Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Numerologie I.

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

Numerologické systémy a věštění

 

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, velmi mě těší, že jste uvedené stránky navštívili.  Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

Numerologie II. = Další numerologické rozbory;    Numerologie III. = Skrytá moc čísel...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zajímavostí:

1) Chaldejské orákulum

2) Numerologie věštecká

3) Numerologické systémy

4) Nauky starého Egypta

 

    Výše uvedené odkazy se otevřou na této stránce, nebo pod stejným názvem na stránce jiné, kde na ně opět kliknete.

 

Méně známe numerologie:

Existuje mnoho numerologických systémů, například: japonský, perský, mayský, africký, arabský,  egyptský, řecký, čínský, indický. 

Z níže uvedené tabulky je vidět, jak rozdílné je Západní učení (Pythagorovo), od   Východního učení, které je dokonalejší. Numerologické systémy nejsou stejné, číslo 5 je např. vedeno podle Západního systému pod vlivem planety MARS, ale podle Východního systému pod vlivem planety MERKUR, a tak dále... A v tom je veliký rozdíl! Když jsem porovnal Západní (Pythagorův) systém k charakterovým vlastnostem osob, s učením Východních systémů se to nedá srovnat.

Někteří, co začali věštit "včera" a k tomu se ještě vydávají za numerology, si pletou data narození s tarotovými kartami. V televizním věštírně kdysi kartářka u 4.dne narození tvrdila, že volající je CÍSAŘ. To by pak narozený 1.dne musel být Kejklíř; 9.dne Poustevník; 12.dne Viselec; 13.dne Smrťák; 15.dne Ďábel...

Kdysi papež Pius XI. řekl: "Vesmír září hvězdnou poezií jedině proto, že božská matematika a kombinace řídí  pohyby celého vesmíru". Čísla jsou klíčem  ke všem ezoterickým vědám, k lidské osobnosti a životním možnostem. Není to "jsoucnost", ale symboly spjaté s vesmírnými energiemi planet, jejichž frekvence jsou změřitelné, mívají pozitivní i negativní vlastnosti, jsou základem pro pochopení mechanismů života a zákonů přírody. 

Náš mozek je velmi citlivou rádiovou stanicí vysílací i přijímací, elektromagnetické vibrace planet se promítají do lidských projevů a ovlivňují duševní stavy, vnitřní svět, citlivost, citovost, nestálost i naše jednání.  Tedy vše, co se v mezilidských vztazích odehrává na všech úrovních, ve kterých se člověk neustále nachází. Lze připomenout např. účinek Měsíce, který zasahuje svými  vibracemi  lidské podvědomí aktivně a TĚLO na tyto skryté síly reaguje velmi silně - citově, vztahovačně, uraženě... apod.

Při krizovém úplňku Měsíce jsou např. linky důvěry přetížené, u lidí se zvyšuje  emocionální reakce a agresivita, roste počet trestných činů a vražd ( pád berlínské zdi 11/89, čtyři vraždy za sobotu a neděli v Ostravě 4/97), vzrůstá aktivita pyromanů a počet bezohledných, podnapilých řidičů, rodí se o 7% více dětí než za novu a tak dále. Za viditelného zatmění klesá porodnost na nulu. Úplněk se stává pro některé lidi vrcholem, jak si vybít vztek. 

A nejde jen o účinek Měsíce, vědec profesor Jochen Zschau z Postupimi ze SRN např. zjistil, že URAN má tak silně měřitelný vliv jako nikdy předtím a jeho magnetické pole funguje jako obří vysavač. V blízkosti rovníku jeho magnetické pole dokáže vysát elektricky nabité částice z mraků i přesto, že je vzdálen 3,14 miliard km od Země. Do roku 2012 se bude tato planeta stále přibližovat k Zemi čímž se jeho vzdálenost zkrátí o 0,55 miliardy kilometrů, a tím bude přibývat ničivých zemětřesení, povodní a dalších přírodních katastrof, neboť mu vědci na  přírodních katastrofách přičítají velký vliv. A existují i agresivnější síly, které nevidíme, ale vnímáme, že to s námi není nějak v pořádku...

   O numerologii a věštění                                                                           

Mnohým lidem slovo numerologie nic neříká, je to nauka o energii čísel.  Již 3000 let před narozením Krista význam čísel využívali Egypťané, Řekové, Chaldejci, Číňané...  V Judaizmu jsou čísla součástí Kabaly, pracuje s nimi i výklad tarotových karet - viz. "Velké" a "Malé arkány" (z velkých arkán čerpá  informace i numerologie). Řecký filozof Pythagoras byl přesvědčen, že čísla jsou základem veškerého dění a života.

Historie čísel a numerologie:

Starověk: Potřeba čísel v běžném životě (obchod, stavitelství, měření času, astrologie…), vývoj různých číselných systémů, různé jednotky měření. Kultury západu a východu se vyvíjejí dost odděleně

Starověk – Egypt II.:. Jedna z nejstarších civilizací, velký vývoj matematiky a zejména, geometrie (zeměměřictví) díky každoročním záplavám, což se stává rituálem - narůstá význam čísla v symbolickém významu, více propojují s náboženstvím.

Starověk – Egypt III.: Matematika v rukou kněží, utajena před světem největší rozvoj stavitelství po r. 3000 př. Kr. Rok. 2600 – postavena Cheopsova pyramida, velmi přesná stavba...

Starověk – Pythagoras a pythagorejci I.: Pythagoras - 6. stol. př. Kr.: Filosof pocházející z ostrova Samos, nějakou dobu žil v Egyptě (studium matematiky a náboženství), zajat perským králem  v Babylóně při dobývání Egypta Zde se mu dostalo další výuky od babylonských mágů... Až ve svých 56 letech se konečně vrátil na Samos a otevřel si tam školu učení o číslech, a dal tomu konkrétní název "Numerologie" v pravém slova smyslu.

