SATANOVO  BRÁNA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Výklad budoucnosti    Nabídka    Kartářské techniky     Věštění z karet      Velké orákulum

       Orákulum se nemýlí    Orákulum v životě    Rozdíly v proroctví      Osud na tváři     Věštění z ruky

        NUMEROLOGIE        Napsali o mně        Reference 1          Reference 2        Věštec.zajímavosti

        NUMEROLOGIE II.       Věštecké kuriozity       CENÍK    Kontakt

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah stránky

1)  Démonický vliv existuje

2)  Nepřízeň osudu

3)  Modla schopností

4)  S.N.LAZAREV - Diagnostika karmy

5)  Expremiér Stanislav Gross

6)  Co dokáže démonický vliv

7)  Magie (rituály) čarodějek

8)  Znaky a symptomy vlivu temných sil

9)  Čtyři fáze uctívání satana

10)  Pýcha a hřích

11)  Zázraky se dějí

12)  LÉČITELSTVÍ

13)  Infiltrace zlého ducha do života lidí

14)  Fyzické a psychické potíže

15)  Rakovina je lékem na spásu duše: z "Diagnostiky karmy"

16)  Amorth Gabriele - Exorcisté a psychiatři

17)  Psychiatr Scott Peck v boji proti neviditelnému ZLU

Níže uvedený první odstavec je z "Bakalářské práce" Bc. Milana Tesaře - UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI; Pedagogické fakulty, Katedry společenských věd.

Démonický vliv existuje

K otázce, co je Ďábel, a jak na tomto světě působí, jakožto padlí anděl, jde podle Bible a jiné duchovní literatury o Satana, který je nadřazený člověku, ale  zůstává jakožto bytost stvořená, i bytostí konečnou. Nemůže vykonat opravdový zázrak, protože to je výsadou pouze bytosti s nadpřirozenou silou, která nebyla nikým stvořena, což je Bůh Stvořitel (televizní čarodějky takové schopnosti s konáním zázraků slibovaly). Ďábel může vládnout pouze silou nepřirozenou“, která mu však dovoluje překročit hranice lidských schopností.  Satan sice nedokáže nahlížet do nitra člověka, protože to je výsadou Stvořitele, ale může díky svým pozorovacím schopnostem určit, co si myslíme. (VELLA, Elias. O satanovi: biblicky, teologicky, prakticky.) „Ďábel nemůže vědět, co se odehraje v budoucnosti, protože to závisí na Boží vůli, nebo na samotném člověku (jeho jednání) Ďábel je omezen Boží vůlí, protože byl původně stvořen Bohem jako nejvyšší anděl, který se později proti Bohu vzbouřil. Ďábel nemůže udělat NIC bez Božího svolení, neboť mu vládne nepřekonatelná síla Boží. Pokud démon vstoupí do člověka, nutí ho dělat nebo myslet na věci, které nechce a tento stav je popisován jako posedlost (KELLY, Henry Ansgar. Satan: životopis.) Tato přehlížení vede k vážnému duševního onemocnění, ale i jeho zhoršení - v Bibli je o zlém duchu celkem 568 zmínek. Nejběžnějším projevem vlivu Satana je pokušení - k páchání ZLÝCH ČINŮ.  

Upsání se démonickým silám pomocí magie

Ezoterní zákon přitažlivosti jasně popisuje, jak rituály se snahou ovládnou kosmické SÍLY, otevírají démonickou bránu ZLA. The Secret (Tajemství) je magií démonů pro ziskuchtivé a sobecké, skrývající  fakt, že lákající rituální magie slouží k získání peněz skrze manipulaci. Maskované zlodějství a klam čarodějek dostává důvěřivé lidi do životních pastí a na cestu údolím TEMNOTY k psychickému propadu a zhoršenému zdraví a nemocí.  Mnoho mágů přiznává, že využívá démonických sil. Jiní se těmto silám snaží přisuzovat jiný původ, jako skrytá vnitřní síla, kosmická energie apod. Pokud však znalý člověk na tuto oblast nahlédne duchovní optikou, je okamžitě zcela jasné, že se jedná o působení démonických sil.  A neobstojí u toho ani přesvědčení, že magie je bílá a musí být dobrá. Magie je pouze jedna, lidé si ji pojmenovali BÍLOU + ČERNOU, pořád to je BRÁNA pro vstup démonických sil  do života člověka.

S.N.Lazarev v knize "Diagnostika karmy":  "Hlavní důvod všech lidských nesnází spočívá v tom, že chtějí změnit svět k obrazu svému, tj. podrobit  ho vlastní vůli. A pakliže se v životě lidí dějí věci, které považují za nedobré a strašné, je to tím, že se o to snažili, místo toho, aby své hlavní  síly soustředili na snahu porozumět světu a hledání cest vlastního duševního rozvoje. A že lidé často pracují s deformovanými představami, čímž ve skutečnosti ničí sami sebe."  Přes 30 let se tento ruský vědec zabývá analyzováním a odstraňováním příčin rodinných neštěstí, dědičných nemocí a úmrtí, KARMU není možné odstranit, jestliže člověk nechává ZLU (pro jeho vstup do duše) otevřenou bránu, vyživuje ho a stále v sobě udržuje.  

