Výklad budoucnosti    Nabídka    Kartářské techniky     Věštění z karet      Velké orákulum

       Orákulum se nemýlí    Orákulum v životě    Rozdíly v proroctví      Osud na tváři     Věštění z ruky

        NUMEROLOGIE        Napsali o mně        Reference 1          Reference 2        Věštec.zajímavosti

        NUMEROLOGIE II.       Věštecké kuriozity       CENÍK    Kontakt

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boží zázraky existují

Zázraky se dějí, tím existenci VYŠŠÍ  MOCI potvrzují: (1) Jeptiška se uzdravila; (2) Vatikán shromažduje zázraky; (3) Zázraky papeže Jana Pavla II; (4) Blahořečení; (5) Jak byl vědec Doc. Ing. Miloslav Král zbaven několika nemocí najednou, které zmizely ze dne na den.  Jde o mimořádný projev Boží síly, který  u jeptišky přišel na přímluvu světce (svatého) papeže Jana Pavla II;  

Obsah stránky

  1)  v Boha věří i vědec - astrofyzik

  2)  Rouhání - blasfémie  

  3)  Bible je Božím zjevením a není náboženskou knihou

  4)  Obsese, Posese

  5)  Satanova vláda

  6)  Amorth Gabriele vatikánský exorcista a jeho zkušenosti boje proti zlu

  7)  Svědectví k uzdravení z depresí a uzdravení fyzické

  8)  Bůh je jeden - Otec, Syn a Duch svatý

  9)  S Boží milostí nelze kupčit

10)  Rakovina je lékem na spásu duše: z "Diagnostiky karmy"

11)  Fyzické a psychické potíže

12)  LÉČITELSTVÍ

13)  Uzdravení rakovinných nádorů mozku a jiných druhů rakoviny

14)  Informační virus na duchovní úrovni

15)  Co dokáže démonický vliv

16)  Čtyři fáze uctívání satana

17)  Psychiatr Scott Peck v boji proti neviditelnému ZLU

V  BOHA VĚŘÍ  I  VĚDEC > ASTROFYZIK  

Kupodivu i v klubu skeptiků Sisyfos se najdou věřící křesťané, jedním z nich je např. RNDr. Jiří Grygar, CSc - astrofyzik a vědec Fyzikálního ústavu Akademie věd  ČR Svůj pohled na vztah vědy a víry  a "Proč věří v Boha?" vyjádřil v knize "O vědě a víře" (2001) ve které považuje "Vztah k Bohu - věřícího křesťana, jako důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně; ne snad proto, že by se obával perzekuce či posměchu, ale proto že je nesnadné popsat stav vlastního nitra.., jak nesdělitelné jsou osobní prožitky střádající se během vlastního života - života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru...Věřící přírodovědec poznává Boha nejen subjektivně jako každý jiný člověk, ale také prostřednictvím svého bádání a poznávání kosmu...

Dr. Jiří Grygar zastává názor, že mezi vírou a vědou nevznikají rozpory, rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát, moderátorce (k tomuto tématu) B. Tachecí k zázrakům sdělil, že  "...jde o něco, co je naším zrakem, skryto  a tutéž situaci mají teď v astronomii: podařilo se jim zjistit, že existuje skrytá látka, o které neumíme nic zjistit; pak ještě skrytá energie, o které toho víme ještě méně...".

 

Rouhání - blasfémie

Rouhání neboli blasfémie je hrubá urážka Boha nebo osoby, požívající náboženské úcty; Zpravidla je pácháno slovy nebo jednáním, mezi něž patří "pohrdání, urážka, hrubost nebo zesměšňování Boha > Otce Stvořitele - Syna Ježíše - Ducha Svatého nebo Bible, je rouhání Termín „rouhání“ znamená vzdorovitý projev neúcty vůči Bohu, stavění sama sebe nad Boha, proklínání Boha nebo zneucťování Božích věcí. Příkladem by mohlo být i přisuzování zla Bohu nebo naopak to, že člověk odpírá Bohu dobro, které vykonal. Tento příklad rouhání je konkrétní v Matouši 12:31 + 12:24 +  v Markovi 3:30. Jde o uplatňování vlastního "já" (EGA) a bezohledná honba v sebeprosazování vedoucí k bolestným důsledkům. Je to násilí, vykořisťování, opovrhování těmi nejslabšími a nejchudšími, nespravedlností a zneužívání moci všeho druhu. Jde tedy o PÝCHU, která směřuje ke kořenům, totiž do lidského srdce, kde má svůj počátek. Právě tam se hromadí pýcha a snaha se prosazovat.

Nezáleží na tom, jak moc jste nevěřící, pokud to tak chcete, ale měli byste si navždy zapamatovat, že Bůh nemá být vysmívaný, a co zasejete, to určitě sklidíte.

Bible praví: Kdo se povyšuje bude ponížen..." > třeba i smrtí 

Několik slavných a vlivných lidí se posmívalo Bohu,  jejich výsměch skončil rychle.

1)  John Lennon z Beatles

Legenda John Lennon se skupinou The Beatles  vládli skvělou hudbou v šedesátých letech hudebnímu světu  téměř 10 let, když v roce 1966 Lennon poskytl americkému časopisu rozhovor v němž uvedl: "Křesťanství skončí, zmizí. Nemusíme se o tom hádat. Jsem si jistý. Ježíš byl v pořádku, ale jeho osoba byla příliš jednoduchá, dnes jsme slavnější než On." Tato rouhající slova vzbudila u lidí nevídaný hněv, lidé na protest s rozhořčením pálili na ulicích hudební desky a jeho plakáty, což vedlo v roce 1970 k rozpadu Beatles. V prosinci 1980 si jeden z fanoušků prohlížel fotografie skupiny Beatles, jenže u Johna Lennona dostal myšlenku, že ho musí zabít (a zrovna u Lennona? že?) Čekal celý den, aby se mu Lennon u svého domu podepsal na foto a poté ho 6 ranami usmrtil. Náboje kulek byly napilované, aby ho vnitřně roztrhaly a nemohl jej nikdo zachránit. Nezapomeňte, že se v roce 1966 posmíval Bohu a byl zasažen 6 ranami. Opravdu děsivý konec života.

2) Marilyn Monroe

Měla senzační život, každý by si takový život s velkým množstvím bohatství a slávy přál. Jednoho dne, když natáčela a Marilyn Monroe navštívil Billy Graham, který ji řekl že  ho poslal Duch Boží, aby jí kázal. Po vyslechnutí uvedeného kazateli sdělila: "nepotřebuji tvého Ježíše". Jen o týden později byla nalezena mrtvá ve svém bytě

3) Thomas Andrews (stavitel Titaniku)

Thomas postavit velkou loď, mnohem větší než byla kterákoli jiná všech dob. Po vybudování mocného a slavného Titaniku se ho reportér zeptal: "jak moc je loď bezpečná?" V odpovědi na otázku Thomas řekl: "Ani samotný Bůh nemůže potopit tuto loď'. Po tomto prohlášení se Titanic vydal plavbou na moře a témě všichni z filmů o Titaniku znají, co se stalo s lodí a kolik lidí zemřelo.

4) Tancredo Neves (prezident Brazílie)

Během své prezidentské kampaně řekl, že "pokud dostane 500 000 hlasů pro svou stranu, ani Bůh ho z jejího předsednictva neodvolá". Získal hlasy, ale den předtím, než měla proběhnout inaugurace na prezidenta, onemocněl a zemřel.

5) Cazuza (brazilský skladatel, zpěvák a básník)

Během kouření cigaret a show v Riu zpěvák Cazuza vyfoukl kouř do vzduchu a řekl: "Bože, to je pro tebe." Zemřel ve věku 32 let na rakovinu plic ve strašných bolestech.

6) Jamajská novinářka a tanečnice Christina Havitt

Jednou řekla: „Bible je nejhorší kniha, jakou kdy byla napsána!“ Brzy v červnu 2006 byla ve svém vlastním autě
nalezena spálená mimo uznání.

7) Herec PETR ČEPEK

V roce 1992 dostal nabídku zahrát si dr.Fausta, kolegové herci jej varovali, že dává všanc duši ďáblu. Herec na fámy nevěřil a roli Fausta, který se spolčil s ďáblem a povýšil na Boha, přijal. Do roka se objevila rakovina, a v září 1994 herec umírá v krutých bolestech. 

8) Jeden český (oblíbený) ex-ministr (po roce 1989) v televizi prohlásil, že Bůh neexistuje, do 3 let  se objevila rakovina, zemřel.  

9) Mladík nevěřil, že Bůh existuje a vystavil na na webu lživé parte, že zemřel, přesně na  den a

      měsíc do 1 roku   uhořel v autě < stačí kliknout

10) I když se to zdá divné, ti, kteří si zahráli (byť ve filmu...) roli Boha, objevila se u nich rakovina.  

JAK  ZEMŘELI  SLAVNÍ  ATEISTÉ  A  CO  ŘÍKALI  PŘED  SMRTÍ

Jedna skupina vědců provedla studii, co slavní ateisté řekli před svou smrtí.

11) Voltaire (jméno při narození Francois Marie Aruet),  

       *21.11.16941777; filozof, básník, prozaik, historik, publicista. Svá literární díla věnoval boji proti církvi a Ježíši. O Bohu prohlásil:  "Neexistuje žádný Bůh, ale můj pěšák a manželka by to neměli vědět, protože nechci, aby mě můj pěšák zabil a moje žena vyšla z poslušnosti." V době umírání se o filozofa starala milosrdná sestra, která prohlásila, že nekřesťana již ošetřovat nebude, protože na smrtelné loži Voltaire zažila to, co by již u dalšího umírajícího ateisty zažít nechtěla. Bylo to něco hrozného, svíjel se bolestí a křičel.: Bůh a lidé mě opustili. Půjdu do pekla. Ó bože! Ó Ježíši Kriste!" "Boj Voltaire proti Kristu  skončil naprostou porážkou.  Za života Voltaire prohlásil, že "100 let po jeho smrti už nebude křesťanství. Ale místo toho byla po jeho smrti ve vlastním domě založena Britská a zahraniční biblická společnost, která začala tisknout Bibli na lisy, na kterých byly tištěny knihy Voltaire.