Středověk I.  přikládal číslům velký význam (vznikla „teologie čísel“). Ve středověku byl tento obor rozšířen na tajnou nauku k předvídání a vypočítaní různých dat pro důležitá rozhodnutí, vedení válek, výherních čísel, pro tajné pikle apod.

Islám II.: Pokusy hledat v Koránu šifry stejným způsobem jako kabalští mystici významy čísel a způsoby výkladu od Pythagora, považují jej za proroka - 19 andělů hlídajících peklo „Ve jménu boha milosrdného, slitovného“ (v ar.19 písmen) A tak dále.

 

Co je numerologie:

Je to věda o číslech. Slovo "numerus" znamená číslo, a řecké slovo "logos" znamená slovo, myšlení a projevPro numerologa jsou planety ztělesněním lidského bytí, které pak posuzuje jako nedílnou součást velkého vesmírného jeviště. Lidé, kteří sami sobě nepřiznají, že věří v existenci vlivů nebeských a astrálních těles, na tomto jevišti nic neuvidí. Pro ně zůstanou planety  pouhými mimozemskými objekty, jež jejich fyzický nebo duchovní život nemohou nijak ovlivnit. Pro ně jsou veškeré snahy o nahlédnutí do budoucnosti jen marněním času. Dobrý numerolog studuje i fyziognomii, aby ji mohl posoudit a musí nahlédnout i do astrologie. Z astrologie musí mít alespoň základní znalosti o znameních zvěrokruhu, o významu postavení planet v den narození, znamení Slunce a znamení Měsíce. Fyziognomie zase hodně napovídá o tom, jak celkový vzhled jedince ovlivňuje jeho vnímání a myšlení (je např. známo, že vysocí lidé vnímají okolní svět jinak než malí lidé).

Záhady, jež v sobě čísla skrývají, jsou zábavné. A ještě zábavnější je, když  vám někdo řekne datum narození a vy víte o jaký typ člověka jde. Je to zároveň hra i učení. Cvičí se tím paměť (vytváří číselnou databanku) a intuitivní schopnosti. Pomůže to objevit nové úrovně pohledu na život, , jak různý vliv mají různé planety na lidi. Rozvíjí se tím intuitivní schopnosti k vytušení souvislostí, čímž se člověk stává tvůrcem harmonie svého života.

 

Numerologie je respektovaná stará "věda", která definuje kdo jsme a náš osud s pomocí čísel. Cílem tohoto oboru je, aby nás duch průvodce vedl životem k vyšším cílům. Informuje o několika způsobech, jak využít vzorů čísel, které řídí naše životy. Psychologie, myšlení, uvažování, emoce, ambice, láska, nenávist, zdraví, kariéra  apod., vše dominuje skrze numerologií  čísel, která je reprezentuje. Pokud  jsou numerologická čísla v souladu s čísly jiné osoby, přináší harmonické vztahy s  jinými osobami. Jsou-li naopak čísla v opozici s čísly přátel, budou se nesnášet = hádky, nedorozumění, konfliktní situace - více viz "Partnerské vztahy"

Mohli jste to zažít  např., když jste byli na cestách ve vlaku..., určitě vám byl někdo nesympatický a raději jste se s ním nebavili. Jeho numerologická čísla a paprsky vysílané k vám neladili s vašimi čísly a vašima vibracemi. Jindy jste naopak mohli rozvíjet přátelství s cestujícím, který seděl poblíž vás a vy jste si s touto osobou  diskusí zpříjemňovali cestu humorem.

Energie v atmosféře sice vidět nemůžeme, ale můžeme je cítit. Například existenci rádiových a TV vln kolem nás, si také nejsme vědomi. Aby bylo možné je poznat a prožívat, musíme to udělat přepínačem na přístroji. Stejně tak každý jedinec vysílá záření a vlnění. O našich záření se můžeme dovědět přes studie v  numerologii. Náš datum narození je nejdůležitější vodítko k zjištění, jaký typ energetického záření skrze nás proudí.

Existuje mnoho map ve filozofii, psychologii, náboženství, metafyzice, ontologii... a pro ty, kteří hledají hlubší porozumění. Čísla jsou jednou z těchto map, založená na posvátném smyslu představující základ všech forem života, jež tvoří jeho konstrukci. Prostřednictvím čísel se můžeme podívat na minulost, přítomnost i do budoucnosti. Numerologie je empirickou vědou, která vyžaduje umění "vydolovat"z velkého množství údajů vše, co je pro člověka potřebné. Je to věda a umění zároveň.

 

Dodnes byla zachována numerologie  

popisná a věštecká (prediktivní) - viz. dále.  

1) Pythagorův systém:

Nejznámější numerologický systém, který se dnes a denně používá, je od Pythagora , protože je na porozumění nejlehčí. Chaldejská numerologie je sice starší, ale Pythagorův systém čísel je více populární, zejména na západě. Je to "moderní numerologie", snadnější se ji lze naučit a zvládnout její významy. Definuje fyzický talent, schopnosti a nástroje, které člověk dostal při narození atd. Postoj čísel v Pythagorově numerologii nabízí pohled na to, kdo jsme a jak můžeme zlepšit naše životy. Tento systém se také považuje za systém ZÁPADNÍ, jež lze také nazvat EVROPSKÝM.

Lidé přijali Pythagorase jako "otce" západní numerologie, a jeho učení je platné po více než 2500 let, protože nikdy nebyly  žádné důkazy, jež by  vyvrátili jeho tvrzení. Jeho výpočty poskytují mnoho důležitých a základních informací o naší osobnosti. Základní vibrace jsou 1 9 (vyšší složená čísla se vykrátí na jednociferné), ačkoliv 11 a 22 se neslučují. Pythagorova numerologie analyzuje, jak jméno, tak datum narození a vzájemné interakce mezi těmito dvěma činiteli (pozitivní - negativní spolupůsobení). Vlastnosti čísel a jejich kombinace v numerologické mřížce předkládají celkový pohled na osudové cesty jedince,  jak může vylepšit svoji pouť životem, aby dospěl k větší spokojenosti.    