NEPŘÍZEŇ  OSUDU

Těžkosti, problémy, zápasy, napětí, nepřátelství, utrpení... (Bible - list Římanům). Bůh využívá nepřízně osudu, aby nás změnil. Prostřednictvím utrpení vstupuje neviditelná SÍLA do našeho života jako OSUD. To buď člověka změní k lepšímu, a když NE, pak to vyřeší násilný "odchod na onen svět".   Mnoho lidí (kteří to pochopit nechtěli) nad utrpením nezvítězili, nepoučili se z něj, ba dokonce utrpení nepřežilí. Pokud trpící nechce násilně procházet dalšími nečekanými nepřízněmi osudu, vysvobození může udělat pouze Bůh (nikoliv čarodějky)

    Modlitba působí změnu v nás, mění postoje člověka, a my pak měníme i to ostatní. V modlitbě nejde o změnu vnějších okolností. Modlitba působí zázraky v lidské povaze a tím i v jeho štěstí, zdraví a duševním klidu. I když prosby o hmotné dary si zasluhují  modlitbu, nejvíce ze všeho potřebujeme samotného Boha, který bude v našem životě přítomný a aktivní. Lidé, kteří se dali na víru v Boha, víra je proměnila; ze svých zranění se uzdravili a stali se šťastnějšími, protože jejich psychika se uzdravila a oni se dokážou radovat ze života.

Zatímco ti, kteří jsou vedení ZLEM, prožívají mnoho těžkostí, potýkají se s nepřízní osudu a životními prohrami - utrpení je udolaly a dovedly až ke spáchání sebevraždy nebo k jiným úmrtím. Ti, co jsou stabilně šťastní, třeba mají dobrou povahu, a tak si užívají štěstí, zdraví a klidu...  A těm, jímž se nedaří a smůla se stále lepí na paty, mají povahu, která to přitahuje, např. sami sebe uvrhli do prokletí. Možná  čtenář namítne, že existují lidé, kteří nejsou dobří, jsou nevěřící, nemodlí se a přece se jim daří... I na tuto otázku je  v duchovní literatuře tato odpověď: Ano zbohatli... Je však nutné vyčkat konce. Draze zaplatí za chvilkové štěstí, které si nezaslouží. Čím více dostali, tím více budou muset svému osudu vracet. A tak se i děje, ti co si štěstí nezasloužili trpí depresemi z dlouhodobých soudních procesů a nakonec i vězení; někteří nečekaně těžce onemocněli, a ti kteří se karmicky provinili  hodně - zemřeli... Takové a jiné věci se prostě dějí, denně jsou tyto události v tisku, v televizi i na webu

  MODLA  SCHOPNOSTÍ

Rozum je jediným kritériem pro zdůrazňování své výjimečnosti, důležitosti a pocit nadřazenosti z kterých se rodí bezměrná pýcha a lidská nadutost. Jestliže pýcha překročí kritickou mez, končí smrtí.

Přivlastňování si výjimečných a "nadpřirozených" schopností praktikováním čarodějné magie je jedna z forem pýchy. Schopnosti duševní kvality - moudrost a osud je nazýván třetí úrovní pozemských statků. Někdy se lidé dokážou povznést nad první i nad druhou úroveň a zběsile lnou ke třetí, aby posléze onemocněli nebo dokonce zemřelí. Pokud by chtěly kartářky čarodějky ovládat neviditelné fyzikální sily, aby jim sloužily a plnily jejich přání, musely by mít nadpřirozenou sílu tedy musely by být Bohem Stvořitelem, který stvořil vesmír. jenž fyzikální síly ovládají nás, nikoliv my je! A kdo si myslí, že to tak není, a magií si vynutí svá přání, nechť si začne více uvědomovat, co se mu začalo v životě dít? Osud ho životními zvraty a možná i něčím horším přesvědčí, že je nebezpečné v sobě živit pýchu - povyšováním se na Boha.

Ani Satan a všechny jeho démonické síly nemají nadpřirozenou sílu, protože byly stvořeny Bohem, kdežto Stvořitel nebyl stvořen nikým. Satan byl stvořen jako anděl, ale později svržen do pekel, protože se postavil proti Bohu; A zrovna tak byl stvořen ADAM a EVA z nichž existuje lidstvo, což potvrzují vědci, nejen tedy Bible viz.>> ZDE+ZDE+ZDE Astrofyzik a vědec Akademie věd  ČR. RNDr.Jiří Grygar, CSc.  víru v Boha netají, a sděluje, že ve vesmíru působí energetické síly o níž neví NIC ani věda. 

Využívání démonického ZLA na trýznění lidí  Bůh nemilosrdně trestá, neboť se neobrácený člověk (neznající autoritu Boha) kvůli duchovní neznalosti nemůže bránit, a namísto, aby se s vírou, prosbami a děkováním (že žije... a je alespoň relativně zdravý) obracel k Bohu, věří a obrací se na Satanovo čarodějky, kterým ještě za toto ZLO děkují.  

