileté cykly a karma

Život každého člověka můžeme počítat v devítiletých cyklech, a  to proto, že prožívá devět různých období a  v každém z nich něco řeší. Už tento fakt sděluje, že karty nemohou dopředu s předstihem ukazovat, co v každém roce budeme řešit, protože v každém devítiletém cyklu se  čistí naše karmy a dochází k jedné či k několika očistám za sebou, a do toho počítejte vše, co člověka potrápí (partnerství, rodina, práce, kariéra, zdraví...). Jestliže někomu nevydrží manželství déle jak 2 roky, pak to také považujte za očistu.  Příkladů na to vidíte kolem sebe mnoho (každý den).

Výklad karet platí do 1 roku! 

Každý jsme se narodili v jistém zcela konkrétním okamžiku, který je spojen s naši energetickou konstrukcí, což je KARMA - jinak řečeno CHARAKTER.  V neviditelnu se pohybují veliké proudy SIL, do kterých jsme vtahováni podle své povahy a přijímání těchto působících energií  je u každého rozdílné. A tak se např. stejný numerologický rok u jednoho projeví pozitivně, ale u jiného v destruktivní formě, i když běžně jde o pozitivní numerologický rok, protože každé číslo osobního roku má přeci pozitivní i negativní významy. Jeden projde bez úhony, jinému tyto osudové síly ze života něco seberou A tím se osudy lidí liší - viz. příklady 2 - 14)  numerologii III.

Dvanáctiletý cyklus:

Horizont každého roku se profiluje prostřednictvím čísel,  jsou to vibrace života, které předurčují tendence. Cykly se během života OPAKUJÍ a tím u některých i životní situace,  V některém roce se sejde více jak jeden životní cyklus dohromady - to přináší významné životní události a změny. Existuje tudíž dost aspektů, které ukazují, jak to s budoucností člověka v každém roce bude.

DNA JE KVANTOVÁ INSTRUKCE KOSMU

Význam tarotových karet vznikl z aplikace čísel, což nemůže žádný numerolog popřít, jinak by zpochybnil, že tomuto oboru rozumí. Prediktivní numerologie má však  pro věštění větší význam než TAROT, protože vychází z dat našeho narození, kdežto u karet to je při každém výkladu jinak, jako při losování sportky. A tudíž karty nemohou při opakovaných výkladech ukazovat na stejnou věc - stejné odpovědi. Prediktivní numerologie je však konzistentní (stálá), ale u tarotu se každá věštba liší, protože to jsou jen karty - obrázky na papíru. Jestli si někdo myslí, že NE a mají moc, tak ať si na ně namaluje 100 miliónovou výhru a když tu kartu vytáhne, ať čeká, jestli mu to peníze přinese? Přinese - velký kulový... Jestli to někdo nechce pochopit, je to jeho problém, a proto také v problémech žije.

Kartářkám se sice moje slova nelíbí, ale mně se zase nelíbí jejich podvádění. Věštba p. Bohuslava Kulínského, kdy kartářka  tvrdila, že Tarot věští dobrý soudní dopad, podalo důkaz o velkým kulovým, když poté musel nastoupit na 5,5 roku do vězení. Tarot ho "vyléčil!"

    Data narození... jsou však stále stejná, a když změníme rodné příjmení, DNA po rodičích a jejich předcích zůstává, změna jména geny nepřepíše. DNA je rozdělena na 46 chromozómů a je v nich zakódovaná matka i otec a to, co nám svými geny předali. Všechno je kvantová instrukce a strategický plán pro život na zemi, protože Země je součást vesmíru. DNA mluví s lidským tělem a když Boží energie sepnou kód DNA, znovu nás po vzoru svatého řetězce a pramenů geometricky a étericky připojí ke zdroji a všemu, co je ve vesmíru na všech úrovních prostoru a nekonečného času. DNA v našich buňkách působí jako příjemce informací, a my jsme tím spjati s informacemi kosmickými. DNA se všemi aminokyselinami zahrnuje přes 2,7 miliardy chemikálií a obsahuje kódy, které dávají našim buňkám instrukce, aby zajišťovaly nezbytné funkce našeho těla. Nesou též informace o barvě očí, tloušťce vlasů... sklony k nemocem.., ale i informace, jaké úkoly a lekce si naše duše do tohoto života přinesla. Aminokyseliny jsou nezbytné pro stavbu buněk, obnovování a růst, tudíž náš život. Při pouhém myšlení se buňky opotřebují a jsou nahrazeny jinými. Genetický kód je ovlivněn myšlenkami, emocemi a způsobem života, každá buňka těla obsahuje genetický kód celého těla - viz také "EPIGENETIKA"

DUCHOVNÍ  VĚŠTCI  A  MÁGOVÉ

Severinus Boetius, nar. 25.10. roku 524, zprostředkovatel antické filosofie a 1. filosof středověku, též teolog (církvi považován za svatého), napsal 5 důležitých knih o OSUDU, LÁSCE, LÉČBĚ, DOBRU, a v 5. knize ukazuje, že i náhody se řídí zákony existence Boží předzvěsti, a jak žít aby lidé dosáhli svého štěstí a nejvyššího dobra, jímž je Bůh. V knize o osudu rozebírá:

ČÍM SE PROVÁDÍ OSUD:

HVĚZDY a PLANETY jsou pouze jednou ze šesti Stvořitelovo sil. Tou silou jsou (1)  přírodní zákony, ale i (2) energie vesmírných těles; (3)  služba duchů s Božskou prozřetelnosti, (4) andělská síla, (5) rozmanitá obratnost démonů, (6) a někdy zasáhne bezprostředně svou silou samotný Bůh, má-li se stát zázrak - viz. příklady zázračných vyléčení - nevyléčitelných nemocí (nádorů, Parkinsonové choroby atd.), které se náhle ztratily, do  Google stačí zadat níže uvedené názvy nebo kliknout níže na ně:  Jeptiška se uzdravil. Wojtyla bude blahořečen; Vatikán shromažduje zázrak Jana Pavla II. ; Vatikán zveřejnil příběhy o zázracích papeže Jana Pavla II.; Blahořečení

William John Warner, známý jako Cheiro (1.11.1866 - 8.10.1936), který učil čtení z ruky, astrologii  a prediktivní chaldejskou numerologii, byl proslavený jasnovidec. Věštil osudy slavných osobností, jako byl Mark Twain, Mata Hari, Thomas Edison,princ z Walesu Joseph Chamberlain.Sám si předpo-věděl hodinu a den vlastní smrti, předtím než zemřel. Napsal mnoho  okultních knih a v některých se soustředil na věštění. Také "Kniha čísel, Kniha o osudu a štěstí;  Věštění z ruky..." a tak dále, byly jeho proslavené knihy.

