VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

 

 

   

  

                          Výklad karet a porovnání s jinými technikami

 

 

 

 

 

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zajímavostí:

   1) Něco z astrologie - energie planet

   2) Věštci a mágové

   3) Nauky starého Egypta

   4) Na jak dlouhou dobu platí výklad z karet?

   5) Dlouhodobé předpovědi

   6) S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"
   7) O minulých životech

   8) Test jasnovidnosti
   9) O kletbách

Karty přišly do Evropy jako hrací listy asi koncem 14. století. První ověřená zpráva o jejich existenci se objevila v roce 1376, kdy saracénský kupec přinesl karty do Viterba, italského městečka nedaleko Říma. V osmdesátých letech 15. století  pochází i známa i kniha, která udává, jak nesmírně komplikovaným způsobem postupovat s výkladem karet. Nejvíce se karty pro věštění rozšířily v 19. století.

Nejznámější z výbavy jasnovidek je křišťálová koule, ale může to být i kávová sedlina, čajové lístky, odlesk páry z kotlíku, kouř z doutníků či cigaret  atd. To poslední je známé hlavně v Turecku; ale mezi lidmi se používá mnoho dalších „laických“ náhražek, které jim mají usnadnit rozhodování v drobných denních problémech. Na dotaz „mám – nemám“ lidé hledají odpověď od knoflíků na svém oděvu až po trhání lístků kopretiny, které slouží hlavně zamilovaným dívkám, aby se dozvěděly zda je „má mě rád, nemá mě nemá?“, aby věděly, jak zařídit svůj budoucí milostný život. Jsou ale jiní, kteří používají k provokaci své fantazie různé pomůcky, aby našli odpověď na otázky svých protějšků.

Orákula - I-ťing a různé druhy karet, tarot hovoří v obrazech a symbolech, což je nejbližší řeči a projevu duševna, neboť symboly obrázků podněcují myšlenkyObraz řekne víc než tisíc slov a při spojení s obrazy se pojmy i snáze zapamatují. Teprve vztah mezi obrazem a určitou situací vede při výkladu k tomu, že se dá posoudit, zda je výklad příznivý. či nepříznivý. Pro každého, kdo je ochoten to uznat a  intenzivně se zabývá obrazy a jejich motivy, jsou všechna tajnázjevení otevřena. Jinak vidíme rovněž, ale nepoznáváme! A když nehledáme, ani nevidíme.

Člověk má dvojí paměť - HMOTNOU a DUCHOVNÍ. Hmotná je uložena v buňkách fyzického mozku, mnohé informace z něj však vymizí díky odumírání  starých buněk. Podvědomí je paměť duchovní a v zapomnění jsou zde uložený každý zážitek od naší kolébky, vše, co vidíme a slyšíme,  nesmazatelné a trvalé dojmy, je to databanka o minulosti. Esoterické nauky považují oblast podvědomí za „otisk" vesmíru, nosíme v něm veškeré poznání, kterého můžeme dosáhnout. Touto cestou udržujeme živé spojení s kosmem i všemi živými bytostmi. Proces našich poznání si můžeme představit jako postupné odkrývání a aktivování mysli, která se mění v labyrint myšlenek, jež aktivují  nadání, talent, jednání a činnost. Nachází se zde odpovědi, odkud se v nás bere tvůrčí nadání, životní a psychická energie, intuice, inspirace, fantazijní představivost, dualita, protiklady, touhy atd. 

Jestli byla v historii ověřována síla věštectví, tak to nebylo nikdy z KARET, protože u toho neplatí žádná pravidla, každý si to přizpůsobuje jak chce. Zato  empirické výzkumy testovaly a prověřovaly numerologii s astrologií po tisíce let. Návody jsou jednotné, konzistentní, přesné a využívají se dodnes. Samozřejmě, že každý numerologický systém (Západní, Východní, Indický, Asijský) má svá specifika. Bez výpočtů by na světě nemohlo existovat nic, výpočty se promítají úplně do všeho, ať jde o astronomii, medicínu, fyziku, chemii, stroje, rakety, letadla, stavebnictví, ekonomii,  nukleární  vědu...prostě všechno je závislé na číslech.