    Jedno velké pročištění duše a těla mohli lidé zaregistrovat u TV kartářky, která se také ve 2017 na čas vytratila z obrazovky. Po návratu z nemocnice se na chvíli do televize vrátila, a přestože měla rakovinu a stěží seděla na židli, ještě diváky lživě (za úplatu) lákala na zasílání energie REIKI. Přitom ona potřebovala energií k uzdravení. Místo toho, aby Boha prosila o uzdravení, podváděla (i v době umírání) slibováním energií úzdravy, jež jsou svrchovanou vlastností Boha. Skrze obrazovky prodávala ďábelské REIKI, i když sotva seděla na židli. A tak Bůh  její podvody zablokoval navždycky... Ani v kritické době kartářce nedocvaklo, že vážné choroby se neobjevují z konání DOBRA, nýbrž za soustavnou službu TEMNOTĚ. Drze si myslela, že může nahrazovat Boží energií a bude Boha nahrazovat prodejem LŽI, jako uzdravující služby. Bůh je symbol pravdy, nikoliv LŽÍ: "Lež  je  hanebná  poskvrna člověka a bude nestále v ústech nepoctivých lidí. Lepší  je (podle Bible) zloděj, než kdo soustavně lže,  dědictvím  obou však  bude  záhuba" >> BIBLE - Sírachovec 20 + list Římanům

Jedině rozum dává právo na svobodu, ale rozum je dar od Boha; Boží moc se v lidstvu projevuje dvěma silami: společnou vírou a nepopiratelným rozumem. Ďábel je však neblahý nerozumEvokačními praktiky čarodějky otevírají bránu démonických sil, aby bylo konáno ZLO, nejen v životě čarodějek, ale i životě těch, kteří se jejich radami řídí. Kdo registroval úmrtí ezoteriků - čarodějek, zjistil, že řada z nich se nedožila ani 70 let, zemřely mezi 60 - 70 rokem života. Veškerá jejich magická evokace  by byla marná, kdyby se čarodějka nerozhodla vydat svoji duši k zatracení tím, že  rozum obětuje ďáblu

   Viděl jsem také u velmi známe televizní kartářky, která stabilně připomínala, že je čarodějka a říkala, že je na to pyšná, v jejích číslech pro rok 2017 + 2018, 2019 těžké zátěže pro zdraví. V červnu ve  2019 jsem si na ní vzpomněl, jako na sympatickou bytost s myšlenkou, jak se ji asi daří, kdy její numerologie  3 roky po sobě ukazuje ošklivá čísla?  A k tomu spojené se zdravím. Ve 2019 kartářka krátce po narozeninách zemřela v 67 letech. Slovo "JSEM ČARODĚJKA...", lidstvo odjakživa považovalo za spojení s ďáblem, s odevzdáním svého rozumu Satanovi, přestože rozum je životem, zdravím a štěstím. Zříci se rozumu, znamená popřít Boha (život, zdraví a štěstí).  Taková volba se transformuje do duševní prohry, do zbavení štěstí a nakonec smrtelné choroby.  Viníkem je duch rozporu a bludu, je jím duch lži, je jím pokušitel, je jím ďábel - viz. 4 FÁZE  UCTÍVÁNÍ  SATANA  

Démon  zabíjí rozum, v srdci ničí svobodu a činí to bez ustání a bez milosrdenství,  je prokletím, které je stále s námi; hřeší, ale v nás. Jedině my sami jsme zodpovědní za ZLO, k němuž nás démon popouzí, neboť nemá svobodu ani rozum. Démon působí všude, kam si lidská šílenost zjednává nerozumem přístup a všude vleče za sebou pekelná muka.  Každý ale dostává dost času na to, aby to nejhorší nenastalo - stačí se duchovně obrátit. Ďáblovo jsoucnost existuje v našich vadách, ďábel je nemocí, strachem, šílenstvím a LŽÍ, stal se horečkou při které hynou duše díky >>> 

Nejmocnější zbraní, která pomáhá démonickému ZLU zaútočit, je lidská pýcha ve svých domnělých schopnostech; bludech vznešenosti a "úplném vědění".  To udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře zná a že vzdělaný člověk přeci ví, že démonické ZLO (které vyživuje ve své duši) neexistuje. Vorlíčková, tvrdí, že "je jediná na světě, která byla obdarovaná nadpřirozenými schopnostmi, je mediem, které vidí a mluví s duchy, Bůh ji dal MOC, čte z Boží knihy osudy lidí, také vidí do duše klientů. Na začátku této stránky je "Bakalářské práce" Milana Tesaře z Pedagogické fakulty v Olomouci, který ve státní zkoušce uvádí, že nahlížet do nitra člověka, je výsadou Stvořitele, ale Vorlíčková to dokáže >> ZDE

S.N.LAZAREV - Diagnostika karmy: "Někdy je člověk příliš lpící na schopnostech doslova rozmáznut jako hmyz - bez lítosti"protože modla moudrosti a schopností vychází z podobizny padlého anděla Lucifera, který své schopnosti postavil nad Boha Stvořitele, byl proto s dalšími anděly svržen z nebes. Bible - Lukáš 10:  (17) Když se těch dvaasedmdesát (učedníků, které Ježíš rozeslal do různých měst) vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“ „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. (19) Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. (20) Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ (21) V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: „Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo." 