Joachim da Fiore (1135 ‑ 1202)  známý prorok a sicilský opat ve svých proroctvích nepostupoval jinak než čísly. Zahrnují síly, všechny pohyby vesmíru a činnosti,  zákony příčin a důsledků, duchovní zákony a příčiny toho, co se v životě lidí děje...  

Metafyzická čísla se týkají archetypálního světa, ducha, přírody a člověka.  Poněvadž je svět hmotný, nebeský (astrální) a duchovní a všechno nižší podléhá vyššímu, je těmito silami řízeno. Takže sám Archetyp a Nejvyšší Stvořitel prostřednictvím andělů, nebe, hvězd, prvků, živočichů, bylin, kamenů, kovů... vylévá Své Všemohoucí síly  na Zem a lidstvo, k jejichž službám všechno stvořil -viz. níže E.Lévi, Boetius a další. Bůh, všemohoucí Tvůrce nebe a země, všech věcí viditelných a neviditelných, se nechává v Písmu svatém poznat jako otec. Planety jsou jeho prostředníky. Každou věc tohoto světa lze uvést do vztahu s hvězdami, a tím „co nebe dá“. Hvězdy a planety jsou prostředníky Stvořitelovo síly, které někdy nepoužije, protože zasáhne bezprostředně sám, čemuž říkáme ZÁZRAK. Magnetické a elektrické síly se různí  svým stupněm spirituality, jako vše jiné ve vesmíru. Síla, která se stává následkem svého vyústění, tuto převahu vykazuje na všech úrovních své působnosti - více viz. "Neznámější numerologické disciplíny"

Eliphas Lévi (1810-1875), francouzský kabalista a hermetik, proslulý mág, používající metody tajných starých učení, jeho knihy např.: "Transcendentální magie; Věda duchů a další knihy". K metafyzickým číslům a tarotu Velkých arkán - E.Lévi sděluje:"Hloubka čísel odráží první principy a nejvyšší příčiny, působení božích zákonů na osud člověka. Čísla považuje za hieroglyfickou řadu kabalistických klíčů, které nazývá "Biblí" pochopení fungování vesmíru a vztahem mezi Bohem, vesmírem, lidstvem a osudem každé duše".Pythagorejci též přiznávají, že pomocí čísel je možno prorokovat;  

Augustin, Řehoř Naziánský, Basilius, Rabanus atd.  patří mezi nejlepší filosofy a katolické učence, kteří učili o velikých skrytých silách v číslech, ve věcech přirozených i nadpřirozených. Že v číslech je obsažena moc a účinnost k dobru i ke zlu. Proslavený učenec Rabanus Maurus *r.780 v Mohuči, opat kláštera ve Fuldě a později arcibiskup v Mohuči, napsal o silách čísel jedinečnou knihu. Rabanus byl vzdělanec v němž se pojilo kompletní vědění z filozofické a teologické oblasti, i přírodních věd. Vydal encyklopedii "O vesmíru“ ("De universo"), též „O věcech přírodních“. Patří k největším postavám 9. století.  Jak veliké síly v přírodě mají čísla, je patrné např. na bylině zvané pentafylon (pětilístek). Svou silou pětky je protijedem, údajně zahání zlé duchy a usmiřuje; požije-li se ve víně dvakrát denně jednoho listu, léčí se jím jednodenní horečka. Tři lístky léčí třídenní, čtyři čtyřdenní. Podobně prý čtyři semena otočníku, a tak dále. Podivuhodné jsou také pokusy se sedmičkou. Každý sedmý mužský potomek (nepředcházela-li mu žádná sestra), má moc pouhým slovem či dotekem léčit nádory... 

 

NAUKY  STARÉHO  EGYPTA

Mnoho jasnovidců bylo významných díky naukám HERMETISMU = okultní tajemství pocházejíc ze starého Egypta - Herma Trismegista, vynálezců matematiky, astronomie, astrologie, alchymie, magie, písma, medicíny... (viz Herm...na konci stránky numerologie I. , Egypťané tuto tajemnou božskou bytost uctívali 3000 lety před narozením Krista  pod jménem Ezhovtej, Thovt, Toth, Thot, Thovte,  Řekové si Thovta přejmenovali na Hermes. Podle doktora Volmera lze vznik jména Hermes odvodit od jména egyptského boha Hora. Filosofii, kterou Hermes neboli Thot hlásal, je filosofií hermetickou a stoupenec jeho nauk je hermetik.  Za druhého Herma byl považován Henoch (období tisíc let po Adamovi). Hermesu třetímu=Thot (období Mojžíše) alchymisté dali atribut Trismegistos - přeloženo Třikrát svatý”. Trismegistos dal podnět a základ k vytvoření geniálního systému židovské kabbaly.