12) David Hume – ateista;  

     *26.4.1711 – 25.8.1776, skotský filozof,  považován za   jednoho z největších anglicky filosofů 18.století.  Před smrtí neustále křičel:  "Jsem v plameni!"  Jeho zoufalství bylo hrozné...

13) Lavrentij Pavlovič Berija šéf sovětské tajné policie 1889–1953:

V prosinci 1953 byl odsouzen a popraven. Před svou smrtí prohlásil: "Musí existovat Bůh; Trestá mě za mé hříchy."

14) Napoleon  Bonaparte - císař 1769–1821

 Byl odsouzen k doživotnímu vyhnanství na ostrově Svatá Helena, kde po necelých šesti letech pobytu ve věku jednapadesáti let zemřel. Jeho lékař napsal: „Císař zemřel sám, jeho umírající boj byl hrozný...".

BIBLE

Žádná jiná kniha jako Bible nemá takovou moc povznést myšlení a posílit naše duševní schopnosti, jako hluboké, zušlechťující pravdy Bible. Největším důkazem pro Bibli jsou však lidé, které Bible opravdu změnila. Lidé, kteří byli zlí, podváděli, lhali a vraždili, se jejím působením stali úplně jinými – novými lidmi. Písmo je neomylné zjevení Boží vůle - viz. dole 2 Petr 1 a další.

    Nejstarší části Starého zákona (Bible) pochází až z 9.−12. století před našim letopočtem. Antické knihy měly podobu svitku a jejich řecké označení pochází ze slova "byblos". Knihy Starého zákona vznikaly postupně a byly psány v hebrejštině, pouze některé pasáže aramejsky. Spousta stránek zvlášť ve Starém zákoně není až tak životně důležitá, např. dlouhé kapitoly pokynů, které dostal Mojžíš od Hospodina na poušti. Ty věci je možno prozatím vynechat a soustředit se raději na pravdu, která platí stále. Druhá část bible – Nový zákon vznikal něco přes 50 roků během prvních dvou století našeho letopočtu  a líčí život a učení Ježíše z Nazaretu. 

BIBLE  NENÍ  NÁBOŽENSKOU  KNIHOU

Opakem náboženství je zjevení; Bůh zjevuje sám sebe v Bibli;   Prostřednictví lidských autorů (proroků) mluví sám Bůh a zjevuje svou osobu, hodnoty, cíle, všechno. A vybízí ke změně smýšlení a k obrácení. Prvním prorokem byl Mojžíš, jež byl více než prorok, protože se setkal tváří v tvář se Stvořitelem, který před jeho zraky vytesal ohněm do kamenných desek svůj Zákon (10 přikázání), aby ho předal lidu. Prorockého ducha Stvořitel předal z Mojžíše dalším sedmdesáti Izraelcům, známých pod jmény Eliáš, Elizea, Izajáš,Jeremiáš, Barucha, Ezechiel, sv.Jan, Daniel, Timoteus a dalším. Ježíš byl též prorokem. Každý národ má svého proroka, Židé v prvé řadě Mojžíše a křesťané Ježíše Bible,  je nadřazená všem duchovním naukám. Ostatní knihy, které se za Boží slovo vydávají, jsou prokazatelně lživé již na základě pouhé logiky.  Každého Bible nezajímá, ale jsou v ní moudra, která zachraňují život, zdraví a přináší poklidný život. Nic neposílí rozum lépe než důkladné zkoumání Písma svatého z Bible.

Bůh člověku v Biblí svěřuje poznání nezbytné k jeho spasení. Boží vzkaz skrze proroka Ezechiela 33,11: „Nechci, aby svévolníci umírali, ale aby se odvrátil od své cesty a byli živi.  Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli umírat?“  

Bible není náboženskou knihou. To znamená, že není výsledkem lidských představ o Bohu, ale jde o Boží zjevení; Stvořitel vložil prorockého ducha  do lidí považujíc za svaté a promlouval skrze jejich ústa k lidem.  Prorocké vyplnění  prokázalo, že za vzkazy stojí někdo Vševědoucí a Všemocný. Již před několika tisíci lety byly předpovězeny čtyři světové říše v jejich pořadí (prorokem Danielem), včetně dalších  události do dnešní doby; 31 176 biblických veršů jich 6 408 má prorocký obsah!  Lidé po Bohu chtějí zázrak, pokud v Něj mají uvěřit. Kdo zná Bibli a noviny, tyto zázraky čte! > viz. např. nahoře "BOŽÍ ZÁZRAKY EXISTUJÍ"

2. Petr 1:20-21

Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým; 2.Timoteus 3:16-17:Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Židům 1:1-2:  Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k otcům skrze proroky, ale také skrze svého Syna Ježíše Krista, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil  celý svět.  Stvořitel mluvil někdy s lidmi přímo svým hlasem; někdy prostřednictvím andělů, jindy měli proroci vidění – zvláštní stav těla a mysli, ve kterém vnímali Boží sdělení. Proroci častokrát ani nerozuměli významu zpráv, které jim Bůh sdělil. Jindy je psali vlastními slovy podle obrazů, které jim byly ukázány. Židům 4:12: Boží slovo je živé, mocné a ostřejší, než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Co obsahuje Písmo sv., to lidé zažili, viděli, slyšeli a  písemně stvrdili.

Zesměšňování Bible, neúcta k Bohu; stavění se na úroveň Boha;  

urážky a  zneucťování Boha a Božích věcí...  je rouhání.   

Rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, proti svatým a posvátným věcem. Desatero přikázání = Boží zákon: "Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Ex 20,7), anebo Bible-Deuteronomium 18:18-22:"Kdo by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu nepřikázal, takový prorok zemře."  To se vztahuje na všechno a všechny, kteří při věštění tvrdí, že to "mají od Boha. Zakazuje se používat Božího jména, aby se maskovaly zločinecké praktiky, kterými jsou i podvody.

Vorlíčková přirovnává Stvořitele ke svému příteli, "od Jeho komnaty klíč, kde nahlíží do knihy OSUDŮ, a čte si tam...". Slova, že Bibli napsali "úchylové" a Ježíš Kristus je "kult osobnosti" jsou nejen hrubé urážky Stvořitele (viz. dole Otec, Syn a Duch svatý), kultem osobnosti  ještě přirovnává Stvořitelovo Syna ke  Stalinovi, Hitlerovi, Mao Ce-tungovi, Saddámu Husajnovi..., k vrahům miliónů politických a etnických skupin.  

Příčiny posedlosti:  Podle otce Amortha (Vatikánský exorcista) se věřící člověk může stát Satanovým cílem několika způsoby:

1) Je to boží dílo, jež má vyzkoušet víru a posílit pokoru oběti.

2) Jde o vliv zlého vlivu či prokletí

3) ďábel je duch, projevuje se rouháním a postihuje osoby, které jsou jím posedlé.
4) Oběť žije ve stavu těžkého a vážného hříchu
5) Spojení se zlými lidmi nebo místy, jako třeba čarodějnic a praktikování určitých forem okultismu, které otevírají

    dveře do světa neviditelné říše pro vstup démonů. Praktiky a zvyky otevírají dveře zlým duchům a posedlostem.

(WILKINSON, Tracy. Vatikánští exorcisté 21. století. Praha, Mladá fronta, 2009). Vorlíčková se mnohokrát v televizi chlubila  "černou a bílou magií"na svých www.stránkách nabízela kurzy magie a na videu (na jejím křesle) ležela hadrová panenka do které se píchají dlouhé jehly...  ANIE mi hrozila likvidací > ZDE

(Ef 2, 1–3) Satanova vláda:

Satan podstrkuje své úmysly, myšlenky a návrhy tak, že jsou chápány jako vlastní myšlenky. Není to tak, že  přináší „vnuknutí“ jen zlým lidem, každý člověk ho zažívá nesčetněkrát denně!  Mnozí pod vládou satana věří v Boha! Mnozí chodí do kostelů, ale neobracejí se. To je ten problém! Rádi chodí do kostela, ale půjdou i se svým kostelem do zahynutí, pokud se neobrátí k Bohu, bez ohledu že jsou věřící, anebo jaké postavení v církvi mají! Není jich málo, kteří chodili do kostela, modlili se, a přesto se rakovina objevila. Nehodlali se obrátit k Bohu.

Kde se vzala taková zlá bytost? Dávno před tím, než začal existovat člověk, stvořil Bůh svého ‚prvorozeného‘ Syna, který byl později znám jako Ježíš. (Kolosanům 1:15) Během doby byli stvořeni i jiní „Boží synové“, kteří jsou v Bibli označeni jako andělé. (Job 38:4–7) Všichni byli dokonalí a spravedliví. Jeden z nich se však později stal Satanem. Tento anděl nedostal jméno Satan hned při svém stvoření. Je to popisné jméno, jež znamená „protivník; nepřítel; žalobce“. Byl tak nazván proto, že se rozhodl odporovat Bohu. Tento duchovní tvor zpyšněl a naznačoval, že Bůh je lhářem, zatímco lhářem byl on. Svedl Evu k hříchu, slíbil ji, že by mohla být jako Bůh; Eva uposlechla Satana a přijala ho za svého boha. Byl prvním, kdo zhřešil. Později ovlivnil další anděly, aby se ve vzpouře připojili k němu a přestali Boha poslouchat. (1. Mojžíšova 6:1, 2; 1. Petra 3:19, 20) Neposlušní andělé  napodobovali Satanovo sobecké jednání, a „země byla naplněna násilím“. (1. Mojžíšova 6:11; Matouš 12:24) Byl proto svržen s dalšími anděly z nebes do nejhlubší propasti a vydán řetězům temnoty. 