Písmo sv. - Zjevení Janovo 12:

    "Michael a jeho andělé  bojovali proti drakovi,  a ten veliký drak - dávný had, zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času. Budou se mu klanět všichni kdo bydlí na zemi, [každý,] A svádí obyvatele země těmi divy, které mu byly dány dělat. Aby se lidé rouhali Bohu a uráželi jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo mu dáno, aby sváděl boj se svatými, byla mu dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem."  K tomu slouží lidská zvrácenost >> LIST ŘÍMANŮMLidská zvrácenost

EXODUS 20: 2.přikázání z Desatera..."Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval." 

Uvedená kartářka v podvádění ve jménu Boha pokračuje soustavně. Všechno je dočasné."Čím více získala, tím více bude jednou svému osudu vracet."  

Pokud se kupčením zaštiťuje nejvyšší svátostí a ve lži s jménem Boha nabízí za peníze zázraky, její srdce

též ovládl satan, jak zpodobňuje Bible - Skutky 5: "Ananiáši, proč satan ovládl  tvé srdce, že jsi lhal  Duchu svatému (jež patří k našim myšlenkám...) a  dal stranou část peněz? Jak ses mohl odhodlat k tomuto   

činu? Nelhal  jsi  lidem,  ale lhal jsi Bohu!"  Když to Ananiáš uslyšel, skácel  se  a byl mrtev; 

1. Korintským 3:  Až se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen.  

1. list Timoteovi: 20 Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.

Není Vorlíčková shodná podobizna Jóba? Když v modlitbách na FB píše, že ji Bůh dal MOC, a také soustavně poučuje svět, jak se má chovat, ale sama se nechová...? Chce svou domnělou moudrostí a schopnostmi při slibování zázraků a změnou osudu... převyšovat Boha. Slibuje seslat k uzdravení...Boha Ducha svatého? Bůh dělá zázraky, ale lidem to neslibuje; v Bibli nic takového není, ale Vorlíčková se chlubí tím, co je pouze výsadou Stvořitele. A slibuje za nejvyšší MOC VESMÍRU to, co se stane, když ji lidé zaplatí. Boží jméno používá častěji než máslo na chleba, zneužívá ho k nekalým účelům; z Pána Boha si udělala sluhu pro vykonávání zázraků a vynucuje si to čarováním a magii, nazývá to BOŽSKOU MAGII, a tvrdí, že to s klientem  dělá  při konstelacích.

Já si myslím, že bez psychiatrické hospitalizace není možné její podnikatelské bludy eliminovat. V blázinci na to mají metody a vyléčili z bludů, jak country zpěvačku Hanu Horeckou, tak miss Zuzanu Jandovou. S tím rozdílem, že neškodily jako Vorlíčková, která praktikuje bludy se jménem Boha na lidech za peníze!  Jako právnická osoba!

Vorlíčková musí počítat, že Boží tresty přichází i skrze lidi, když se starají, aby její podvody skončily, aby se přestala rouhat Bohu, urážet Ježíše, odrazovat lidi od náboženství... Trestání skrze lidi je nejlehčí forma Božího trestu. Prohlašuje se za karmoložku, musí vědět, že když nezaberou duchovní strázně způsobované jinými lidmi, přidávají se fyzické útrapy, pak stále těžší choroby a nakonec se zbortí celé tělo a očistou duše je odchod na "onen svět". Přesně podle toho jak píše Bible - v Korintský 3: "vydejte dotyčného satanovi k záhubě těla, aby byl jeho duch spasen."    A když to jako "karmoložka" neví, je to její problém!

Kteří ještě bludům Vorlíčkové nepropadli, uvedu několik dalších biblických výtažků, které platí a budou platit milióny let. Člověk nemusí mít víru, Bohu je milejší člověk, který je nevěřící, ale v duši čistější, než věřící padouch sloužící ZLU. Pokud ateista proti Bohu nebrojí a nepáchá zlo, dostává se mu stejné Boží lásky, štěstí a hojnosti jako věřícím. K víře v Boha je zakázáno lidi nutit, a smrtelné je, dělat to záludně za peníze přes sliby, že když někdo začne věřit, Bůh mu pomůže, uzdraví ho, zlepší se mu život apod.  Bůh není prodejný, a jestli si z nejvyšší svátosti někdo dělá "prodejnou děvku" ( jak léta předvádí Vorlíčková), lze si domyslet, že to špatně skončí. 

Písmo svaté:

Rouhač ústy uvádí druhé do zkázy, kdežto spravedliví budou zachováni věděním. Svévolníka výdělek z  jeho práce  zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.Tak spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za  zlem, spěje k smrti. Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je  bezúhonná.

Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů, kdežto spravedlivý vyvázne bez soužení. Žádná ničemnost nezasáhne spravedlivého, kdežto svévolníci okusí zlého vrchovatě. Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu. Chytrý člověk poznání skrývá, srdce hlupáků pošetilosti provolává. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.

2. K o r i n t s k ý m 10

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

JOB 36

Kdo jsou rouhavého srdce, přispívají k Božímu hněvu. Proto zemře jejich duše v mládí a jejich život skončí.