2) Hebrejský systém - Kabbalah (kabala)

Méně známý než Pythagorův systém je u nás Kabbalah systém (Hebrejská abeceda) numerologie. Kabala znamená poznání, které pochází z duše. Vyvíjela se  z hebrejské abecedy, Hebrejci konvertovali vibrace na čísla a byli schopni interpretovat skrytý význam ve slovech. Je to posvátný, složitější systém na pochopení, vykazuje tři trojice mocností, které jsou následně přeloženy do objektivity, a představují velkou Triadici zákona pod vedením Vládce univerza - Boha Otce a archetypální (původní podoby, pravzoru) obrazů vývoje lidstva + analýzy založené na datech - číslech a pozorovaných skutečností s konečnou podstatou. Numerologie interpretuje vliv kabaly na individuální a to znamená "poznání" a "moudrost".

Systém je zaměřený  na éterický svět, z něhož se odráží mnohotvárná pravda.  Kabala představuje znalost, která pochází z mysli a duše, vznikla v hebrejském mysticismu, a interpretuje pouze význam jména. Je to velké okultní učení židovské teologie a klíče k universální vědě starého světa, skryté pod tradičními symboly. Umožňuje u osoby výpočet její čísla peněz, šťastných barev a čísla zdraví. Poskytuje detailní popis vlivu kabaly na vaše zdraví, osobnost a dokonce i na vaše finance.

 

Systém byl vyvinut pro hebrejské abecedy, a proto má pouze 22 vibrací v rozmezí 1 až 400. To bylo adaptováno pro řecké abecedy, pak dále upraveny pro latinku. Tato forma numerologie nebere v úvahu  jméno a datum narození dohromady. Protože systém kabaly používá pouze část vzorce potřebné k výstavbě osudového plánu. Není tak přesná jako systémové číslo chaldejské církve.

 

Běžný člověk vnímá pouze střípek z vesmíru kolem nás a tento střípek nazývá „náš svět“. Kabalista však může díky tomuto smyslu vnímat celé universum, vidět jak náš, tak duchovní svět jako hmatatelnou realitu. Vibrace "Stvoření světa" a vše ostatní jsou zašifrovány ve vibracích ABECEDY a jejich číselných hodnotách.

 

Po tisíciletí zachovali  mystici, kouzelníci a alchymisté  ztvárnění  univerza (deseti prapůvodních Sil Vesmíru a jejich působení) v metafoře stromu. Tradičním příkladem je strom života jako metafora v židovské kabale a později i v projevech generací evropských kouzelníků.

Obraz stromu života  zároveň odpovídá představě o čase, fyzikové tuto představu o čase považují  za platnou hypotézu do níž zahrnují i ”náš čas”, Strom života zahrnuje celé univerzum hmoty a energie, jak je známe.

Strom života je znázorňován různě:

Výše na obrázku vidíte tzv. 10 (respektive 11) sefír uspořádaných do stromu života. Sefíry jsou dle "Knihy stvoření" deseti cestami, které tvoří základ všeho existujícího. Zároveň jsou  jakýmisi idejemi, aspekty Boha, které s ním ovšem nejsou totožné. Sefíry jsou v něm hierarchicky uspořádané od nejvyšší po nejnižší, navzájem propojené cestami, kterých je celkem 22, což je počet odpovídající písmenům hebrejské abecedy.

Kabala používá dva specifické symboly: Strom života a Jakubův řebřík.

Používání symbolů ze stromu života znamená, že i když se svět změní jakkoliv, jeho srdce nepřestává bít. Studující si z těchto symbolů  mohou kontrolovat, zda jdou stále po správné cestě. Kabalu je možno najít  v tajných učeních u všech světových náboženství. Kabala není náboženství jako takové, ale cesta k pochopení formy života. Umožňuje pochopit fungování vesmíru, snaží se vysvětlit vztah mezi Bohem, vesmírem, lidstvem a osudem každé duše. Může nám pomoci pochopit naše psyché - vnitřní osobnostní vlastnosti a jejich vliv na naši schopnost dělat svobodná rozhodnutí. Pro každého kabalistu, jeho individuální psychiku, osobnost a vývoj je nedůležitější diagram Stromu života.

Druhým symbolem je: "Jakubův řebřík" který ukazuje neviditelné zákony, jež nám dělají život takový, jaký ho máme. Vysvětluje skryté principy za úrovni planet, anděly a archanděly, lidskosti, archetypy, týkající se zvířat a rostlin. Kabala může být průvodcem na cestě k spokojenějšímu životu, protože pomáhá pochopit podstatu okolního světa a poskytuje přímý kontakt s pomocníky vesmíru.

Kabala věštění také kombinuje tři nejpopulárnější formy mysticismu, a to kabalu astrologie, numerologie s tarotovou kabalou. Populární forma prorokování  má své kořeny ve stromu života, které jsou také spojeny s Cestou života. Data narození  lze integrovat do stromu života, který se používá k věštění. Kabbalah  jasně poukazuje na dvě sféry tohoto stromu, jež jsou spojeny s životní cestou.

Proslulý prorok Nostradamus strom života zároveň využíval, jako "strom času". Jeho výzkumy ve stromu času skončily rokem 3797, možná uvedená doba naznačuje definitivní konec světa. Jeho proroctví se vyplnily i po 442 letech

Pokud někdo z karet slibuje výklad "stromu  života", má to společného pouze to, že jde jen o stejný název. Neberte vážně, že má na mysli to, co zde vysvětluji. Pokud by to na mysli měla, bylo by to stejné, jako kdyby někomu slibovala dělat účetnictví a při počítání peněžních deníků by místo kalkulačky používala tarotové karty. Zákazník by ji určitě poklepal na čelo a "účetní" by okamžitě vyhodil! Shora uvedené informace o Stromu života jasně sdělují, že jde o výpočty. Čísla (z jména a všech dalších křestních jmen, rodného příjmení, současného příjmení a data narození podle rodného listu) se včelní do Stromu života, a teprve podle přesných pravidel se může analyzovat karma, životní cesta a vše ostatní. Pokud jde o kabalu není lehké ji pochopit, natož dělat výklad Strom života, je to složitý výklad, který zabere několik hodin výpočtů a zpracování trvá celý den.