Z matematických nauk HERMA TRISMEGISTA vznikla numerologie. O číslech Herm pravil: "Zvláštní charakter rozmanitých písmen se vždy shoduje s určitým řádem, číslem a podobou,řečí jsou rozdělena na různé jazyky, jež nevzniklo lidskou libovůlí, nýbrž byly vytvořeny a uspořádaný Bohem, aby souhlasily nejen s nebeskými, ale i samými božskými silami. Písmena  ABECEDY jsou základy světa a všeho tvorstva v něm existujícího a pojmenovaného; vše z abecedy dostává v kombinaci  jméno, bytí a sílu. Kdo chce jejich kombinaci zkoumat, musí je postupně tak dlouho studovat, až porozumí božskému  jménu a textu Písma svatého, neboť jména a slova působící při magických operacích jsou principem, jímž magicky působí příroda, a byl vytvořen jménem Božím"

František Bardon (*1.9.1909 v Kateřinkách u Opavy  - 10. 6. 1958), využíval nauky výše uvedeného HERMETISMU a jeho schopnosti byly přímo zázračné. Hádal myšlenky a skrytá přání návštěvníků, našel skryté předměty a  z nich předpovídal osudy majitelů, četl texty ze zalepených obálek, hledal předměty se zavázanýma očima, předváděl hypnotické seance, léčil pomocí hypnózy. O jeho schopnosti měl zájem i Adolf Hitler.

"Kniha Mrtvých"- dílo HERMA prvního=Thovta (3000 let před Kristem), uctívaného, jako boha, je považováno za nejposvátnější, nejcennější a nejžádanější majetek praotců a bohů. Je v něm uloženo velmi mnoho tajného, esoterického a mystických - egyptských nauk.  Egyptské okultní nauky se dostaly do Řecka a Babylónie... odkud pochází učení starověkých Chaldejců (tehdejší součást Babylónie).  Z jejich učení pochází i "Chaldejské orákulum", které využíval  i slavný prorok NOSTRADAMUS.

Zachovalo se 42 spisů Herma Trismegista, z nichž se  deset vztahuje na Boha a jeho zákony, deset se zabývá chrámovými rituály, deset obsahuje kosmografii, chronografii, topografii..., čtyři jsou obsahu astrologicko-astronomického s návody k počítání takzvaných horoskopů, dva spisy o magických rituálech, šest spisů pojednává o darech a obětech a též o vědění medicíny. Syntéza hermetických zákonů obsahuje též desatero příčin a desatero důsledků.  Z Hermových nauk je odvozován celý světový řád a považují se za tvůrce veškeré pozdější vědy a umění.

"Kniha Henochova" (Herm II.), zredigovaná v posledním století před Kristem z prastarých pramenů, obsahuje 108 kapitol s okultním tajemstvím a důležitými náboženskými informacemi.., z nichž čerpali všichni světoznámí hermetici, ezoterici, mágové, mystici a kněží... Roku 1773 objevil Henochovu knihu Bruce v Habeši a převezl ji do Anglie. Texty byly přeloženy roku 1838.  

Slovům a obsahům spisů každý rozumět nebude, informace ve verších nevysvětlují, co chtějí zprostředkovat. Malíři a umělci též vidí jinak než lidé, kteří se tímto uměním nezabývají. A zrovna tak, jako se každý nepochopí Bibli, nerozumí informacím v těchto spisech. Kdo se podívá do knih o "Diagnostice karmy" od S.N.LAZAREVA (více o něm píšu před koncem stránky), je v nich mnoho informací, které lidi nezajímají, přičemž sdělují to, co může trpícího uzdravit  a  obrátit jeho život pozitivním směrem.

Ať si člověk vykládá budoucnost z tarotu, numerologie, astrologie... či obyč. karet.., vždy to je spojeno s Bohem a Jeho vesmírem a těmito silami. Veškeré okultní, esoterická učení (do čehož patří i věštění ) vychází z ARCHETYPU Boha, v jehož řádu tkví veškerá magie a tajná filosofie. Prvním je Bůh;  Jeho obrazem  je  SVĚT, obrazem světa ČLOVĚK, obrazem člověka ZVÍŘE... atd. Tolik i oblíbené Tarotové karty nevychází z ničeho jiného než ARCHETYPŮ - tj. praobrazů lidstva a prvotní příčiny=vše vychází ze Stvořitele.

Ti, kteří po sobě zanechali v okultismu významnou STOPU, byli úspěšní proto, že byli pro duchovní oblast zrozeni, vnímali a rozšifrovali tajemství, která je proslavila. Zajímavá jsou tvrzení kartářek, které křečovitě v TELEVIZI  křičely  "TO JE MOJE POSLÁNÍ; TO JE DAR od BOHA", jež si sami násilně přisvojily a nyní to svádí na Boha, aniž by věděly, jak dlouho OSUD sedmilhářkám dovolí toto "poslání"dělat, protože PROLHANOST nikdy nevychází od BOHA. Až se jejich LŽÍ lidé nabaží, bude po poslání, protože jejich práci nikdo chtít nebude.

Důležitý ekvivalent vždy bude, jak se každému jeho věštby vyplňují. Zpětná vazba klientů to například dokazuje referencemi 1- 189  

Věštění se vyplňuje nejen pro konkrétní rok, ale i pro konkrétní

měsíce a dnyviz.č.178+180,186,187  

V každém případě, co se týká lidského života, je pravděpodobné, že mnohé události nastávají díky působení vyšších sil, které lze nazvat osudem - Boží mocí, nebo zkrátka něčím, co je nad námi a má větší  moc než my.   

    JMÉNA a PŘÍJMENÍ

Písmo bylo zobrazeno jako první na základě postavení hvězd a hvězdných tvarů, jež jsou plny nebeských tajemství, jak do podoby a významu, tak čísel jimi reprezentovaných, i harmonického spojení kosmu. V charakteru a  tvaru písmen, jejich uspořádáním a kombinacích tkví ono velké tajemství čísel. Když člověk poznal účinky nebeských těles a vlastností jednotlivých věcí, pojmenoval je podle toho, čím byly, jak je psáno v i v knize Mojžíšově: “Bůh předvedl všechno stvořené Adamovi, aby pojmenoval každou věc; a pojmenování tomu zůstalo.” Každé pojmenování věci má svůj původ předně v působení nebeské harmonie a pak v lidském označení, i když se někdy neshoduje. Písmena abecedy jsou základem světa a a tvorstva v něm pojmenovaného, vše, co bylo  stvořeno a vysloveno, vzniklo z písmen a z kombinací jména.  Kdyby nebylo písmen, neexistovali by JMÉNA. Jména BOHŮ, lidí, zvířat..., ale i neživé předměty jsou pojmenovány.