K tomu není třeba žádný komentář, mladých umírá čím dal více.

JÓB 27

Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život? Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?Najde blaho  ve Všemocném, bude přivolávat Boha v každém čase? Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak  tomu je s Všemocným.  Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného: Boháč ulehne a už 

se nesebere, než rozevře oči, nebude tu. Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci. Tím ho Bůh 

postihne nelítostně, před jeho rukou bude marně prchat.

Říká se: "o mrtvých mluvme jen dobře", jenže  internet je plný informací, kvůli kterým si 

neodpustím jeden příklad za všechny, neboť souvisí s výše uvedeným Jób 27.

Expremiér ČR Stanislav Gross si myslel, že na něj nikdo nemůže, když získal díky funkci kolem 100 miliónů a rozšířil své majetky (píše se o tom na webu). Po trestní stránce na něj možná nikdo nemohl, ale kde není žalobce, soudí OSUD = Bůh. Na zákeřnou nemoc, která se u něj ve 2013 objevila, léky nebyly a nejsou..., a mozek se také vyměnit nedá - mozek je totiž tím duchem těla, který řídí veškeré biologické funkce.  Taková věc říká, že záchrana může přijít pouze skrze Boží zázrak. Na to expremiér zřejmě přišel, a tak se na webu, i na videu  a v novinách objevily velké nadpisy: "JUDr. Stanislav Gross přijal JEŽÍŠE KRISTA" - viz. ZDE + ZDE + ZDE

Tonoucí se stébla chytal, přijal  Boha, ale logicky uvažující člověk vnímal, že to byl Stanislav Gross, kdo dal Ježíši Kristu milost, když v něj konečně uvěřil a Krista přijal. Kdyby nebyl nemocen, nikdy by to neudělal! Až při umírání si na Boha vzpomněl (když selhaly všechny pozemské jistoty), protože "co kdyby ho to zachránilo?" Egoistický manévr nepomohl, naopak to jeho smrt urychlilo, a to byla ta milost, že se dlouho on, i jeho rodina netrápili. A já jsem si říkal již v roce 2006 (když po finanční aféře ve 2005 skončil s vládní funkcí), co se z jeho strašidelných čísel spojených se zdravím pro 2014 vyklube?  Podhoubí zákeřné choroby bylo vidět již ve 2012. A čím více se expremiér blížil k říjnu 2014, tím hůře vypadal. Jeho karmický, silně zatížený rok 2014 působil do 10/2015, tj. do jeho narozenin, kterých se již nedožil, "odešel" v dubnu 2015Já mu přál uzdravení, ale byla to záležitost mezi nebem a zemí > zázraky dělá pouze Bůh -  viz. DEUTERONOMIUM 7  a další výtažky z Bible.

Člověk cosi začíná chápat (díky chorobě nebo jinému neštěstí), vykročí k Bohu, a přesto musí zemřít. Inu, stejně jako existuje zákon setrvačnosti ve světě podřizujícím se fyzikálním zákonům, existuje i ve světě duchovním. Když člověk letí velkou rychlostí proti zdi, nemusí se jí nakonec vyhnout, i kdyby sebevíc chtěl. Každý člověk má určitou časovou rezervu na to, aby se mohl zavčas změnit a osud k němu byl milostivější. Naše možnosti a vyhlídky jsou určovány intenzitou našich tužeb. Jen na nás záleží, jak moc se budeme chtít změnit a přežít.

Středem pekla je lidské já. V pekle mohou lidé žít tak egoisticky a sobecky, jak jen chtějí. Mohou se svým nechat zcela pohltit. I když to zní divně, tito lidé chtějí žít v pekle. Peklo je totiž jediným místem, kde si bez jakýchkoli výhrad a překážek mohou lidé hrát na bohy. Přesně jak také říká postava z knihy C.S.Lewise - Velký rozvod: „Nakonec tu zbudou jen dva typy lidí: ti, kteří říkají Bohu: „staň se vůle tvá, a ti, kterým Bůh říká: „staň se vůle vaše“. Všichni, kdo jsou v pekle, patří do této druhé skupiny, a proto  "staň se vůle vaše - tím peklem", protože „PEKELNÁ BRÁNA“ je zamčená zevnitř (duše), nikoli zvenčí. Peklo je tím místem, kde mnozí chtějí žít. 

Co dokáže démonický vliv

BLUDY VZNEŠENOSTI >>"do blázince mě dostaly temné síly"<< stačí kliknout.

Country zpěvačku Hanu Horeckou odvezli do blázince, protože pracovala s pátou dimenzí (jako Alena Krejčová). Také se věnovala automatickému kreslení. mluvila s ANDĚLY jako Krejčová; slyšela hlasy a žila v bludech, že má velké poslání..., a pak přišel odvoz do Bohnického blázince, kde prožila peklo. Dusili ji polštářem!  Když zopakovala, že mluví s duchy, pobyt v blázinci prodloužili. Když se ji novináři poté zeptali, zda "komunikuje s anděly?" odpověděla: Napojit se na kanál k otevřenému sdílení informací... si po té lekci, kterou jsem dostala, netroufám. Je to opravdu moc nebezpečné.“  

    DÉMONICKÁ síla působí.  Zpěvačku H.Horeckou jen tak hned neopustila, protože se ještě 2x  pokusila o sebevraždu. A když léky vypustila, propukla u ní manická fáze. Nesmyslně začala utrácet desetitisíce, nakupovat drahá auta, oblečení, jiné pak vyhazovala, což vyústilo v druhou hospitalizaci v blázinci.  Peklo si zpěvačka (kvůli hovorům s anděly + chtění ovládat automatickou kresbu) zažila nejen v blázinci, ale i v osobním a profesním životě.  