3) Chaldejské orákulum:

Učení bylo vyvinuto ve starověkém Babylónu (toho času v  Iráku). Babylón byl v tehdejší době obýván Chaldejci, jejich učení překročilo hranice své země a rozšířila se do Persie a Arábie..

Starověký národ Chaldejců v Mezopotámii vynikal znalostmi matematiky, naukou o číslech, astronomii, magií, alchymií, astrologií, lékařstvím...  Byl dokonalý v metafyzickém umění na kterém je stavěná i numerologie. Osoba, její datum narození a jméno je dost pro hlubokou analýzu života, minulosti, přítomnosti i budoucnosti, stejně jako jejího štěstí...

Chaldejské orákulum je považováno za magii a tvrdou přírodní vědu, která je nejvíce sladěna s fyzikou. Chaldejci své Oracle uctívali, jako Řekové v Delfách Pýthii, která předpověděla konec lýdské říše krále Kroisa (6.století př.Kr.),který byl Peršany porážen a mocné království bylo zničeno.

Objev atomových trojic v nakládání s prvky především ve stejné skupině nebo sloupci periodické tabulky, byl považován za formu numerologie a  vedl k výstavbě periodické tabulky. To je pouze jeden příklad k numerologii. 

Pozorování, hypotéza, experiment a ověřování jsou kroky vědeckých metod, a numerologie je umění založené na této vědě, narozdíl od výkladů karet. Síla numerologie pochází po tisíciletí z nahromaděných znalosti, empirických výzkumů a pozorování, jež důkladně prokázaly, že v číslech jsou zakódované naše osudy...Učení o číslech vzniklo před 5000 lety - tedy 3000 let před narozením Krista.  

Přirozený svět není tak chaotický, jak vypadá, věda se snažila matematickými výpočty (které jsou potřebné pro všechno) zjistit základní pořadí, které řídí vzhled a chování jevů od sub-atomárních částic na pohyb galaxií, až  k pochopení lidského chování prostřednictvím  biologie, psychologie..., ale např. i ekonomie...  Vědci vyrazili objasnit "přírodní zákony", které řídí jevy, pak hledali způsoby, jak lze znalostmi  tyto zákony ovlivňovat, aby opakovatelné vzorce jevů mohly být využity pro naše dobro.

V kombinaci s přesnými matematickými výpočty může numerolog tyto znalosti využívat  i v prediktivních profilech. Existují různé aplikace numerologických technik, včetně předpovědí, ale i pro zvolení vhodné doby pro uzavření manželství, nových podnikatelských aktivit, analýzy vztahů, zdraví..., ale i pro odpovědi na otázky. Vědecká fakta a soubory informací lze využít v mapování lidského vědomí, jako klíče k pochopení zkušeností.  Je to interpretační proces, který není závislý na konkrétních teoriích o tom, jaký  mohou mít planety na nás vliv, nebo zda se jedná o druh synchronních hodin tikajících se sociálními a psychologickými faktory na zemi nebo v jiném kauzálním procesu.

Mnoho alchymistické teorie úzce souvisí s numerologii Arabský alchymista Jabir ibn Hayyan, vynálezce mnoha chemických procesů ji používá dodnes ve svých experimentech a komplikovaných numerolog.výpočtech na základě názvů látek v arabském jazyce.

NUMEROLOGIE  věštecká

 

Je  třeba rozlišit, která numerologie se pro co hodí, každá není určena pro přímé věštění. Všichni však nemají přehled, jaké numerologické systémy existují a k čemu se nejlépe hodí. Z časné matematiky a jejích počátků se vyvinulo několik typů a mají tři hlavní větve:

Numerologické systémy

 západní, východní, indický/asijský.

Pythagorův systém ruší dvojmístná čísla, protože je vykrátí na čísla jednoduchá.  Zatímco chaldejský systém klade důraz na čísla celé vibrace. Proto se nepoužívají jen čísla jednociferná, ale i složená= metafyzická. Tyto dva systémy jsou tudíž zcela odlišné.

Nejznámější disciplíny

(1) chaldejské katolické církve: Metafyzika věštců chaldejského orákula  začíná u schéma absolutně transcendentního božstva a Otce, jako nejvyšší všemohoucí Síly, jež stvořila vesmír, který zprostředkovává všechny božské vliv do nižších oblastí - tedy i hmotného světa. Od přírody je odvozen osud, který je schopen zasahovat  lidské duše.  a cílem existence je tedy očistit spodní duše při kontaktu s přírodou a osudem. 

(2) kabbalah (kabala) - učení vycházející z tajných nauk TEORIE a PRAXE, zahrnující Stvoření a jeho tajemných zákonů, a metafyzické části a podstaty Boha, jeho projevů a jeho zákonů... Praktická část vychází z doby Šalamounovy, rukopisy jsou známy pod názvem Clavicula Salomonis (Šalamounův klíč), jež tvoří základ čarodějných knih, jako je Albertus Magnus, Červený drak nebo Kouzelná kniha Honoriova.

(3) západní = Pythagoras;   (4) čínské,  (5) tamilské - INDICKÉ. Níže uvádím další druhy numerologií, všechny + Tarot vychází  z mytologického, duchovního a náboženského učení...

Někteří v praxi používají  dva nebo více různých systémů. Nováčci mohou též po nějaké zkušenosti zjistit, že chtějí prozkoumat jiné způsoby věštění. Numerolog může využívat dva nebo tří systémy pro různé druhy zjišťování - není to omezeno; neboť každý systém se vyznačuje něčím specifickým = např. čínskou numerologii pro oblast  zdraví... 

Samotný astrolog a prorok Nostradamus (nar.1503 v židovské rodině) využíval k astrologii (2) chaldejské orákulum a (3) nauky kabaly - což lze  vyčíst i z jeho Siécles -  více viz  JASNOVIDCI - Michel de Nostradame = bod 7)

(1) Z Kabbalah využíval "strom času", ve kterém ukončil prorocká bádání  u roku 3.797;

(2) Chaldejské orákulum využíval k věšteckým rituálům...

(3) Astrologii k pochopení božských záměrů hvězd... Jeho prognózy se vyplnily i po 442 letech. Svá proroctví však neměl za pár minut, byly to dlouhé hodiny a večery, které nad každou věštbou trávil.

Prediktivní numerologie nepracuje pouze s řadou devíti čísel, jako numerologie Pythagorovo, kde se čísla vykrátí na jednociferná  1 - 9. Pokud by se možnosti numerologa pohybovaly pouze v rozmezí devíti čísel, byly by jeho možnosti dospět ke správnému závěru velmi omezené.

Jestliže ale dokáže své kombinační schopnosti  rozvinout a správně pracuje s dvojicefrnými čísly, která jsou metafyzická, nesmírně své hranice rozšíří na ucelený obraz, který zrcadlí vliv nejen planetární, ale jiné tajemné síly kosmu, mají souvislostí s lidskými životy člověka. To je práce numerologa.

    Tady nejde jen o sčítání, odčítání, násobení a dělení, numerolog potřebuje mnoho „čipů“ a informací pro svůj vnitřní „počítač". Čím víc čipů a střípků ve skládačce zná, tím širší pole možností se mu nabízí k odlišení jednoho od druhého... První úlohou zůstává naučit se chápat devět základních čísel a z toho teprve vyplynou schopnosti porozumět smíšeným číslům a jejich metafyzickým významům. Jakmile má zafixovány osobnosti s vazbou na složená čísla, může přistoupit k přesnějšímu určení nejen charakteristik každého jedince, ale ji k věštění jeho budoucnosti.

Den narození např. hovoří o podvědomí, ve kterém je vedeno naše KARMICKÉ KONTO,   sídlí v systému nervů a žláz, a řídí v těle veškerá životní centra a biologické procesy.

shrnuto:

 1. Výpočty a způsob prediktivních výpočtů se liší od běžné numerologie (Pythagorova)

  viz. příklady 2-13 v Numerologii III.

   

 2. K věštění se využívají jednociferná a dvouciferná čísla, a k tomu se využívá několik vzorců  výpočtů.

 3. Věštecká čísla vyjadřují odlišné pohledy než čísla osobních roků - běžné numerologie

 4. Predikce jde daleko za rámec běžných numero-výkladů a pouhého pohledu na energie. Ve vesmíru existuje  bezpočet  jiných vlivů a energií, jež ovlivňují lidské osudy - viz odst. "Cheiro, Lévi, Boetius, Joachim da Fiore..."

 5. Věštecky vstupuje od narození do jakéhokoliv bodu času budoucnosti...

 6. Přesně a konzistentně poskytuje informace k ochraně před zásahem osudu, nalezení pocitu bezpečí a klidu...

 7. Dává jasný klíč k předvídání událostí, které každého zajímají: Sňatek, narození dítěte, úspěšné ukončení studií, prestižního postavení, společenské funkce, koupě bytu, domu a tak dále, což jsou také události.

 8. Zaměřuje se především na budoucnost a nakolik jsou cesty efektivní - jde-li o kariéru, vztahy, rodinu atd. Vibrace, které nás obklopují to ukazují jasně, když jsme nejistí a v obavách.

 9. Výklad karet neumí provést věštbu každého roku dopředu  na ....10 - 20- 30 let nebo do pozdního stáří (tj. dlouhodobou předpověď), protože to je možné pouze výpočty, nikoliv koukáním na obrázky  karet.

 10. Základ predikce vychází z pevně daných údajů  (data narození, čísla letopočtů...), ale u karet to je jako při losování z osudí či házení kostek nebo mincí, i když kartářky tvrdí, že karty možná pokaždé hovoří jinými slovy, ale význam mají stejný, jenže když se jich člověk zeptá druhý den na stejnou věc - řeknou mu jinou předpověď. A co kartářka, to jiný výklad a tazatelé na webu o věštění píšou: "Byla jsem na výkladu 2x a každý mi řekl něco jiného! Potřebuji někoho, co se ta věštba splní a není to jen pohádka..." nebo viz. také.173

 1. Tato numerologie poskytuje nejvíce užitečných aspektů, jež dávají největší dlouhodobý přehled o náklonnosti ŠTĚSTĚNY osudu v jednotlivých rocích a nepředpovídá způsobem, který omezuje právo svobody, nýbrž zviditelňuje relevantní mapu informaci, které může člověk využít.

 2. Podklady starověkých věštců pomohly prediktivní systém zdokonalit  na plný věštecký potenciál.

Prediktivní numerologie však může být pro některé komplikovaná k pochopení, protože je těžší než KABALA a vyžaduje bádání nad mnoha věcmi, které čekají, aby je člověk vypočetl a strávil nad nimi delší čas. Nejtěžší  je interpretace čísel - viz. mágy, věštce a proroky "Eliphas LÉVI; Severinus Boetius; Joachim da Fiore ad."  Bezpochyby jde o nejlepší část numerologie, jíž lze úspěšně využit v každodenním  životě.

Velmi jasně rozlišuje, jaké období bude neutrální, prospěšné a které naopak proti. Lze se tak rozhodnout, co pro nejlepší výsledek  dělat

Čísla mají svoje zákonitosti a nepředstavují pouze dobré vlivy a energie, pojednávají o hybných sílách vesmíru, a o všem, co je spojeno s jeho energiemi, vibračními vzorci a čísly, jež hovoří i ve staré biblické literatuře s mytologickými texty, Jejich síla tak pracuje i s jejich systémem v širších pojmech, neboť vesmír se skládá z matematických vzorců, které odpovídají univerzální vibrací a nejvyšším příčinám... Odborníci na celém světě jsou přesvědčení, že toto učení  je  přesné a efektivní po tisíce let.


4) Čínská numerologie:

Čínský koncept numerologie je více či méně založená na mystické, stejně jako I-ťing tradice. Číňané věří, že některá čísla jsou spojena s dobrem a zlem.

Taoismus: učení se zabývá nahlížením do sítě života, jeho pilířů a cest, energeticky slabých a silných pozic zdraví...  Učení staré více jak 6000 let, vzniklo ve staré Číně

5) Řecké orákulum:

Řecké Oracle vytváří na základě řecké abecedy výklad  ze dne na den, zda se neobjeví problémy. To má najít řešení pro naše problémy a pomoci  dosáhnout našich cílů. Původní řecké Oracle byl poprvé objeven již v roce Olympu. Prorocká moc řecké abecedy není na západě moc známá. V řecké "Orákulu" je 24 vibrací  a každá má svůj vlastní osobitý výkon. To může pomoci dosáhnout cílů a ukázat cestu k úspěchu, je klíčem k úspěchu v této formě prorokování. Řecké Oracle  je spojení, které umožňuje věšteckou interpretaci, a  pomůže dosáhnout řešení  problémů. 

6) Hermes věštění:

Hermes Trismegistos (na konci stránky) čtení ukazuje štěstí, šance a náhody, které musí souhlasit s tím, že není nic víc než nepředvídatelné náhody, jež přináší šance a faktory štěstí, aby člověk věděl, které náhodné faktory budou  pro jeho  prospěch pracovat? Poskytuje tak vhled do  štěstí člověka a poskytuje mu prostor, aby věděl, kdy má  být  také obezřetný a opatrný. I tato numerologie je velmi zajímavá.

7) Indický systém:

Indie je duchovním centrem světa, převážná většina Indů jsou vyznavači hinduistického náboženství, ale z tohoto vzniknul buddhismus. Hinduistické podání výkladu je skloubený s astrologií, čísla mají  též význam astrologický  a jsou podle astrologie i seřazeny. Jejich význam je velmi podrobný, týká se i Védského systému. Védský systém též vyvinul (před 5000 lety) mnoho fascinujících systémů pro předvídání, například lhůty pro manželství, změny, úspěšnou kariéru, finanční vzestupy, špatná období atd. A to s pozoruhodnou přesností.  

8) Mayská numerologie:

Mayská numerologie vytváří svůj den číslem z data narození. To je chápáno  zvláštním způsobem, který byl zcela odlišný od jiných existujících kultury a civilizace. Oni pochopili a přijali fakt, že čas není lineární, ale je to jen řada opakujících se cyklů, tj. konec jednoho cyklu je začátek druhého. To je to, co vedlo k vývoji mayské numerologie na základě výkladů mayského kalendáře. Každý, kdo má zájem používat symboly Mayského kalendáře, může je využít za účelem zjištění své cesty. Počet systém sahá až do 4. stupně. Tento číselný systém byl vynikající a velmi pokročilý ve srovnání se všemi ostatními počty systémů. Nula byl poprvé použita v mayských číselných systémech. Každé číslo v mayském kalendáři je spojena se jménem a určitými vlastnostmi.

9) Tarotová numerologie:

Spojením významu čísel a jejich energií s tarotovými  archetypy  odhaluje všechny potřebné informace k člověku a jeho budoucnosti.

10) Karmická numerologie:

Karmická numerologie (astrologie) odhalují příčiny, které pomohou zlepšit život.  Neboť tato numerologie sděluje, proč žijí partnerské páry v nešťastných manželstvích, ve vztazích se nedaří, protože naráží stále na "partnery, kteří jim ničí život. Tato numerologie by měla sdělit důvody,  proč se s předešlými partnery nedařilo a s jakými se dařit bude


Výše uvedené systémy nabízí dostatek možností, včetně věšteckých.

Pro věštění budoucnosti nad jeden rok se karty nepoužívají.

1) Jasnovidci a proroci nikdy nepředpovídali budoucnost  z karet!  Naopak měli ke  

      kartám z níže uvedených důvodů averzi.

V TV věštírnách se o takových schopnostech jen hodně mluví, slibuje se, ale dosud nic takového nebylo prokázáno.

Numerologie má jednotné postupy, které  jsou podle objektivních empirických výzkumů testovány a ověřovány po  několik tisíc let. U KARET nikoliv, naopak si každý věští jak chce, a někteří si u toho ještě vymýšlejí  neskutečné fantasmagorie s povyšováním se až nad samotného Boha.

U numerologie je však den, měsíc a konkrétní rok součástí  předpovědi, protože předpověď se dělá na přesně stanovené roky, a z čísel roků (dnů, měsíců) + čísel z jména... a dat narození... se teprve dělá věštění. Pokud jde o čtení z dlaní nebo tváře, tak na nich se dá odhadnou věk podle partií tváře, anebo délky čar na ruce.

3) Výklad  karet  je  o  matematické  náhodě,  3x stejný osud neukážou ani  náhodou!

     Stejně jako při házení kostkami, mincemi (I-ŤING) nebo při losování loterie  nevyjdou

     stejné čísla, tak v kartách nevyjde stejný osud.

Ve starém Řecku v  Aténách se losem vybírali političtí funkcionáři. Hlasování nepoužívali, nechávali to na náhodě. Člověk se musí smířit s tím, že  u karet nemohou na stůl vycházet stále šťastné karty. A pokud si vytáhnete špatné karty, je to realita náhody (i když se říká, že náhody neexistují)  Klientka z jednoho tarotového výkladu rok nespala - viz. č.166. Po překontrolování její předpověď nic nehrozilo. A to je důvod, proč někteří mají ke kartám averzi.  Stejný problém byl rozebírán v pořadu "Všechnopárty" z 1.10.2010 moderátor Karel ŠÍP s profesionální kartářkou.