Energie planet

Astrologie vnímá postavení hvězd jako „čtení písma z nebe“. Na nebi je něco napsáno v  hvězdných a planetárních znacích.., cosi ukazuje, zjevuje se a působí... Energii planet astrologové považují za jakési tykadla, od kterých se odráží nazpět vše, co člověk dělá. Když páchá zlo, spočítá mu to MARS ve svém dvouletém cykludo každých 2 let mohou energie marsu přinést neočekávané události, neboť to je doba v níž Mars prochází každým znamením zvěrokruhu a je spojován se změnou všeho druhu, nehodami, úrazy, operací, partnerskými rozchody - rozvody... U některých se tak děje. Ale jsou i jiné zlomyslné planety jejichž energie se mísí a vznikají navazující tranzity,  takže může jít o tři pět tranzitů, účinek je rozprostřen cca  po dobu 1 až 2 let. Saturn např. působí v každém znamení cca 2,5 roku; Uran 1,5 až 2 roky... Pokud se objeví potíže, mohou být delší než jeden rok. Mars je malým a SATURN velkým neštěstím. 

"...zde je o planetách více"

   

Ale to  běžná astrologie neřeší, přitom nekonečnému počtu miliard galaxií a supergalaxií a obrovským hvězdným soustavám (obsahujícím stovky miliard hvězd různých spektrálních tříd) vládne jedna MOCNÁ síla jednotným ŘADEM a POŘÁDKEM, kterou lidstvo nazývá Stvořitelem, nebo Bohem, Prasílou, Krišnou, Vesmírem, Univerzem atd.  Je jedno, jak to nazvou, vždy jde o jednu NEJVYŠŠÍ SÍLU, která kdyby nebyla, v kosmu by zavládnul chaos. Naši sluneční soustavu, jejíž součástí je Země, tvoří pouze 8 planet a 5 trpasličích, c je pouze jedna galaxie z mnoha miliard galaxií., a KARMA je zákon této SÍLY, která chod celého vesmíru řídí.

NUMEROLOGIE  VĚŠTECKÁ - PREDIKTIVNÍ

Zrovna tak, jako existuje astrologie Evropská, Orientální, Kabalistická - Hermetická, tak existují i  numerologické systémy: Kabbalah; Chaldejský;Hermetický; Čínský, Indický-Tamilský, Řecký, Mayský, Západní=Pythagorův. Pythagoras sice čerpal z hermetismu a učil se u chaldejských mágů v Babylónii (dnešním Iráku), ale po návratu do Evropy  návody o přímém věštění do numerologie nedal, tato numerologie není určená pro věštění, Pythagoras na to upozorňuje > ZDE  

    védský systém se predikcí zabývá, dá se skloubit s chaldejským systémem. Z výše uvedeného vidíte, že existuje mnoho numerologických systémů, žádný není stejný, i tabulky  číselného přiřazení planet u sytému ZÁPADNÍHO  a  VÝCHODNÍHO jsou rozdílné - viz. >  "NUMEROLOGIE I."

Devítileté cykly a karma

Život každého člověka můžeme počítat v devítiletých cyklech, a  to proto, že prožívá devět různých období a  v každém z nich něco řeší. Už tento fakt sděluje, že karty nemohou dopředu s předstihem ukazovat, co v každém roce budeme řešit, protože v každém devítiletém cyklu se  čistí naše karmy a dochází k jedné či k několika očistám za sebou, a do toho počítejte vše, co člověka potrápí (partnerství, rodina, práce, kariéra, zdraví...). Jestliže někomu nevydrží manželství déle jak 2 roky, pak to také považujte za očistu.  Příkladů na to vidíte kolem sebe mnoho (každý den).

Dvanáctiletý cyklus:

Horizont každého roku se profiluje prostřednictvím čísel,  jsou to vibrace života, které předurčují tendence. Cykly se během života OPAKUJÍ a tím u některých i životní situace,  V některém roce se sejde více jak jeden životní cyklus dohromady - to přináší významné životní události a změny. Existuje tudíž dost aspektů, které ukazují, jak to s budoucností člověka v každém roce bude.

VĚŠTCI  A  MÁGOVÉ

William John Warner, známý jako Cheiro (1.11.1866 - 8.10.1936), který učil čtení z ruky, astrologii  a prediktivní chaldejskou numerologii, byl proslavený jasnovidec. Věštil osudy slavných osobností, jako byl Mark Twain, Mata Hari, Thomas Edison,princ z Walesu Joseph Chamberlain.Sám si předpo-věděl hodinu a den vlastní smrti, předtím než zemřel. Napsal mnoho  okultních knih a v některých se soustředil na věštění. Také "Kniha čísel, Kniha o osudu a štěstí;  Věštění z ruky..." a tak dále, byly jeho proslavené knihy.

Joachim da Fiore (1135 ‑ 1202)  známý prorok a sicilský opat ve svých proroctvích nepostupoval jinak než čísly. Zahrnují síly, všechny pohyby vesmíru a činnosti,  zákony příčin a důsledků, duchovní zákony a příčiny toho, co se v životě lidí děje...  

Metafyzická čísla se týkají archetypálního světa, ducha, přírody a člověka.  Poněvadž je svět hmotný, nebeský (astrální) a duchovní a všechno nižší podléhá vyššímu, je těmito silami řízeno. Takže sám Archetyp a Nejvyšší Stvořitel prostřednictvím andělů, nebe, hvězd, prvků, živočichů, bylin, kamenů, kovů... vylévá Své Všemohoucí síly  na Zem a lidstvo, k jejichž službám všechno stvořil. Bůh Všemohoucí, Tvůrce nebe a země, všech věcí viditelných a neviditelných, se nechává v Písmu svatém poznat jako otec. Každou věc tohoto světa lze uvést do vztahu s hvězdami, a tím „co nebe dá“. Hvězdy a planety jsou prostředníky Stvořitelovo síly. Magnetické a elektrické síly se různí  svým stupněm spirituality, jako vše jiné ve vesmíru. Síla, která se stává následkem svého vyústění, tuto převahu vykazuje na všech úrovních své působnosti - více viz. "Neznámější numerologické disciplíny"

Eliphas Lévi (1810-1875), francouzský kabalista a hermetik, proslulý mág, používající metody tajných starých učení, jeho knihy např.: "Transcendentální magie; Věda duchů a další knihy". K metafyzickým číslům a tarotu Velkých arkán - E.Lévi sděluje:"Hloubka čísel odráží první principy a nejvyšší příčiny, působení božích zákonů na osud člověka. Čísla považuje za hieroglyfickou řadu kabalistických klíčů, které nazývá "Biblí" pochopení fungování vesmíru a vztahem mezi Bohem, vesmírem, lidstvem a osudem každé duše"

Augustin, Řehoř Naziánský, Basilius, Rabanus atd.  patří mezi nejlepší filosofy a katolické učence, kteří učili o velikých skrytých silách v číslech, ve věcech přirozených i nadpřirozených. Že v číslech je obsažena moc a účinnost k dobru i ke zlu. Proslavený učenec Rabanus Maurus *r.780 v Mohuči, opat kláštera ve Fuldě a později arcibiskup v Mohuči, napsal o silách čísel jedinečnou knihu. Rabanus byl vzdělanec v němž se pojilo kompletní vědění z filozofické a teologické oblasti, i přírodních věd. Vydal encyklopedii "O vesmíru“ ("De universo"), též „O věcech přírodních“. Patří k největším postavám 9. století.  Jak veliké síly v přírodě mají čísla, je patrné např. na bylině zvané pentafylon (pětilístek). Svou silou pětky je protijedem, údajně zahání zlé duchy a usmiřuje; požije-li se ve víně dvakrát denně jednoho listu, léčí se jím jednodenní horečka. Tři lístky léčí třídenní, čtyři čtyřdenní. Podobně prý čtyři semena otočníku, a tak dále. Podivuhodné jsou také pokusy se sedmičkou. Každý sedmý mužský potomek (nepředcházela-li mu žádná sestra), má moc pouhým slovem či dotekem léčit nádory... 

NAUKY  STARÉHO  EGYPTA

Mnoho jasnovidců bylo významných díky naukám HERMETISMU = okultní tajemství pocházejíc ze starého Egypta - Herma Trismegista, vynálezců matematiky, astronomie, astrologie, alchymie, magie, písma, medicíny... (viz Herm...na konci stránky Numerologie I. Egypťané tuto tajemnou božskou bytost uctívali 3000 lety před narozením Krista  pod jménem Ezhovtej, Thovt, Toth, Thot, Thovte,  Řekové si Thovta přejmenovali na Hermes. Podle doktora Volmera lze vznik jména Hermes odvodit od jména egyptského boha Hora. Filosofii, kterou Hermes neboli Thot hlásal, je filosofií hermetickou a stoupenec jeho nauk je hermetik.  Za druhého Herma byl považován Henoch (období tisíc let po Adamovi). Hermesu třetímu=Thot (období Mojžíše) alchymisté dali atribut Trismegistos - přeloženo Třikrát svatý”. Trismegistos dal podnět a základ k vytvoření geniálního systému židovské kabbaly.

Z matematických nauk HERMA TRISMEGISTA vznikla numerologie. O číslech Herm pravil: "Zvláštní charakter rozmanitých písmen se vždy shoduje s určitým řádem, číslem a podobou,řečí jsou rozdělena na různé jazyky, jež nevzniklo lidskou libovůlí, nýbrž byly vytvořeny a uspořádaný Bohem, aby souhlasily nejen s nebeskými, ale i samými božskými silami. Písmena  ABECEDY jsou základy světa a všeho tvorstva v něm existujícího a pojmenovaného; vše z abecedy dostává v kombinaci  jméno, bytí a sílu. Kdo chce jejich kombinaci zkoumat, musí je postupně tak dlouho studovat, až porozumí božskému  jménu a textu Písma svatého, neboť jména a slova působící při magických operacích jsou principem, jímž magicky působí příroda, a byl vytvořen jménem Božím"

František Bardon (*1.9.1909 v Kateřinkách u Opavy  - 10. 6. 1958), využíval nauky výše uvedeného HERMETISMU a jeho schopnosti byly přímo zázračné. Hádal myšlenky a skrytá přání návštěvníků, našel skryté předměty a  z nich předpovídal osudy majitelů, četl texty ze zalepených obálek, hledal předměty se zavázanýma očima, předváděl hypnotické seance, léčil pomocí hypnózy. O jeho schopnosti měl zájem i Adolf Hitler.

"Kniha Mrtvých"- dílo HERMA prvního=Thovta (3000 let před Kristem), uctívaného, jako boha, je považováno za nejposvátnější, nejcennější a nejžádanější majetek praotců a bohů. Je v něm uloženo velmi mnoho tajného, esoterického a mystických - egyptských nauk.  Egyptské okultní nauky se dostaly do Řecka a Babylónie... odkud pochází učení starověkých Chaldejců (tehdejší součást Babylónie).  Z jejich učení pochází i "Chaldejské orákulum", které využíval  i slavný prorok NOSTRADAMUS.

Zachovalo se 42 spisů Herma Trismegista, z nichž se  deset vztahuje na Boha a jeho zákony, deset se zabývá chrámovými rituály, deset obsahuje kosmografii, chronografii, topografii..., čtyři jsou obsahu astrologicko-astronomického s návody k počítání takzvaných horoskopů, dva spisy o magických rituálech, šest spisů pojednává o darech a obětech a též o vědění medicíny. Syntéza hermetických zákonů obsahuje též desatero příčin a desatero důsledků.  Z Hermových nauk je odvozován celý světový řád a považují se za tvůrce veškeré pozdější vědy a umění.

"Kniha Henochova" (Herm II.), zredigovaná v posledním století před Kristem z prastarých pramenů, obsahuje 108 kapitol s okultním tajemstvím a důležitými náboženskými informacemi.., z nichž čerpali všichni světoznámí hermetici, ezoterici, mágové, mystici a kněží... Roku 1773 objevil Henochovu knihu Bruce v Habeši a převezl ji do Anglie. Texty byly přeloženy roku 1838.  

Slovům a obsahům spisů každý rozumět nebude, informace ve verších nevysvětlují, co chtějí zprostředkovat. Malíři a umělci též vidí jinak než lidé, kteří se tímto uměním nezabývají. A zrovna tak, jako se každý nepochopí Bibli, nerozumí informacím v těchto spisech. Kdo se podívá do knih o "Diagnostice karmy" od S.N.LAZAREVA (více o něm píšu před koncem stránky), je v nich mnoho informací, které lidi nezajímají, přičemž sdělují to, co může trpícího uzdravit  a  obrátit jeho život pozitivním směrem.

