VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

        

 

 

 

       Jan Bajura

 www.vesteni-osudu.cz

 

                                                ÚVOD

 

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše jednání, pocity, snažení a myšlenky jsou vzájemně propojeny, ovlivňují běh věcí,  zpomalují či urychlují naše záměry. Člověk bezděčně podléhá intuitivním inspiracím (vnuknutím) ze svého nitra, které ho tajně nutí k dobru a lidskému pokroku. Na druhé straně je vydán různým svodům světa, a ač vnitřní nutkání  mu radí, aby se těmto pokušením vyhnul, přece jen občas jim  podlehne.Výslednice těchto dvou skutkových řad tvoří lidský osud.

Za horizont času nevidíme, jako detaily  krajiny, která je hodně vzdálená.  Některé děje do jisté míry můžeme odhadnout, např. co nás čeká další den, následující týden, příští měsíc a podobně, ale neodhadneme vlivy s kterými nepočítáme a jež strhnou náš život jiným směrem.  Tyto vlivy vycházejí částečně z nás, protože nejsme například s něčím spokojeni, ale mnohem více je to tím, že nežijeme na tomto světě sami, ale s mnoha dalšími lidmi, s nimiž se vzájemně ovlivňujeme.

Často žijeme emočními pocity, které nám mohou dělat těžkosti ve výběru a v rozhodování, na kterém závisí naše spokojenost: např. jakou kariéru si vybrat, zda nový partner je ten pravý a vstoupit do manželství, který byt si pronajmout či který dům si koupit - a tak dále po celý život. V těchto záležitostech není možné učinit správné rozhodnutí použitím pouhé racionality, zvláště když nemáme zkušenosti a moudrost nabýváme postupně během života. Jako základ pro rozhodování, komu důvěřovat, s kým uzavřít sňatek, jaké zaměstnání přijmout atd., nevyhodnotí dobře pouhá logika. Rozum je v tom, co nezná  naprosto slepý. Určité věci si můžeme racionálně naplánovat, stanovujeme si, různé věci si domlouváme a organizujeme setkání apod., lidem se ale ve hře života nedaří mít pod kontrolou "náhody". Co bude za tři měsíce, za půl roku, co přinese další rok; co bude za tři roky, za pět let? Přesto se to lidé snaží zjišťovat stále donekonečna. A úspěšně. Nástrojem pro to jsou orákula, věštby.

Lidé se nerodí sobě rovni, nejméně ze všeho štěstím a bohatstvím, příkladem je sociální nerovnost. Někteří ve své  kariéře a vztazích postoupí vpřed bez velké námahy, jiní úspěch nepřekročí s velkým úsilím. Někdo se během určitého období může  "udřít k smrti" a velký úspěch se přesto nedostavuje, zatímco v jiné době to jde s mnohem menší námahou. Příznivé shody okolností a situace přináší příznivé změny, jež posunou člověka na vyšší úroveň, do jiné oblasti. Je to proto, že v různých dobách máme různý osud, říká se mu individuální osud.  Zatímco osud jako takový, se týká Štěstěny celého života, individuální osud se vztahuje k přesně stanovené době.

Předpovědi by neměly být dramatické- viz. příklad č.125 , ale slibované pohádky mohou mít  dramatickou dohru, viz. Občanské judo "17.1.2010...mladík uvěřil, že bude šťastný", slíbená výhra ve sportce se však nekonala, a protože syn slíbil mamince z výhry koupit  "baráček", ze zklamání se oběsil. Děti rády věří ve vlkodlaky a víly a  dospělí  zase na LŽI. Pokud však lidem říkáte jenom to, co chtějí slyšet, jste zodpovědní za jejich hluchotu.