Neviditelné vibrace energií ovlivňují naši povahu, mentalitu, myšlení i situace. Pocit, že si v některých případech nedokážeme vysvětlit různý incident nebo osud, když jsme se trápili a naše racionalita i argumenty nám to nedokázaly vysvětlit, je důkazem, že existuje něco, co  je nad námi a má vyšší moc než my. Něco neviditelného nás NĚKAM směruje a ovlivňuje naše dění i průběh... Přítomnost toho, co je kolem nás v atmosféře nevidíme, necítíme ani nevnímáme, ale přesto onemocníme, když vdechneme nějaký vir, a zrovna tak jde-li o energie, které fungují  jako rádiové a televizní vlny, jež procházejí stěnami budov a stanou se viditelné až po zapnutí televizního či rádiového přijímače. Tím dalším přijímačem je také náš mozek, který tyto vlivy cítí střídáním nálad, emocemi, roztržitostí, myšlenkovým zmatkem, špatnou psychikou atd.Tyto neviditelné energie nás telepaticky spojují s jinými lidmi, přivádí nás ve správnou dobu na správné místo nebo naopak,pokud se nám má něco nedobrého přihodit. Což považujeme za náhody.

Numerologické  rozbory ukazují, co všechno

tvoří náš osud, viz."Numerologie II."

   Proč  věštit?                                                                      

Rozhodování je ovlivněno tím, jak vnímáme a hodnotíme rizika, z čehož  vzniká pocit nebezpečí. Riziko je nutné rozlišit od nejistoty a nevědomosti. Při hodnocení rizika lze odhadnout pravděpodobnost s jakou se něco stane, při nejistotě tato pravděpodobnost známa není. Pojem nevědomost v této souvislosti říká, že není známo, zda nějaký stav vůbec nastane nebo nenastane.

 

Rozhodování ovlivňuje míra nejistoty

Míra nejistoty je dána neznalostí míry pravděpodobnosti, s níž nějaká událost nastane. Máme finančně investovat? Když jeden říká ano, druhý nedoporučuje? Pustit do soudního sporu? Rozvést se, nebo ne? Půjčit kamarádce peníze? Nejistota je neznalost rozsahu problému a důsledků rozhodnutí je také důvod, proč analyzovat?

Věště pomocí čísel:

Co se za  číslicemi skrývá? Každé číslo má svoji charakteristiku a něco znamená, v podstatě jakoby do každého čísla byly zakódované informace, které potom působí v reálném světě na náš každodenní život. Rozhodně se zdá, že existuje nějaká nadpřirozená síla, která určuje náš individuální běh života ve chvíli narození. V podstatě ji můžeme nazvat osudem, Boží mocí nebo zkrátka něčím, co je nad námi a má větší  moc než  my.

Co se týká osobního života lidí, je pravděpodobné, že nastanou takové události, které souvisí s vyšší mocí. Z té negativní stránky to může být nečekaný zvrat..., ale z té pozitivní stránky, že potkáme osudového partnera a najdeme to, co dlouho hledáme, například tu osudovou lásku. Protipól toho osudu je síla našeho konání a schopnost ovlivňovat věci. Na jedné straně nám život přinese osudové věci, jako bychom nevěděli odkud, ale jednoduše přijdou, jako naservírované na talíři. Na druhé straně to je výzva, abychom uplatnili svoje schopnosti a doslova konali zázraky a zvládli to, co nám osud servíruje. Věštění může sloužit, a prvořadé by mělo sloužit ne na to, aby sdělovalo banální věci, ale prioritně vidělo to, co odhalí příčiny událostí, které nastaly, a pokud jsou to události nepříjemné a těžké, abychom našli způsob, jak se nepříjemným následkům v budoucnu vyhnout. Někteří před věštěním říkají: „Přišel jsem se podívat na to, co mě čeká a co mě nemine“. Na jedné straně: „Co Tě čeká, to Tě nemine“, ale na druhé straně:Nemine Tě to, když pro to nic neuděláš“. Takže:"Když pro to něco uděláš, tak Tě to nepříjemné mine“. A naopak "To příjemné si můžeš přitáhnout".

Vztahy a karma - viz. "Numerologie II."

 

  Hermetismus                                                                     

Nauky starého Egypta

Z egyptské kultury a náboženství pochází vše důležité: Historie okultních nauk vychází ze starověkého Egypta a učení o číslech je spojováno s egyptskou a řeckou mytologií. Čísla vznikla dříve něž astronomie - astrologie, bez nich by se nedalo nic spočítat.

Egyptská kultura a náboženství bylo spojováno s bohem Thovtem - cca 3000 let př.n.l. (podlé mýtů údajně ještě žili bohové na Zemi mezi lidmi). Egypt je považován za zemi mimořádného vědění a moudrosti, což bylo pro cizince všech vrstev natolik přitažlivé, že byli odhodláni ujít poměrně dlouhou a časově náročnou cestu. Symbol  jako hieroglyf Thovtova jména byl užíván po celé faraonské období. Thovt se jako původní bůh Měsíce v rozvinuté teologii Střední a Nové říši stal jedním z bohů – stvořitelů, a původcem božské moudrosti a poznání ve všech formách, bohem magie a čarování pro existencí všech věcí v univerzu.Téhož boha uctívali i Féničané.