Ať si člověk vykládá budoucnost z tarotu, numerologie, astrologie... či obyč. karet.., vždy to je spojeno s Bohem a Jeho vesmírem a těmito silami. Veškeré okultní, esoterická učení (do čehož patří i věštění ) vychází z ARCHETYPU Boha, v jehož řádu tkví veškerá magie a tajná filosofie. Prvním je Bůh;  Jeho obrazem  je  SVĚT, obrazem světa ČLOVĚK, obrazem člověka ZVÍŘE... atd. Tolik i oblíbené Tarotové karty nevychází z ničeho jiného než ARCHETYPŮ - tj. praobrazů lidstva a prvotní příčiny=vše vychází ze Stvořitele.

Ti, kteří po sobě zanechali v okultismu významnou STOPU, byli úspěšní proto, že byli pro duchovní oblast zrozeni, vnímali a rozšifrovali tajemství, která je proslavila. Zajímavá jsou tvrzení kartářek, které křečovitě v TELEVIZI  křičely  "TO JE MOJE POSLÁNÍ; TO JE DAR od BOHA", jež si sami násilně přisvojily a nyní to svádí na Boha, aniž by věděly, jak dlouho OSUD sedmilhářkám dovolí toto "poslání"dělat, protože PROLHANOST nikdy nevychází od BOHA. Až se jejich LŽÍ lidé nabaží, bude po poslání, protože jejich práci nikdo chtít nebude.

Důležitý ekvivalent vždy bude, jak se každému jeho věštby vyplňují. Zpětná vazba klientů to například dokazuje referencemi 1- 189  

Věštění se vyplňuje nejen pro konkrétní rok, ale i pro konkrétní

měsíce a dnyviz.č.178+180,186,187  

V každém případě, co se týká lidského života, je pravděpodobné, že mnohé události nastávají díky působení vyšších sil, které lze nazvat osudem - Boží mocí, nebo zkrátka něčím, co je nad námi a má větší  moc než my.   

Na jak dlouhou dobu platí výklad z karet?

Výklad karet platí do 1 roku! Karty nejsou určené pro dlouhodobé předpovědí,  seriózní kartáři dobu počítají nejdéle do jednoho roku. Již jsem uvedl mnoho informací, že by mělo člověka (který se zajímá o věštění) napadnout, že dlouhodobé předpověď  netrvají několik minut, ale hodiny, protože je potřebné vidět každý rok, což s kartami možné není, i když  si kartářky vymýšlejí roky a měsíce nekontrolovatelně

Karty nejsou matematické výpočty, aby bylo možné vidět konkrétní rok,  karty letopočty neznají, žádný rok na nich není napsaný a numerologové i astrologové velmi dobře ví, že v žádném roce to není stejné, neboť  kolem Země se soustavně točí planety, jejich energie prochází našimi životy, a skrze naše povahy ovlivňují naše osudy.  Zákazníci po výkladu karet čekali několik let na to, co se vyplnit nemělo a nad čím ztráceli čas a peníze - viz. 70; 119;  Anebo se předpovědi vyplnily zcela opačně - ku škodě tazatelů - opět např. 44;  

Pakliže někdo  slibuje dlouhodobou předpověď z karet, nechte si udělat výklad, ať nadiktuje roky (měsíce) zapište si to a čekejte, zda se to v uvedených měsících či konkrétním roce vyplní?  Jestli však vztah vydrží, na tuto odpověď už jsou karty slabé,  na to je potřebné vidět delší budoucnost. 

Dlouhodobé předpovědi:

O dlouhodobou předpověď jde pouze tehdy, když se dopředu nahlédne do všech roků (které chceme), a uvede se, co každý rok slibuje. Čtení z dlaní a tváře můžete brát jako viditelnou mapu celého života, takže zároveň ukazují konkrétní dobu. Ale na druhé straně tam není možné hledat podrobnosti jako v číslech nebo kartách. Ukazují jiné specifické informace. Karty nesdělí, co bude v průběhu několika let, ale podíváte-li se na dlaně a své vztahy, můžete zde dobře vyčíst kolik budete mít vztahů, jak dlouhou budou trvat a kolik z nich se nevydaří. Obdobné ukazuje tvář. Vynecháte-li jeden rok z předpovědi, nevíte, co přinese, a  to zrovna může být něco, co člověk promarní. Taková analýza z čísel trvá hodiny a nezjišťuje se kartami.