Čím se ďábel staví proti Bohu a proti Spasiteli Ježíši?
Tím, že kult náležející Pánu chce pro sebe a že napodobuje křesťanské instituce. Proto je antikristem a anticírkví. K tomu satan využívá modlářství a lidské tělo jako nástroj hříchu. Napodobuje božský kult, má své kostely, své zasvěcence, své ctitele a ty, kdo věří jeho příslibům. Tak jako dal Kristus  zvláštní moc apoštolům a jeho následovníkům, aby usilovali o dobro duše a těla člověka, tak satan dává zvláštní moc svým přívržencům, kteří usilují o zkázu duší
a o to, aby lidské tělo bylo nemocné

A jak se lidé dostávají do satanových pout? Dvěma způsoby: vědomě nebo z neznalosti (vlastní vinou či nezaviněně). Vlastní vinou. Do ďábelské posedlosti je možné upadnout hříšným životem, v němž člověk tvrdošíjně setrváváEvangelium (Bible) dává typický příklad v Jidášovi, když říká: „A pak satan vstoupil do Jidáše" (Jan 13,27). Příčinou mohou být  aktivní či pasivní účast na spiritistické seanci, účast na satanských kultech (zvláště na černých mších), členství v satanských sektách, praktikování okultismu, magie.

Amorth Gabriele - vatikánský exorcista a jeho zkušenosti boje proti ZLU   

Řešil na 70 000 případů posedlosti ďáblem. V knize se ztotožňuje s Biblí, a popisuje čím ďábel napadá lidské bytosti a jak zjistit, zda je u člověka jeho působení. Satan byl původně vysokým andělem, jeho určité schopnosti mu zůstali a je vůči člověku MOCNÝ, může se převléci za anděla světla a citovat Písmo svaté, tak jako to zkoušel na Ježíše, když ho pokoušel na poušti.  Ježíš   nazývá ďábla „vládcem tohoto světa" (Jan 14,30). Sv. Pavel ho označuje jako „boha tohoto světa" (2 Kor 4,4), sv. J a n tvrdí, že „celý svět je pod mocí Zlého" (1 J a n 5,19)

    Písmo sv., ale i Gabriele Amorth sdělují, že ďábel lidské bytosti neúnavně pozoruje, dobře zná jejich přirozenosti a chování, je často schopen určit nebo uhodnout lidskou reakci na pokušení a téměř s lidmi „hovořit", ale do jejich srdce nevidí. Pokud s ním člověk vede dialog, ať už ústy nebo v mysli, „uslyší" ho. Pokud se někdo rozčiluje nebo dívá chtivě na určité věci, ďábel využije své lstivosti, všimne si těchto znamení a pozná, kdy může zaútočit. více o Gabriele Amorth  >> ZDE

  Uzavřená duchovní skupina Vorlíčkové; 27.3.2020 vyvěsila na FB výzvu, že zakládá duchovní skupinu, jako nový a vzdělávací program. A k této výzvě napsala:  "Upozorňuji předem, že komunita je uzavřená a je v ní zakázáno cokoli sdílet a kopírovat! Na www.milujuanie.cz. sděluje, že právnické osoby (tj. osoby zapsané v Obchodním rejstříku) nepřijímá. Maskování "Rodinných konstelací" (pro ní zakázanou činnost psychologického poradenství a psychoterapií)  mění novými názvy častěji než ponožky, přesto nikdy nezapomene uvést větu, že její poznání ulehčí cestu z karmického kruhu utrpení..., tentokrát jako nový a vzdělávací projekt. Do duchovní skupiny nechce každého, aby se ji tam neinfiltrovala "škodná" a ona mohla  v uzavřené skupině nemocné duše strašit (jako to dělala v televizi) a tlačit je k dalším nekontrolovatelným platbám za nalezení cesty z karmického kruhu utrpení; oni pak lidé chtějí ze strachu více platit. Bojuje proti církvi a náboženství natáčením videí, přestože se považuje za Božího posla a životního průvodce, který nabízí duchovní cesty k Bohu a ke spáse... Je tedy též spojená s náboženstvím, takže tím paskvilem nazvala i sama sebe.

Velmi mnoho důkazů na mých stránkách o Vorlíčkové prokazuje, že  satanovi stačí k udržení duše a k jejímu oddělení od Boha pouhé tři techniky > PÝCHU, LEŽ a ZASTRAŠOVÁNÍ. Pýcha byla důvodem pádu anděla Lucifera z nebes, a pádu Adama a Evy vyhnáním z ráje, a je také hlavním důvodem, který brání v obrácení se k Bohu. Je to hlavní a nejspolehlivější satanovo zbraní. Když se lidé dostanou pod jeho vliv, začnou věřit všemu, a Vorlíčková je na lži a klam EXPERT, má 10 letou praxi! Návrat k Bohu už není tak jednoduchý, jako dřív, protože pro satana (ďábla) je okultismus přímým pozváním a nehodlá nikoho propustit bez boje - dokazuje to kapitola "Co dokáže démonický vliv"  z příkladů country zpěvačky Hany Horecké a miss Zuzany Jandové, které se z ďáblovo "drápů" vzpamatovaly až v blázinci, když je tam začali dusit polštářem a přivazovat k posteli. Až poté se okultních praktik vzdaly a připustily, že okultismus je nebezpečný. Níže uvádím různá svědectví (stačí kliknout a číst), protože mohou pomoci!

Svědectví | Uzdravení z depresí;    Svědectví | Uzdravení fyzické;    Svědectví | Uzdravení vnitřní;

Svědectví | Uzdravení vztahů v manželství;  Vyslyšení modlitby;    Svědectví | Boží zásah;

Svědectví | Uzdravení vztahů v manželství; Svědectví | Dary Ducha svatého;

Svědectví | Uzdravení z nenávisti vůči lidem;   Svědectví | Osvobození z drogové závislosti;

Svědectví | Uzdravení těla a duše Svědectví | Desátek a požehnání v hmotné oblasti;

Svědectví (ex)homeopata MUDr. Emília Vlčková: ze zajetí okultismu z něhož se nedá lehce vymanit

Byl jsem mrtvý, dnes žiji díky Ježíši > pod tímto názvem najdete další níže uvedená svědectví

Byl jsem mrtvý, dnes žiji díky Ježíši ;                     Od drog a alkoholu ke Kristu Ježíši...
Ježíš mě osvobodil a uzdravil na těle a na duši;    Boh je Pánom aj nad peniazmi, Pán zázrakov

Svědectví z Kurzu Filip > K Bohu mě přivedla autonehoda. Ne má vlastní, ale autonehoda dvou mých milovaných osob. Mého přítele Jiříka a mého bratrance Ondřejka. Oba při ní zemřeli. Tím dnem pro mě přestalo svítit slunce. Znamenali pro mě příliš, než abych mohla žít dál. Přesto ztráta Jiříka mě srazila na úplné dno. Prožila jsem s ním 3 a půl roku krásného a vzácného vztahu. Zařizovali jsme byt, ve kterém Jiřík bydlel a já tam s ním trávila spoustu času.   Všechno začínalo krásně. A všechno skončilo během jedné chvíle. Přišla doba velkého vyčítání, neodpuštění Bohu, sobě ani mým blízkým zemřelým. Za samotu, za zkažený život, za nespravedlnost,…za tak velkou bolest. Přes všechen hněv jsem prosila Boha o pomoc, protože jsem  věděla, že sama to nezvládnu. Nedokážu popsat jak, ale všechny ty temné chvíle se začaly pomalinku  prosvětlovat. Moje modlitby, o kterých jsem ani nečekala, že by mohly být vyslyšeny, se staly skutečností. Bůh mi začal odpovídat… Promlouval ke mně nejrůznějšími způsoby. Skrze Bibli, skrze druhé lidi, skrze touhy, skrze maličkosti. Touha po Bohu, po Boží blízkosti, po hledání Jeho vůle mě držely vytrvat a jít dál přes všechnu bolest. Teď vím, že bez Ježíše by byl můj život prázdný. Ani všechna bolest, kterou jsem prožila a stále prožívám by neměla smysl.

Mezi výše uvedenými jsou i další svědectví s názvem:

Dlouhá cesta z okultismu; Síla modlitby - zázračná uzdravení; Jak Bůh kvůli mě zastavil rychlík R 740;Jak 

jsem spadla pod tramvaj, aneb Proč zrovna já? Bol som beznádejný prípad; Stála jsem u brány nebe a pekla;
Volala jsem k Pánu a On mi odpověděl;
Svědectví o účinnosti modlitby; Ze zoufalství mne uzdravil Bůh;
O tom, jak ke mně promluvil Bůh; Našli jsme se a zůstali spolu;

BŮH JE JEDEN - OTEC, SYN a DUCH SVATÝ

Troj-jediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý = jednota tří osob od věčnosti.

Otec:

Bůh, věčný Otec, je Stvořitel, Původce, Udržovatel a svrchovaný Vládce celého stvoření. Moc a vlastnosti projevené v Synu a v Duchu svatém jsou rovněž zjevením Otce. (Genesis 1,1; Zjevení 4,11; 1. Korintským 15,28; Jan 3,16; 1. Jan 4,8; 1.Timoteus 1,17; 2 Genesis 34,6.7; Jan 14,9).  Bůh k záchraně lidstva musel najít takovou cestu, která je absolutně spravedlivá! To znamená, že záchrana bude dokonána skrze zastoupení! Někdo musel zástupně zaplatit dluh lidstva a vzít trest na sebe. Zahyne pouze zástupce na kterém bude trest vykonán.  Ve své lásce byl Stvořitel připraven přijít na svět v Ježíši Kristu, aby zástupně zemřel na kříži a byla znovu obnovena „spravedlnost“. „Stvořitel byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou“ (2 Kor 5, 19, B21)  Zástupně za lidstvo nemohl zemřít nikdo jiný než sám Bůh, jehož část v Duchu svatém vstoupila do Panny Marie, aby se narodil Ježíš Kristus. Protože pouze „nevinný a spravedlivý“ může zástupně zaplatitobnovit spravedlnost. Kdyby na kříži trpěl nějaký hříšný člověk, tak by dostával to, co si zasloužil, jak umírající zločinec. Ale Stvořitel ve své lásce nechtěl, aby šlo lidstvo se svou vinou do pekla. Bůh Otec (neviditelný duch) na sebe vzal podobu člověka skrze těhotenství Panny Marie a narození Ježíše, svého Syna. Kdo neuznává Ježíše Krista, neuznává Stvořitele, neboť Bible praví, že Ježíš je Stvořitelem -viz. níže SYN + také "Jsme účastníky kosmické hry"