    Čtenáři si výše uvedené mohou přečíst >> ZDE >ZDE >ZDE >ZDE > ZDE

Kdo s temnotou zachází, do toho se temnota nastěhuje. Automatická kresba a komunikace s  jakousi smyšlenou PÁTOU DIMENZI a rozmlouvání s DUCHY... zpěvačku dostaly do blázince.

    Nakonec se člověk stane pacientem psychiatrů, a nastěhovaná temnota se v člověku drží dlouho, někdy napořád, čímž se stává živnou půdou pro bujení rakoviny, či přejde do myšlenek na sebevraždu, jako  u výše uvedené zpěvačky. Něco podobného také potkalo:

miss Zuzanu JANDOVOU v říjnu 2016 také skončila v blázinci

  • Misska se hodně zajímala o duchovno, analyzovala svou minulost a vlastní psychiku. Své názory pak zveřejňovala na sociální síti  >> ZDE

  • Na svém facebookovém profilu pak často uveřejňovala různé motivační a duchovní názory, zajímala se o meditaci >> ZDE

  • Popsala nejhorší chvíle, kdy byla zavřená v blázinci a spoutaná řemeny! >> ZDE

Magie (rituály) čarodějek je kontakt s démonickými silami, které vnucují 2 falešné představy:

(1) Že proti démonickým útokům neexistuje obrana a lidé jsou démonickým ZLEM nemilosrdně ničeni,  (2) ale že před těmito silami existuje  ochrana ve formě obranné magie (rituálů), která vztyčí ochranný štít. Boží autorita je zamlčována, přičemž Bible nabízí vzepřít se  prokletí skrze pomoc Ježíše Krista. Nic jiného neochrání.

Pokud však lidé věří na čarodějky, v Indii věří i na krysy (existuje tam chrám pro krysy). Já jen poskytuji informace z Bible a Písma svatého, také z literatury, která též čerpala ze stejného. Člověk má svobodnou vůli, víru v Boha a Jeho pomoc může odmítnout. Kdo vědomě odmítá přijímat Boží milosrdenství (tj.pomoc), rouhá se a Bůh mu nemůže odpustit ani pomoci, protože to nechce, neboť v Boha nevěří (Písmo svaté - KKC 1864). Prosby o pomoc při rakovině, neštěstí..ap. zůstanou nevyslyšeny... a přichází smrt. Při těžké nemoci však stejně prosí Boha o pomoc každý, pokud nemá Alzheimera, nebo není duševně vyšinutý. Nikdo neví, co ZLÉHO jej v životě i jeho rodinu potká.

Znaky a symptomy vlivu temných sil:

Čarodějky, které se za ně prohlašují, a dokonce jsou na to pyšné, se otevírají temným silám, které ničí nejen jejich životy, ale i těch, kteří je žádají o pomoc, protože dovolují ZLU manipulovat i s těmi, kteří jejich pomoc žádají. 

  1. Duchovními obtížemi: Dlouhodobá duchovní otupělost; Rouhavé myšlenky; Odpor k modlitbě (lidem je často zle i tam, kde se zkouší modlit - Alenka Pastelka v říjnu 2017 v televizi (jako vždycky) nabízela divačce ke koupi namluvená CD, že to pomůže z deprese... Volající ji však řekla, že její CD už má, ale nemůže ho poslouchat, dělá se ji z poslouchání špatně...) A nebyla to pouze jedna volající osoba, která Pastelce (při nabízení CD) řekla, že "se ji u poslouchání  CD dělá špatně"

  2. symptom NUTKÁNÍ:  Různé druhy nutkavých myšlenek - Alena Krejčovástabilní puzení k vnucování démonických rad, kterým říká "vzkazy od ANDĚLŮ..." Abnormálně puzena k testování stavů těla a duše lidí, vyřešení chronických a psychických problémů, čistění duše, a prý ovládá intuitivní numerologii > větší stupiditu jsem ještě neslyšel> numerologie není intuice, ale jsou to čísla. Není nic horšího než vyšinutá mysl, která člověka okrade o rozum, důstojnost, o duši, a to se děje pomalu bez milosrdné smrti.

Pouze dezinformačními myšlenkami se může ZLO v duších lidí udržet a držet  je v rozumové bezmocnosti, Tato bezmocnost je však znamením životních zvratů a ztrát všeho druhu, nejen finančních a majetkových, ale i pro zdraví.

4 fáze UCTÍVÁNÍ SATANA:

1. FÁZE = Spolupráce a uctívání Satana démonů  vyučováním magie;

2.FÁZE = Vytváření klamu - připravit lidské myšlení na podvod cestou odstranění z lidského myšlení  faktické vědění a každodenní zkušenost s duchovním světem.