Existuje jen jedno zlo, neznalost (Buddha).  Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud zase rád připomínal, že "Spása člověka spočívá v tom, že si vždy může svobodně vybrat" - viz. č.157. Strkat hlavu do písku, jako pštros a říkat si, "Co nevím a nevidím, to se mně netýká", je také jedna z možností svobodného výběru - více viz "Věštění z data...; Věštění z karet ; Kartářské techniky"

Duchovní oblast není možné analyzovat fyzickými prostředky, ani psychologií, sociologií či politologií, jedině  duchovními prostředky. Není nic horšího, než překvapení nepřipraveného, pro sebevědomého to je dvojí zaskočení. Výklad je možno nasměrovat do jedné aktuální oblasti života či se věnovat řešení  konkrétního problému. Člověku ke správnému rozhodnutí stačí  signál, že by mohl nějaký průběh událostí skončit nezdarem. Kdykoli se v jeho nitru objeví intuitivní pocit nebezpečí, je schopen s daleko větší sebejistotou danou možnost  opustit nebo ji  hlouběji promyslet a zredukovat na počet, který je schopen zvládnout.Krátce řečeno, informace zvyšují impuls k větší vnímavosti  pocitů a k prozíravějšímu  rozhodování.  Nerozhodnost však může být stejně špatná, jako mylné rozhodnutí. Lidé  byli obdarování inteligencí proto, aby ji používali a mohli své osudy měnit.

                         Kariéra, práce, peníze...                               

Naše podvědomí disponuje energií a schopnostmi, které nás vedou k cílům, hranice úspěchu nejsou vymezeny, jestliže si je sami nepostavíme a pokud se něčeho sami nevzdáme. Všechny problémy jsou řešitelné, pokud  nerezignujeme, neexistuje žádná nevyhnutelná karma, jež se projevuje jako osud, který by se nedal změnit, není nám předem určené žádné trápení, ale poznání, že život je výsledkem našeho myšlení. Život má svůj rytmus, lze ho počítat v 9-ročních cyklech. Má svůj příliv a odliv, jako se den střídá s nocí, prožíváme devět určitých období a v každém z nich něco řešíme. A pokud nevyřešíme, v dalším novém devítiletém cyklu se to objeví znovu, třebaže v jiné obměně.  Někteří za jedno devítileté období významně postoupili v kariéře, zbohatli, uzavřeli sňatek, založili rodinu, jiní zchudli, rozvedli se (stihli to i 2x...) Ale to se stává, takový je život.

Co udělat a být stále šťastný?  Celá léta může člověk hledat svou nejvhodnější životní dráhu, neuspěje-li v jednom, hledá druhou. Každé povolání, je jedná fáze, jedno životní období, naše cesta se dá analogicky přirovnat k cestování  od jednoho vrcholu k druhému, jež rozšiřují naše obzory. Všichni se můžeme sebe zeptat: „Kam vede naše cesta, po které zrovna jdeme?“ Nevěřím, že nikoho nezajímá, co se skrývá za každým novým horizontem - tedy v každém dalším roce.  

                                 Zajímat se  o BUDOUCNOST nebo nezajímat?                                             

Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám. Život je jako počasí, budoucnost není pevně dána, ukazuje cesty, mezi kterými si lze vybrat. Nic není věčné, nezůstáváme stále mladí, ani nejsme dneska stejní, jako před rokem a dalšími roky; Nemyslíme, nemluvíme a nejednáme stejně jako dřív, máme jiný řebříček hodnot a priorit, duchovně a duševně i fyzicky se měníme. I buňky našeho těla se neustále obnovují a vědci tvrdí, že každých 7 let získáváme nové tělo, přesto ne navěky. Cesta bez konce, je jen v nekonečném duchu...

Všichni máme svojí šťastnou hvězdu, ale málokdo za ní jde, buď o ní neví nebo v ní nevěří. Mnoho věcí by mohlo být zcela jasných, pokud by našel správné schody do pozemských "rájů, k tolika splněným přáním a velkým snům o kterých lidé sní po celá staletí. Kolik kroků je třeba k naplnění své touhy? Někteří jsou již velmi unavení, už dlouho jdou. Někteří ale vědí, že stačí zapomenout na jeden jediný krok na velké cestě k ráji, a možná ten opomenutý krok rozhodne, jestli do toho ráje dojdou? Tolik kroků někdy lidé udělají a řeknou si, že ten jeden krok je zbytečný a nepotřebný. A třeba ten poslední krok je tím, který rozhodne o celé cestě. Třeba ten krok, který může člověk ještě udělat, bude oním důležitým krokem, jež jeho cestu změní. Možná  zítra či za týden udělá ten rozhodující krok do svého ráje  

 

K čemu předpovídat:

Sňatky, zklamání a nenávist:

Zklamání, nevděčnost a rozchody vychází z křehkosti přátelských pout a stávají se vždy pro člověka pramenem trpkosti, jež jsou smutným štěstím. Jak je možné, že se dva lidé měli rádi,  jeden bez druhého "nemohl dýchat", každou chvíli si říkali "miluji Tě" a nyní se nenávidí k smrti. Proč mezi lidmi často existuje pouze jednostranná láska a ta nejupřímnější bývá často přijímána lhostejně. Proč se může ta láska změnit až v nenávist?