Syn:

Bůh, věčný Syn, se stal člověkem v Ježíši Kristu. Většina historiků klade Ježíšovo narození mezi roky 4 a 7 př. n. I. Panenské početí Ježíše Krista je učení, podle kterého matka Ježíše Nazaretského Marie otěhotněla bez pohlavního styku s Josefem, otěhotnění nastalo Duchem Svatým.  Panna Marie zůstala pannou až do své smrti  i po Ježíšovo narození. Není matkou člověka, který se spojil s Bohem, ale člověka, který je od první chvíle svého početí opravdovým Bohem.  Ježíš Kristus je ve skutečnosti Stvořitel vesmíru! Cena Ježíšovy krve spočívá v tom, že je Stvořitelem a v tom, že je „bez úhony a poskvrny“!  A Bible mluví jasně: Tento Ježíš bez úhony a poskvrny je Stvořitelem!On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: On (Kristus) je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá…On je středem všech dimenzí “  (Kol 1, 13–17)

     Skutečností je, že Ježíš mnohokrát předem ohlašoval své utrpení a smrt, ale také vzkříšení. Jednou řekl: „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“ (J 10, 17) Bible nám podává zprávu o tom, že na kříži je zjevena Boží láska, Ježíš za nás zástupně zemřel, protože to byla jediná cesta, jak vyvrátit lži ďábla o náboženství a Bohu. Ježíš je jedinou cestou k Otci. Mezi lidmi a Stvořitelem je hluboká propast, protože lidstvo je hříšné a slouží ďáblu, Ježíš však hříchy lidstva vzal na sebe, svou smrtí ho vykoupil ze satanovo pekelných řetězů, a je to Ježíš, kdo dál o životě a smrti člověka rozhoduje - stal se mostem (nad propastí) a jedinou cestou k Bohu Otci (Stvořiteli): Já jsem ta cesta, pravdaživot. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“, praví Kristus v Bibli. (J 14, 6)  Žádný vlastní skutek a žádné náboženství světa nikoho nevytrhne z ohnivého jezera a nezachrání pro nebe. Kdo přichází k Bohu  bez Ježíše, ten půjde se svou vinou vstříc věčnému trestu = peklu. Milost a spása existují jen skrze Ježíše Krista. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž by mohl být člověk spasen.“ (Sk 4, 12)

    To je všeobecně přijímáno v křesťanských církvích i v islámu. Katolická církev toto uznává podle apokryfů ze svaté Anny. Ježíš (arab. Jasů' či ísá) je pro muslimy jedním ze čtyř velkých proroků (Abrahám, Jákob, Mojžíš, Ježíš), kteří předcházeli poslednímu a největšímu poslu Božímu, Muhammadovi. Při Ježíšovo křtu u řeky Jordán  se z nebe ozval hlas a označil Ježíše za vyvoleného Božího syna (Mk 1, 11 + Král, ČEP) Pro křesťany je Ježíš Kristus očekávaným Mesiášem, Spasitelem, Bohem, který lidem přinesl spásu. Je jediným prostředníkem mezi Stvořitelem a lidmi, je vyvrcholením Božího zjevení. Tvoří "most" pro vstup k Otci, bez Ježíše to není možné > k vyslyšení modliteb a Boží pomoci... Veškeré dějiny spásy mají v něm svůj střed - o něm hovořili proroci a celý Starý zákon, k němu a k jeho království směřují dějiny. V Bibli je zaznamenáno mnoho případů zázračného uzdravení jak tělesného, tak i duševního. Jde o horečky, chromé lidi, slepotu, malomocenství a jeho příznaky, navrácení života mrtvému a další. Ježíš uzdravoval lidi pouhým dotykem či modlitbou.

     Učedníci a jeho přátelé, kteří chodili s Ježíšem tři roky, s ním zažívali tři roky plné života, naděje, tři roky Božího království přicházejícího na zem! Viděli to, že Ježíš v sobě má moc, které se nedokáže nic postavit, křísil mrtvé, uzdravoval všechny nemoci, dokonce přikazoval bouři a přírodě! Co řekl, to se stalo! Měl slova, která dávaly život! Dokonce i jim Ježíš propůjčil svoji moc, takže sami uzdravovali nemoci, vyháněli z lidi zlé démony, kteří je ovládali. Po Ježíšovo smrti, ukřižování vstal Ježíš 3.den z mrtvých (Lk 9,22), prošel smrti, sestoupil až na nejhlubší dno, zažil oddělení duše od těla, za nás si prošel peklem a rozrazil tak bránu smrti, z které vyrval zajatce (lidstvo) před záhubou. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou;  ukázal se Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně: Apoštol Pavel" (Bible, 1.Korintským 15:3-4).  Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a slouží v nebeské svatyni v náš prospěch. Nanebevstoupení Páně, o události, kdy se Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání naposledy zjevil apoštolům a v oblaku se vznesl do nebe, se podle skutků apoštolů Sk 1. 9 - 1, 12 (Král, ČEPé5) stalo na hoře Olivetské, kde byl Ježíš před jejich zraky  vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. (Jan 1,1-3.14; 5,22; Koloským 1,15-19; Jan 10,30; 14,9; Římanům 6,23; 2 Korintským 5,17-19; Lukáš 1,35; Filipenským 2,5-11; Židům 2,9-18; 1 Korintským 15,3.4; Židům 8,1.2; Jan 14,1-3)

Jeho vstání z mrtvých  je důkazem Pravdivosti Bible a Hospodina jako Jediného Boha Stvořitele. Tím, že Bůh vzkřísil Krista, dal svoji pečeť na Ježíšovo vykupitelské dílo! Ježíš je tím, kdo má dnes „klíče od hrobu i smrti.  Ježíš rozhoduje, kdo přežije, anebo bude předán peklu (zhoubným chorobám, neštěstí...) a zemře.   Ježíš Kristus je středem stvoření, On v sobě všechno stvoření obnovuje: nebeské (anděly) i pozemské (lidi). Skrze Ježíše byly stvořeny všechny věci, zjeven Boží charakter, spasení lidstva a svět  jím je souzen. Žil a byl pokoušen jako člověk, a přesto byl dokonalý a ztělesněním Boží spravedlnosti a lásky. Svými zázraky projevil Boží moc a prokázal, že je Boží zaslíbený Mesiáš. Dobrovolně trpěl a místo nás zemřel na kříži za naše hříchy.

 Matka Boží Panna Maria nezemřela jako ostatní lidé, nýbrž byla vzata do nebeské slávy i se svým tělem. V křesťanské víře je smrt následkem hříchu a Maria je dle katolického vyznání uchráněna jak hříchu osobního, tak prvotního (Neposkvrněné početí) nezemřela jako ostatní lidé. Zároveň je oslavení jejího těla při nanebevzetí předzvěstí a zdrojem naděje pro katolíky', neboť ti věří ve vzkříšení těl všech lidí na konci věků k poslednímu soudu.

Duch svatý:

Bůh, věčný Duch, spolupůsobil s Otcem a Synem při stvoření, vtělení a vykoupení. Inspiroval pisatele Bible. Naplňoval Kristův život mocí. Zve a přesvědčuje lidi. Ty, kteří ho poslechnou, obnovuje a proměňuje k Božímu obrazu. Poslán Otcem a Synem, aby byl vždy s Božími dětmi, obdarovává církev duchovními dary, zmocňuje ji k vydávání svědectví o Kristu a v souladu s Písmem ji uvádí do veškeré pravdy. (Genesis 1,1.2; Lukáš 1,35; 2 Petr 1,21; Lukáš 4,18; Skutky 10,38; 2 Korintským 3,18; Efezským 4,11.12; Skutky 1,8; Jan 14,16-18.26; 15,26.27; 16,7-13)

DARY DUCHA SVATÉHO: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a Boží bázeň . POZOR - nejsou to věci, které běžně znáte:

1) MOUDROST: (srov. 1Král 3,9),

    Jde o milost  umět se dívat na každou věc Božíma očima, viděním světa, viděním situací, okolností, problémů a všeho. To je moudrost. Někdy hledíme na věci podle svého zalíbení či podle stavu svého srdce, tedy s láskou či nenávistí, se závistí… To není Boží vidění. Je-li člověk ve společenství s Pánem, Duch Svatý jako by proměňoval jeho srdce a dával mu vnímat veškerou svoji vřelost a náklonnost. Ví všechno, ale ve smyslu, že umí rozeznat, co je Boží a co nikoli, má moudrost, kterou dává do našich srdcí Bůh. Nasloucháme-li Duchu Svatému, učí nás moudrosti, obdarovává nás moudrost Božího vidění, Božího slyšení, milovaným srdcem Boha, souzením věcí Božím soudem. To je moudrost Ducha Svatého.

2) ROZUM: (1Kor 2,9-10).

    Nejedná se o lidskou inteligenci a intelektuální schopnost, kterou můžeme být nadáni více či méně. Jde o milost, která v křesťanovi probouzí schopnost překročit vnější aspekt reality a probádat hlubiny Božího myšlení a Jeho plán spásy. To neznamená že křesťan může porozumět všemu a mít úplné poznání Božích plánů, ale umožňuje intus legere, tedy „čtení zevnitř“, rozumět věcem v Božím porozumění. Chápání situace do hloubky, jak ji chápe Bůh, protože Ježíš k tomu seslal Ducha Svatého, aby se tímto darem dařilo porozumět věcem, jak jim rozumí Bůh. Někdo může číst Bibli, evangelium a něčemu rozumět, ale čte-li evangelium s darem Ducha, může porozumět hloubce Božích slov. A to je velký dar, o který mohou prosit všichni: Dej nám Pane dar rozumu.

3) RADA: (Žl 16,7)

    Duch Svatý otvírá mysl, otevírá nás, aby člověk lépe chápal věci Boží i lidské, situace a všechny věciSkrze tento dar rady Bůh osvěcuje Duchem naše srdce, aby nám dal pochopit, jak máme správně mluvit či jednat a kterou cestou se ubírat. Jak v nás tento dar působí? Duch Svatý, jakmile jej člověk přijme a uhostí ve svém srdci, ihned jej vybavuje vnímavostí ke svému hlasu a usměrňuje jeho myšlenky, cítění a úmysly podle Božího srdce. Duch Svatý uschopňuje lidské svědomí učinit konkrétní rozhodnutí ve společenství s Bohem podle Ježíšovy logiky a jeho evangelia. Takto Duch Svatý dává člověku vnitřně a pozitivní růst ve společenství a pomáhá nepropadat egoismu a vlastnímu způsobu vidění věcí. Podstatnou podmínkou uchování tohoto daru je modlitba. Modlitba vytváří prostor pro příchod Ducha, aby člověku v oné chvíli pomohl, poradil v tom, co má konat. Nikdy nezapomínat na modlitbu. Nikdo si nevšimne, když se člověk modlí v autobuse, na ulici; když se modlí mlčky, srdcem. S Duchem svatým člověk zakouší, jak pravdivá jsou Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit“ (Mt 10,19-20). Duch Svatý radí, ale člověk mu musí dát prostor, aby mu mohl poradit. A dát mu prostor znamená modlit se, aby přicházel a stále mu pomáhal.

4) SÍLA: (srov. Mk 4,3-9; Mt 13,3-9; Lk 8,4-8)

     Ne každé sémě, které člověk zaseje přináší plody.Pokud ho člověk zaseje na neúrodnou půdu, plody to nepřináší. Sémě často narazí na vyprahlost lidského srdce, a třebaže je přijato, hrozí mu, že  plody nepřinese. Duch Svatý osvobozuje půdu našeho srdce od apatie, nejistot a všech obav, které jej brzdí, aby Ježíšova slova byly opravdově a radostně uváděna ve skutek. Tento dar  pomáhá, dodává sílu a zbavuje mnoha zábran. Stane se, že se vyskytnou také obtížné chvíle ve kterých se dar síly projevuje mimořádně, příkladně.  Pomyslete na ony rodiny, muže a ženy, kteří se perou s těžkým životem, aby zajistili rodinu a vychovali děti... Umožňuje jim to dar síly, který jim pomáhá. Pán nás nezkouší více, než jsme schopni snést. Je vždy s námi. „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“

5) VĚDĚNÍ:  

    Mluví-li se o vědění, jde o schopnost člověka stále lépe poznávat skutečnosti, která jej obklopují, a objevovat zákonitosti, jimiž se řídí příroda a veškerý život - chápání Boží lásky a  hlubokého vztahu ke každému tvoru. Oči osvícené Duchem Svatým a otevření kontemplaci Boha v kráse přírody a velikosti kosmu objevuje, že všechno mluví o Něm a Jeho lásce. To vzbuzuje velký úžas a hluboký pocit vděčnosti! Je to dojem, který také zakoušíme, když obdivujeme umělecká díla nebo jakýkoli div, který je plodem génia a tvořivosti člověka. Duch Svatý nabádá chválit Pána z hloubi srdce a rozpoznávat ve všem,  co máme a co jsme, jako nedocenitelný Boží dar a znamení Jeho nekonečné lásky k nám. Dar vědění člověku umožňuje spatřovat tuto krásu. Proto chválíme Boha a děkujeme mu, že nám daroval tolik krásy, a učinil mnoho krásného pro to nejkrásnější, čímž je člověk.

6) ZBOŽNOST

    Toto spojení s Pánem se nemá chápat jako povinnost, je to spojení, které vychází z nitra, jde o vztah žitý srdcem, je to naše přátelství s Bohem, které nám daroval Ježíš. Duch Svatý nám dává vnímat Pánovu přítomnost a veškerou jeho lásku k nám. Dar zbožnosti znamená mít opravdovou schopnost radovat se s radujícími, plakat s plačícími, být nablízku tomu, kdo je osamocen či znepokojen, napravovat pomýlené, těšit zarmoucené, přijímat ty, kdo se ocitli v nouzi, a pomáhat jim. Dar zbožnosti darovaný Duchem Svatým nás činí mírnými, klidnými a trpělivými, přivádí nás k pokoji s Bohem a k ochotě sloužit druhým.

7) BÁZEŇ  BOŽÍ

    Není to strach z Boha. Bázeň Boží člověku umožňuje uvědomovat si, že všechno dostáváme z milosti a že naše pravá síla spočívá jedině v následování Pána Ježíše a v tom, že dovolíme Otci, aby nás zahrnul svojí dobrotou a svým milosrdenstvím. Otevřít srdce, aby k nám mohla vejít Boží dobrota a milosrdenství. Toto činí Duch Svatý darem Boží bázně: otevírá srdce, aby Otcovo odpuštění, milosrdenství, dobrota a něha vešly k nám, neboť jsme Jeho nekonečně milovanými dětmi. Žije-li člověk ve zlu, rouhá-li se Bohu, získává peníze podvody, vykořisťuje-li druhé a tyranizuje je, žije-li jen pro peníze, pýchu, ješitnosti, moc či hrdosti, pak se spouští ony známé "Boží mlýny > soukolí karmy" takže člověk s celou jeho mocí a všemi penězi, i s celou svojí hrdostí a samolibostí k štěstí nedojde. Nikdo si s sebou odtud nemůže vzít peníze a moc, samolibost ani hrdost. Nic! Může si odnést jenom lásku, kterou nám dává Bůh Otec, Boží něhu, kterou jsme s láskou přijali a obdrželi. Může si odnést jen to, co učinil pro druhé, bez korupce. 

    Bůh je jeden, ale nebe „nemůže být složeno z lidí jediného náboženství, potřebuje lidi mnoha náboženství."  Popírání Boha Pána Božství  vytváří peklo.

BIBLE  PROTI  STRACHU  A  ÚZKOSTI; I  PROTI  RAKOVINĚ > ZDE

Písmo: 1.list Janův:

"Duch, který nevyznává Ježíše Krista není z Boha, je duchem Antikrista - tj. Satana Antikristem je ten, kdo stojí proti Kristu, popírá Kristovo božství, je Kristovým odpůrcem a jeho nepřítelem na zemi. Jak popisuje Písmo: "Antikrist chce být božsky uctíván a staví se na úroveň Všemohoucího".  Vorlíčková chce být božsky uctívána, proto také tvrdí, že má nadpřirozené schopnosti, je nejlepší a nikdo nemá její schopnosti, od Boží komnaty má klíč, Stvořitel ji pouští nahlížet do knihy osudů...  Celý svět chápe náboženství jako vztah k Bohu a božstvu, na němž člověk závisí a obrací se s díkem a prosbami o ochranu; Vorlíčková však náboženství nazývá paskvilem a církev mašinérií organizovaného zločinu.

Zjevení Jana - Antikrist a jeho proroci:

(16) stoupenci Antikrista se budou vyznačovat napodobeninou Božích služebníků (22) Antikrist a jeho proroci zavedou obřady k napodobení svátostí, avšak v protikladu ke Kristovi. Satan bude na sebe brát roli Boha Otce; Antikrist bude uctíván jako Spasitel. Jejich obřady budou falšovat svátosti a jejich díla magie budou ohlašována jako zázraky. (24) Antikrist a falešní proroci si osvojí taktiku k dosažení zkázy věrných. Nikdo nebude moct kupovat nebo prodávat nutné potřeby, aniž by se zapletl do uctívání Antikrista. Toto proroctví 1900 let staré je pravdou, která platí a projevuje se i v dnešní době. Nutnými potřebami ke koupi se stal i prodej magie s vymyšlenými modlitbami, včetně prodeje CD a dalšího klamu slibující štěstí a vyléčení z fyzických a duševních onemocnění

doslov  k  ZJEVENÍ  JANA:

Je to zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh Stvořitel, aby ukázal svým služebníkům na zemi, co se musí neodvratně stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi (2) a ten vydává svědectví o všem, co viděl – je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista.  Stvořitel poslal svého anděla, neboť v Božím Stvoření byl Bohem (vedle pozemského tělesného světa) stvořen také nehmotně pracující svět andělů, kteří dokážou do tělesného života lidi zasahovat . Andělé světla a andělé temnoty zápasí o lidské duše, ačkoliv lidé neví, že jejich myšlenky jsou ovlivňovány mocnými duchy. Andělé světla působí pro Boha a jeho dílo na zemi. Andělé temnoty způsobují zmateni, protože se od Boha odvrátili. Zmateně, nedostatečně a nesmyslně pracující lidé ukazují způsobem práce, že jsou ve spojení s málo hodnotně působícím andělem. Bůh přenechává andělu a člověku, aby se rozhodli pro něho, nebo proti němu, neboť své tvory nechce nutit. Bytosti by se měly z vděčnosti a lásky obrátit k Bohu, ale ne ze strachu a hrůzy před Jeho strašlivými tresty. Pozemské bytosti rostou tím, že se připojují na nebeské bytosti, čistěji pracující pro Boha. A nebeští tvorové rostou tím, že se připojí na upřímné, mocně pracující a schopné pozemské tvory. Boží duch se dokáže člověku odhalit různým způsobem, odhaluje se překvapivými pocity srdce, což se označuje jako činnost svědomí...   

Prodej náboženství (andělské kurzy, duchovní setkání s kázáním o Bohu, se slibovaným štěstím a vyléčením...) je zavrženíhodné kupčení s Boží milostí - něco za něco > zaplaťte a já vám poskytnu informace, ochranu, magii, Bůh vás vyléčí, zbaví potíží apod. Pána Boha si koupit nelze. Je to znesvěcování, povyšování se a urážení Boha, je to modloslužba (k Satanu). Proti Boží Vůli je, aby se lidé k víře nutili strachem (vyhrůžkami karmy, nucením, aby dělali to, co kartářky chtějí), nebo slibováním výhod a kupováním odpustků. A úplně nejhorší je, když se ještě dává lidem v tísni vybrat mezi životem a  smrtí: "Zaplaťte si osobní sezení, protože když se osobní sezení neuskuteční, objeví se rakovina... smrt" > ZDE

A to vše se děje pod jménem »BŮH« na rtech, stejně jako kdysi Syn Boží - Ježíš Kristus zvolal: »Svým chováním jste proměnili domy mého Otce v peleš lotrovskou, aby byly ke cti vám! Nazýváte se služebníky Slova Božího, stali jste se však sluhy své pýchy Ti všichni slouží Luciferovi - satanu, nikoli Bohu. A pohrdají tím všemi Božími přikázáními, od prvního až do posledního. Především ale druhým, jehož přestupování tímto způsobem je nejčernějším poskvrněním pojmu Bůh v jeho jméně.

Písmo: JAN 13 - vliv Satanův:

(21) Ježíš svým učedníkům uvedl: "...říkám vám, že jeden z vás mě zradí. (22) “Je [to] ten, komu podám namočené sousto.” A když namočil sousto, podal je Jidášovi. (27) A tehdy, po tom soustu, do Jidáše vstoupil Satan. Jidáš  zradil a Ježíš-Boží Syn byl mučen a ukřižován.

    Vorlíčková je stejný "Jidáš". V televizi před celým světem prohlásila, že "Holocaust byl spravedlivý proces", líbí se ji masové vraždění. Její soustavné výkřiky na Facebooku: "lidé miluji vás!" jsou slova cynika. Písmo v DEUTERONOMIUM 17: "(20) Kdyby se nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok ať zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů > Satan  se též prohlašuje za Boha Otce -  nahoře v "Zjevení Jana - Antikrist a jeho proroci"   Vorlíčková:  1. přikázání: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, své duše, své mysli a své síly"  chápe jako: "Miluj peníze z celého srdce svého, duše své a celé své mysli." a 2.přikázání: "Miluj své bližní jako sebe sama!" jako:"Neštiť se ničeho, co ti přinese peníze a majetek, kradni a podváděj, tvoje štěstí spočívá v tom, kolik máš peněz...", což je hlavní ďáblovou ideou. 

Kupčení s Bohem je hrozbou předčasné smrti < klik

Kdo chce kázat o Bohu a andělích, ponaučení z Písma sděluje, že je třeba u takových individuí "hledat garance pravosti a bránit se falešným prorokům (2Pt 2,1; Mt 7,15; 1J 4,1), prázdným mluvkům (Tt 1,10), lidem, kteří hovoří převráceně (Sk 20,30), úlisně (Ř 16,18), kupčí s Božím slovem (2K 2,17, přestrojují se za služebníky spravedlnosti (2K 11,15), podporují nestálost (Ef 4,14), jsou sobečtí  (Fp 1,17), nedrží se zdravých slov (1Tm 6,3).    

 2 List Petrův 2 << klik  - samolibé (duchovní rádce) označuje za: "jedince prokletí, jež s druhými lakomě kupčí

vymyšlenými řečmi a vycvičeným srdcem k lakomství si zamilovali mzdu za nepravosti, ale jejich záhuba nespí,

hynou svou zkažeností  v hýření klamů lákáním nestálých duší", neboť  "pohrdají Boží vládou, jsou drzí, samolibí,

a jako nerozumná zvířata, z přirozenosti narozená k polapení a záhubě se rouhají  tomu, co neznají.  

1. TIMOTEUS 2
(4) Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali
bludné duchy a démonické nauky.

JEREMIÁŠ 23
(16) Toto praví Hospodin: „
Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. (19) Na hlavy darebáků se snáší bouřlivý vichr! (20) Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co usoudil. (23) Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko? Nejsem snad Bůh i daleko? (24) Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? Já přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin. (25) Slyším, co říkají proroci, kteří mým jménem prorokují lži. (26) Prorokují podvody, které si sami vymysleli.

1.list Janův:

(1) Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. (2) Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. (3) Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha a to je ten duch Antikrista. (5) proto mluví světsky a svět je poslouchá. (6) Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. (7) Milujte jedni druhého; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. (8) Kdo nemiluje, nepoznal Boha,neboť Bůh je láska. (9) V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho. (10) V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy. (15) Kdokoli vyzná, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu.  

O smilování a odpuštěních rozhoduje Bůh Ježíš, kdo v něj nevěří, nevymodlí nic  

1.list Janův (nahoře) vysvětluje, že Ježíš byl Stvořitelem obětován k smrti, aby lidstvo nebylo (za hříchy) zničeno. Tím byla po jeho smrti  vláda nad lidskými osudy, a v otázce života a smrti předána Synu - Bohu Ježíši,  abychom skrze něho žili - viz.  také 2.list Petrův 2 (skoro na konci stránky), co všechno Stvořitel zničil a nešetřil ani ANDĚLY...

1.list Korintským 4: (4) Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše Krista, (5) vydejte hříšníky Satanovi k záhubě těla, aby byl jejich duch spasen. (7) Vyčistěte starý kvas (9) a nesměšujte se s lakomci, rváči nebo s modláři (o modle v Deuteronomium 7) (13) A tak ty zlé vylučte ze svého středu. 12.list Korintským 11:  (13) Takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví dělníci, vydávající se za apoštoly Boha. (14) A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. (15) Proto není nic zvláštního, jestliže se takoví jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude podle jejich skutků. 2.list Tesalonickým 2: (9) Příchod bezbožníka odpovídá Satanovu působení s jeho veškerou mocí a lživými zázraky (10) a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protože nepřijímali  lásku k pravdě, aby mohli být spaseni.

Ježíš rozhoduje o tom, zda bude člověk vydán Satanovi k záhubě. Rozhoduje o našem životě a našich osudech; Stvořitel - Bůh Otec nekoná, o čem by nerozhodl Syn Ježíše, protože jej obětoval, abychom skrze něj žili. V Ježíši je spása, kdo jej neuznává, modlitby  jsou zbytečné, protože jde o rouhání proti DUCHU SVATÉMU. Spasení je přijímáno skrze Božího Syna, to je Boží plán Spasení, jiné spasení neexistuje. Existují ale lži a imitace  spasení,  démoni se v Bibli a ve lživých duchovních spisech také nazývají bohem. 

v knize Zjevení Janovo (poslední Bible)

se Kristus na samém začátku knihy Zjevení představuje takto: "Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí" (Zjevení 1,8). Stvoření oslavuje Stvořitele jako Boha Otce, Syna a Ducha svatého: "Svatý, svatý, svatý". Všechny události (z pozice VYŠŠÍ MOCI)  řídí Pán Ježíš, byl Otcem určen panovat na zemi, a je naplněním proroctví Starého zákona, jež se vztahují k budoucnosti světa. Kristus je  všemohoucí  Bůh; v Písmu vícekrát znázorňuje všemocnost a veškerou moc (Dn7-8)

   Ve verši Zj4,1 máme dveře do Boží přítomnosti skrze Krista. Dveře ve Z j4,1 jsou otevřené. Věřící jimi přicházejí k Bohu už skoro dva tisíce let. Já jsem ta cesta i pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne" (J14,6) + (J10,9)Otevřenými dveřmi do nebe je Pán Ježíš Kristus. On je tím, kdo chce vejít do našeho srdce. "Já jsem těmi vašimi dveřmi, kdo by skrze mne vešel, ten spasen bude, a vejde i vyjde a pastvu nalezne. Jestliže by kdo uslyšel můj hlas a otevřel dvéře, vejdu k němu a budu s ním a on se mnou" (Zj3,20)" Ježíš stojí před vašimi dveřmi a čeká, že ho pozvete do svého srdce - klika od dveří je však uvnitř vás.

Modlitby rouhačů a pomoc andělů jsou neúčinné

Písmo - Jób 8:
(13) Tak je tomu se stezkami všech, kteří na Boha zapomněli, 
naděje rouhače přijde vniveč; (14) ve své důvěřivé  jistotě  se zklame, jeho doufání - toť pavučina. (15) Opře se o svůj dům, ale ten neobstojí, podrží  se ho, on však nebude stát.  Jób 20: (4) Což nevíš, že  je to tak  odjakživa, od chvíle, co byl člověk postaven na zemi,  (5) že plesání  svévolníků trvá krátce a radost rouhačů jen okamžik?  Jób 27: (7)Můj  nepřítel (rouhač) však  ať  je  na  tom  jako svévolník, a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák. (8) Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li 

mu Bůh život? (9)Bude Bůh poslouchat jeho křik,  bude v tísni? (10) Najde blaho ve Všemocném,  přivolá  Boha v každém čase? (11) Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným.(12) Hle, sami  jste to  všichni uzřeli, proč se  tedy oddáváte přeludům? (13)Toto je před Bohem  úděl člověka svévolného,  dědictví  ukrutníků, jež dostanou od Všemocného: (14) Rozmnoží-li se jejich synové,  přijde na ně meč,  jejich potomci  se nenasytí chlebem; (15) ty co  vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy je nebudou oplakávat. (19) Boháč ulehne

a už  se nesebere, než rozevře oči,  nebude tu. (20) Hrůzy ho dostihnou jako příval vody, vichřice ho zachvátí 

v noci, (21) odnese ho východní vítr a bude pryč,  vichr jej odvane z jeho místa. 

Výše uvedené hovoří o tom, že rouhač ztrácí naděje na Boží pomoc, naopak to je hroza ztrát, bídy, nemoci a smrti, Nabídka placených kurzů, jak si získat pomoc andělů od Alenky Pastelky jsou utopie rouhajícího blázna. Cožpak andělé konají to, co nechce Bůh? Cožpak andělé slouží egoistickým cílům a kupčení s Bohem, náboženským lichvářům a zlodějům? Jestli si to někdo myslí, tak těm všem vyjádřením Bible nerozumí a těžko najde klid v duši, protože temnota se bude o jeho duši pokoušet dál. Ďáblovo posedlost se neprojevuje tím, že se hodně mluví o Bohu (ďábel Boha nenávidí), nýbrž o andělích, s nimiž  Alena Krejčová "obcuje" 36 let, radí se s nimi a plní jejich příkazy. A tato schizofrenie si na andělské kurzy + automatické kreslení zaregistrovala firmu S.R.O. Satan se totiž vydává také za anděla světla, a slyšení hlasů je z PEKLA, jinak by to psychiatři neléčili - viz. 12.list Korintským 11 + biblické  Přísloví 14

Proč existuje zlo?

