Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

   

  

                                       VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

                                                 VĚŠTĚNÍ  - latinsky "Oraculum" (2)

 

 

 

       Menu

       Jan Bajura

    www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zajímavosti

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Duchovní odezva

Geopatogenní zóny

                               Proč se orákulum nemýlí?

Sebepoznání

Dobře tradovaný příklad výkladu jednoho klasického orákula nám krásně ukazuje, co správné orákulum svede a proč je tak výstižné. Je tím myšlena slavná otázku z knih lýdského krále Kroisa z 6. století před Kristem, jež položil delfskému orákulu, a to zda má vést válku s perskou říší. Pýthie mu odpověděla: "Překročíš-li řeku Halys, zničíš velikou říši." Kroisos, jist si vítězstvím, řeku překročil a válku s Peršany prohrál. Zničil tak svou vlastní říši.

Zřejmě jen málokdo by při výkladu výroku bral v potaz jeho dvojznačnost. Při takovém orákulu většina lidí očekává relativně konkrétní rámec jednání, který udává směr. Odpověď by byla správná i v případě Kroisova vítězství. O to však orákulu nešlo. Nešlo mu o to, zda dojde k tomu či onomu extrému. Implicitně vypovědělo, že nedojde k patové situaci nebo k jiné možnosti mezi dvěma extrémy Orákulum spíš vymezilo rámec, o který se jednalo - a to trvání nebo pád jednoho království, jestliže se povede válka. Bylo věcí tazatele, jak si výrok vyloží, neboť jen on byl odpovědný za své konání. Heslo delfského orákula zní: Poznej sebe sama! 

Je to výzva, aby si v rámci svého osudu člověk nalezl svou vlastní cestu.  Rozum  má pomoci při detailní analýze, intuice poznává souvislosti a hlubší vztahy či propojení, které  pak opět zpracuje rozum. Orákula jsou vždy výzvou celému duchu. Orákula nás vybízejí, abychom se intenzivně vypořádali sami se sebou, rozebrali se, zejména ve složitých životních situacích, v nichž se už rozum neorientuje. Jsou ukazateli na cestě osudu  a  života.

Výklad orákula je výklad znaků či symbolů stejně jako výklad snů a podobně. Snadno se člověk může u toho dopustit té chyby, že nějakému znaku napevno přiřadí určité významy.Často se tak stává nezkušeným při karetních výkladech - s nadšením pak očekává, že se věštba splní, ale ona se může vyplnit i v opačném smyslu, jako u krále Kroisa. Znak a orákulum však nemusí neoznamovat nějakou určitou událost, spíše ukazuje na to jakou kvalitu událost bude mít, když se stane za takových a takových znamení či předznamení. Pevná propojení s definitivní událostí je právě tou základní chybou pověry.  Než bylo například ve východní Asii objeveno hlubší duchovní pozadí Tarotu, jako odraz univerzálně platných životních vzorců, jeho široká recepce na Západě se zakládala silně na populárním věštebném aspektu. Cyklus 22 velkých arkán popisuje i koloběh, který lze jako cestu vývoje interpretovat. Ze sledu zastávek se dá již určit, kde na této cestě momentálně jsme.

      Deník, statistika:

Kdo se chce věštěním zabývat seriózně, vede si deník nebo nějakou statistiku, alespoň do určité doby. Až získá zkušenosti, může si vytvořit svou knihu orákuly. Do této knihy si může zapisovat i sny, které se přímo nabízejí a jejich smysl lze jen zřídka pochopit. Často se jejich smysl projeví až později a dají se poznat naprosto jasné souvislosti a vazby. Mně osobně se sny vyplňují pouze tehdy, když se mi zdá  ten samý  sen více jak jednou. A vyplní se přesně to, co se mi zdá. Za můj život však to bylo pouze čtyřikrát. Každý to má se sny jinak.

Do deníku si lze  zapisovat otázky, odpovědi, i výroky a komentáře, což má smysl z více hledisek: psaním otázek se věci jednak více konkretizují, lze se navracet k jednotlivým krokům a spíše si je lze ujasnit, lépe se člověk seznámí s kartami ,  pozná obrazy, motivy a výklad, a to jak obecně, tak v osobním případě. Další efekt je v tom, že myšlenky obsažené v odpovědi člověk přijme ještě jednou jinou cestou, tedy že je hlouběji mentálně zpracuje. Některé věci se vyjeví později a tím se dají poznat naprosto jasné souvislosti a vazby. Totéž platí i pro určitá vyložení karet, která se mohou po nějakém čase zopakovat a případně znovu posoudit.

U jiných věšteckých alternativ (např. numeorlogie) se lze vracet zpět, například u známých věcí, které se staly (a má-li člověk data), může se podívat, zda v tomto roce a měsíci, kdy se událost stala, vychází taková čísla, která by událost potvrzovala. Nelze to však posuzovat pouze na základě hodnocení osobního roku, to je pouze jedna desetina z toho, co je možné pro budoucnost zjišťovat. Chceme-li si vyzkoušet, zda naše věštění jsou správná, stačí si hlídat, nakolik se věštba vyplňuje. Nejrychlejší však je, když si uděláte věštění na událost, která se právě již stala, i když jste dopředu vy nic nevěštili. Prostě si jen vyzkoušíte u člověka (pokud znáte jeho data), jehož potkala nějaká pozitivní či nedobrá situace, zda vaše věštecké zjištění odpovídá tomu, co se mu stalo. Nemusíte tak čekat na to, co se teprve vyplní.

Pakliže váš výsledek věštění nesedí s tím, co se stalo, je třeba ve věšteckém postupu  sladit kombinace tak, aby se systém věštění vylepšil. Dokud věštecká zjištění nezačnou ladit s čísly, které potvrzují, že by tato situace a událost nastat mohla, je třeba průkopnickou cestou své věštění stále zdokonalovat, přemýšlet a zkoušet, co lze . Například  v karmickém roce leží úspěch a neúspěch těsně vedle sebe (v čemkoliv). Z toho ale člověk není moc moudrý, chce vědět, zda vědět zda s největší pravděpodobností přijde to či ono. Tak jako u karet se tyto věci posuzují podle toho, zda v okolí stojí karty příznivé či  nepříznivé, jež varují, lze to samé vidět i v numerologii, pokud Vás nezajímá pouze osobní rok, mřížka a devítileté cykly, a zabýváte se i dalšími numerologickými aspekty. Pokud je vidět více ukazatelů o směru vývoje osudu, pak jsou vidět cesty a které směry se nám otvírají, jež nás osloví a celkově, co tato doba přinese.

Tím se dá více přiblížit ke skutečné budoucnosti a tomu, co vskutku s největší pravděpodobností  může přijít. Je zajímavé, že mnoho tazatelů má v karmické době okolní ukazatelé pozitivní, jež přináší hmotný úspěch, vydělávají peníze, pořizují majetek..., ale naopak v jinou dobu jsou u nich aspekty negativní, jsou znatelně  zvýšené ty karmické, i když jejich osobní rok karmický není a měl by být podle osobního roku naopak pozitivní. To naplňuje ono pořekadlo: "Čeho se bojíme, to nepřijde a s čím nepočítáme, to nás překvapí".  

Další informace o orákulu (věštba, věštění, proroctví)- viz. níže"Související témata"  "Proč se orákulum nemýlí; Orákulum v běžném životě; Orákulum syntéza tarotu a I-ťingu; Kartářské techniky; Věštění z karet"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2