JMÉNO a PŘÍJMENÍ > VLIV na OSUD

Astrologie jméno např. neanalyzuje vůbec - nezabývá se jím. NUMEROLOGIE však jména analyzuje, nejsou tudíž zbytečná.  Každá lidská bytost dostane při narození do vínku určité možnosti s charakterovými vlastnostmi - tj. dobré i špatné sklony. Zda se budou  orientovat více k dobru nebo zlu, to je spojeno s karmickými vlákny našeho rodu, předků a prapředků. Vibrační čísla nás například informují o osobnosti jedince a o tom, jak se jeví ostatním. Jde o  klíčová čísla a nelze zapomenout, že dvojčata mají například stejné datum narození a stejná příjmení, ale různá jména; jejich cesta je sice stejná, ale neprobíhá ve stejném rytmu. Anebo dvě jména se stejnou číselnou hodnotou např. LUDMILA a JOHANNA  dávají č.9., ale mezi nimi určitý rozdíl je už proto, že se skládají z  různých písmen.

To zároveň vysvětluje, proč bratři a sestry nemají stejný osud. Vzhledem k jejich charakteru a sklonům nebudou v životě reagovat na stejné události stejně, jeden možná zaujme přístup podle otce, ale u druhého má převažující vliv matka.  Pakliže se podíváme na dědičná čísla otce i matky, a mají stejnou hodnotu, lze usuzovat, že i když děti mají různé charaktery a různá osobní čísla, budou mít velmi podobné dědičné vlastnosti, tudíž se jejich osud bude vyvíjet dost podobně.

Každé písmeno odpovídá jiné stupnici tónu a má jiné vlastnosti, písmeno B např. odpovídá stupnici tónu D, je to písmeno pasivní, emotivní, introvertní a majetnické, znamená citové problémy, rozvod, pohnuté události... Písmeno E odpovídá stupnici tónu G (číslu 5), jde o písmeno tělesné, energické, panovačné.., znamená šťastná milostná dobrodružství bez dlouhého trvání, lásku spíše fyzickou než citovou, stěhováni, cesty... Písmeno N odpovídá stupnici tónu H (ale místo 5 to již je číslo 14) a písmeno duševní, noční, samotářské, číslo karmického dluhu.., znamená proměnlivost, hledání změn, rychlé, prudké změny v pracovních i citových záležitostech... Nad číslo 9 to jsou čísla metafyzická, jejichž význam nelze ignorovat! A tak si je možno vysvětlit písmena od A až do X,Y,Z.

více je uvedeno > Tranzity písmen a jejich vliv

    Pokud je stejných písmen ve jménu více, zesiluje to konkrétní vlastností stejného písmena, ale to něco znamená. Všechno na světě neustále vibruje, i v pevné hmotě molekuly neustále kmitají, takže i JMÉNO má své vibrace, které jsou díky zvláštnímu magnetismu étericky propojeny s energiemi kosmu a lidským podvědomím.  Že se jméno skládá  ze samohlásek a souhlásek, o čem samohlásky a souhlásky ve jménu hovoří a co ovlivňují; O čem hovoří všechna čísla z jména, když se sečtou; Co je harmonie - disharmonie mezi daty narození a jménem, to určitě každý numerolog zná, takže není potřebné dál k těmto čtyřem významům nic bližšího vysvětlovat.

Nauky o magii čísel a energiích kosmu jsou více jak 5 tisíc let staré, jméno 40 % vliv na osudovost. Příjmení je nositelem karmického vlivu po předcích. Každý nějak žil, choval se... a svými činy předal v DNA karmu svým dětem. Zavraždí-li někdo někoho, tato karma se promítá až do 7. pokolení. Vědec Sergej Lazarev, autor knih "Diagnostika karmy" tvrdí, že děti pykají za činy svých rodičů. Takže příjmením se dědí určitá karma z jednoho pokolení na druhé. Těžce nemocné děti to však nemusí mít jako trest za rodiče, ale nesou si z minulého života za své činy takovou karmu, která jim určila, aby se takoví narodily, nebo aby dlouho nežili... Jsou věci mezi Nebem a zemí.

    Když žena změní příjmení, přebírá část karmy po svém muži, protože je jím ovlivňována. Změna příjmení tudíž může rodnou karmu ovlivňovat k lepšímu (nakolik, to zase ukazují čísla, když negativní čísla mění na pozitivní), anebo to může naopak měnit k horšímu. Tato vysoká věda je vědou absolutní, pochází z vědy Abraháma, Orfea, Kunfucia, Zoroastra, Henocha a Trismegista, a Mojžíš ji zahalil svatou Kabbalou v nedotknutelné tajemství kněží. Kdy existoval Trismegistos a Henoch?  Bylo to  před 3000 lety než se narodil Ježíš Kristus! 

Na jak dlouhou dobu výklad karet platí?

Karty nejsou určené pro dlouhodobé předpovědí,  seriózní kartáři dobu počítají nejdéle do jednoho roku. Již jsem uvedl mnoho informací v numerologii I., II., III., i na této stránce, že by mělo člověka (který se zajímá o věštění) napadnout, že dlouhodobé předpověď  netrvají několik minut, ale hodiny, protože je potřebné vidět každý rok, což přes karty možné není, i když  kartářky plácají roky a měsíce nekontrolovatelně. Ostatně důkaz, který vyvrací jejich směšné tvrzení o jasnovidnosti  dole v "TESTU JASNOVIDNOSTI"....z 18.6.2013 + 3.10.2013

Dlouhodobé předpovědi:

Karty neznají letopočty, žádný rok na nich není napsaný a numerologové i astrologové velmi dobře ví, že v žádném roce to není stejné. Zákazníci po výkladu karet čekali několik let na to, co se vyplnit nemá a nad čím ztráceli čas a peníze - viz. 70; 119;  Anebo se předpovědi vyplnily zcela opačně - ku škodě tazatelů - opět např. 44;  