Určitě všichni mají pravdu, že na zemi existuje zlo. Existuje a působí velmi silně. Kde se vzalo? Proč? Bible dává odpověď na to, jak vše začalo. Mluví o vzpouře proti Bohu v nebesích. Mocný anděl Světlonoš - Lucifer zatoužil být rovný Bohu a v jeho srdci se zrodila pýcha na svou moc a krásu, a také závist, že není právě On rovný Bohu.

Zjevení Jana 12:7-9 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Satan se na zemi prohlásil za boha všech lidí a lidé se mu budou klanět. Písmo svaté v kapitole  Jan 12:31; 16:11; 1. Jana 5:19; 1. Jana 2:16 a Zjevení 12:9  potvrzuje, že Satan se stal vládcem a pánem "Mocností pozemského světa", kde se snaží všemožnými pokušeními dostat lidi do situací, aby umírali. Lži a klam je přivádí k špatným rozhodnutím a osudové chyby je vrhají na psychické dno, k existenčnímu zhroucení a ztrátám všeho druhu. Zoufalství zaplňuje ordinace psychiatrů, dochází k sebevraždám,  násilí, a vraždy jsou na denním pořádku, invalidita a úmrtí při autonehodách a zhoubné choroby..., to všechno Písmo svaté přičítá vlivu Satana - ďábla a jeho démonům - viz. DEUTERONOMIUM 7 > č. 10, 15, 26 = o zhoubných chorobách...

    Je to působící vliv skrze naše myšlení, všechny myšlenky nejsou pouze naše, telepatický vliv existuje (nelze ho zapřít). Inspirace a nápady z podvědomí se projevují jako myšlenka  k dobrému nebo naopak. Soustavný příval nových myšlenek člověka přímo zahlcuje. Je na každém, jak myšlenky z podvědomí vyhodnotí a využije, nebo je zavrhne. Lidé se stávají otroky svých myšlenek a pokud chybí Boží ochrana, tak ty těžké autonehody na D1 a jiných silnicích vidíte každý den. My jsme ty figurky na šachovnici, kterými neviditelné síly pohybují - skrze myšlenky.

2 list PETRŮV - Falešní proroci

V Božím lidu bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. (2) Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. (3) Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí."

LIST ŘÍMANŮM - Lidská zvrácenost

(18) Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu

(19) Co se dá o Bohu poznat, je zřetelné Jeho neviditelnými znaky – Jeho věčnou moc a božství lze už

postřehnout  rozumem v díle - stvoření světa. (28) Když lidem známost Boha není dost dobrá,

Bůh je vydal zvrácené mysli, aby  dělali, co není správné. (29) neboť jsou prolezlí nepravostí, podlostí,

chamtivostí  a záští; závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lstivostí a zlomyslní; (30) štváči a pomlouvači,

odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; (31) bezcitní a nemilosrdní.

(32) Přestože na pachatele těchto věcí přichází Boží rozsudek smrti, dělají to a ještě ostatním schvalují.

Sírachovec 20
(24) Lež je hanebná poskvrna člověka, bude stále v ústech nepoctivých lidí. (25) Lepší  je  zloděj, 
než kdo soustavně  lžedědictvím obou však bude záhuba. (26) 
Lhář je zvyklý na hanbu a ostuda na něm lpí neustále. 

Sírachovec 35

(16) Kdo slouží Hospodinu se zalíbením, bude od něho přijat a jeho modlitba se dotkne samých oblaků. (17) Modlitba poníženého proniká oblaky, a neutiší se, dokud nedosáhne cíle. (18) Neustane, dokud Nejvyšší nepohlédne, nezastane se spravedlivých a nevykoná soud. (19) Hospodin nebude prodlévat ani nebude shovívavý vůči nemilosrdným, (20) dokud jim nerozdrtí bedra a nevykoná pomstu  (21) dokud nevyhladí množství násilníků a nezpřeláme žezla nespravedlivých, (22) dokud neodplatí člověku podle jeho skutků a za činy lidí podle jejich úmyslů, (23) dokud svému lidu nezjedná právo a nepotěší je svým slitováním. (24) Když nastane soužení, jeho slitování přijde včas jako dešťové mraky v době sucha.  Výše uvedené vysvětluje vyslyšení modliteb a odplatu za vykonané zlo = KARMA.

2. Petrův 2
(
16)Němá oslice promluvila lidským hlasem, a tak zabránila
 prorokovu bláznovství. (17) Takoví lidé jsou jako 

prameny  bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma. (18) Řeční prázdně a nabubřele

 a svádějí ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. (19) Slibují jim svobodu, ale sami  jsou  služebníky záhuby.  Co se člověka zmocní,  tím je zotročen. (20) Jestliže  tedy  ti,  kdo  poznáním  Pána a Spasitele Ježíše Krista  unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. 

(21) Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti... Odpovídají tomu mnohé kartářky...

2. TESALONICKÝM 2

(2) Nenechte se tak snadno vyvádět z míry, ať už proroctvím, kázáním (3) nenechte se oklamat (4) Bezbožník a zatracenec se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá a bude se vydávat

za Boha!  (7) Ta  nepravost  působí  skrytě, dokud nebude odstraněna z cesty toho, kdo tomu brání. (8) A pak 

se ukáže  ten zlý, kterého Ježíš zahubí a zničí svým dechem... (9) Za příchodem bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc (10) Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože

nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. (11) Proto je Bůh vydává napospas bludu, aby uvěřili lžím.

(12) Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti Mnoho lidí žije v klamu

a věří  ezoterickým šmejdům.  

Matouš 7

(13) Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo 
tudy  vcházejí. (14) Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (15) 
Střežte se 
lživých 
proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. (16) Po jejich ovoci je poznáte. Což lze

sklízet  z  trní hrozny nebo z bodláčí fíky?  (18) Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže 

nést dobré ovoce.  (19) Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

    Ezoteričtí šmejdi musí také zákonitě skončit  jako  "ten strom s nedobrým ovocem..." zásahem úřadů

či justice,  jež začnou duševní podvody trestat pokutami, a odradí je pokračovat, anebo půjdou do vězení,

jako v Americe a jiných státech.

1. TIMOTEOVI 6 

(9)Ti, kdo touží zbohatnout, však upadají do pokušení a pasti a [do] mnoha nerozumných a škodlivých žádostí,

které ponořují lidi do záhuby a zkázy. (10) Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; když po nich někteří

dychtili, zbloudili od víry a sami se naplnili mnoha bolestmi.  Denně média sdělují, jak podvodníci končí u soudu

a ve vězení, dostávají z toho infarkty a objevují se zhoubné choroby.

2. TIMOTEOVI 3 

(2) Lidé budou sobečtí, chamtivíchvástaví, domýšliví, budou se rouhat, budou nevděční, bezbožní, (3)bez lásky,  nesmiřitelní, hrubí, lhostejní k dobrému, (4) zrádní, bezhlaví, nadutí... (5) budou  se tvářit  jako  zbožní,  ale  svým jednáním to budou popírat. 

    A co někteří dělají?  Káží o Bohu,  pravdu zaměňují za LŽI, lichváří se svátostmi, za peníze lidem v tísni slibují  pomoc andělů, archandělů, seslání Ducha svatého a Boží pomoc. povyšují na Boha; nabízí placené kurzy a semináře, jak andělskou pomoc získat.  Učitelky klamu vůbec nechápou vlastní slova a podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. 

DEUTERONOMIUM 7 
((9) Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh,je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího 

pokolení   těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. (10) Avšak  tomu,  kdo ho nenávidí, odplácí přímo  a  uvrhne ho do  záhuby.  Nebude odkládat tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo. (11) Proto bedlivě dbej na Boží přikázání, nařízení a práva  (12) Za to, že tato práva budete dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství (13) Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému přírůstku na zemi (14) Budeš požehnaný, nevyskytneš se neplodný nebo neplodná u tebe (15) Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí.  (26) Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys kletbě jako jiní. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá.

    Kdo četl "Diagnostiku karmy", jde o přílišné lpění k nějaké pozemské hodnotě, kterou člověk postaví nad oblast duchovní, tedy nad Boha =  je modla. Ta bývá jakýmkoliv způsobem ze života odebrána. Proč se tak děje, vysvětluje "Exodus 20 v Písmu svatém" v odstavci níže:

Exodus 20

(4) Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. (5)Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám 

vinu otců na jejich  synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, (6) ale prokazuji milosrdenství 

tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. (7)Nezneužiješ  jména Hospodina, svého Boha.  Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 4. přikázání (z 10):Nevytvoříš si modly v

podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

DEUTERONOMIUM 8

(10) Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu (11) Střež se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení (12) Až se dosyta najíš a vystavíš si

pěkné domy a usídlíš se, (13) až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, (14) ať se tvé

srdce nevypíná, abys zapomněl na Hospodina, svého Boha. (17) Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou." (18) Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on. (19) Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete. DEUTERONOMIUM 17: (3) nebudeš se klanět slunci nebo měsíci;  ŽALMY 81: (10) nebudeš se klanět  cizáckému bohu! EXODUS 34: (14) nebudeš se klanět jinému bohu;

    Člověk by měl děkovat i za maličkosti (nejen za velké věci), ale za všechno, čím žije = zdraví, rozum, majetek, kariéra, dobrá práce... Všechno je dar, který může být odebrán - existenčním zhroucením, špatným zdravím... Do hrobu si nikdo nic nevezme, odejde nahý jako když se narodil.

K biblickým slovům: (19) "Jestliže...na Hospodina, svého Boha zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim... (10) nebudeš se  klanět  cizáckému bohu! (14) Nebudeš se klanět jinému bohu", satanu!   

