Věštění  budoucnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

        

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

CENÍK

Zájem o mé služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To, nač zaměříme svou pozornost, určuje naše prožívání, a tím i naši životní kvalitu. To, nač se soustředíme, je určováno našimi představami o hodnotách. Otázky, které si sami klademe, určují naši pozornost na to, co chceme. Z těchto představ pak vycházejí naše cíle, které určují naše pocity, jež určují kvalitu našeho života. Je smutné, že se někomu soustavně "lepí smůla na paty", ale příčina se nachází v rozhodování. Veškeré lidské utrpení vždy pochází z nevědomosti, z milné iluze vlastního JÁ. Vinou nevědomosti je mysl zatemněná; vinou rozlišování povstávají mylné názory, a vinou ILUZE vlastního JÁ povstává vězení citu, touhy a vznikání cílů - oním žalářem je nevědomost.  

Numerologie vychází z data narození (čísel fyzických) v kombinací čísel metafyzických, dohromady tedy zahrnující důsledky svobodné vůle člověka a přímého zásahu KARMY,  jako nejvyšší příčiny působící na osud člověka, což je nutné vidět  pro objektivní věštbu, a to z mnoha důležitých důvodů. 

Tajemství reinkarnace vysvětluje nepochopitelné nespravedlností života a rozebírá je jako nástroj osudového pořadu, který vychází z Boží vůle... reinkarnace je proces řízený zákonem karmy a tyto dva zákony nelze od sebe oddělit.  Pokud někdo věří v REINKARNACE + KARMU, musí mu být jasné, že této skryté energetické Síle říkají věřící Bůh. Věřícím se stal i vědec astrofyzik Akademie věd ČR-  RNDr. Jiří Grygar, CSc  A není to jediný vědec, např. Doc.Ing.Miloslava Král,CSc (bývalý ateista) - na video-záznamu ve 41-42 min dokazuje, že "Bůh existuje". Také jak popisuje karmu a setkání s Bohem po autonehodě Aline Baxley (její kniha obletěla celý svět). 

    Bohužel neznámé SÍLY (kromě vesmírných hvězd a planet..) potvrzuje i vědec astrofyzik z Akademie věd ČR-  RNDr. Jiří Grygar, CSc v knize "O vědě a víře" (2001) ve které sděluje proč věří v Boha (začal věřit díky astronomické vědě) A kromě toho mj. v jednom rozhovoru s moderátorkou  B.Tachecí sdělil, že astronomická věda zjistila existující skrytou vesmírnou látku o které neumí nic zjistit; a také  ještě skryté energie, o kterých toho ví ještě méně...".

    Věšteckou numerologii nelze nahradit běžnou astrologii, a kartami už vůbec NE, i když si někteří z karet vymýšlí i "minulé životy", Někteří zákazníci nechtějí o výkladu z karet ani slyšet, dávají přednost jinému zjištění. Z praxe vím, co kartářky nemohou z karet zjistit, i když  tvrdí, že zjistí všechno.

    Běžně mi  klientky kartářek píšou podobné či stejné: ...v minulosti jsem navštívila pár kartářek, některé i známé z Tv, nicméně výsledek byl ten, že se naprosto lišily výklady, víceméně jsem měla být už dvounásobnou matkou, mít láskyplného a bohatého manžele a žít šťastně až do smrti.. dostala spoustu protichůdných rad.. pak už jsem byla ze všeho tak zmatená a plná výčitek a sebeobviňování, že se můj psych stav rapidně zhoršil a vyloženě jsem "bláznila".. když jsem nic nedělala, paní radila, že musím být aktivní, hledat na seznamce na internetu, chodit do společnosti.. když jsem to poměrně dlouhou dobu praktikovala, zase to prý byla chyba...“ měla jsem to nechat volně plynout atd.. Na rovinu říkám, že přes internet se již seznamovat odmítám.. mám to nastaveno tak, že opravdu se někde s někým potkám nebo prostě nepotkám a budu žít sama..