O dlouhodobou předpověď jde pouze tehdy, když se dopředu nahlédne do všech roků (které chceme), a uvede se, co každý rok slibuje. Čtení z dlaní a tváře můžete brát jako viditelnou mapu celého života, takže zároveň ukazují konkrétní dobu. Ale na druhé straně tam není možné hledat podrobnosti jako v číslech nebo kartách. Ukazují jiné specifické informace. Karty např. nesdělí, co bude v průběhu několika let, ale podíváte-li se na dlaně a své vztahy, můžete zde dobře vyčíst kolik budete mít vztahů, jak dlouhou budou trvat a kolik z nich se nevydaří. Obdobné ukazuje tvář. Vynecháte-li jeden rok z předpovědi, nevíte, co přinese, a  to zrovna může být něco, co člověk promarní. Taková analýza z čísel trvá hodiny a nezjišťuje se kartami.

 viz. také "Prediktivní numerologie"

Pakliže někdo  slibuje dlouhodobou předpověď z karet, nechte si udělat výklad, ať nadiktuje roky (měsíce) zapište si to a čekejte, zda se to v uvedených měsících či konkrétním roce vyplní? Jde-li o prognózu, že do dvou - tři... let najdete práci, s někým se seznámíte apod., k tomu nepotřebujete kartářku, kdo chce najít práci, najde ji rychle bez kartářky, protože kdo bude hledat? Jedině Vy, nikoliv kartářka za Vás. Je potřebné používat logiku. A pokud se jedná o VZTAHY, ten můžete navázat na webu v seznamce okamžitě. Jestli však vztah vydrží, na to už jsou opět karty slabé, protože je potřebné se podívat (s předstihem) do každého dalšího roku budoucnosti, abyste viděli, jak to tam vypadá a co každý rok říká. Protože když jste si špatně vybrali, může být po lásce do roka - nikoliv až za 2 - 3... roky.

karma

Někteří se dotazovali: "zda již někdo karmu viděl?"   Myšlení a jednání=příčina, která nese následek=Karma. Jinak: "Zákon příčin a následků"; také "Zákon odplaty, Zák. akce a reakce; Zák. odrazu; Zák. bumerangový; Zák. zachování hmoty a energie na nefyzických úrovních; " Obecně: "Karma" = "Zruinuje-li někdo jinému život, zabrzdí jeho postup k dokonalosti.., sám se stane obětí, aby se napravilo vykonané zlo.  Přání smrti druhému, je přáním smrti pro sebe sama nebo vlastní děti (viz.níže LAZAREV).

O karmě (nejen od Lazerova) se zmiňuji v kapitole "Karma, zákon osudu";  nejlepší  však bude, když si čtenář "Diagnostiku karmy" od S.N.Lzazareva přečte sám. Ruský vědec z Petrohradu se výzkumem karmy (ale i jinou okultní vědou) zabývá přes 30 let.

Autor "Diagnostiky karmy". napsal 25 knih (a stále píše...), v ČR se prodává 9 díl Diag-nostiky karmy, k dalšímu vytištění jsou připraveny další díly.Tyto bestsellery jsou nejprodávanější po celém světě. V Rusku i ve státech Střední a Východní Evropy se prodaly milióny výtisků. 

Vědec objevil a popsal mechanismus karmy, který nebyl dosud nikým prozkoumán. Jako 1. v historii rozebírá struktury duše ovlivňující osud  a zdraví, Dokázal, že člověk může svůj osud a zdraví měnit.   

Samotný Lazarev, autor "Diagnostiky karmy" objevil na své noze melanom- v metastázích 2.stupně, lékaři mu nedávali na záchranu žádnou naději, odpočítával hodiny života, čistil však přitom svou karmu tak, že rakovina  zmizela  Změna myšlení uvedla v těle do chodu takové biologické procesy, při nichž rakovina zmizela - čtěte LAzareva.

PŘEŽILI  KATASTROFU - NEŠTĚSTÍ

    Bez příčiny není následku a tím lze vysvětlit, proč někteří lidé při katastrofách zázrakem vyváznou "bez úhony" a přežijí. Nepodíleli se na skupinovém osudu (karma skupinová..), takže i přestože byli na místě katastrofy, nebyla u nich dána odpovídající příčina, která by se mohla uskutečnit, a proto přežili... Nevěřící řekne: "Měl velké štěstí; Věřící: "Pánbůh nad ním držel ochrannou ruku...", je jedno jak to člověk nazve. Nic se nestane náhodou, neboť i náhoda podléhá zákonu příčiny a následku (karmě). Za náhodu to lidé považují, protože si neumí vysvětlit "proč se ocitli v nesprávnou dobu na nesprávném místě a událost se jim stala". Prostě dostali vnuknutí-myšlenku, aby si dobu, místo a prostředek, kde se událost stane, vybrali.  Autor  knihy "Diagnostika karmy" vysvětluje několikrát.

Existují dvě síly > dobro a zlo > BŮH a ĎÁBEL. Jsou přitahovány  myšlenkami, ničím jiným! Zlo jen využije okolnosti, ve kterých se člověk nachází a kterými žije, nebo samo tyto okolnosti přinese. ateismus je také  VÍRA - avšak opačná, je však jedno na co člověk věří a nevěří - důležité je, jak se mu žije...

Duchovnost není bigotnost ani fanatismus - fanatizmus neví, proč má víra pravdu. Víra není ani chození do kostela a tvrzení "já jsem věřící". Víra je láska v duši, neboť Bůh je láska.  Lásku však nelze zaměňovat za libido.Duchovností může člověk obohatit život a zlomit moc karmy, čímž se vyhne zlým aspektům osudu. Neboť může ve svém životě tvořit nové Příčiny, které ho dovedou k nové  přeměně a spokojenému životu. Zastavuje tím  Negativní příčiny s negativními následky. Duchovně znalí velmi dobře ví, proč se potlačovaný duchovní princip projevuje negativní formou.

