Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Numerologie III.

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

Moc a vliv čísel...

 

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, velmi mě těší, že jste uvedené stránky navštívili.  Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

Numerologie I. = Rozbory a techniky věštění;  Numerologie II. = Další rozbory a věštění...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla a náš život:

Celý vesmír funguje podle přesných matematických mechanismů, náš osud a budoucnost je zakódována v číslech, naše DNA je zakódovaná v číslech. Vlivu čísel podléhá veškerý život. Rok 12 měsíců, den 24 hodin, týden 7 dní. To vše jsou čísla, která ovládají naše životní cykly na každodenní úrovni. Dokážete si představit jakoukoli činnost nebo situaci, která není spojená s čísly?  Podíváte se na hodinky, když chcete znát čas! Koupit knihu v obchodě! Poslat do banky peněžní vklad. Koupit si lístek na cestu!  Ať se stane cokoliv v našem životě, má to něco společného s čísly. Bez čísel by nemohl existovat svět, žádný obor, věda... NIC!  Čísla jsou  univerzálním jazykem.

Vesmír a jeho uspořádaný systém:

Filosofie numerologie je, že život a vesmír je jako celek uspořádaný systém, a že čísla odrážejí tuto uspořádanost.  Numerologie je založena na myšlence, že každý z nás je duchovní bytost, neboť duše se ztělesňuje na Zemi několikrát, aby se dále vyvíjela směrem k vyššímu stavu vědomí. Když se člověk pozastaví u otázky, zda je vesmírný systém smyslem a řádem života, nebo jde  čistě o náhodnost a chaotičnost vesmíru, stojí před dilema...

Náhodnost je stav, ve kterém neexistuje žádná objednávka a nemá větší význam.  Takový stav by znamenal, že vesmír je ovládán nahodilými událostmi, a neexistují v něm žádné zákony  ani řádVe skutečnosti ale víme, že tento předpoklad je nepravdivý, protože přírodní vědy, jako je fyzika, matematika, biologie, chemie a astronomie, jsou založeny na pořádku, na předvídatelnosti a přirozenosti práva... V případě, že by byl vesmír ovládán nepředvídatelnými událostmi, neexistovala by v něm žádná udržitelná struktura. Naopak, vesmír nejen udržuje tvar a strukturu, ale také změny v přesných a řádných způsobech. Neustálými svědky tohoto procesu jsou změny, kdy den přechází v noc, a noc se mění v den, po zimě následuje jaro, léto a podzim, jablka rostou na stromech, fíky na fíkovníku, a nikdy, nikdy v tom neexistuje zmatek.

Náhody nejsou, všechno má  v kosmu svůj pevný řád (obíhání planet, gravitace..) Kdyby jen na sekundu v kosmu zavládl chaos, okamžiku by vesmír přestal existovat. Pro snadnější pochopení si můžeme připomenout zákony mechaniky Isaaca Newtona = zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce.

Zákonitosti vesmíru jsou vidět v každém aspektu existence světa, až po svět galaxií a hvězd. Náhody nejsou, všechno má  v kosmu svůj pevný řád (obíhání planet, gravitace..) Kdyby jen na sekundu v kosmu zavládl chaos, okamžiku by vesmír přestal existovat. Pro snadnější pochopení si můžeme připomenout zákony mechaniky Isaaca Newtona = zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Zákonitosti vesmíru jsou vidět v každém aspektu existence světa, až po svět galaxií a hvězd.  

Samotné základy života a svět kyseliny deoxyribonukleové (DNA), u molekulárně vyvíjejícího se dítěte lze vidět úžasné rozvíjející sekvence. DNA je tak hluboká, že pořádek se stává vzorem pro výrobu miliardy a miliardy lidí se stejnou univerzální vlastnosti, dvě oči, deset prstů na rukou, s deseti prsty na nohou, a tak dále. Těhotenství je též příkladem pozoruhodného pořádku: je to cesta od vajíčka a spermie  až po devět měsíců, kdy je dítě plně rozvinuté, aby se narodilo. Model růstu lidí zůstal v podstatě stejný: Rodíme se velmi mladí a rosteme přes dospívání, pubertu, dospělost, až do stáří ve kterém zemřeme.  Oblouk života je konzistentní a stabilní,  to se děje asi 2 miliony let, což je doba, po kterou lidé obývají tuto planetu.

Ve stvoření náhodnosti neexistují, a to je základem pro všechny přírodní vědy. Přesto události vnímáme, jako svévolné neboli náhodné.Mnoho příkladů z katastrof a hromadných neštěstí, hladomoru, sucha, povodní atd., jsou často vnímány, jako náhodné události. Příčny jsou (díky nevědomosti) objevovány až později. Lidstvo nemělo (a stále nemá) dostatečně velký pohled na to, aby pochopilo všechny proměnny, které vstupují do hry, když jsme si "začali hrát" se základním vesmírným pořádkem. Pointa toho všeho je, že naše vnímání, co je náhodné, se stále mění, a proto se postupně dovídáme více.  

Kvantový fyzik Fritjof Capra v knize "Tao fyziky" uvádí, že kvantová mechanika prokazuje, že základní realitou vesmíru (i když ne okamžitě zjevného pro naši racionální mysl) je obrovská jednota, se kterou souvisejí všechny věci. Ukazuje na úzké vztahy mezi fyzikálními teoriemi a mystickými koncepcemi taoismu, buddhismu, zenu a hinduismu. Podle Capry je holistický pohled na svět moderní fyzikou slučitelný se starodávnou moudrostí Východu, která představuje cenný inspirační zdroj i pro současnou vědu. Vědci  objevují univerzální jednotu ve všech neobyčejných jevech. Ve skutečnosti, byly přírodní vědy vždy nástrojem, pro obje-vování základního uspořádanosti vesmíru, jinak známého pod slovem Bůh.  Z tohoto vědomí vznikla i duchovní věda numerologie, která  je založena na základní jednotě vesmírů, jež se projevuje velmi intimním způsobem ve všech našich oblastech života Naše jména a data narození, jsou spojeny s naším nejhlubším nitrem takovým způsobem, že mu  racionální mysl nemůže hned porozumět. Intuitivní mysl je ale  schopna vnímat tyto vztahy a  interpretace, aby pomohla  lépe  pochopit  naše  životy. Sám Albert Einstein usoudil, že i "vědec zůstane pokorně stát před velkým představením přírody, před jejím řádem, uspořádáním a vírou, že existuje nějaká vyšší moc..."  

Nebudu rozebírat všechna čísla, ani do hloubky, neboť z "Tarotových karet" si lze mnohé přečíst, a navíc o jejich významech je toho na  internetu dost. Ovšem okultní významy čísel nebývají jen ty, které jsou uvedeny na tarotových kartách. Kdo se zajímá o jiné numerolo-gické systémy (než pouze o Pythagorův) - viz."Numerologii I."přichází na překvapivá zjištění.

Hlavní čísla 1-9:

Jednoduchá čísla se používají v dnešní numerologii k určování charakteru osobností, k analýze devítiletých cyklů a jejich trendů. Další čísla jsou též vibrační vlivy, které je třeba vzít v úvahu, stejně jako i spojení astrologie...

Složená čísla:

Čísla od 10 výše hrají tichou roli v zákulisí budoucnosti a předvídají ze skrytých stínu osudu člověka. Výraznější  informace lze získat právě ze složených čísel a jejich numero-logické analýzy.