3.FÁZE =  praktiky lživého učení padlých andělů s cílem získat lidi (mající rády sladkou lež) ke KLAMU. Aby lidé, kteří již poznali lež, byly tak dokonale obelhání a další LŽI nepoznali (proto soustavné nabídky očištění čaker a ochrany před démonickým zlem... apod.)

4. FÁZE = démonická manipulace uzavřením bran k pravdě před oklamanými. Manipulativní  dezinformace  jsou připraveny pro lidi, kteří chtějí znát  sladkou lež, jež je uvede do pastí démonického  okultismu. Tyto praktiky se tváří jako dobro, ve skutečnosti je jeho podstata v záludném zneužívání jiných! Některé čarodějky používají pojmy Bůh (spíše v množném čísle slovem "bohové" ap.), i křesťanské symboly, ale duchovně znalým je zcela jasné, že se jde o snahu spojit - nespojitelné.  

Co říká Bible o andělech? (1) Andělé neví všechno jako Bůh (Matouš 24:36); (2) Andělé  slouží Bohu > jsou podřízeni Boží vůli svou poslušnosti a vyplňování Jeho příkazů (Žalm 103:20; Zjevení 22:9); dobré anděly Bůh posílá na pomoc věřícím >(Židům 1:14); (3) Jsou nápomocni při přivádění lidí (modlitbami) ke Kristu >(Skutky 8:26; 10:3) a přináší odpovědi na modlitby>(Skutky 12:5-10) (4) Jsou nástrojem Božího soudu a trestu>(Zjevení 7:1; 8:2).  

kdo je Duch Svatý?

Ježíš posílá  člověku, který přijal lásku k Pravdě > Boží pomoc v Duchu Svatém. To se dá připodobnit k správné Intuici, která varuje před pastí, člověk cítí nelibost k nečistým věcem... Jenže pokud duše touží po cestě zla, kterou si vybrala, nechají Boží síly člověka pokračovat v tom, co si vybral. V tom tkví ta naše absolutní svoboda v rozhodování. Takže pokud intuice zklamala, nebyla Boží.

o Satanovi píše Bible, islámský Korán, i buddhismus, který  popisuje tohoto ďábla  jako  pokušitele, který chtěl Buddhu svést z cesty příslibem bohatství světa.Tyto nauky ukazují, že Satan je skutečná bytost, která existuje (Job 1:6) Je zvrácený a bezcitný a má na svědomí zlé činy. (Job 1:13–19; + 2:7, 8; +  2. Timoteovi 2:26) Bible zaznamenává i Satanovy rozhovory s Bohem a Ježíšem. (Job 1:7–12 + Matouš 4:1–11) Satan byl  stvořen Bohem jako nejvýše postavený anděl jménem Lucifer, jehož pýcha na vlastní dokonalost Lucifera vedla ke vzpouře vůči Bohu Stvořiteli, tak jako Vorlíčková vůči Bohu Ježíši Kristu, kterého neuznává a považuje za kult osobnosti.  Kvůli vzpouře Bůh - Lucifera a jeho anděly (kteří se ke vzpouře přidaly) svrhl mimo Nebe.

V duchovním pojetí je postava satana - ďábla ztělesněným projevem temného, zlého principu zla a protiboha. Už staří Egypťané znali postavu srovnatelnou s ďáblem: Setha, protivníka Usírewova a Hórova.  Apokryfní kniha Henochova např. líčí vzpouru části andělů pod vedením Lucifera (latinsky: Světlonoš) proti Bohu a jemu oddaným andělům. Henoch patří k učení  Hermetismu  > stačí kliknout na název  Hermetismus,  kde se na konci  stránky  o tom dovíte více. Henoch „byl vzat na nebesa“ a tam se setkal s Bohem, kde  spolu rozmlouvali a byla mu svěřena veškerá tajemství světa.  Henoch žil  před velkou potopou světa a právě on je spojován s Bohem a anděly, kteří mají být Henochovými učiteli, od kterých se učil písmu, matematice, astrologii a jiným uměním, tehdy považovaným za tajemná a neznámá. Vše po svém návratu z nebes sepisuje do knih. Henochovy knihy tak patří mezi ty vůbec nejdůležitější apokryfní díla.

Satan se stal vládcem pozemského světa a pánem Mocností, ale nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo, neboť Bůh stvořil Čas  a zná celý průběh času až do konce, tedy to, co se stane a nestane, co nás čeká a KDY to bude... To Satan nezná, protože není tvůrcem Božího plánu. Bůh je navíc v každém současném okamžiku našeho života přítomen v podobě Ducha Svatého, promítnutého do okamžité přítomnosti našeho života a času. To lze číst ve shora uvedené literatuře: Písma svatého; Bible; Henochovy (hermetické) spisy..ad.