Není to však kupčení kartářek, které slibují blokaci karmy a zlepšení  života.  Kdo četl knihy od Lazareva, musel zjistit, že to člověk může pouze udělat sám. Karma znamená charakter > a přeměna charakteru je změnou karmy. Karma je zákon proměny, jež postupem času mění člověka (od dítěte) v to, jakým chce být a čím chce být.Z této věty musí každý pochopit, že  to kartářky za druhého udělat nemohou a jejich sliby jsou směšné, slovu "karma" v takovém případě nerozumí. 

Praktiky TV věštírny, kde se slibovalo, jak budou "...někomu na dálku dělat týdenní či 14 denní karmické čištění, posílat energii k odblokování čaker... Že volající jsou pod ochranou kartářky, která zruší jejich prokletí, sejme zlo, zbaví problémů, smůly, nemocí, vyléčí rakovinu, odvede přivtělené duchy, pošle Archanděla Gabriela, Rafaela,ANDĚLY s penězi, zdravím, štěstím.., jsou extrapotenční bludy. Kdo na to volal, nedivím se, že při tak jednoduchém myšlení žije v utrpení.

Chce-li někdo poučovat svět o andělích... a jiných energiích..., měl by si přečíst BIBLI, aby věděl, co se o andělích píše, kdo je stvořil, pro co je stvořil, a co  slovo "Bůh... a Zákon karmy" znamená. Duchovně neznalým jsem zkopíroval www. adresu: Co je v Bibli o andělích  uvedeno. Určitě tam není, že andělé "čekají", až jim dá kartářka "pokyn, co mají udělat".

Vše, co se v životě lidí stane, se řídí karmickými zákony - tj. příčinou a následkem, a zajisté si ti zkušenější všimli, že se lidé po nemocích mění a jsou jiní.  Obvykle lidé neumí dešifrovat výzvu, aby začali chápat realitu. Osudem zkoušený člověk časem stejně začne tušit a věřit v existenci  "Vyšších principů",  které přesahují jeho možnosti. Životní zvraty a nemoci se nevyhýbají ani věřícím.  Kdo pochopil "Zákon karmy", jeho život se zlepšil...   

Mnozí se chlubí III. stupněm REIKY, ale lidé volali do televizní věštírny, že jim to nepomáhá. Mnoho z nich stejně žijí v depresích a jsou na prášcích... Samotná Anie kartářka na videu z YouTube říká, že REIKY... nepomáhá, je to podvod a spojení s ďáblem. Většina lidí se o reiky vůbec nezajímá (ani neví co to je) a žijí spokojeným životem.  Již TV pořad "Proti srsti" na Primě  23.2.2005 varoval, že to jsou podvody a doložil fakta, jak např. léčitel Václav Ficek z Opavy také točil kyvadlem a tvrdil, že léčí a čistí rakovinu u pí. Bitomské, i když lékaři konstatovali, že je "zdravá jako řípa". Zasílání energii není nic jiného, než opět podvod.

O minulých  životech

To je něco podobného, když člověk poslouchá, co kartářky o minulých životech vypráví, tak se zjišťuje, že s lidskou hloupostí se nejlíp obchoduje! Píšou se o tom i knihy, protože dneska je možné psát jakékoliv pohádky. Pro děti to může být zajímavé, jako "Harry Potter", ale z dospělých tomu mohou věřit jen pofiderní jedinci, protože o tom, co kdo  "v minulém životě" prožil nelze podat ani ten nejmenší důkaz. Věštění však důkazy zanechává - předpovědi budoucnosti se lidé dočkají, takže mohou hodnotit, co se vyplnilo...

Náboženská literatura vysvětluje, proč člověk nesmí znát MINULÉ ŽIVOTY a byly mu vymazány z paměti. Bůh si nepřeje, aby to člověk věděl. Víra o nesmrtelnosti duše nepochází jen z kořenů indické filozofie, ale jde o jednu z nejstarších tradic lidstva. Reinkarnace se děje v důsledku karmy, a tyto dva pojmy jsou spolu nerozlučně spjaty. Co je reinkarnace nevysvětluje pouze buddhistická filozofie, ale i jiná náboženství a filozofické směry - např. čínské atd. Falun Gong např. učí že duch je uvězněn v koloběhu znovuzrození vzhledem k akumulaci své karmy. To je negativní, černá látka, která se hromadí díky špatným myšlenkám a činům, a tím blokuje i pravdu o vesmíru a dosažení osvícení (znát minulé životy je tudíž nemožné). V důsledku nahromadění karmy v  lidském duchu se duch po smrti reinkarnuje znovu a znovu, dokud se karma nevypálí a neodstraní pomocí kultivace osoby, čímž se karma špatných skutků zničí. Křesťanští teologové učí, že existuje Bůh, který stále tvoří nové duše a vkládá je do těl. To nastává při početí (rodiče nám dávají tělo). Přestože Bůh je láska a spravedlnost, každá bytost od něj obdrží nestejné ctnosti, neřesti, schopnosti i postižení.

Z přednášek S.N.LAZAREVA: Osudovými ranami prochází nejvíce  lidé nábožensky a duchovně zaostalí. Náboženství jsou zákony rozvoje a existence duše, a pokud zlo zakotví v podvědomí vesmír to bere, že se člověk snaží zabíjet vesmír, neboť je na úrovni duše spojen s celým vesmírem a  takové věci vesmír neodpouští. Okamžitě se to otáčí proti agresoru a mění na program sebezničení... BIBLE říká, že nemoc nedovoluje lidem hřešit, neboť zastavuje lidské funkce, a energie při nemoci již nesměřují k hříchům a pozemským hodnotám, ale k Bohu.

Citát S.N.Lazareva z "Diagnostiky karmy":  "Všichni dospějí K Bohu, buď dobrovolně, nebo proti své vůli Když začne umírat rozum a tělo, probouzí se potlačované Boží struktury a sílící kontakt s Bohem začíná být hodně silný - takže  k Bohu dojde nevěřící i proti svoji vůli. Kdo k Bohu dospěje sám, není zkáza jeho těla nezbytná..." Člověk je hrdina jen dokud se mu daří a je zdravý... když pozemské jistoty selžou, hledá spásu v Bohu.