Vibrace kosmu a cykly života

Každý z nás má zkušenost, že jednou se mu daří, na co sáhne a jindy se to na něj sype ze všech stran... Čím to je? Můžeme to nějak ovlivnit? Protože čísla představují též zástupce jednotlivých planet,  vysvětlím to jejich působením, což je nejsnažší.

Celé lidstvo, tedy i každý z nás prochází různými cykly, protože všechno ve vesmíru má svůj cyklus. Tak jako se opakuje mořský příliv a odliv, den a noc, jaro-léto-podzim-zima atd., tak s opakují cykly v našich životech.  Každých 7 let může  člověk zažít i něco velmi silného: Věk 7 roků = věk rozumu = 1/4 cyklu Saturnu (pán karmy - v mytologii Bůh Saturnus); Věk 14 roků začíná puberta = 1/2 cyklu Saturnu; Věk 21 roků = zralost - 3/4 cyklu Saturnu; Věk 29,5 roků = první ukončený cyklus Saturnu - působí ca do 32 let. Člověku cykly určují důležité životní období. Mafiáni... často odchází z tohoto světa mladí. Zda to bude mít na život jedince negativní či pozitivní vliv, nelze jednoznačně říci, musí se dělat analýza...

Psal jsem o vlivu Saturnu, ale Mars má například 2 letý cyklus. Existuje v nás síla konání  a schopnost ovlivňovat věci, své osudy tudíž můžeme ovlivňovat a měnit.

URAN, kolem 20-21 let sílí jeho nepříznivý účinek, naopak kolem 27 let je jeho vliv kreativní, expanzní, harmonický. Někteří uzavírají sňatky, jiní se  rozvádějí, protože každý se narodil pod jinou konstelací s jinými aspekty. Každý má daty narození určené svoje charakterové vlastnosti, které si na tento svět přinesl, a podle nich ho vlastní podvědomí směruje. To, co v minulosti nevyrovnal, vyrovnává v současném životě. Přibývající nepříz-nivý  účinek Uranu opět nastává kolem 41 - 42 let a je součástí krize středního věku. Někteří zavrhují svou minulost změnou svého postavení nebo současného partnera a začínají znovu od nuly, což je typický uranovský sklon.

pluto, jeho přibývající nepříznivý účinek člověk např. zažívá kolem 37 let nebo později, učí ho, že ne všechno, co v životě chce, mu vyjde. V této době pociťuje tlak osudu, který mu hatí plány, jsou mimo kontrolu, ať už jde o zaměstnavatele nebo manžela... Tento účinek vibrací PLUTA může v závislosti na datu narození předcházet nebo následovat po krizi středního věku. Kreativně a harmonicky zase působí kolem 51 let, dává sílu učinit změny a posunout se blíže ke svému cíli. Samozřejmě neexistují pouze tyto planety a každá se něčím rozdílným vyznačuje. Uvedl jsem to všeobecně a zkráceně v kostce.

Nikdo se těmto vlivům nevyhne, prochází jimi každý, avšak na někoho působí častěji (Mars...) a někdy více, na jiného naopak méně. Energií kosmu působící na konkrétního jedince se zkrátka sejde více a jejich účinek zesílí...viz. "Energie planet jsou spojené s..." a také viz, "Numerologie / Astrologie"  U každého to je jinak a v jiném věku - období.


Číslo 0: NULA nemá  hodnotu žádnou, ale ve spojení s jiným číslem hodnotu má, a to dost významnou. Historicky nula představuje prázdnotu, nicotu. V číslech má však důležité místo ve významech čísel, protože existuje mnoho faktorů, kde nula ukazuje svoji důležitostVšeobecně může např. značit určitou vývojovou brzdu, představuje kosmické iluze a falešný dojem, že to, co vůbec není existuje. Nula přináší velké transformační změny, někdy až hlubokým způsobem.  Má velkou intenzitu, takže opatrnost je nutná všude tam, kde to vypadá, že se setkáte s extrémy...

Mistrovská čísla jsou  čísla 11,22,33,44... hodnotí se i čísla z jména a příjmení, a tam může být klidně i 33, ale i vyšší čísla. Změnou písmen ve jmén lze narovnat čísla škodící v datu narození. Složeným klíčovým číslem jména a jeho změnou lze dosáhnout pozitivnějších energetických vibrací. Mistrovská čísla mají větší potenciál, než ostatní čísla,  jsou velmi nabité, těžko zvládatelné v tom, co od svého nositeli vyžadují....

Čísla 1,2,3,4,5,6,7 - viz. kapitolu "...o planetách"

Číslo 8: (v tarotu Spravedlnost)

Osm je považován za číslo velké karmy, kde jsme vyzváni, abychom zaplatil dluhy, které vznikly v tomto a předchozím životě.  Představuje tvrdou práci a zkušenosti, proto může být pro některé obtížným číslem  z důvodu restriktivní povahy(viz. Ivetu Bartošovou...)Více než jiná čísla, osmička hledá peníze a materiální úspěch. Vzhledem k tomu, že pověst a společenské postavení mají rozhodující význam, člověk dosáhne s tímto narozením prominentního postavení za předpokladu své píle, trpělivosti a širší podpory veřejnosti, protože dobré vztahy pro Saturn jsou na 1.místě. Kdo je nemá dobré, na 100% se mu to v negativním vrací zpět do života.

Většině lidem narozených v život ukáže, že je jiný v tom, co si myslí a co si přáli. Saturn je velmi silnou psychickou silou, lidé pod touto konstelací, se nazývají lidmi osudu. Je to nyní šťastné číslo? Odpověď nemůže být žádná, ale jistě je třeba mít před 8 (vlivem Saturnu, který je též v Kozorohu a Vodnáři) respekt.

Mnoho lidí  má představu, že Saturn je příčinou všeho utrpení, ale to je špatná představa. Každá planeta a číslo má dobré i špatné vlastnosti. Saturn je symbolem spravedlnosti je též "Pánem ve znamení Vah", kde je označován za fyzickou rovnováhu a symbol jednomyslných a spravedlivých rozhodnutí. Miliardář Zdeněk  Bakala, modelka Taťána Kuchařová, Andrea Verešová a další, mají např. osudového Saturna (číslo 8). Je to ale číslo velké karmy a  jsou s tním spojovány i špatné věci.

Číslo 9: (v tarotu POUSTEVNÍK)

V numerologie číslu 9  vládne planeta Mars, osoby jsou láskyplně nazýváni  "Marťany" Devítka je  spojována především se změnami různého druhu, těž nehodami, lékař. operacemi atd.

Číslo 10: (v tarotu  KOLO ŠTĚSTĚNY)

10.domu vládce Saturn, úspěch a pád neboli zisk a ztráty leží těsně vedle sebe. Což je pro Saturnskou konstelaci typické, neboť značí velkou karmu. Slibuje odměnu, zisk, peníze a moc, ale za předpokladu dobrých vztahů a nesobeckého života..., jinak přináší odplatu a pád. Smysl kola osudu představuje životní odměny podle zásluhy - "Kdo je dole, může dosáhnout nečekaného vrcholu, kdo je nahoře, může stejně dobře spadnout". Kolo se otáčí v souladu s jeho činy. Jsou to zákon karmy a reinkarnace. Okolní čísla v numerologii ukazují, zda půjde o odměnu nebo potíže.