karma

Někteří se dotazovali: "zda již někdo karmu viděl?"   Myšlení a jednání=příčina, která nese následek=Karma. Jinak: "Zákon příčin a následků"; také "Zákon odplaty, Zák. akce a reakce; Zák. odrazu; Zák. bumerangový; Zák. zachování hmoty a energie na nefyzických úrovních; " Obecně: "Karma" = "Zruinuje-li někdo jinému život, zabrzdí jeho postup k dokonalosti.., sám se stane obětí, aby se napravilo vykonané zlo.  Přání smrti druhému, je přáním smrti pro sebe sama nebo vlastní děti (viz.níže LAZAREV).

O karmě (nejen od Lazarova) se zmiňuji v kapitole "Karma, zákon osudu";  nejlepší  však bude, když si čtenář "Diagnostiku karmy" od S.N.Lzazareva přečte sám. Ruský vědec z Petrohradu se výzkumem karmy (ale i jinou okultní vědou) zabývá přes 30 let.

Autor "Diagnostiky karmy". napsal 25 knih (a stále píše...), v ČR se prodává 9 díl Diag-nostiky karmy, k dalšímu vytištění jsou připraveny další díly.Tyto bestsellery jsou nejprodávanější po celém světě. V Rusku i ve státech Střední a Východní Evropy se prodaly milióny výtisků. 

Vědec objevil a popsal mechanismus karmy, který nebyl dosud nikým prozkoumán. Jako 1. v historii rozebírá struktury duše ovlivňující osud  a zdraví, Dokázal, že člověk může svůj osud a zdraví měnit.   

Samotný Lazarev, autor "Diagnostiky karmy" objevil na své noze melanom- v metastázích 2.stupně, lékaři mu nedávali na záchranu žádnou naději, odpočítával hodiny života, čistil však přitom svou karmu tak, že rakovina  zmizela  Změna myšlení uvedla v těle do chodu takové biologické procesy, při nichž rakovina zmizela - čtěte LAzareva.

PŘEŽILI  KATASTROFU - NEŠTĚSTÍ

    Bez příčiny není následku a tím lze vysvětlit, proč někteří lidé při katastrofách zázrakem vyváznou "bez úhony" a přežijí. Nepodíleli se na skupinovém osudu (karma skupinová..), takže i přestože byli na místě katastrofy, nebyla u nich dána odpovídající příčina, která by se mohla uskutečnit, a proto přežili... Nic se nestane náhodou, neboť i náhoda podléhá zákonu příčiny a následku (karmě). Za náhodu to lidé považují, protože si neumí vysvětlit "proč se ocitli v nesprávnou dobu na nesprávném místě a událost se jim stala".

Existují dvě síly > dobro a zlo > BŮH a ĎÁBEL. Jsou přitahovány  myšlenkami. Zlo jen využije okolnosti, ve kterých se člověk nachází a kterými žije, nebo samo tyto okolnosti přinese. ateismus je také  VÍRA - avšak opačná, je však jedno na co člověk věří a nevěří - důležité je, jak se mu žije...

Duchovnost není bigotnost ani fanatismus - fanatizmus neví, proč má víra pravdu. Víra není ani chození do kostela a tvrzení "já jsem věřící". Duchovností může člověk obohatit život a zlomit moc karmy, čímž se vyhne zlým aspektům osudu. Neboť může ve svém životě tvořit nové Příčiny, které ho dovedou k nové  přeměně a spokojenému životu. Zastavuje tím  Negativní příčiny s negativními následky. Duchovně znalí velmi dobře ví, proč se potlačovaný duchovní princip projevuje negativní formou.

Vše, co se v životě lidí stane, se řídí karmickými zákony - tj. příčinou a následkem, a zajisté si ti zkušenější všimli, že se lidé po nemocích mění a jsou jiní.  Obvykle lidé neumí dešifrovat výzvu, aby začali chápat realitu. Osudem zkoušený člověk časem stejně začne tušit a věřit v existenci  "Vyšších principů",  které přesahují jeho možnosti. Životní zvraty a nemoci se nevyhýbají ani věřícím.  Kdo pochopil "Zákon karmy", jeho život se zlepšil...   