Důležitý postřeh ze života druhých: Ti, co měli rakovinu by se neměli moc "rouhat" tím, že "PORAZILI RAKOVINU", Boží milost může rakovinu zastavit, ale vyhráno nemá nikdo. Již mnohým takto vykřikujícím se nemoc vrátila. I herečka Helena Růžičková po 22 chemoterapiích předstoupila před kamery a řekla: "Porazila jsem rakovinu" a v brzké době nečekaně zemřela. Kosmické energie působí pozitivním i negativním směrem; DNA v buňkách je příjemce informací a člověk je tímto spjat s informacemi kosmickými. Geny v těle jsou řízený EPIGENETIKOU; "Člověk si ji může představit jako kočího, který řídí a rozhoduje, zda fyzickou činnost koní zablokuje, anebo využije, a kam  jeho koně pojedou a kam pojedou.  Může jejich ." Některé energie "jsou tím kočím", který rozhodne, co v těle bude zapnuté či vypnuté a tím dojde k mutaci genů. Mysl ovlivňuje vyjádření genů přes epigenetické mechanismy, které v chromozómech řídí podle potřeby jejich výkon... To všechno je spojené se zdroji vesmíru.  A nelze také zapomínat, že životní cykly se opakují a přináší stejné působení SIL, jež nemoc vyvolaly.

V každém existují božské struktury, v nikom ale nefungují přímo, pokud se člověku začne hroutit život, začnou tyto struktury ožívat. Byl jsem svědkem při uderu osudu, že prosili Boha o pomoc i ti největší ATEISTÉ. Lidé potřebují náboženství, avšak náboženství nepotřebuje lidí. Kdo neuznává zákony, praví sv. Pavel, odsoudí ho osud. Ani nejzatvrzelejší zločinec či ateista nemá skutečnou jistotu, že Síla, které lidstvo říká Bůh, neexistuje a něco ošklivého se mu nestane.

TEST  JASNOVIDNOSTI

Již v roce 1964 James Randi nabídnul 1000 dolarů tomu, kdo prokáže jasnovidecké schopnosti. Časem se ODMĚNA zvýšila na celý milion dolarů, pokud někdo TEST podstoupí. Přihlásila se celá řada esoteriků, cenu však za 46 let nikdo nezískal.

   Bruselští vědci vyhlásili pro současnou dobu též odměnu v přepočtu 25 miliónů KČ tomu, kdo jasnovidnost prokáže. Televizní pořad "Bez cenzury" test jasnovidnosti dne 18.6.2013 + 3.10.2013 odvysílal a byli vyzkoušení pánové:  Stenley Bradley a Milan Hajn, ani u jednoho se jasnovidnost nepotvrdila, na celém světě již 70 let neexistuje JASNOVIDEC.

Karty někteří mají jako kulisu, a o věštění z kresby na papíře už ani nemluvím, to nejvíce propaguje známá kreslířka Alenka Pastelka (Alena Krejčová); vezme si do ruky ŽLUTOU pastelku a řekne: "Podívejte se, co mi tady ta žlutá... nakreslila...";  klikyhákům na papíře říká "Skenování zdravotního stavu a věštění". A pokládá dotazy (zkušenost z televizního věštění)"Nemáte vaginální výtoky? Nemáte výtoky z pochvy? Nemáte potíž s prostatickou žlázou? U mužů: "Máte potíže s prostatou? Volající tvrdí: "NE, nikdy jsem neměl!" Pastelka na to: "Já ale cítím, že máte, nechte se vyšetřit lékařem! Máte manželku? NE jsem sám... "Já to tady ale také tak vidím, mně to říkají ANDĚLÉ.  Potřebovala byste školení o komunikaci s anděly, říká volající ženě. Volající: "To už jsem byla, ale NIC, žádné anděly nevidím ani neslyším..."  Více je uvedeno na konci stránek "Věštecké kuriozity"

Když se např. při nočním věštění (15.3.2014) po 5 měsícíchna tv. obrazovce objevila Anie kartářka, která byla z televize odejitá, hned to od volající divačky schytala, ta ji řekla, že je "podvodnice a bestie"´. Kartářce se to po 10 minutách rozleželo v hlavě, a hystericky spustila:  "Nevím proč mě paní řekla, že jsem podvodnice, protože kdyby se mě zeptala, já ji můžu říci, jakou má i barvu očí, co včera jedla, kdy se naposledy vyprazdňovala, kdy si zasouloží... Můžete se mně zeptat třeba i kdy si zasouložíte. Volejte, ať tady vidíte ten můj kartářský koncert! "Miluji, zbožňuji karty (koho by nebavilo vydělávat sdělováním magorií...) Získala jsem dar, mám vize a předurčení...a to v knížkách nenajdete...jsem vyvolená, aby mi byla otevřená jiná vesmírná brána. A ta paní, co mi volala byla zneuznaný ezoterik a její závist je neuvěřitelná" (No neozvěte se, když jde o notorickou lhářku s klamavými obchodními praktiky!)

Výše uvedené mělo další pokračování, slovo "podvodnice a bestie" Anie kartářku tak rozhodily, že to nemohla do konce pořadu rozchodit a po nějaké chvíli zase spustila: "Mám schopnost se napojit nahoru na vesmírnou databanku, kde má každý  svou knihu života, jsem ověřená kartářka (ověřená z notorického lhaní) ...podívám se do knihy vašeho osudu... na které je napsáno vaše jméno a datum narození a já tam listuji jako v kalendáři, vidím vaši minulost, co je teď a tady a co bude, osudové zvraty, a osud je i nalezení pokladu (chcete poklad? Zavolejte Anie!) Moje karmické přednášky a terapie nemají konkurenci (HA,HA,HA zajíkám se smíchy), můžete si myslet, že jsem arogantní bestie, ale to je tak jediný, co můžete... protože pokud kartářka nemá vlastní zkušenost, tak ví o životě úplný hovno! ukončila Anie svůj proslov. 