Číslo 11:  (v tarotu SÍLA)

Jedenáctka představuje v numerologii vysokou oktávu čísla 2, Představuje osvětlení; kanál do podvědomí, číslo, které, pokud není zaměřené na nějaký cíl mimo sebe, může být otočen dovnitř vytvářet strach a fobie - více viz 11 dole

Číslo 12: (v tarotu Viselec)

Dvanáctka je vyšší oktávou čísla 3. Trápení a úzkost mysli je základní charakteristikou tohoto čísla. Představuje tajemství, fatalitu, skryté věci, nepřátelství, výdaje, izolaci, potíže se zákony, vězení, nemocnici, sebeobětování... Pokud se číslo 12 ve výkladech objeví,  že se úzkost a strach musí  ve vašem životě objevit, může přinést i změnu životních poměrů k lepšímu, 12 symbolizuje příznivý či nepříznivý zvrat, je to varování před cestou k fatalitě... 

Čísla karmických dluhů: 13, 14, 16 a 19

Představují vlivy z akcí v předchozích životů, které je třeba překonat v tomto životě.

Pokud se tyto čísla nalézají mezi hlavními čísly a v různých cyklech během našeho života, mají velký význam - viz. komentář k těmto číslům. Každé uvedené číslo má své unikátní vlastnosti, a své vlastní zvláštní obtíže. Jsou s nimi spojená čísla 4, 5 a 7.  Tyto čísla lze předcházet řadou dvouciferného čísla, ale když číslo 4 předchází č.13, nebo 5 předchází č.14, nebo 7 předchází č.16; pak je potřebné číst čísla jako součást jednociferného výkladu.  Můžete se zeptat, proč to jsou zrovna tyto čísla a nejsou to např. čísla 12, 15, 17 a 18 atd.? Protože objektivní empirické výzkumy po tisíce let (učení o číslech vzniklo před 5 tisíci lety = 3000 let před Kristem), důkladně prokázalo, že  tato čísla přímo souvisí s mnohem vyšším životním protivenstvím a zátěží.

Číslo 13: (v tarotu SMRT)

Tvrdá práce s pomalejším pokrokem, tento karmický dluh je obtížnější, ale vyplatí se. Často  nepřichází úspěch ihned a snadno, což způsobuje lítost a touhu vzdát se úsilí. Pokud je aplikováno úsilí, snaha není marná - úspěch je na dosah.  Není to znepokojující číslo, představuje kvalitní vedení  mistra nebo Guru. Mezí číslem 4 a narozenou 13 je osoba velmi zvláštní. Je ji těžko předvídat, obtížně analyzovat a hádanku vyřešit. Číslo 13 je jako skrytý poklad, skutečné kvality, ale nemají to tito lidé jednoduché. Mnohé poznatky ukázaly, že číslo 13 je kosmickým tajemstvím, v některých vědeckých poznatků z NASA, je 13. znamením, které obíhá kolem Země a je stálou záhadou. Kristus měl 12 učedníků, a 13.byl jeden! Kristův život je stále nevyřešená záhada. Velká pečeť USA má prominentní význam čísla 13, která nese esoterický význam. Lidé narození v 13 jsou tajemné, jejich chronologie událostí života je těžké zachytit. Je tam obvykle velké tajemství k odhaleni.

V predikci mívá 13 význam neuspokojivé situace, často brání pokračovat v započatém díle, přináší změny různého druhu...

Číslo 14: (v tarotu Mírnost)

Karmický dluh vznikl v předchozím životě, během něhož byla  lidská svoboda zneužita. S tímto karmickým dluhem jsou jedinci nuceni se přizpůsobovat neustále se měnícím okolnostem a neočekávaných událostí, a je i symbolem psychických potíží. Klíčem tohoto dluhu je závazek. Život se podobá jízdě na horské dráze. Ve správném směru bude jedinec cestovat jedině za předpokladu, že  jeho srdce bude nastaven na to, co je pravdivé a dobré. V predikci mívá význam náhlých, neočekávaných změn, silný prvek rizika spojeným s nebezpečím v důsledku neprozíravých rozhodnutích a jednání s odolností druhých vůči vám samotným... S pozitivními čísly přináší náhlé či neočekávané pozitivní změny... Více k číslu 14  - viz. dole odstavec 11 (pan Kulínský)

 

Číslo 16:

(v tarotu VĚŽ)

 

16 v predikci:

Rozbitá tvrz, padající věž ukazuje  zničení pýchy a marnosti, osudový zásah, spravedlnosti, BLESK rozbil TVRZ. Kde se 16 objeví, jde o nebezpečí zhroucení plánů a co bylo vybudováno.16 je o pádu  ega a čištění duše a všeho co člověk postavil...

U č.16 sice člověk může pociťovat situační těžkosti,  ale nemusí to dopadne špatně. Například  u studentů není nic výjimečného, že při studiích se u některých objevuje číslo 16, zkoušky dopadnou dobře. Toto číslo, že zkoušky nebudou lehké a studující nemá hodil své povinnosti k učení za hlavu... Číslo 16 dává s předstihem nadvědomí vyšší realitu, která nemusí vpadnout do života, jestliže pro to něco udělá.

Význam 16 vychází z mytologie "o pádu Babylonské věže", kterou stavěli až do nebes k Bohu. Stvořitel se rozzlobil a věž se zhroutila - proto Věž = č.16 značí zhroucení, pád, ztráty, neštěstí i úmrtí..., neboť když spadne stavení, zůstávají pod troskami i lidé... Z takových a jiných... vznikly ( již před několika tisíci lety) metafyzické významy čísel.

č.16 je sice v Tarotu i v prediktivní numerologii hrozbou, protože v nejhorším případě představuje pád, úpadek, ztráty - přichází  inflace - "vyhnání z ráje". Je to následek boje ducha s Boží vůli. Velké plány se nesnášejí bojují proti sobě. Když se osud hodně rozzlobí, bývá to prohraná bitva a člověk je ponížen v rozpadu, který přichází. Vše, co bylo vyrobeno, a vše, co slouží k oddělení člověka od zdroje života, protože je zničeno. Přes 16, se provádí shledání s velkým duchem. Jedině pokora vede k úspěchu, protože naučí sledovat náznaky vyšší reality.

Číslo 16 můžete vykrátit na 7 (16= 7, 25 = 7); ale NE vždycky. Jde-li o predikci, používají se v ní i dvouciferná čísla, protože pro věštění není 7 stejná, jako 16.  Šestnáctka je stupnici tónu "D", ale 7 stupnici tónu "H", a to není pro věštění stejné. Západní systém přiřadil číslům hodnotu abecedy, kdežto východní systémy Chaldejci, Kabbalah, Véda - Indie... přiřadily číslům hodnotu zvukem, to je přesnější, číslo 16 nemůže být stejné, jako číslo7

Tak jako lze u  PLUTA říci, že jde vyšší oktávu MARSU, nebudou to astrologové považovat za stejné. MARS je hrozivý, ale PLUTO hrozivější. Pluto, řecky Hádés, byl považován za vládce temnoty a podsvětní říše mrtvých. Plutonské obsahy připadají tak děsivé, že se bojíme pohlédnout na ně zblízka a přímo, stejně jako na všechno, co leží ve stínu a ve tmě. Posvítit se nám však  do této tmy nechce, my se totiž bojíme rádi.

 

Číslo 19: (v tarotu SLUNCE)

19 je karmickým dluhem, i když v Tarotu značí nejlepší číslo pod názvem Slunce. Nelze však plést jablka s hruškami - tarot a datum narození jsou dvě rozdílné věci. Budete-li hledat tzv. "parazitující čísla", najdete mezi nimi (díky výše uvedenému) i číslo 19. Jedním z hlavních důvodů  je, že tito zrozenci nechtějí naslouchat nebo přijmout pomoc a radu druhých... Tento dluh se může stát vězením, pokud jedinec nechce otevírat reality, pak přináší osamělost a odcizení. Nebylo jich málo, kteří s č.19 žádali o rozbor, protože se místo úspěchů a prosperity topili  v dluzích a hrozila jim exekuce.