Řekové si boha Thovta ztotožnili (ve výrazně modifikované podobě) s Hermem, synem vládce nebes a Země boha Dia a bohyně Maii,který se narodil na hoře Kylléné v Arkádii. Bůh Zeus z něj udělal posla všech bohů a později dostal řecké označení Hermes Trismegistos, a stal se ústřední postavou hermetismu. V římské mytologii byl Hermes ztotožňován s bohem Merkurem, neboli s archandělem Rafaelem. Ze spojení s egyptským bohem Anupem vznikla postava Hermanubis. Hermés vynalezl astronomii, tónovou stupnici a mnoho dalších věcí. Magie (ezoterismus) je nejvyšší hermetickou vědou a zároveň potvrzením hermetismu. Do ezoterismu patří i původně utajované pythagorejské učení, určené jen zasvěcencům, což je numerologie. Pythagoras čerpal z egyptského a řeckého učení.

Podle orientálních mýtů existovali tři jedinci, kteří nesli jméno Hermes, tři stejní géniové, jimž bylo možno připisovat tradici, filosofii a hermetické učení:Thovt, Henoch a Thot,  čili Hermes Trismegistos - "Třikrát svatý".  

 1. První Hermes egyptský bůh s původním jménem Ezhovtej, přejmenovaný na Thovta. Thovt byl uctíván jako bůh s mnoha funkcemi. Byl vynálezcem řeči a hieroglyfického písma, počítání a měření času, lékařství, kouzelnictví, Pán spisů a knih, dárce všech aritmetických, geometrických a astronomických vědomostí. Bůh moudrosti a učenosti, řádu a zákonů. Byl považován za prostředníka mezi bohy a jejich písaře; jako jejích nejvyšší „kancléř” a mluvčí s exekutivní sílou. Vládce nebes a podsvětí, který opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí. Odpovídal nejen za zapisování duší přicházejících do podsvětí, ale také za posuzování, zda budou žít věčným životem, Jako původní bůh Měsíce stanovil délku egyptského měsíce odvrácením a přivrácením své tváře na 30 dní. Jeho "Kniha mrtvých" byla nejposvátnějším, nejcennějším a nejžádanějším majetkem. Nejstarší hieroglyfy mluví, že bylo možné očarovat nebe i zemi, rozumět řeči a myšlenkám všeho živého.

  Egyptská geneze spočívá na Thovtově dělení podle čísla devět. Devíti etapami prochází emanace božské Prapříčiny, než dojde ke stvoření člověka. Devíti jevy dává lidstvu nahlédnout do úrovně příčin a nazývá je egyptským esoterismem. Vývoj každého člověka lze počítat v 9-ročních cyklech, protože prožívá devět určitých období a  v každém z nich něco řeší... Devítka podle klíče základu tři, je symbolem vědění a hodnota hebrejského písmene teth - jest Toth „Tajemství Tří“ skrývá problém dvou tigonů, jež jsou matematickým klíčem k řešení všech esoterních záhad. Trigon vědění a Trigon citu skládají posvátný hexagram - symbol rovnováhy, života ve smrti a smrti v životě.

 1. Za 2. Herma je  pokládán Henoch, Chaldejci jej znali pod jménem Duvanai. Žil prý tisíc let po Adamovi a měl být největším mudrcem své doby na této planetě. Židovská tradice považuje Henocha za původce písma, matematiky a astrologie a podle starozákonné legendy byl vzat ve věku 365 let za živa do nebes. Filosofie druhého Herma se zachovala v Knize Henochově má 20 dílů, zredigované byly v posledním století před Kristem z prastarých pramenů. Původní text byl aramejský, a později byl přeložen do ethiopštiny. Kniha odkrývá tajemství přírody, vesmíru, nejvyšších duchů, dobra a zla a prokletí zodpovědnosti; poznávání síly slova a jména na něž slyší všechny planety i živly. Obsahuje astronomickou nauku o oběhu nebeských těles...  Esoterní význam čísel 3, 4, 7, 8, 14 a 21, vysvětluje tři základní a tři vedlejší pojmy: Zákon, Pravda a PlozeníOsud, Vědění a Odměna.  

 2. Hermes třetí byl Thot - Egypťan, žijící za časů Mojžíšových, zveřejnil esoterní učení a filosofii Thovtovu a napsal díla, jež jsou vrcholem všeho, co člověk vůbec může vyjádřit, dal podnět k vytvoření geniálního systému židovské Kabaly. Existuje 44 „posvátných  spisů Herma Trismegista“, vztahují se na bohy a zákony, chrámové rituály a vědu, jako je hieroglyfika, kosmografie, chronografie, topografie. Astrologie a astronomie, obsahuje návody k počítání horoskopů, také se věnuje medicíně. Také obsahuje „Zákon o pravidelném návratu (oběhu) hvězd; Výpočet všech míst a znalost toho, co v nich je;”

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

 

 

 

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura,  Věštění, Věštění  osudu a karma, Věštění budoucnosti, Věštba budoucnosti - zákony úspěchu, Věštba - jsme účastníky kosmické hry, Věštění budoucnosti - duše, mysl a tělo, Věštění osudu - duše a stres,  Věštecké služby - duše a temnota,  Předpovídání budoucnosti - zákony života, Věštění osudu -osud lze poznat a předpovídat,  Budoucnost, Karty, Věštění z karet, Výklad karet, Výklad karet a věštění, Věštba z karet,  Numerologické věštění, Numerologie -věštění budoucnosti, Věštění pomocí numerologie,  Horoskop, Horoskopu na daný rok,  Numerologie -rozbor vztahů, Věštění z obličeje, Věštba z tváře, Čtení z tváře, Vykládání  z  tváře, Fyziognomie, Věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie,  Věštění podle otázek, Životní cesta, Tajemství osudové cesty, Příznivost životní cesty, Láska a partnerské vztahy, Partnerské vztahy, Hledání  životní cesty, Negativní zážitky,  Citové zátěže,  Ezoterika, Duchovno, Duše a přenos myšlenek, Duše a zdraví, Zákony velké hry života, Velká  hra  života,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu, Zákon karmy, Zákon příčiny a následku, Karma a osud,  Karmické příklady,  Snížení karmy, Snižte svou karmu,  Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón, Zajímavosti o věštbách, Věštecké zajímavosti, Reference, Co o mně napsali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: J.Bajura