OSUD  LZE  PŘEDPOVÍDAT

 

 

 

 

 

KONTAKT

Do osudu lze nahlédnout a budoucnost lze předpovídat zrovna tak, jako se předpovídá počasí. Magické slovo OSUD pochází ze slova „fátum“ a znamená zosobnění člověka, jeho vlastností a jednání, které spoluurčují jeho život, jež ve všem nemůže ovlivnit, neboť je pokládán za svrchovanou moc Boží či jinak řečeno za Sílu, která předurčuje: a) jaký život prožijeme; b) pohlaví; c) do jaké rodiny a prostředí se narodíme; d) dlouhověkost... Ve skutečnosti je podle výše uvedeného lidem určeno jen velmi málo věcí, které neovlivní,  a to jsou ty oblíbené  domněnky, že s osudem se nedá nic dělat.

 

V Ě Š T B Y