I když se č. 19 říká "Princ nebes" a v Tarotu znamená nejpříznivější pozitivní číslo, člověk narozený 19.dne čelí všem tajemstvím života, které jsou skrytá a najednou je něčím vytáhnou na světlo... Jsou to zkoušky odolnosti... V datech narození se toto číslo hodnotí jinak, než ve výkladu karet, kdy 19", v tarotu značí šťastnou kartu. Přesto s negativní kartou může 19 přinést - neúspěch a zhroucení nadějí. Jiná čísla jsou také pozitivní, a přesto přinesly to samé - viz dole příklady numerologických roků.

Číslo 22:  (v tarotu 0)

Je nejsilnější číslo, často nazývané "Stavebním mistrem".  Stejně jako 11, 22 se mohou snadno srazit z vlastních ambicí, což způsobuje těžké vnitřní tlaky až duševní potíže. Dvaadvacet s sebou nese psychické dary, jako je zvýšená citlivost, fantaz často zaměňovaný za intuici, ale i duchovní probuzení s nástrahami a zaměňováním reality s fikcí (iluzemi a bludy). V numerologii se 22 používá, ale tarotová karta pro toto číslo je bez čísla. 

Číslo 33:  

Je nejvlivnější ze všech čísel.  Je to mistr učitel,  33 kombinuje 11 a 22 a přináší svůj potenciál na další úroveň.  Vyjádříme-li naplno, 33 postrádá osobní ambice, a místo toho se zaměřuje značné na schopnosti  duchovní a k povznesení lidstva. Jejím odhodláním je usilovat o pochopení a moudrost, než kázat ostatním. Číslo 11 představuje vizi; číslo 22 spojuje vizi s akcí; číslo 33 nabízí pomoc ve světě.

 

Význam čísel je vložen i do TAROTU

 

U tarotových karet, jak  velkých, tak v malých arkánech má většina karet pozitivní a současně i negativní významy. Z karet "Mečů" mají  lidé hrůzu, neboť i jejich pozitivní VÝZNAMY  jsou STRAŠIDELNÉ. A ty, které mají NEGATIVNÍ VÝZNAMY, jsou ještě více STRAŠIDELNĚJŠÍ.  Má-li kartářka špatnou ruku (špatně naladěna...)  může tahat nepěkné karty jednu za druhou - viz.166,  

Z jednoho výkladu klientka  nespala celý rok. Každý bázlivý není, ale přesto nemá jistotu, že se to špatné nevyplní, když už byly takové karty vytaženy. Co když karty zrovna před něčím varují? A každá kartářka přeci říká, že karty nelžou! Ani pozitivní věštba se nemusí  vyplnit pozitivně, přesvědčil se o tom i bývalý šéf-dirigent Bohumil Kulínský- viz.níže  příklad 11) Posuďte sami:

ESO  mečů: Pozitivní význam: Příznivé pro finance, Síla; Náhlá pracovní změna...

Negativní: Sebedestrukce; Násilí; Tyranie; Zraňující spory; Operace... 

2 mečů: Pozitivní: Patová situace, Blokády, Dualita, Neexistující řešení...

                    Negativní: Napětí; Stavy odporu; Úzkost; Rozčarování; Rozchod... 

3 mečů:  Pozitivní: Bolesti; Starosti; Smutek; Žal; Nepřátelství; Zlomené srdce...

                         Negativní:  Obvinění; Ztráty; Odloučení; Rozchod; Rozvod; Deprese...

4 mečů:  Pozitivní: Pracovní potíže, nezdar; Síly u konce; Násilné změny...

                         Negativní: Neplodnost; Nemoc; Hospitalizace; Neštěstí; Nehoda...

5 mečů:  Pozitivní: Porážka; Násilí; Ponížení; Propad u zkoušek; Neúspěch plánů...

                         Negativní: Prohra; Finanč.ztráty; Problémy; Úřední - soudní spory; Rozchod...

6 mečů:  Pozitivní: Změny a odchod; Rozloučení; Útěk; Vystěhování...

                         Negativní: Rozpad jistot; Změny ve vztahu; Rozchod; Bolestný odchod...

7 mečů:  Pozitivní: Intriky; Klam; Zrada; Ztráty; Ztroskotání plánů; Marnost...

                        Negativní: Konflikty;Být podveden,okraden-vykraden; Deprese;Špat.zdraví...

8 mečů:  Pozitivní: Pokoření; Ponížení; Útisk; Ublížení; Duševní potíže...

                        Negativní: Překážky; Zrada; Úzkost; Traumata, Nemoc; Nehoda; Neštěstí...

9 mečů:  Pozitivní: Velké starosti; Existenč.ohrožení;Těžká nemoc; Šok; Zlý osud...

                        Negativní: Samota; Starosti; Hrůza; Deprese; Násilí; Neštěstí; Smrt...

NEJDE VŠAK JEN O KARTY MEČŮ

7 holí:  Pozitiv: Soudní a jiné pře; Přerůstání problémů; Krize...

                      Negativní: Překážky;Bezradnost; Újma; Nepřátelé; Těžkosti - vztahy - práce... 

9 holí:  Pozitiv: Pochybnosti; Nevrácená půjčka; Omezení, Ohrožení; Zranění...

                      Negativní: Překážky;Nepřízeň všeho druhu; Těžkosti; Deprese... 

10 holí: Pozitiv: Slepá ulička;Špatná perspektiva; Krize;Útlak;Vyčerpání;Pracovní stres...

                      Negativní: Prohra; Trápení; Osamělost; Beznaděj; Nátlak; Deprese;... 

5pentaklů: Pozitivní: Chudoba;Ztráta majetku,domova;Nouze;Muka;Ohrožení;Zhroucení...

                                Negativní: Krize;Hroucení; Úpadek;Ztráty;Bankrot; Trosky;Samota;Slzy... 

4 pohárů:  Pozitiv: Nuda;Nespokojenost; Zklamání;Hořkost; Nelibost; Pasivita...

                               Negativní: Konflikt vztahu;Vztah vyprchal;Nenavázaný vztah;Raněné city.. 

5 pohárů:  Pozitiv: Ztráty;Zklamání;Smutek;Bolest;Bezmoc;Existenční potíže;Deprese...

                               Negativní: Skandál; Ztráta peněz; Neúspěch; Frustrace;Rozchod;Potrat... 

7 pohárů:  Pozitiv: Sny; Nereálné očekávání; Zmatek; Bloudění...

                               Negativní: Omyly; Pracovní nezdary;Nespokojenost; Kruté vystřízlivění... 

8 pohárů:  Pozitiv: Změna práce či místa;Rozluka;Zklamání;Smutek; Žal; Život.změny...

                               Negativní: Nechtěné změny, Ztráta práce; Prohra; Úpadek; Rozchod... 

Vzájemná korelace čísel 8 + 9 s událostmi:

Poznámka k č.7: (viz. nahoře 8+7)

V sedmém domě astrologie nazývá Saturna "Pánem znamení Vah", díky tomu jsou Váhy považovány za rovnováhu a symbol jednomyslných a spravedlivých rozhodnutí. Ovšem díky Saturnu je 7 v numerologii "Malou, karmou" a  často  též spojována s nečekanými nepříjemnostmi, rizikem, onemocnění, ztrátami, komplikacemi na cestách, konflikty, válkou...