K uvedenému: (1) Andělé jsou součástí Boha - On je stvořil, a jsou podřízeni Boží vůli svou poslušnosti a vyplňování Jeho příkazů (Žalm 103:20; Zjevení 22:9);  (2) anděly Bůh posílá na pomoc (Židům 1:14); Ale ne každému > Sírachovec 35; Andělé jsou nástrojem Božího trestu, který vykonají tím, že skončí ochrana (Zjevení 7:1; 8:2). Andělé neslouží lichvářům nabízející "Andělské kurzy" k jejich pomoci. Komu bude pomoženo a komu NE, o tom rozhoduje Bůh > nikoliv kartářky. 

    S milostí Boží nelze kupčit  U smrtelných nehod Boží ochrana chyběla, jinak by člověk nezemřel. "Bůh satanu vydal tělo , aby nezahynula duše", a došlo k spasení ducha > klik na 1.list Korintským 4; V Bibli jsou výše uvedené Boží volby uvedené s příklady příběhů > Jóba nebo Tobiáše (Tob 12,13).

"Diagnostika karmy" autor S.N.LAZAREV: Ruský vědec zabývající se příčinami rodinných neštěstí, dědičných nemocí a úmrtí. Jeho knihy se zabývají  koncepcí chápání "Duchovního světa" V jedné ze svých knih píše: "V poslední dobách si naše duše příliš zvykly na pozemskost. Pozemská dokonalost  se pro lidi stala hlavním cílem, jejich duše černají a ztrácejí lásku. Aby nezahynuly duše, hynou těla. Když člověk neumí a nechce vzdělávat ve své duši  lásku, a naopak se pohrdáním a vnitřní agresivitou snaží duši zabít, musí být zničeno jeho tělo. Když lidská duše, obdařená božskými schopnostmi, příliš lne k pozemským statkům a začíná být agresivní, božské vlohy se proměňují ve vlohy ďábelské. Začali ke mně přicházet nemocní rakovinou, zdrojem  jejich neduhu byla pýcha, která byla následně blokována schizofrenií, rakovinou, epilepsií, roztroušenou sklerózou a jinými chorobami.  Dlouho jsem se trýznil ve snaze pochopit, co se to  s lidmi děje, a pak jsem porozuměl: když duše příliš lne k něčemu na Zemi, stává se hrdou a agresivní.  Hrdost se blokuje těžkými chorobami nebo smrtí. Informační virus na duchovní úrovni  lidstva je  ďábel, o němž mluví Bible. Jestliže  člověk nekráčí  cestou duchovního vývoje a odmítá zákony vesmíru, nevyhnutelně se stává oběti  tohoto viru, který vytrvale čeká na každou chybu, píše S.Lazarev.

Jakékoli slibování duchovních darů (tj. výhod - Boží pomoci, uzdravení, seslání Ducha svatého, archandělů, andělů, ochrany apod.) za úplatu jde proti Božímu slovu. Písmo sv. zakazuje kupčit s Bohem a Jeho dary nabízet za úplatu, a dělat z evangelizace výdělečný podnik a hvězdu, před kterou se lidé sklánějí. (Ochrana, život, zdraví, rozum... jsou dary, které mohou být kdykoliv odebrány.) Snad žádný upřímně věřící člověk není přesvědčen, že je Boha možno uplácet nebo s ním manipulovat pomocí nebeské lobby, kterými něco kartářka slibuje? Ve vztahu k Bohu neplatí něco za něco.

Před několika lety byl v televizi pořad "Curriculum vitae" (v přeložení-běh života), kde v příběhu jedna žena s rakovinou vyprávěla, že nebyla spokojena se životem, a tak si v duchu zakupčila s Bohem, že když ji udělá šťastnější, začne věřit, že existuje. Do třech let se objevila rakovina prsu, čímž ji bylo dáno najevo, že s touto SILOU se nekupčí. Pak Boha o pomoc a odpuštění prosila, což ještě v pořadu sdělila, ale jestli zemřela, anebo byla omilostněna, to už jsem se nedověděl.

2.list Petrův 2:

(3) Budou s vámi lakomě kupčit vymyšlenými řečmi; jejich odsouzení již dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. (4) Bůh přece neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do nejhlubší propasti a vydal řetězům temnoty,  aby byli střeženi k soudu. (5) Neušetřil ani ten starý svět, ale jako jednoho z osmi zachoval Noéma, kazatele spravedlnosti, když uvedl potopu na svět bezbožných. (6) Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je odsoudil ke zkáze, aby dal výstrahu budoucím bezbožníkům. (9) Pán tedy umí vysvobozovat zbožné z pokušení, nepravé pak trestat, (10) a zvláště ty, kteří jdou za tělem v poskvrňující žádosti, pohrdají Boží vládou, jsou drzí, samolibí, (11) Přitom  ani andělé, kteří jsou větší v síle a moci, nevynášejí před Pánem potupný rozsudek (12) jako nerozumná zvířata, z přirozenosti narozená k polapení a záhubě se rouhají tomu, co neznají. Ti zahynou svou vlastní zkažeností. (13) Ponesou odplatu nepravosti a hýří ve svých klamech. (14) pro neschopnost přestat hřešit, lákají nestálé duše, srdce mají vycvičené v lakomství. Tito jedinci prokletí (15) opustili přímou cestu a následovali cestu, která si zamilovala mzdu za nepravost.  

    Uvedené koresponduje se mnohými věštci. Věštba, že někdo zemře je potupný rozsudek, který si nedovolí vyřknout ani andělé (neboť jde o výsadní právo Boha) - viz. nahoře. Někteří astrologové a kartářka Vorlíčková smrt s rakovinou  lidem říká soustavně, zvláště když chce nalákat ke zvýšení klientely k psychoterapiím - dříve s názvem rodinné konstelace, od 2019 to maskuje slovy: "duchovní léčení, transformační sezení + mentální mapování, pochopení podvědomých programů", prý udělá "jasno v myšlenkách a emocích, klienti porozumí situacím a vztahům...

Nabídky, které měla na webu

    Chce u nemocných měnit charakterové vlastnosti a jejich myšlenkové programy, myslí si, že má dar klinického psychologa a je léčitelka. V březnu 2018 byla odejitá z televize, protože RRTV také díky jejím léčitelským lžím zahajovala s televizí v několika případech řízení o přestupku, a pokuty nebývají nízké. Na deprese Vorlíčková nabízela  a nabízí CD; v minulosti také "plechovou hvězdu", která prý léčí všechno na světě, i rakovinu; slibovala a bude donekonečna slibovat vyléčení  ze zdravotních problémů, a hrozila vážným onemocněním, pokud ji lidé nevyhledají v soukromí. Tím nemocným dala na výběr mezi životem a smrtí, pokud s ní nemocní neuskuteční osobní sezení - objeví se třeba rakovina. A to samé na Facebooku a webových stránkách nabízela i po "vyhození z televize" celý rok 2018 , a léčitelské psychoterapie nabízí i ve 2019.

P ř í s l o v í  2  (z Bible)

(32) Omezenci zajdou na vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhubou. (33) Kdo mě však poslouchá,

ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.  Žalm 31: Hospodin své věrné opatruje, odplácí však

plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.

P ř í s l o v í  13 
(11) Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. (14) Učení  moudrého 

je  zdrojem  života, pomůže uniknout léčkám smrti.  (16) Kdo  je   chytrý,  počíná  si  podle  poznání,  kdežto  hlupák  roztrušuje pošetilost.

P ř í s l o v í  14

(27) Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. (32) Svévolník bude sražen zlem, jež 

páchá, kdežto spravedlivý má útočiště i při smrti. Přísloví 15:  (29) Hospodin  je  daleko  od  svévolníkůkdežto  modlitbu spravedlivých vyslýchá.

    Od modliteb lhářů, svévolníků a podvodníků ( a ještě schizofrenických), bych úspěch z vyslyšení modlitby nečekal -  schizofrenická tvorba přichází z pekla> ZDE

P ř í s l o v í  16

(5) Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu. (9)Člověk  uvažuje  v  srdci  o  své  cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. (22) Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je 

pošetilost. (25) Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. 

P ř í s l o v í  17

(13) Tomu, kdo za dobré odplácí zlým, zlo se nehne z domu. (20) Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má  proradný jazyk, upadne do zla.  Přísloví 18:  (12)Srdce člověka  bývá  před  pádem  zpupné,  kdežto  slávě  předchází  pokora.  Přísloví 19  (5) Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži(27) Lidský  duch  je  světlo  od  Hospodina;  to  propátrá všechny  nejvnitřnější útroby. (30) Jizvy a modřiny  vydrhnou  špatnost  a  rány  pročistí  nejvnitřnější  útroby. Uvedené vysvětluje,  proč se vyskytují životní zvraty > čistí to naše duše.

P ř í s l o v í   21

(4) Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, je hromaděním jejich hříchů. (6)Poklady  dobývané  zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt. (7)Svévolníky  zachvátí  zhouba,  kterou  rozpoutali, neboť odmítali zjednat právo. (10) Svévolník je chtivý zlého, v jeho očích nenalezne slitování ani přítele. (15) Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelů ničemnosti. (25) Lenocha  usmrtí  choutky,  neboť  jeho ruce odmítají práci - jStarý zákon v Bibli ( z 12 století před našim letopočtem)  píše, že lenoši nedostanou nic zadarmo.  

P ř í s l o v í  22

(8) Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost.  Přísloví 24: (20) Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne  světlo. Přísloví 29:(11) Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne

Výšku duše představuje duchovní vyspělost.  Jsou to znalosti jsoucna, znalosti zabývající se příčinami a účinky projevu neviditelného, a alespoň také ty důležité teologické znalosti. Tyto znalosti pojednávají o nejskrytějších věcech, o podstatě moci neviditelných sil, jejich složení, síle a účincích na život člověka... Sdělují v čem tkví zázračné účinky  a v čem spojují život člověka s dary Nejvyššího... Kdo je duchovně znalý, na výšku duše se neptá, protože to narozdíl od koeficientu inteligence změřit nelze - IQ lze změřit vyplněním testu, ale na duchovní tématiku žádné testy neexistují.  Podvodníci však chtějí vydělat na každé lži, a proto nabízí zjišťování výšky duše, s odůvodněním, že bez toho neseženete práci apod.

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I