O minulých  životech

To je něco podobného, když člověk poslouchá, co kartářky o minulých životech vypráví, tak se zjišťuje, že s lidskou hloupostí se nejlíp obchoduje! Píšou se o tom i knihy, protože dneska je možné psát jakékoliv pohádky. Pro děti to může být zajímavé, jako "Harry Potter", ale z dospělých tomu mohou věřit jen pofiderní jedinci, protože o tom, co kdo  "v minulém životě" prožil nelze podat ani ten nejmenší důkaz. Věštění však důkazy zanechává - předpovědi budoucnosti se lidé dočkají, takže mohou hodnotit, co se vyplnilo...

Náboženská literatura vysvětluje, proč člověk nesmí znát MINULÉ ŽIVOTY a byly mu vymazány z paměti. Bůh si nepřeje, aby to člověk věděl. Víra o nesmrtelnosti duše nepochází jen z kořenů indické filozofie, ale jde o jednu z nejstarších tradic lidstva. Reinkarnace se děje v důsledku karmy, a tyto dva pojmy jsou spolu nerozlučně spjaty. Co je reinkarnace nevysvětluje pouze buddhistická filozofie, ale i jiná náboženství a filozofické směry - např. čínské atd. Falun Gong např. učí že duch je uvězněn v koloběhu znovuzrození vzhledem k akumulaci své karmy. To je negativní, černá látka, která se hromadí díky špatným myšlenkám a činům, a tím blokuje i pravdu o vesmíru a dosažení osvícení (znát minulé životy je tudíž nemožné). V důsledku nahromadění karmy v  lidském duchu se duch po smrti reinkarnuje, dokud se karma nevypálí a neodstraní pomocí kultivace osoby, čímž se karma špatných skutků zničí. Křesťanští teologové učí, že existuje Bůh, který stále tvoří nové duše a vkládá je do těl. To nastává při početí (rodiče nám dávají tělo). Přestože Bůh je láska a spravedlnost, každá bytost od něj obdrží nestejné ctnosti, neřesti, schopnosti i postižení.

Z přednášek S.N.LAZAREVA: "Osudovými ranami prochází nejvíce  lidé nábožensky a duchovně zaostalí. Náboženství jsou zákony rozvoje a existence duše, a pokud zlo zakotví v podvědomí vesmír to bere, že se člověk snaží zabíjet vesmír, neboť je na úrovni duše spojen s celým vesmírem a  takové věci vesmír neodpouští. Okamžitě se to otáčí proti agresoru a mění na program sebezničení... BIBLE říká, že nemoc nedovoluje lidem hřešit, neboť zastavuje lidské funkce, a energie při nemoci již nesměřují k hříchům a pozemským hodnotám, ale k Bohu.

Citát S.N.Lazareva z "Diagnostiky karmy":  "Všichni dospějí K Bohu, buď dobrovolně, nebo proti své vůli Když začne umírat rozum a tělo, probouzí se potlačované Boží struktury a sílící kontakt s Bohem začíná být hodně silný - takže  k Bohu dojde nevěřící i proti svoji vůli. Kdo k Bohu dospěje sám, není zkáza jeho těla nezbytná..." Člověk je hrdina jen dokud se mu daří a je zdravý... když pozemské jistoty selžou, hledá spásu v Bohu.

TEST  JASNOVIDNOSTI

Již v roce 1964 James Randi nabídnul 1000 dolarů tomu, kdo prokáže jasnovidecké schopnosti. Časem se ODMĚNA zvýšila na celý milion dolarů, pokud někdo TEST podstoupí. Přihlásila se celá řada esoteriků, cenu však za 46 let nikdo nezískal.

   Bruselští vědci vyhlásili pro současnou dobu též odměnu v přepočtu 25 miliónů KČ tomu, kdo jasnovidnost prokáže. Televizní pořad "Bez cenzury" test jasnovidnosti dne 18.6.2013 + 3.10.2013 odvysílal a byli vyzkoušení pánové:  Stenley Bradley a Milan Hajn, ani u jednoho se jasnovidnost nepotvrdila, na celém světě již 70 let neexistuje JASNOVIDEC.