Satan se prohlásil za boha všech lidí a lidé se mu pokloní. Je pokušitelem, překrucovatelem a žalobcem, který žádá Boha o svolení do jaké míry může vykonat trest na těch, jež propadli peklu přijímáním ďábelských návnad v různých podobách... A jako odpůrce Boha - přesvědčuje, že lidé více milují ďáblovo nabídky než Boha Pravdy. Tím se ďábel-Satan současně  stává "vymítačem ulic od nečistot lidského ZLA". Satanovo praktiky se vyznačují pokrytectvím, lží, chamtivostí a zkaženosti, životními zvraty, smrtelnými chorobami - neštěstím, týráním a ničením, zločiny a válkami, jako důsledek jeho vlády na zemi; Bible: 2. Korinťanům 4:4;

Bůh Satana nezahubil, ale ponechal jako pokušitele naši vůle - svobodnému konání   Je na každém, jak se rozhoduje hlasem svého srdce! Zda-li pro Boha a  pravdu, nebo pro Satana a jeho sladké LŽI.  Dát si pozor, je to nejdůležitější z volby života!  Proto nesvádějte na Boha, že kdyby existoval, tak by nebylo ZLO. Po ZLU lidé touží a přímo ho vyhledávají - tato volba srdce je ZLO.

Ďábla=Satana ovládá sobecká touha  být uctíván, dokonce chtěl, aby mu Ježíš Kristus na zemi prokazoval akt uctívání‘: (Matouš 4:9). Ovšem to se projevuje v některých lidech.

Bible a Písmo svaté stojí nad všemi křesťanskými naukami a žádné jiné spasení, než od Boha neexistuje.     

PÝCHA a HŘÍCH

  1. PÝCHA je na 1.místě ze 7 smrtelných hříchů, neboť pochází z podobizny "Padlého anděla".

  2. Hřích je něco, co se stane v našem  životě a může se týkat buď mého vztahu k Bohu, nebo vztahu k bližnímu, protože člověk je z duchovního hlediska (podle Bible a Písma svatého) stavěn na druhé místo vedle Boha, neboť lidské srdce bylo stvořeno tak, že nemůže existovat bez druhého člověka. Člověk dostává život (početím) od druhého člověka a bez toho by neexistoval, a tudíž bez druhého člověka ani nemůže být. Jestliže člověk věří jiným naukám, nechť si věří čemu chce, ale Bible a Písmo svaté stojí nad všemi duchovními naukami. 

  3. K příkladům uchvácení démonickým (Satanovo) ZLEM není třeba chodit daleko: Drogy a zabíjení, nehody, loupeže a jiná zvrácenost. To samé platí pro alkoholMAMON je jméno posledního syna ďábla, lide ale kvůli mamonu podvádí, klamou, kradou, vraždí, válčí...

ZÁZRAKY SE DĚJÍ

Zázraky se dějí, čímž existenci VYŠŠÍ  MOCI potvrzují, viz. Jeptiška se uzdravila; Vatikán shromažduje zázraky; Zázraky papeže Jana Pavla II; + Blahořečení; Jak byl vědec Doc. Ing. Miloslav Král zbaven několika nemocí najednou, které zmizely ze dne na den.  Jde o mimořádný projev Boží síly, který  u jeptišky přišel na přímluvu světce (svatého) papeže Jana Pavla II; 

Lidé říkají: "Kdyby BŮH existoval, nebyly by války a  vše nespravedlivé, co se ve světě děje.." Duchovně znalí naopak ví, že Bůh stvořil vesmír a vetkal do něj dokonalý řád, aby i svět jako součást kosmu fungoval v harmonii. A kdo je ten, co do světa zavedl války a ostatní neřád? Je to člověk! Byl obdarován svobodnou vůlí, jíž zneužívá k násilí, vraždám a válkám... Takže nesvádět vlastní chtíče na Boha Nevěřící argumentuji, že "existence Boha nebyla nikdy prokázána", a proto nevěří. Já říkám, že to je jen duchovní neznalost, Když však přijdou velké psychické zátěže a nemoc, prosí Boha o záchranu všichni. I když se tomu dříve vysmívali. A mnozí ani neví, co slovo Bůh znamená, přičemž by stačilo na webu číst o zázracích, a pokud inteligence funguje, neměl by být problém pochopit, co slovo Bůh představuje. Pro lepší pochopení uvedu ještě jiné příklady:

Už někdo viděl gravitaci nebo rádiový - televizní signál  nebo jak vypadá myšlenka?

Neviděl, přesto nelze říci, že to "neexistuje". Zrovna tak jako nelze hledat hodináře v hodinkách,  nelze ohraničit Boha žádným prostorem ani časem, neboť není z masa a kostí.  Můžeme Jej vidět však všude kolem sebe: v přírodě, vesmíru, fyzikálních, chemických a jiných zákonech, ekosystémech atd. To potvrzuje i samotná Bible, která říká, že k tomu, aby člověk poznal, že i svět má svého architekta, nepotřebuje žádné speciální vzdělání. Stačí přemýšlet o Jeho díle, o přírodě, o harmonii s jakou vše funguje. Tím však Bůh nekončí, zanechal další velmi průkazné stopy, Ježíše Krista a jedinečnost Bible, a v neposlední řadě Jej můžeme také různě osobně zakoušet. Můžeme sledovat Jeho vliv v našich životech, může k nám různými způsoby promlouvat, vést nás, dávat a zakoušet i svoji přísnou výchovu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I