Souvztažnost k číslu 9 (Mars):

Číslo 11:

V pozitivní významu:

Život,energii, ZDRAVÍ, smyslnost, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, překonání  překážek... Jedenáctka ale také z různých důvodů přitahuje osudové partnery. 

V negativním významu:

Hrubost, násilí, brutalita, zrada ze strany přátel, ale také od tajných nepřátel atd. V 11 astrologickém domu např. vládne URAN, SATURN, v povýšení MERKUR. Vědci přičítají URANU vliv na přírodních katastrofách, v blízkosti rovníku působí jako obří vysavač, který z mraků vysaje  elektromagnetické částice, i když je 3,14 miliard km vzdálený od Země. Planeta URAN je  jinak vyšší oktávou MERKURU, a PLUTO zase vyšší oktáva MARSU. 

Teroristický útok v USA -  11.9.2001

Výše uvedený 11 den + 9 měsíc = opět č.11; Od tohoto data do konce roku  zbývalo 111 dnů; Rok má 365 dnů, když se od 365 odečte 111 = 254 dnů, ale 2+5+4 = opět 11.  Na palubě letadla údajně bylo 254 cestujících, což  je 2+5+4 = opět č.11  Mnoho podivných shodností.

Foto zachycuje podobiznu ZLA

Uvedl jsem několik příkladů o číslech a jejich korelaci.  Významy čísel se lidstvo začalo zabývat již před 5 tisíci lety (viz. Hermes Trismegistos), své poznatky využívá, aby se lidé vyhnuli zvratům... Existují síly, které mají nad námi větší  moc než  my. Můžeme je nazvat osudem, Boží mocí nebo "nekonečnou Sílou", která  řídi  chod celého vesmíru... Určitě jste už četli o recesistech, kteří v žádné takové síly nevěří, viz níže

1) Parte z legrace sám sobě napsal Luboš H. (†19) na Facebook. Stálo na něm: "12.6.2010 zemřel při dopravní nehodě."  Zřejmě, aby uvěřil, stalo se o rok později v neděli 12.6.2011. Když v noci vezl kamarádku z oslavy domů, na zpáteční cestě boural. Uhořel v půjčeném sporťáku, v policejním autě, do kterého to napálil, zemřeli tři lidé. Jestliže to Luboš H. napsal krátce před nebo v této době, je logické, že vše, co vyšleme do éteru vesmíru, nějakou dobu trvá než se vrátí zpět v "žádané" podobě. Sešel se v další rok se stejným dnem s měsícem  a Lubošovi H. se "přání" vyplnilo.

Ve vesmíru existují především rezonance, které se vzájemně přitahují, čísla vyjadřují příznivé či nepříznivé astrální vzory, které vytváří  situace. Vše, co je spojeno s  energií vesmíru a čísly se neliší. Myšlenky, slova, projevy... jsou energie vyslané do atmosféry a odtud se nám vrací nazpět vše, co ze sebe vydáváme.

 

TŘI  DŮLEŽITÉ  VIBRACE:

Jsme nositeli  třech velkých vibrací: PSYCHIKA je velmi silnou vibrací až do středního věku - cca 40 let; osud je sklizení naší karmy a vyspělosti, doprovází nás až do smrti, stejně jako jméno, které nám bylo dáno rodinou při narození. Z toho vyplývá: 

Datum narození+rodné jméno s příjmením = karmický vzorec >klíč k tajemství osudu  Lidská vůle je lidský charakter = karma. Jakou má člověk karmu, takový má projev své vůle, vůle se však dá měnit, a tím i KARMA. Karma neboli příčina, která vtiskla každému člověku charakterje příčinou jeho rozhodnutí a výsledek skutků, jež tvoří osud. Osobnost jako taková vytváří svůj osud skrze své skutky a není to nic jiného než výsledek činností a nečinnosti v osobním životě.

Proto má karma název: "Zákon příčiny a následku".  Osud jsme však schopni skrze vlastní úsilí změnit, protože karma je jedním z faktorů, který tento kurz ovlivňuje. Jméno a příjmení je neoddělitelnou součástí karmy (tajemného zákona osudu), neboť každá bytost dědí po předcích dobré a špatné sklony, a proto je osud věrným odrazem osobnosti. Jméno a příjmení je tudíž součástí prediktivní numerologie. 

Numerologie vychází z pevně daných základů, kdežto výklad karetnahodile vytažených "karet". ASTROLOGOVÉ o kartách nechtějí ani slyšet, natož si z nich nechávat věštit. Každý výklad karet ukazuje něco jiného

Když si k tomu samému necháte udělat výklady čtyři, mohou vám být sděleny čtyři rozdílné verze, což se u předpovědí s prediktivní  numerologii  nemůže stát! 

Pokud jde o astrologické prognózy, ta se zabývá postavením planet a podle toho se odvozuje předvídání budoucnosti. Prediktivní numerologie jde daleko za rámec pohledu na tyto energie. Ve vesmíru existuje bezpočet i dalších energií, které mají svůj vlastní vliv ------ viz. "Energie planet a účinky karmy".

 

 Astrologie není nepovažována za prediktivní vědu, sdělují to samotní astrologové- viz. světoznámého průkopníka transpersonální astrologie Dane Rudhyara nebo mezinárodně renomovaného Františka Štefka, anebo televizní pořad Karla Šípa "Všechnopárty"

Také mnoho předpovědí, zveřejněné v mediích o osudech známých osob, vítězství voleb politických stran, SuperStar... ap., se nevyplnilo, nebo se vyplnilo  zcela opačně. Stačí zpětné tyto předpovědi porovnat s konečným výsledkem. Spolek Sisyfos.CZ  uděluje každý rok za astrologické předpovědi  "Bludné balvany".

Ani Nostradamus (který nepochybně astrologem byl) svá proroctví nestavěl pouze na postavení  hvězd, k astrologii využíval chaldejské orákulum a kabalu...

Numerologické věštění

Od pradávna existuje numerologie popisná, jasnovidecká - věštecká = prediktivní (což uvádím na mých stránkách již několik let - viz. ceník ).

Cyklické - osobní roky + numerologická mřížka.., jsou součástí numerologie popisné, není to přímé věštění, jako s kartami nebo čtení z ruky a tváře...

Lidé považují za věštění všechno! Když se tazateli sdělují běžné fráze, že "je kreativní, ambiciózní, zvláštní, neskutečný, inteligentní...Má dvojí tváří, je tvrdohlavý...", říká se tomu věštění budoucnosti. O jaké věštění jde? Vždyť to nic nesděluje! V přirovnání to je stejné. jako tvrzení, že"klika od dveří je telefon". Věštit znamená předpovídat situací a událostí pro konkrétní rok, ev. měsíc, den, nikoliv sdělování povahových rysů, které se hodí říci každému, protože tím nikoho neurazíte. Jaký kdo je, se týká profilu osobností, který nesděluje, co se stane.

Příklady ukazují, co se stává, když se věští

jen numerologickým  rokem

2) zpěvák Patrik Stoklasa:

Osobní rok č.1; autonehoda 19.10.2004


3)  hudební skladatel Karel Svoboda:

      2007 rok 3:  Leden 2007 sebevražda.  