Kyvadla  

Kdyby lidé dokázali s kyvadly zjišťovat důležité věci, přehazovaly by na půdě peníze vidlemi, byli by zdraví a spokojení.., A kartářky by nemusely s kyvadly podvádět, aby musely TV věštírnám vyhrožovat trestním oznámení, že jejich podvody nebudou podporovat! Pokaždé, když se ztratí nějaká osoba, zejména dítě, najde se řada "expertů", kteří přesně , kde pohřešovaného najít. Nikdy ale nikoho nenašli. K zavražděné 9 lete Aničce Janatkové se policii (od října 2010 do ledna 2011)  přihlásilo přes 2000 senzibilů, čímž policii jen zdržovali, protože se to muselo prověřit, ale nic se nenašlo. Přes 2000 neúspěšných prognóz za 4 měsíce je dostatečný TEST, že s kyvadlem nelze zjistit jen "velký kulový".  K zavražděnému místostarostovi Aleši Vytopilovi se znovu přihlásila taky jedna "důležitá...", že ví, kde jeho tělo leží. TV zprávy koncem listopadu 2011 však opět sdělily, že na určeném místě policie nic nenašla. 

OKLETBÁCH:

1) Deník Blesk z 6.9.2004  uvedl:  v rodině Ryškových z Hlučína a jejich příbuzných,  20 členů rodiny bojuje s  odumírání svalových buněk až na invalidní vozík.  

2) TV pořad ve 2012 o rodu Kennedyových: Vymřeli téměř všichni, co měli příjmení Kennedy, bylo jich šest!

3) TV pořad o Lidicích a protektoru Reinhardu Heydrichovi: "Nechal si v roce 1942 přinést od prezidenta Háchy klíče od Korunní síně a v přítomnosti K. H. Franka a několika dalších německých důstojníků si  korunu nasadil na hlavu. Legenda hovoří: "Kdo korunu neoprávněně posadí na hlavu, zemře," K.H.Frank varoval, ať to nedělá, kletbě se vysmál", ale pak zemřel.

Kletby tedy existují, rozhoduje o nich Bůh, nikoliv nenávistný člověk. Vysloví-li někdo kletbu na druhého, sám je za ní trestán, což se může projevit na na samotné osobě, nebo jeho dětech. Kdyby vyřknuté kletby (od nenávistných lidí)  fungovaly, svět by byl samý mrzák, protože jeden by proklínal druhého za každou maličkost. 

Existuje kletba z vlastní viny: Zlé myšlení a činy "otevírají bránu mezi fyzickým duchovním světem ke vstupu zlých sil do života člověka", projevující se těmito symptomy: "Nečekaná duševní a citová zhroucení; Soustavný rozpad manželství a rodiny; Neplodnost; náchylnost k potratům a vážným ženským chorobám; Časté nehody a nešťastné události; Nečekaná a předčasná úmrtí; sebevraždy; nevysvětlitelná  úmrtí; vraždy v rodině; Stabilní nedostatek  financí." Smůlou mohou trpět i dobří lidé nosí-li v sobě záhadný karmický dluh. Do prožitků duše (čím vším člověk žije) vidět není, a  osudová příčina tam být musí, protože bez příčiny není následku. Například  přání smrti druhému se stává vysloveným přáním své vlastní smrti nebo smrti vlastních děti." Nenávist neboli hněv, patří mezi "čtvrtý smrtelný hřích", stává se pro nenávistného kletbou, která postihne jeho samotného nebo dětiTiše a nenápadně podtíná kořeny života, až se dostaví smrt následkem neštěstí, či zhoubné choroby...  

REGRESE

V hypnóze člověk něco vnímá, duševně vidí.., může se mu zjevit ledasco, psychologové a lékaři tvrdí, že jde fantaz mozku. Známý génius rakouský lékař, neurolog, psychiatr a psycholog; zakladatel psychoanalýzy a výzkumník hypnózy Sigmund Freud sám od hypnózy upustil a varoval, že způsobuje fyzické retardace. Regrese k cestování do minulých životů může zhoršit duševní stav, a tato poškození zdraví na webu najdete též. Mnozí, kteří regresi podstoupili, z toho měli dost dlouho "noční múry" a museli navštěvovat  psychology a psychiatry.

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference 2

 

 

 

 

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I