    Odpovědět níže na všech 36 bodů za uvedenou cenu není možné, zákazník si však může k dlouhodobé předpovědi

Písemný numerologický rozbor si lze přečíst i za několik let a průběžné nahlížet do další budoucnosti, včetně toho, že lze porovnávat i to, co  v minulosti věštění sdělovalo.

 1. Rozbor vztahů s konkrétním partnerem  

 2. Láska v dalších letech (roky, které budou stavět to cesty nové lásky )

 3. Životní partneři   Jen párkrát za život osud spojuje s takovými partnery.

 4. Milostný život a kdo budou dobří přáteli

 5. Romantické vztahy a vhodní partneři

 6. Početí dětí (nejvíce přející doba k početí dětí...osudové vlivy tomu nejvíce přejí....)

 7. Možný sňatek (předpoklad uzavření sňatku - nebo dalšího sňatku)

 8. Profil osobnosti

 9. Dobrá životní léta  (roky přinášející nejpříznivější situace)

 10. Silná období  (které měsíce budou pro obchod, navazování vztahů, uzavírání smluv, nového zaměstnání atd., budou silné a příznivé)

 11. Slabá období (upozorňují v kterých měsících se objevují překážky v pracovním životě, fyzické vyčerpání, ztráta nadšení i elánu, potíže psychologického a psychického rázu )

 12. Dobré dny    ( dobré + špatné dny v konkrétním roku a jeho měsících)

 13. Roky, které přinesou majetek...

 14. Nové změny (bydlení, bydliště, kariéra, láska, nové dohody a smlouvy...)

 15. Rizikové roky (podnikání, investice, kariéra, partnerské vztahy...)

 16. Roky se zvýšeným rizikem úrazů

 17. Co může být příčinou neštěstí v osobním životě a v obchodních záležitostech

 18. Dobré dny, měsíce a roky pro sázení a jiné...

 19. Nejpříznivější roky pro investice

 20. Nejvhodnější kariéra a zaměstnání

 21. V čem může být člověk dobrý

 22. Numerologie a peníze  (o obchodní numerologii )

 23. Šťastná čísla  (každý má ve svých datech šťastná čísla, které může využit...)

 24. Loterie a použití šťastných čísel

 25. Numerologie a hazardní hry

 26. Datum narození a jeho vibrace

 27. VLIV JMÉNA v předpovědí budoucnosti ( pomáhá osudovosti nebo ji zatěžuje?)

 1. Karmické zátěže v jednotlivých letech:

Kdo si myslí, že to je možné zjišťovat kartami, já mu víru neberu, sám 100% zjistí,  že mu karty každý den  říkají něco jiného! Numerologie však zopakuje stejné věci při každém výkladu. 

 1. Karmické dluhy:

Jsou to karmické návyky, kterých se duše nezbavila a v současném  životě v nich bez přemýšlení pokračuje. To ji rozbíjí vztahy a může se to stát skutečnou bolestí.

 1. Osudová cesta: Hovoří o povaze životní cesty, tato cesta je stejná až do konce života, právě proto je tak důležité znát i svoji cestu.

 2. Koníčky, sport

 1. Jak dostat svůj život znovu dohromady...   tento bod platí pro dotaz k událostem, které se projevily životním zvratem a tazatel neví kam jeho další cesta směruje? 

 2. Jak se přestat znepokojovat a začít žít svůj život... - viz výše bod 32

 3. Odpověď na  specifické dotazy: Tři body z 12 lze nahradit 3 vlastními otázkami

 4. Z D R A V Í: (z 36 bodů si vyberte jen to, co vás zajímá)

 1. Roky s rizikem úrazů a nehod:

 

Kdo si myslí, že výše uvedené se štěstí netýká,  štěstí se ho určitě nedotkne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

počítadlo.abz.cz Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva