Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

 

   

  

                                       VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

                           VĚŠTĚNÍ  - latinsky "Oraculum" (1)

 

 

 

 

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je orákulum?

V antice znamenalo orákulum místo, kde kněží nebo kněžky pronášeli věštby, tedy věštírnu - věštění, proroctví. Teprve podějí se toto slovo začalo používat zpravidla jako synonymum věštby bez ohledu na to, o jakou věštbu či věšteckou metodu se jedná, tedy třeba Tarot nebo I-ťing. Řada lidí se domnívá, že výroky orákula  jsou přímé, konkrétní, jasně vyslovené návody k jednání. To je však omyl. Výrok totiž potřebuje ještě výklad, interpretaci: Proto se tak často mluví o "záhadných výrocích". Je třeba proniknout do smyslu sdělení.

 

Orákulum se vyjadřuje v obrazech, symbolech, jež výstižně, třebaže jen v obrysech naznačí charakter a obsah otázky i odpovědi. Ale oč jde u odpovědi, již nám dá orákulum? O sebepoznání. Ne nadarmo bylo heslem nejslavnějšího antického orákula v Delfách: Poznej sebe sama! Jde vlastně o tyto otázky: Kde a jak se v orákulu poznáváš? Co znamená pro tvou otázku? Každý si musí sám najít správnou interpretaci, tedy tu, jež se na něj hodí, a pak se rozhodnout. Tím je vyzván, aby si v rámci svého osudu nalezl vlastní cestu. Pro výklad orákula musí být v součinnosti intuitivní i analytické schopnosti. Rozum pomáhá při detailní analýze, intuice poznává souvislosti a hlubší vztahy či propojení, které pak opět zpracuje rozum. Orákula jsou vždy výzvou celému duchu.

V Tarotu a I-ťingu je okultní zjevení otevřeno každému, kdo se intenzivně zabývá obrazy a motivy , jež vyjadřují myšlenku, která je zásadním klíčem ke světu a jeho pochopení. Pro každého, kdo je ochoten tuto myšlenku poznat, je vše otevřeno. Karty tarot se dělí na 22 velkých arkán a 56 malých arkán. Latinské slovo arkánum znamená tajemství; 22 velkých arkán ukazuje životní vzorec a představují základní vědění. Ukazují základní vzorec života. Jsou odrazem vnitřních stavů, i toho, co jim odpovídá vně.

Obrazy na kartách vytvářejí most mezi nevědomím a vědomím. Tarot je tak médiem pro vnitřní komunikaci a umožňuje navázat dialog sami se sebou. Tím získáme přístup, ptát se na neznámé, jež nelze běžně dešifrovat. Tarot se stává osobním rádcem a zpřístupňuje nevyčerpatelný zdroj nevědomí a vede k lepšímu pochopení sebe sama a našeho provázání v životě. Pomáhá najít svou cestu, otevřít oči a vědomí, co například pro zaujatost nebo pro obtíže nevnímáme a přitom právě to je východiskem nebo řešením. V nevědomí je obsažen potenciál minulých i budoucích možností. Získanou radu můžeme přijmout jako doporučení, brát na ní ohled nemusíme, můžeme ji odmítnout - je pouze na nás, jak se rozhodneme.

Velká arkána jsou vyšším řádem a jádrem Tarotu, umožňují podstatně intenzivnější  a komplexnější výklad než malá arkána. Velkými arkány se dostaneme k jádru věci efektivněji a cíleněji. Používáme-li jen velká arkána, není to omezení, ale spíš soustředěnější a cílenější metoda. V žádném případě se nelze doslova držet toho, co je na tarotových kartách napsáno. Slova jsou ostatně také jen pojmy s hlubším symbolickým obsahem.

V obrazech a textech by měl vykládající hledat  svou situaci nebo životní vzorec. Karty sami o sobě nejsou neutrální, symbolicky popisují určitý tematický okruh, v obraze jsou soustředěny projevy jednoho určitého principu. kdo daný princip zná, může si z něho tyto projevy odvodit. Teprve vztah mezi obrazem a určitou situací vede při výkladu k tomu, abychom usoudili, zda je výklad příznivý, či nepříznivý.

Každá karta popisuje motiv, tradiční výklad, praktický výklad a situační tendence. Popis motivů by měl přispět k hlubšímu obsahovému pochopení idejí a motivů, jež se skrývají za obrazy velkých arkán. Nelze to však považovat za přímé komentáře výkladu, popisují pozadí, z nějž lze výklad odvodit. Výkladové texty jsou uvedeny stručně a zhuštěně, aby se v nich člověk svou intuicí a úvahou našel. Další rozlišení by byla spíše matoucí a sváděla by k tomu, aby si vykládající vybíral pouze to nejlepší, nikoliv však to nejvýhodnější. Texty však jsou dost dlouhé, aby podchytily jádro obrazu a přispěly alespoň k částečnému pochopení situace.

Lidé by nikdy neměli zapomínat na to, že karty jejich osud neurčují. Ukazují cesty jak je zvládnout. Závisí na osobním výkladu, co na naznačené cestě člověk udělá, jak naloží se svým osudem. Kartami lze vnést světlo do temnot, může se zvrátit negativní v pozitivní. Neznamená to jen aktivními činy (ty z nás nikdo nesejme), ale v určitých případech i to, že něčemu musíme dovolit, aby se v nás stalo. Život vyžaduje jednou zdrženlivost, jindy zase aktivitu a iniciativu.

Každá karta dává určitý prosto výkladu, protože obraz a motiv jsou symbolickým ztvárněním, jež ve svém rámci odpovídají různým významům. Vlastní potíže ve výkladu spočívá v jemném rozlišování, je to otázka cviku. Nejdříve v obrazech na jednotlivých příkladech lze poznávat vztahy a souvislosti svého života. Časem se z toho vyvine jistá zkušenost. Když si čtete komentáře v knize o jednotlivých kartách, tak komentáře jsou myšleny pouze jako inspirace, jsou to náměty jež lze aplikovat na vaši situaci.

Prakticky jde o to, aby se člověk v tarotu cvičil a porovnával jeho výroky se životem a následně korigoval chybné výklady. Přehled lze udržet tak, že budete vykládat s menším počtem karet. Některým  může připadat vzrušující mít před sebou rozložené větší množství karet, ale pak u nezkušených pro samé stromy nemusí být vidět les a výklad nebude zdaleka tak účinný, jak jste očekávali. Je lepší postupovat malými a postupnými kroky.

Z praxe se doporučuje používat velké arkána. Může to sice připadat jako nějaké omezení, vždyť je přece ještě 56 malých arkán, avšak jen velká arkána obsahují základní archetypy v koncentrované formě a vedou rychleji k jádru věci. Malé arkána svádějí k tomu, abychom se věštící osoba dotkla něčeho jen povrchně, mohu však být nápomocná k postupnému hledání cesty do hlubin. Když je člověk zkušenější, samozřejmě může si na pomoc přibrat i malá arkána.

Na speciální otázky, které jsou osobně velice důležité, by si měl člověk vyhradit určitou metodu a eventuálně i zvláštní sadu tarotu (pokud tarotu dává přednost před ostatními kartami)Někteří tak takovou metodu používají opravdu jen ke zvláštním příležitostem. U otázek týkajících se spíše všedních záležitostí, lze použít mariášové nebo bridžové karty, nebo jakoukoliv metodu výkladu a "všední tarot". Toto rozlišování je velmi důležité, protože klademe-li na něco vnitřní důraz, je třeba to odlišit navenek a musí se to odlišovat od všedního. Pro takové rozlišování je třeba již jisté zběhlosti v zacházení s kartami a různými metodami vykládání.

Dalším orákulem je systém I-ťingu, kterým lze předpovídat budoucnost také. I přesto že komunisté nevěří v Boha či Osud, používal tuto prorockou metodu i  čínský diktátor Mao Ce-tung. Ten byl hluboce přesvědčen o osudu a při svém důležitém rozhodování používal metodu proroctví I-Ťing. Šest let před svou smrtí rád recitoval návštěvám hlav států slavné čínské rčení : „Ve věku sedmdesáti tři nebo osmdesáti čtyř let člověk nejspíše půjde k Hlavě pekel dobrovolně, aniž by byl  peklem pozván.“ Jako by tímto dokládal svou předvídavost, protože  ve věku 84 let zemřel.

 

Věštění pomocí I-ťingu

I-ťing je věštění pomocí mincí, jejichž hodem vznikne několik hexagramů. Hexagram se skládá z šesti trigramů (plné či přerušované čáry) a každý z nich má svůj rozsáhlý význam. Z početné řady těchto trigramů se postupně skládá odpověď, na dotaz k vyřešení otázky určitého problému. Pokud si člověk neví rady, může mu hodně pomoci  I-ťing. Odhaluje totiž možnosti, jež mohou nastat, když se splní ta či ona podmínka nebo když se využije určité příležitosti. 

 

 

 

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Duchovní odezva

Geopatogenní zóny

 

 

       Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference 2

 

 

 

 

 

 

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I