4) zpěvačka Iveta Bartošová:  

Po rozvodu Ivety Bartošové s Jiřím Pomeje udělali věštci ke konci roku 2010 několik předpovědí, můžete je posoudit - zde 


5) CK Václav Fischer

Do 9 let - 2x totálně zbankrotoval  > 2005 + 2009

VÝSLEDEK:  2005bankrot, exekuce majetku = místo peněz bankrot

                         2009 místo štěstí 2. bankrot, odchod do ciziny; Existenční  těžkosti u p. Fischera již ukazuje rok 2001 - 2002, již 4 roky před jeho totální exekucí

 


6) zpěvák Ladislav Kerndl

V roce 1994 nádorové onemocnění. Po operaci a ozařování zhubnul o 32 kg, lékaři nedávali šance na přežití.

VÝSLEDEK:  nepříznivá 9 > uzdravení...

7) zpěvák Petr Muk .........................ve 2010........č.9..... zpěvák zemřel

8) šéfkuchař Zdeněk Pohlreich  ve 2011........č.9..... sňatek + finanční zisky...

 Všichni tři byli v roce 9, ale neprožili ho stejně  


9) podnikatel Václav Kočka

2008 > rok 3: - pozitivní číslo pro štěstí, šťastné období, radost, hojnost... 

VÝSLEDEK: v říjnu 2008 byl v restauraci  zastřelen;

 

10) zpěvačka Hana Horecká

2011 > rok1: - pozitivní číslo pro štěstí, radost, nové příležitosti, úspěch...

VÝSLEDEK: příznivá 1, ale potíže, konflikty, psychiatrie - dlouhodobější pobyt...

Oba byli v "pozitivním roce"; člověk nepředpokládá, že by se mu mohlo něco špatného stát ani ve špatném roce, natož v pozitivním,   1.případ skončil tragédii;  2.  případ málem skončil stejně.


11) dirigent Bohumil Kulínský:

Web 19.3.2008 uvádí: "Kulínského nad vodou drží kartářka...". Při dotazu redaktorky ve smyslu, jak to s p. Kulínským vypadá, zda jeho horoskop naznačuje, že do vězení nepůjde, kartářka sděluje >> videozáznam<<  „NEJDE tak o horoskop, jako o výklad Tarotu. Bohumil vývojově dobré, pozitivní karty, takže já se domnívám, že dopady by mohly být spíše kladné..., Bohumil by konečně mohl tuhle kapitolu života definitivně uzavřít... a dospět k nějakému klidu...


12)  Dne 6.4.2011-21:20 v TOP-STAR numeroložka Z.R.S, zpěváku Petru Kolářovi věštila, že "...žije ve třetím numerologickém roce, který nedává bourat si život..." Tím na dotaz, zda se kvůli odhalené manželské nevěře nerozvede, odpověděla, že bude v rodině všechno v pořádku... Jenže zpěvák měl kromě relativně "šťastné 3" v předpovědi další  čísla, která ukazují velké starosti a trápení..., a to odpovídá úplně něčemu jinému...

Zpěvákovo osobní rok 3 trval do 20.6.2012 - od věštění numeroložky neuplynul ani rok a deník Blesk 27.3.2012 na titulní straně psal, že se zpěvák Petr Kolář rozvádí a přijde o obě děti... A probíralo se to celý rok 2012. A pak věštěte z osobního roku!


13) Příklad klientky pod číslem 98 se dá rovněž počítat za nevydařené věštění numerologickým rokem, které klientce slibovalo úspěch. Poslechla numeroložku, dala výpověď  a na dlouhou dobu zůstala bez práce a peněz.


14) I pozitivní číslo numerologického roku, se může vyplnit zcela jinak, než člověk počítal - o tom se přesvědčila samotná numeroložka - astroložka, Nelze se spoléhat na osobní rok. Osud není závislý na osobním roku - více "numerologie VĚŠTECKÁ" 


15) Numerologické věštění není o jednom čísle,  to by bylo hodně málo, to NIC není; predikce se skládá z 9 čísel, řetězce, z něhož se čte jako z karet, jenže karty neumí to, k čemu byla stvořená numerologie věštecká. A pokud bylo změněno jméno, dělá se výpočet o šest čísel navíc, aby bylo možné porovnat karmické vlivy z nastalých změn. To představují opakující se stejná čísla. Statistiky rozborů jasně ukazují, při kterých stejných číslech došlo k existenčnímu zhroucení, ztrátám peněz, majetku, práce, onemocnění rakovinou, úmrtí...atd. Čísla ukazují i oblast, která sděluje o jaké změny půjde, zda budou dobré nebo špatné? Opakující stejná čísla značí sílu zátěží (karmy) a nakolik bude člověk moci své situace ovlivnit, a  co již moc neovlivní. Ale samozřejmě ukazují i to, kdy bude lépe...


Na mých stránkách mám  ofocených pouze 189 emailu, které potvrzují, že jsou klienti  spokojeni a  předpovědi se vyplňují, i na měsíc + den

viz.č.178 + 180,186,187

Samozřejmě, že „Na světě neexistuje ten, který se zavděčí všem“, kopie emailů o zpětné vazbě klientů však u jiných věštců (jako u mě) neexistují.

Celkově ke kartám a osobním rokům lze říci:

1) Tarotové karty:

Panu Kulínskému nepomohly, naopak přivedly k šokujícímu vystřízlivění. Nezjistily ani to, co bude do roka, natož, co přinesou další roky To je realita karet (jakýchkoliv), protože jejich výklady jsou o matematické náhodě. Řekněte kartám, ať vám 3x po sobě sdělí stejný osud; ani OMYLEM se to nestane, protože pokaždé si Vy (nebo kartářka) vytáhnete karty jiné=pokaždé jiný osud.

  A astrologové to velmi dobře ví, a proto také o kartách nechtějí ani slyšet!  Natož, aby si z nich nechávali věštit.

Čím více budete karty vykládat, tím více se vzdalujete od toho, co se skutečně vyplní. Ze 2 výkladů alespoň můžete počítat s jedním nebo druhým výkladem (pokud bylo věštění správně). A s čím budete počítat při  5 nebo 20 výkladech? 

Karty používám, ale jen pro výklady do jednoho roku a nesnažím se jimi nahradit to, co nahradit nelze. Karty "netrápím" neustálým míchám a výklady, protože čím více výkladů, tím násilnějí karty zkreslují  informace. Raději ke kartám přidám numero-logii..., protože mohu pokračovat v předpovědích do dalších let.

2) Numerologické roky:

Numerologický rok není věštění, ale odvozené hádání. Nezabývá se tím, co se stane, nepatří mezi prediktivní principy předvídání a za přímé věštění se nepovažuje! Že jste v pozitivním numerologickém roce, ještě neznamená, že takový rok prožijete šťastně. Každé číslo roku má totiž 2 významy=pozitivní+negativní. Z čísla roku nevidíte převládající tendence, pozitivní se může vyplnit zcela negativně a negativní velmi pozitivně viz. shora uvedené příklady. Numerologický rok není věštění!

Někteří se stále pokoušejí věštit numerologickým rokem a numerologickou mřížkou - (viz.níže), ale prognózy se vyplňují jinak. O tom  se již přesvědčilo mnoho zklamaných. Je mi jasné, že se to jiným numerologům nelíbí, protože "věští" numerologickým rokem, ale výše uvedené příklady jsou fakta! S tím se  budou muset mnozí smířit i kdyby nechtěli! Data narození osob z výše uvedených příkladů jsou na webu, lze si ověřit, zda jejich uvedené osobní roky jsou správné. Opět připomínám, že se počítají od narozenin k dalším narozeninám - nikoliv od 1.ledna.

3) Numerologická  mřížka:

Pokud někdo "věští" z mřížky, není to predikce, poskytuje to pouze přehled o osobnosti. Že máte v numerologické mřížce vlohy pro studie, vrozenou podnikavost, činorodost atd., to nesděluje,  jak  se vám bude v každém roce  dařit  a jak je prožijete.