 

Odpověď je snadná. Nestačí se zamilovat do někoho, který se nám líbí a kterému přisuzujeme pěkné vlastnosti. Až když s ním začneme skutečně žít, teprve potom ho budeme moci ocenit. Nelze zapomínat, že miluje duch, nikoliv tělo. Když je duševní láska čistá, je trvalá. Tělesná láska je pominutelná, i když si zpočátku člověk myslí, že se šíleně milují, a že každý má vedle sebe toho pravého, protože zjistí, že to bylo pouze tělesné nadšení. Proto se často ti, kteří věřili, že se milují věčnou láskou, nenávidí, když opadnou  iluze (*z povahy bytí).

 

Často se lidé zajímají o to, zda se mohou dvě bytosti, které se poznaly a milovaly v předešlém životě, znovu setkat v životě současném? Tělo se mění, ale duch ne, i když mění svůj oděv (podobu). Z duchovního hlediska se vzpomínka z minulosti může projevit jako mimořádné schopnosti bez předběžných studii (matematika, jazyky atd.), ale lásku z minulosti si duch nepamatuje. Dvě bytosti se sblíží díky náhodným okolnostem, které jsou následkem přitažlivosti dvou duchů hledajících se v davu. Sympatie tedy nemusí mít původ v předcházející známosti, protože dvě duše se vyhledávají přirozeně. Mezi dušemi jsou pouta, která se nazývá magnetismem a projevuje se sympatií. Antipatickou duši náš duch  vytuší a pozná i bez vzájemné komunikace. Duch  jiného člověka nemusí být ale zlý, antipatie může vzniknout z nedostatku podobnosti ve smýšlení. 

 

Člověk má potřebu někam patřit, touží po místě, kde bude chápán, přijímán, respektován a cítit se dobře. Jeho duch hledá ideálního partnera s kterým bude pohodlně žít a jestli se lidé opravdu něčím trápí, tak to bývají právě vztahy. Máloco se dokáže tak rychle vytratit jako ideály, stačí o ně chvilku  přestat pečovat a jsou pryč, jako pára nad hrncem. Ideální vztah, partner, manželství,  jak málo stačí, aby se všechno proměnilo v  trosky.

 

Příroda nám dala potřebu milovat a být milován, a proto toužíme po sympatizujícím srdci. Láska dává první plody  blaženosti. Můžeme být  obklopeni blahobytem, ale i přesto můžeme ve své duši cítit prázdno, pokud se ve vztazích nedaří. Útěchu nám dává víra, že se to zlepší, protože všude tam, kde je víra, je i naděje.

 

Život nás občas nutí  jít jednou nebo druhou cestou. "Vykopni ho z baráku! Pusť ho k vodě!", jsou lehké rady, někteří pak litují - viz. č.73...  Ztratili někoho, koho měli rádi i přesto, co jim udělal. Čím déle dva partneři spolu žili, tím hůře zapomínají. Někdo před rozchodem prosby k návratu očekává, druhého mohou o to více rozčílit a více se zatvrdí; Někdo se trápí, i když má jiného partnera. Znovuoživení vztahu má také svá zákonitá pravidla, někteří chtějí zachránit vztah a nakonec dosáhnou opačného výsledku. Kdyby nedělali nic, udělali by lépe.

 

                               Rodiče a děti...                                        

Informace odhalují sklony, vlastnosti a nadání dítěte, které může rozvíjet a stupňovat k dokonalosti. Jakým způsobem se bude jeho život  rámcově ubírat  podává reálný výklad o všech skutečnostech jeho života a vývoje. Rozbor osobnosti není žádný pasivní fatalismus, protože osud je určen jeho vlastnostmi a vnitřními příčinami. 

 

                                Zdraví...                                                 

 

 

 

        Menu

 

 

 

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Čím je vykonáván osud

 

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: Jan Bajura