V kostce shrnutá Bible krátkého filmu "Vesmírný konflikt"  by byla pro kartářky prospěšná,  Praktiky odvrácené tváře duchovního světa Irena Šindelářová ve své knize nazvala:"Blázni a šarlatáni".  Dokládá fakta, jak falešní "Jasnovidci,  šamani, kartářky, vědmy, mágové či léčitelé... a nevědomí blázni" dělají z lidí oběti...  Na  www.sisyfos.cz (v archivu článků) čtenář může  číst vyhrůžky "černé magie a uvrhnutí do neštěstí...", nebo, že kartářka "napráská manželskou nevěru, když klientka nezaplatí... atd." Články: "Ničitelé vztahů"  (a jiné) jsou příkladem, jak šílené a sebejisté věštby rozbíjely partnerské vztahy a ženy skončily na psychiatrii či se syfilidem v nemocnici. 

Kyvadla  

Kdyby lidé dokázali s kyvadly zjišťovat důležité věci, přehazovaly by na půdě peníze vidlemi, byli by zdraví a spokojení.., A kartářky by nemusely s kyvadly podvádět, aby musely TV věštírnám vyhrožovat trestním oznámení, že jejich podvody nebudou podporovat! Pokaždé, když se ztratí nějaká osoba, zejména dítě, najde se řada "expertů", kteří přesně , kde pohřešovaného najít. Nikdy ale nikoho nenašli. K zavražděné 9 lete Aničce Janatkové se policii (od října 2010 do ledna 2011)  přihlásilo přes 2000 senzibilů, čímž policii jen zdržovali, protože se to muselo prověřit, ale nic se nenašlo. Přes 2000 neúspěšných prognóz za 4 měsíce je dostatečný TEST, že s kyvadlem nelze zjistit jen "velký kulový".  K zavražděnému místostarostovi Aleši Vytopilovi se znovu přihlásila taky jedna "důležitá...", že ví, kde jeho tělo leží. TV zprávy koncem listopadu 2011 však opět sdělily, že na určeném místě policie nic nenašla. 

OKLETBÁCH:

1) Deník Blesk z 6.9.2004  uvedl:  v rodině Ryškových z Hlučína a jejich příbuzných,  20 členů rodiny bojuje s  odumírání svalových buněk až na invalidní vozík.  

2) TV pořad ve 2012 o rodu Kennedyových: Vymřeli téměř všichni, co měli příjmení Kennedy, bylo jich šest!

3) TV pořad o Lidicích a protektoru Reinhardu Heydrichovi: "Nechal si v roce 1942 přinést od prezidenta Háchy klíče od Korunní síně a v přítomnosti K. H. Franka a několika dalších německých důstojníků si  korunu nasadil na hlavu. Legenda hovoří: "Kdo korunu neoprávněně posadí na hlavu, zemře," K.H.Frank varoval, ať to nedělá, kletbě se vysmál", ale pak zemřel.

Kletby tedy existují, rozhoduje o nich Bůh, nikoliv nenávistný člověk. Vysloví-li někdo kletbu na druhého, sám je za ní trestán, což se může projevit na na samotné osobě, nebo na jeho dětech. Představte si, že kdyby vyřknuté kletby (od nenávistných lidí)  fungovaly, svět by byl samý MRZÁK, protože jeden by proklínal druhého za každou maličkost. 

Abyste se stali prokletým,  k tomu vás nikdo nemusí proklít, existují kletby, do které se člověk dostane vlastní vinou. Zlé myšlení a činy "otevírají bránu mezi fyzickým a duchovním světem ke vstupu zlých sil do života člověka", a existuje také kletba z vlastní viny, projevující se symptomy: "Nečekaná duševní a citová zhroucení; Soustavný rozpad manželství a rodiny; Neplodnost; náchylnost k potratům a vážným ženským chorobám; Časté nehody a nešťastné události; Nečekaná a předčasná úmrtí; sebevraždy; nevysvětlitelná  úmrtí; vraždy v rodině; Stabilní nedostatek  financí." Smůlou mohou trpět i dobří lidé nosí-li v sobě něco záhadného.  Záhadné hledejte v karmických dluzích a jejich poučeních. Do prožitků duše (čím vším člověk žije) vidět není, a  osudová příčina tam být musí, protože bez příčiny není následku. Například  přání smrti druhému se stává vysloveným přáním své vlastní smrti nebo smrti pro vlastní děti." Nenávist se okamžitě vpřádá do karmy nepřejícího jako kletba, každá kletba má svoji příčinu.  

REGRESE

V hypnóze člověk něco vnímá, duševně vidí.., může se mu zjevit ledasco, psychologové a lékaři tvrdí, že jde fantaz mozku. Známý génius rakouský lékař, neurolog, psychiatr a psycholog; zakladatel psychoanalýzy a výzkumník hypnózy Sigmund Freud sám od hypnózy upustil a varoval, že způsobuje fyzické retardace. Regrese k cestování do minulých životů může zhoršit duševní stav, a tato poškození zdraví na webu najdete též. Mnozí, kteří regresi podstoupili, z toho měli dost dlouho "noční múry" a museli navštěvovat  psychology a psychiatry.

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference 2

 

 

 

 

Kontakt

CENÍK

Zájem o mé služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura, Věštírna -Hledání životní cesty,  Věštírna a orákulum, Věštírna -Osud lze poznat a předpovídat, Věštírna -kartářské techniky, Karty, Věštění z karet, Výklad karet, Výklad karet a věštění, Věštba z karet,  Věštírna -proč se orákulum nemýlí, Věštírna -orákulum v běžném životě, Věštírna - orákulum a proroctví, Věštírna - geopatogenní zóny,  Věštírna -osud máme vepsaný do tváře,  Věštírna - věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie, Čtení z tváře, Vykládání z tváře, Věštění z obličeje, Fyziognomie, Věštění, Věštění budoucnosti, Osud, Osudovost,  Budoucnost, Předpověď budoucnosti,  Věštění a předpovídání budoucnosti, Věštění podle otázek,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu, Pomůžu, Poradím, Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón, Dornovy metody, Spiritual response Therapy, Alternativní terapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I