Běžná Pythagorovo numerologie není věštecká -  viz. zde  

- V pořadu "Všechnopárty" (1.10.2010) moderátora Karla ŠÍPA se to též potvrzuje- video  

      V dnešní době se totiž považuje za věštění úplně všechno,

 někteří zřejmě neví, co slovo "věštění" je?

Také v numerologii I.+II. uvádím dost příkladů, které mohou zlepšit předpovídání budoucnosti. Co se týče predikce, z metafyzických a praktických podkladů nejpřednějšího a nejpřesnějšího alfa-numerologického systému starověkých věštců a jejich čísel, vychází nejlepší věštecké výsledky. Každý druh věštění je totiž možné testovat, nejen jeho přesnost,  fakta z  reference klientů  hovoří samo za sebe.

Kromě východních zemí a Indie je prediktivní numerologie rozšířena a velmi žádána v Americe, vyučuje se tam i na vysokých školách. 

Předpověďmi nikoho nestraším, katastrofické scénáře nesděluji.  Uvedené příklady jsem uvedl jako důkaz o věštění z osobního roku..., Osoby které jsem uvedl vystrašit nemohu, prostě staly se... Co jsem předpověděl 8 měsíců dopředu ( Ivetě Bartošové - Jiřímu Pomeje), se plní také. A pokud si přesto někdo  chce myslet něco jiného, je to jeho věc, přeji mu, aby se jeho věštby také vyplňovaly, jako moje. 

Předpověď má ujasnil situaci a  najít cesty možného východiska, protože vždycky existuje řešení, pokud se nerezignuje.  Má-li např. člověk  přijít o práci, určitě je pro něj lepší, když to ví, než s překvapením zůstane bez práce a peněz. Štěstí a náhody zkrátka přejí připraveným. Když se nám něco přihodí, tak je to jen proto, že jsme pro to zralí.

Člověk žije ve „vysněných světech“ a jeho  představy jsou čistě subjektivní, neboť je nemůže předem s objektivní realitou vyhodnotit. Přijaté informace v sobě zpracovává  pouze podle svých osobních  výhod.  Iluze jsou nezničitelné, vliv fantazie je pro člověka jednodušší než realita, takže abstrakce vedou k významným omylům a iluzím, při kterých se naděje neopírají o skutečnost. Existuje pouze jedna pravda, která je absolutní (objektivní) neměnná. Ta druhá pravda subjektivní (relativní). Subjektivní si lidé přizpůsobují podle svých zájmů, proto omylů a lží existuje ve světě mnoho, odrážejí pestrou škálu zájmů a neznalost.

Někteří lidé se obávají, že jim předpověď řekne, co mají dělat. Předpověď nic nenařizuje,  je pouze zdrojem informací, stejně jako počítač. Můžete je přijmout, odmítnout, stejně jako cokoliv jiného. Počet těch, kterých ezoterika přivedla k lepším citům a odvrátila od zlého, je větší, než by tomu kdo věřil, a denně se zvětšuje. Pro ně už budoucnost není nejistá a pouhou nadějí, ale je pravdou, které rozumí. Existuje názorová shoda, někteří si nepřipouštějí zásady skrytého vlivu vesmírných sil do lidských projevů, protože vše přičítají jen fyzikálním příčinám nebo své vlastní myšlence (myšlení), to ale různá fakta vyvracejí

O kartách viz. "Věštění z karet" a "Kartářských technikách".

Vědomí vybavilo člověka fantazií, která spojuje reálné poznatky nereálným  způsobem a vytváří si obrazy, které v reálném světě neexistují. Pravda vždy naráží na něčí zájmy, a proto bývá popírána. I za rotaci Země se upalovalo. Kdo věří na dvě pravdy, navštěvuje věštce! Pocit velké intuice nemusí být intuicí, ale chtíčem ega. Vědomí si sice něco poskládalo ze střípků pravdy, ale  jinak, než to odpovídá  realitě.

Rozbory vztahů:

S kartami není vidět daleko, na webových stránkách uvádím i příklady, ale lidé pořád mluví jen o kartách. Střídali kartářky jako ponožky a hledají stále nové věštce, protože přes karty není vidět daleko. Kdyby bylo, měli tolik informací o pravdě  budoucnosti, že by to dělat nemuseli. Predikce  to zjistí podrobně, ale běžná numerologie na to nestačí! Příklady jsem uvedl nahoře a též v jiných kapitolách.

Kdy má partnerský rozbor smysl:

  1. Pokud přemýšlíte o tom, zda-li je pro vás partner ten pravý a zda se k sobě hodíte.

  2. Pakliže chcete lépe poznat silné i slabé stránky vašeho vztahu.

  3. Jestliže procházíte krizí a chtěli byste vědět více,

Pokud jsou mezi partnery energie disharmonické, vztahy jsou na 90% též disharmonické. Analýza sděluje úroveň kladů a záporů, zraňované city přináší konflikt, a řešení klidu  bývají mnohem složitější než u jedinců v harmonickém složení. Dvojice mívají rozdílné představy o tom, co by měl druhý partner dělat a dochází k odcizení. 

Kompatibilita ovlivňuje míru štěstí v osobním i partnerském životě, sděluje, jak silné bude pouto (nikoliv pouze sex) mezi partnery. Každý má svůj způsob myšlení, chování a různé  vyjadřování pocitů. Buď jsou společné energie partnerů v synchronizaci nebo rozporuplné. Je-li partnerská úroveň kompatibility chudá, značí to časté konflikty. 

Kompatibilita se obvykle bere v úvahu, když chtějí dva lidé vstoupit do vztahu. Může jít o obchodní, partnerský - manželský  vztah. Anebo jen o náhodný úlet.  Pomůže dobře vysvětlit, proč můžete být přitahovány k těm, kteří se narodili v určitých datech pro vás. Kompatibilita je také konzultace k určení úrovně mezi bratrem a sestrou, otcem a dítětem,  matkou a dítětem, šéfem a jeho podřízeným, učitelem a jeho žákem a tak dále.  

Vztahy přicházejí v mnoha formách a je nemožné běžným způsobem zjistit bez rozboru dat narození, protože to je jediné, co tvoří pevný základ našeho charakteru a osudu. Mnozí  dobře ví, že je mnohem snazší se přestěhovat, změnit své zaměstnání než najít vhodného partnera k soužití.Takže můžeme někoho strašně chtít, ale ten druhý nás chtít nemusí. Lidé se rozcházejí, děti nejsou pojistkou, rozcházejí se lidé i s pěti dětmi. Harmonické a klidné rodinné zázemí je sice sen každého, ale máloco se dokáže tak rychle vytratit, jako ideály. Byl by člověk slepý a hluchý, kdyby ty soustavné rozchody partnerů nevnímal.

V DNA je zakódovaná naše osudová cesta: 

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali vibrační chování DNA, které je nejen zodpovědné za stavbu našeho těla, zdraví a nemocí, ale také slouží jako úložiště dat a komunikace.  Genetický kód se z 90% řídí stejnými pravidly jako lidský jazyk. Proto esoteričtí a duchovní věděli po věky, že naše tělo je slovy jazyka a myšlením programovatelné, protože v DNA  je zakódovaná kvantová instrukce a informace které mluví s lidským tělem.

Paměť DNA je spouštěna v přesně určených cyklech. Tyto kodexy probouzí změny mysli a evoluci vědomí. Vědomí a číselné kódy DNA určují naši existenci. Duch  pomáhá si uvědomit, že duše (schránka ducha = tělo-mozek-vědomí-rozum-logika)  je jiskrou fyzického programu, který je u konce a měl by se rozvinout zpět do stavu vyššího vědomí. To slouží k odemčení podvědomí a zakódované genetické paměti k duchovním a fyzickým prožitkům. To také může odkazovat na vzestup a pád civilizací, našich osobních zkušeností a poznatků..., a tak se i tyto smyčky projevují v časových cyklech. Každý má v sobě zakódované specifické symboly, které nesou vibrace a informace o naši existenci a jeho programu. Všichni jsme kódováni pomocí spouštěčů v podvědomí a informace spojené s životní cestou již předem předurčují naše osudy.

Úspěch nemá 1 aspekt; materiální bohatství je pouze jednou složkou. Úspěch  představuje cestu, nikoli místo určení. Materiální blahobyt je pouze jednou z těch věcí, která nám životní cestu zpříjemňuje,zahrnuje dobré zdraví, energii, naplňující vztahy, psychickou vyrovnanost, pocit pohody a klidnou mysl.

NEMOC a ZDRAVÍ

Doporučuji knihu "Diagnostika karmy" od S.N.Lazareva"  - nemoc je příčinou, proč se člověk začne  zabývat hlouběji  sám sebou. Většinou jde o dlouhodobou a obtěžující nemoc. Člověk zkoušeným osudem začíná tušit, že bude muset učinit větší rozhodnutí a vyvinout mnohem větší úsilí než jen  zajít za lékařem a pro léky. Někdo se začne věnovat světu jógy, meditačním cvičením apod. Ale díky mnohaletému ataku depresí přesto nemusí meditační cvičení a antidepresiva úplně pomoci. Imunita bývá kvůli "psychickému vyhoření" u některých  tak nízká, že nepomáhá jóga, vitamíny, česnek ani bylinkové čaje, natož slibující "kecy", jak kartářky vyčistí  a odblokují čakry nemocných...

Pokud se jedná o duchovní souvislosti, člověk dojde k poznání, že smýšlející Duše by žila v mnohem větší spokojenosti, kdyby začala DŮVĚŘOVAT v existenci  "Vyšších principů", které dokážou účinněji pomáhat z problémů, jež přesahují lidské možnosti.

Je-li člověku dlouhodobě mizerně, přichází na to, že viníkem neřešitelných potíží je zřejmě on sám, a že změna "víry" může přinést marně hledané řešení. Pro spokojenější život je užitečné respektovat, že mozek současně slouží:

Materialismus je jen  jinou formu víry, která VĚŘÍ pouze tomu, co lze vidět, zvážit a změřit, zkoumat smysly a vědeckými přístroji. Ale současné astrofyzikální vědy ukazují, že materialisty jediný uznávaný „hmotný svět“ tvoří jen 4 % z celého vesmíru a v tomto prostoru existuje cosi, co je lidskými smysly a přístroji z 96 % nezachytitelné, a tvoří  naprostou většinu.

Správné či nesprávné informace nepřichází jen od jiných lidí, ale i skrze inspiraci, vnuknutí a intuici. Jsou vnuknutí dobrá, ale také zlomyslná, má-li být člověk vytrestán... Zajisté věštění ukazuje, kam  život člověka směřuje...(nebo bude směřovat),  z toho lze  cestu ke štěstí, anebo "do pekel" vidět. Čemu člověk věří či nevěří je závislé na tom, čím jeho duše žijeIluze a klamání sama sebe ke ŠTĚSTÍ a spokojenému životu nevede, a DOBRO se ZLEM jsou jen součástí přírodních zákonů.

Často se lidé pouštějí do překotných změn zrovna v době, kdy jejich roky zvěstují ztráty,  taková doba se považuje za RIZIKOVOU. Cestovní kancelář Václava Fischera do 9 let - totálně zbankrotovala dvakrát po sobě. Fischer Air, s.r.o. a Cestovní kancelář Fischer, a.s. ještě v roce  2002 zaměstnávala přibližně 100 stewardů, 40 pilotů, 12 mechaniků a 12 dispečerů. Jeho cestovní kancelář přepravila každý rok asi 330 tisíc zákazníků a dosáhla  obratu kolem pěti miliard korun. Jenže podnikatel si bral dluhy aniž by tušil, že ho další roky finančně zatíží, takže se splácením vysokých částek bude "utrum".

Naše duše se neustále učí, aby neprožívala časté "očistce", podle Wikipedie tvoří svět až 80% buddhistů, neboť tato filosofie pocházejíc z hinduistického náboženství dává mnoho rad, jak "duševním očistcům" předcházet. Jenom v Číně je asi 1,5 miliardy buddhistů, viz "Karma a reinkarnace" Edgar Cayce, jasnovidec napsal také knihu o "Reinkarnaci" - viz "Jasnovidci".

Štěstí

Ve správný čas a na správném místě si lze štěstí "chytit". Hodně lidí mělo štěstí v ruce, ale nechali ho utéci, jako vodu mezi prsty. Člověk je idealista a někteří jsou celoživotní hledači ideálů, myslí si, že někde čeká ještě lepší ideál, a tak stále hledají... Možná jednou to štěstí najdou, až ve správný čas - na správném místě štěstí opět "chytnou za pačesy".

Mnoho lidí roky se štěstím promarnilo, mysleli si, že si je najde samo. Ale vesmírné zákony dbají, abychom se přičinili, protože "Zadarmo ani kuře nehrabe", samo se nic neudělá Stejná osoba má různý osud v různých dobách“. Kupříkladu Václav Havel by se nikdy nestal prezidentem před rokem 1989, bez ohledu na to, jak by se usilovně snažil.  Ale prezidentem přeci nechtějí být všichni - je spoustu věcí, které přináší štěstí.

O minulých životech viz. "Věštění z karet"

Druhy numerologií a predikce budoucnosti:    viz."Numerologii I."

  Rozbory ukazují, co všechno tvoří náš osud: viz."Numerologie II."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

 

 

 

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

CENÍK

Zájem o mé služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura,  Věštění, Věštění  osudu a karma, Věštění budoucnosti, Věštba budoucnosti - zákony úspěchu, Věštba - jsme účastníky kosmické hry, Věštění budoucnosti - duše, mysl a tělo, Věštění osudu - duše a stres,  Věštecké služby - duše a temnota,  Předpovídání budoucnosti - zákony života, Věštění osudu -osud lze poznat a předpovídat,  Budoucnost, Karty, Věštění z karet, Výklad karet, Výklad karet a věštění, Věštba z karet,  Numerologické věštění, Numerologie -věštění budoucnosti, Věštění pomocí numerologie,  Horoskop, Horoskopu na daný rok,  Numerologie -rozbor vztahů, Věštění z obličeje, Věštba z tváře, Čtení z tváře, Vykládání  z  tváře, Fyziognomie, Věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie,  Věštění podle otázek, Životní cesta, Tajemství osudové cesty, Příznivost životní cesty, Láska a partnerské vztahy, Partnerské vztahy, Hledání  životní cesty, Negativní zážitky,  Citové zátěže,  Ezoterika, Duchovno, Duše a přenos myšlenek, Duše a zdraví, Zákony velké hry života, Velká  hra  života,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu, Zákon karmy, Zákon příčiny a následku, Karma a osud,  Karmické příklady,  Snížení karmy, Snižte svou karmu,  Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón, Zajímavosti o věštbách, Věštecké zajímavosti, Reference, Co o mně napsali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: J.Bajura